EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 52016XC1224(03)

Rezumatul Deciziei Comisiei din 21 octombrie 2015 referitoare la o procedură inițiată în temeiul articolului 101 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene și al articolului 53 din Acordul privind SEE (Cazul AT.39639 – Optical Disk Drives) [notificată cu numărul C(2015) 7135]

OJ C 484, 24.12.2016, p. 27–29 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

24.12.2016   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

C 484/27


Rezumatul Deciziei Comisiei

din 21 octombrie 2015

referitoare la o procedură inițiată în temeiul articolului 101 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene și al articolului 53 din Acordul privind SEE

(Cazul AT.39639 — Optical Disk Drives)

[notificată cu numărul C(2015) 7135]

(Numai textul în limba engleză este autentic)

(2016/C 484/10)

La 21 octombrie 2015, Comisia a adoptat o decizie referitoare la o procedură inițiată în temeiul articolului 101 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene și al articolului 53 din Acordul privind SEE. În conformitate cu dispozițiile articolului 30 din Regulamentul (CE) nr. 1/2003 al Consiliului  (1) , Comisia publică, prin prezenta, numele părților și conținutul principal al deciziei, inclusiv eventualele sancțiuni impuse, ținând seama de interesul legitim al întreprinderilor de a-și proteja secretele de afaceri.

1.   INTRODUCERE

(1)

La 21 octombrie 2015, Comisia a adoptat o decizie referitoare la încălcarea articolului 101 din tratat și a articolului 53 din Acordul privind SEE în sectorul unităților de disc optice. Destinatarii deciziei și-au coordonat comportamentul în cadrul licitațiilor pentru achiziții având ca obiect unități de disc optice pentru laptopuri și computere de birou fabricate de doi producători de computere, Dell, Inc. („Dell”) și Hewlett Packard („HP”).

2.   DESCRIEREA CAZULUI

2.1.   Procedura

(2)

În urma cererii de imunitate comune formulate de întreprinderile Koninklijke Philips Electronics N.V., Lite-On IT Corporation și Philips & Lite-On Digital Solutions Corporation în conformitate cu prevederile Comunicării privind clemența din 2006, Comisia a adresat, la 29 iunie 2009, solicitări de informații specifice întreprinderilor care își desfășoară activitatea în sectorul respectiv și a primit ulterior încă o cerere de clemență, de la întreprinderea Hitachi-LG Data Storage, Inc.

(3)

La 18 iulie 2012, Comisia a adoptat o comunicare privind obiecțiunile pentru acest caz. Toți destinatarii comunicării privind obiecțiunile și-au făcut cunoscute, în scris, punctele de vedere cu privire la obiecțiunile formulate împotriva lor și au avut posibilitatea de a își exercita dreptul de a fi audiați, prin participarea la o audiere care a avut loc la 29 și 30 noiembrie 2012.

(4)

La 18 februarie 2014, Comisia a adoptat două comunicări suplimentare privind obiecțiunile („comunicările suplimentare privind obiecțiunile din 18 februarie 2014”) pentru a completa, modifica și/sau clarifica obiecțiunile adresate anumitor destinatari ai comunicării privind obiecțiunile în ceea ce privește răspunderea lor pentru pretinsa încălcare.

(5)

La 1 iunie 2015, Comisia a adoptat încă o comunicare suplimentară privind obiecțiunile („comunicarea suplimentară privind obiecțiunile din 1 iunie 2015”). Unicul scop al comunicării suplimentare privind obiecțiunile din 1 iunie 2015 era de a completa comunicarea privind obiecțiunile și comunicările suplimentare privind obiecțiunile din 18 februarie 2014, adresând obiecțiunile din comunicarea inițială și altor entități juridice aparținând grupurilor de întreprinderi cărora le fusese adresată comunicarea privind obiecțiunile.

