EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document C2013/176/08

Programul Hercule II – Cerere de propuneri – Asistență tehnică pentru combaterea fraudei în UE „Țigări”

OJ C 176, 21.6.2013, p. 24–25 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

21.6.2013   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

C 176/24


PROGRAMUL HERCULE II

Cerere de propuneri

Asistență tehnică pentru combaterea fraudei în UE „Țigări”

2013/C 176/08

1.   Obiective și descriere

Prezentul anunț de cerere de propuneri se bazează pe Decizia nr. 878/2007/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 23 iulie 2007 de modificare și de prelungire a termenului de aplicare a Deciziei nr. 804/2004/CE de stabilire a unui program de acțiune comunitară în vederea promovării unor acțiuni în domeniul protecției intereselor financiare ale Comunității (programul Hercule II) (1). Prezenta cerere se referă la activitățile prevăzute la articolul 1a litera (a) din Decizia Hercule II, și anume:

„asistență tehnică pentru autoritățile naționale prin furnizarea de cunoștințe, echipamente și tehnologie a informației (TI) specifice, care să faciliteze cooperarea transnațională și cooperarea cu Oficiul European de Luptă Antifraudă (OLAF) în scopul combaterii fraudei, a corupției și a oricărei alte activități ilegale, precum și al dezvoltării și al punerii în aplicare a politicilor de prevenire și de depistare a fraudelor”.

Decizia de finanțare pentru 2013 (2) prevede organizarea a două cereri de propuneri pentru sectorul de activitate „Asistență tehnică”. Prezenta cerere se referă la asistența tehnică „Țigări”.

2.   Solicitanți eligibili

Prezentul anunț se adresează administrațiilor naționale sau regionale („solicitanți”) dintr-un stat membru sau dintr-o țară din afara Uniunii Europene care promovează consolidarea acțiunilor europene în vederea protejării intereselor financiare ale Uniunii Europene.

3.   Acțiuni eligibile

Acțiunile eligibile pentru asistența tehnică „Țigări” includ:

(a)

sprijinul tehnic și financiar necesar pentru a sprijini și a intensifica controalele containerelor și camioanelor la frontierele externe ale UE. Acesta include:

achiziționarea de scanere mobile și fixe (cu raze X), precum și costurile legate de instalarea și întreținerea acestora (3), utilizate de către autoritățile vamale pentru a verifica containerele, camioanele și autoturismele care traversează frontierele externe ale UE sau care sunt în tranzit pe teritoriul unui stat membru, cu scopul de a detecta prezența mărfurilor ilicite, în special a țigărilor și a tutunului de contrabandă sau contrafăcute;

formarea personalului vamal în vederea utilizării scanerelor, precum și în vederea interpretării corecte a imaginilor generate de scanere;

software-ul și hardware-ul necesare pentru a permite schimbul de imagini generate de diferite tipuri de scanere în cadrul autorităților vamale ale UE și între acestea;

(b)

achiziționarea, dresarea, hrănirea și adăpostirea animalelor (cum ar fi câinii dresați pentru detectarea drogurilor, dar și albinele, șobolanii și porcii dresați) folosite pentru detectarea mărfurilor ilicite, în special a țigărilor și a tutunului de contrabandă sau contrafăcute;

(c)

dezvoltarea, implementarea, îmbunătățirea sau modernizarea sistemelor existente de recunoaștere automată a codurilor containerelor și a sistemelor de recunoaștere automată a numărului de înmatriculare. Aceasta include dezvoltarea de software, precum și achiziționarea și instalarea de hardware pentru sistemele și cursurile de formare ale operatorilor.

4.   Criterii de atribuire

Fiecare acțiune eligibilă prezentată va fi evaluată în funcție de criteriile de atribuire de mai jos:

1.

coerența acțiunii cu obiectivele Comisiei în materie de combatere a fraudei și, în special, cu cele legate de prevenirea, depistarea și investigarea fluxului de produse ilicite din tutun în UE;

2.

capacitatea altor măsuri care însoțesc achiziționarea și/sau organizarea acțiunii de a ameliora detectarea produselor ilicite din tutun;

3.

calitatea tehnică și adecvarea acțiunii propuse pentru a satisface nevoile exprimate de către solicitantul grantului;

4.

rentabilitatea: costurile acțiunii trebuie să fie în concordanță cu obiectivele sale;

5.

compatibilitatea acțiunii cu activitățile întreprinse sau planificate cu privire la prioritățile politice ale UE legate de prevenirea fraudelor care aduc atingere bugetului UE (prevenirea, analiza informațiilor, metodele de cooperare etc.);

6.

compatibilitatea acțiunii cu proiectele similare desfășurate în alte state membre și realizate de alte organisme de aplicare a legii și autorități vamale la nivel național;

7.

posibilitatea de a utiliza metodele și/sau rezultatele acțiunii pentru a spori cooperarea și eficacitatea în contextul combaterii fraudei și a contrabandei cu țigări („mainstreaming”).

În cazul în care mai multe proiecte prezintă o calitate egală din perspectiva acestor criterii de atribuire, se poate acorda prioritate pentru finanțare, în ordine descrescătoare:

autorităților de aplicare a legii care nu dispun sau care nu sunt considerate a dispune de suficiente echipamente de combatere a contrabandei cu țigări și a contrafacerii de țigări;

cererilor care asigură o distribuție geografică echitabilă;

solicitanților care nu au primit granturi în anii anteriori sau în cadrul cererilor de propuneri anterioare pentru aceeași acțiune sau pentru o acțiune similară.

5.   Buget

Bugetul indicativ disponibil pentru această cerere de propuneri este de 3 500 000 EUR. Contribuția financiară se va acorda sub formă de grant. Contribuția financiară acordată nu va depăși 50 % din costurile eligibile.

Comisia își rezervă dreptul de a nu aloca toate fondurile disponibile.

6.   Informații suplimentare

Specificațiile tehnice și formularul de cerere pot fi descărcate de la următoarea adresă: http://ec.europa.eu/anti_fraud/about-us/funding/techn-assist/index_en.htm

Toate întrebările și/sau cererile de informații suplimentare în legătură cu această cerere de propuneri se trimit prin e-mail la adresa:

OLAF-FMB-HERCULE-TA@ec.europa.eu

Este posibil ca întrebările și răspunsurile să fie publicate, cu respectarea anonimatului, în Ghidul pentru completarea formularului de cerere de pe site-ul internet al OLAF, în cazul în care acestea sunt relevante și pentru alți candidați.

7.   Termenul-limită de depunere a cererilor

Cererile trebuie depuse cel mai târziu: vineri, 12 iulie 2013.


(1)  JO L 193, 25.7.2007, p. 18.

(2)  C(2013) 612 final din 7 februarie 2013.

(3)  Costurile de întreținere care nu sunt acoperite de o garanție.


Top