(6)

Destinatarii comunicărilor suplimentare privind obiecțiunile din 18 februarie 2014 și 1 iunie 2015 au comunicat Comisiei, în scris, punctele lor de vedere, dar nu au solicitat nicio audiere.

(7)

La data de 3 iunie 2015, Comisia a emis o scrisoare de expunere a faptelor adresată tuturor părților. Destinatarii scrisorii de expunere a faptelor au comunicat Comisiei, în scris, punctele lor de vedere.

(8)

Comitetul consultativ privind practicile restrictive și pozițiile dominante a emis un aviz favorabil la 5 și 15 octombrie 2015.

2.2.   Rezumatul încălcării

(9)

Încălcarea a implicat o coluziune în legătură cu procedurile de achiziții organizate de Dell și HP în perioada 2004-2008. În urma investigației a fost descoperită o rețea de contacte bilaterale paralele menite să manipuleze ofertele, coluziunea înlocuind incertitudinile inerente concurenței. Părțile își comunicau reciproc intențiile în ceea ce privește clasamentul și/sau prețurile în cadrul licitațiilor pentru achiziții, precum și alte informații sensibile din punct de vedere comercial legate de achiziții.

2.3.   Destinatari

(10)

Următoarele întreprinderi au încălcat dispozițiile articolului 101 din tratat și ale articolului 53 din Acordul privind SEE prin faptul că, în perioadele indicate, au luat parte la o încălcare de tip cartel în sectorul unităților de disc optice:

(a)

Philips Electronics North America Corporation, Koninklijke Philips N.V. (denumită în continuare „Philips”) de la 13 septembrie 2004 până la 6 august 2006;

(b)

Lite-On Sales & Distribution, Inc., Lite-On Technology Corporation (denumită în continuare „Lite-On”) de la 23 august 2004 până la 4 martie 2007;

(c)

Philips & Lite-On Digital Solutions USA, Inc., Philips & Lite-On Digital Solutions Corporation (denumită în continuare „PLDS”) de la 7 august 2006 până la 25 noiembrie 2008;

(d)

Hitachi-LG Data Storage Korea, Inc., Hitachi-LG Data Storage, Inc. (denumită în continuare „HLDS”) de la 23 iunie 2004 până la 25 noiembrie 2008;

(e)

Toshiba Samsung Storage Technology Korea Corporation, Toshiba Samsung Storage Technology Corporation (denumită în continuare „TSST”) de la 23 iunie 2004 până la 17 noiembrie 2008;

(f)

Sony Electronics Inc., Sony Corporation (denumită în continuare „Sony”) de la 23 august 2004 până la 15 septembrie 2006;

(g)

Sony Optiarc America, Inc. de la 25 iulie 2007 până la 31 octombrie 2007; Sony Optiarc Inc. (denumită în continuare „Optiarc”) de la 25 iulie 2007 până la 29 octombrie 2008;

(h)

Quanta Storage Inc. de la 14 februarie 2008 până la 28 octombrie 2008.

2.4.   Măsuri corective

(11)

Decizia aplică Orientările din 2006 privind amenzile (2).

2.4.1.   Cuantumul de bază al amenzii

(12)

Pentru a reflecta mai fidel impactul efectiv al cartelului, drept bază pentru calcularea cuantumului de bază al amenzilor care trebuie aplicate se folosește un substituent pentru valoarea anuală a vânzărilor (pe baza valorii reale a vânzărilor de unități de disc optice în SEE realizate de întreprinderile vizate în perioada relevantă de participare la încălcări).

(13)

Având în vedere natura încălcării și sfera geografică a acesteia, procentajul corespunzător cuantumului variabil al amenzii și cuantumului suplimentar („taxa de intrare”) este stabilit la 16 % din valoarea vânzărilor în cazul acestei încălcări.

(14)

Cuantumul variabil se înmulțește cu numărul de ani sau cu părți de an corespunzând participării întreprinderii respective la încălcare, astfel încât să se țină cont pe deplin de durata participării la încălcare a fiecărei întreprinderi, în mod individual. Comisia ia în considerare durata efectivă a participării la încălcare a părților, calculată pe bază proporțională și în funcție de numărul de luni (rotunjit în jos).

(15)

Deoarece contactele cu privire la întreprinderea Dell au început înainte de contactele cu privire la întreprinderea HP, valoarea vânzărilor se calculează separat pentru fiecare client și se aplică doi multiplicatori distincți pentru durată.

(16)

Valoarea vânzărilor pentru Philips, Sony și Optiarc a fost calculată numai pe baza vânzărilor către Dell, întrucât nu s-a demonstrat că aceste trei întreprinderi au participat la comportamentul anticoncurențial referitor la HP.

2.4.2.   Ajustări aduse cuantumului de bază

(17)

Nu există factori agravanți de care Comisia să țină seama în acest caz.

(18)

Se aplică un factor atenuant în cazul întreprinderilor Philips, Sony și Optiarc pentru a reflecta faptul că nu au avut cunoștință și nu sunt responsabile pentru partea din încălcarea unică și continuă care se referă la HP.

2.4.3.   Majorare specifică în scopul descurajării

(19)

În acest caz, întreprinderii Sony i se aplică un coeficient de descurajare de 1,2.

2.4.4.   Aplicarea plafonului de 10 % din cifra de afaceri

(20)

Cuantumurile individuale finale ale amenzilor reprezintă mai puțin de 10 % din cifrele de afaceri la nivel mondial ale tuturor întreprinderilor destinatare, cu excepția TSST.

2.4.5.   Aplicarea Comunicării privind politica de clemență din 2006

(21)

Întreprinderile Philips, Lite-On și PLDS au fost primele care au transmis informații și elemente de probă care îndeplinesc condițiile prevăzute la punctul 8 litera (a) din Comunicarea privind politica de clemență din 2006. Amenda care urma să fie aplicată se reduce cu 100 % în cazul tuturor celor trei întreprinderi.

(22)

Întreprinderii HLDS i se acordă o reducere de 50 % a amenzii pentru încălcare, precum și o reducere suplimentară în urma aplicării ultimului paragraf al punctului 26 din Comunicarea privind politica de clemență, în condițiile în care informațiile furnizate de HLDS au permis Comisiei să constate fapte pe baza cărora a fost extinsă durata încălcării.

3.   AMENZI IMPUSE PRIN DECIZIE

(23)

În cazul încălcării unice și continue privind unitățile de disc optice, se aplică următoarele amenzi:

(a)

Koninklijke Philips Electronics N.V. și Philips North America Corporation, răspunzătoare în solidar: 0 EUR;

(b)

Lite-On Technology Corporation și Lite-On Sales & Distribution, Inc., răspunzătoare în solidar: 0 EUR;

(c)

Philips & Lite-On Digital Solutions Corporation și Philips & Lite-On Digital Solutions USA, Inc., răspunzătoare în solidar: 0 EUR;

(d)

Hitachi-LG Data Storage, Inc., Hitachi-LG Data Storage Korea, Inc., răspunzătoare în solidar: 37 121 000 EUR;

(e)

Toshiba Samsung Storage Technology Corporation și Toshiba Samsung Storage Technology Korea Corporation, răspunzătoare în solidar: 41 304 000 EUR;

(f)

Sony Corporation și Sony Electronics Inc., răspunzătoare în solidar: 21 024 000 EUR;

(g)

Sony Optiarc Inc.: 9 782 000 EUR, din care 5 433 000 EUR în solidar cu Sony Optiarc America Inc.;

(h)

Quanta Storage Inc.: 7 146 000 EUR.


(1)  JO L 1, 4.1.2003, p. 1. Regulament modificat prin Regulamentul (CE) nr. 411/2004 (JO L 68, 6.3.2004, p. 1).

(2)  JO C 210, 1.9.2006, p. 2.


Top