EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document C2013/028/07

Notificare prealabilă a unei concentrări (Cazul COMP/M.6812 – SFPI/Dexia) Text cu relevanță pentru SEE

OJ C 28, 30.1.2013, p. 13–13 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

30.1.2013   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

C 28/13


Notificare prealabilă a unei concentrări

(Cazul COMP/M.6812 – SFPI/Dexia)

(Text cu relevanță pentru SEE)

2013/C 28/07

1.

La data de 18 ianuarie 2013, Comisia a primit, în temeiul articolului 4 din Regulamentul (CE) nr. 139/2004 al Consiliului (1), o notificare a unei concentrări propuse prin care fondul de investiții al statului belgian Société Fédérale de Participations et d'Investissement/Federale Participatie- en Investeringsmaatschappij („SFPI”, Belgia) dobândește, în sensul articolului 3 alineatul (1) litera (b) din Regulamentul privind concentrările economice, controlul unic asupra întregii întreprinderi Dexia SA/NV („Dexia”, Belgia), prin achiziționare de acțiuni.

2.

Activitățile economice ale întreprinderilor respective sunt:

în cazul SFPI: învestiții în întreprinderi de stat și private de interes strategic, în numele său sau în numele statului belgian;

în cazul Dexia: servicii financiare, în special finanțe publice, inclusiv finanțarea proiectelor, și gestionarea activelor în mai multe țări, în special în Franța, prin intermediul unei serii de filiale.

3.

În urma unei examinări prealabile, Comisia constată că tranzacția notificată ar putea intra sub incidența Regulamentului (CE) privind concentrările economice. Cu toate acestea nu se ia o decizie finală în această privință.

4.

Comisia invită părțile terțe interesate să îi prezinte eventualele observații cu privire la operațiunea propusă.

Observațiile trebuie primite de către Comisie în termen de cel mult 10 zile de la data publicării prezentei. Observațiile pot fi trimise Comisiei prin fax (+32 22964301), prin e-mail la adresa COMP-MERGER-REGISTRY@ec.europa.eu sau prin poștă, cu numărul de referință COMP/M.6812 – SFPI/Dexia, la următoarea adresă:

European Commission

Directorate-General for Competition

Merger Registry

J-70

1049 Bruxelles/Brussel

BELGIQUE/BELGIË


(1)  JO L 24, 29.1.2004, p. 1 [„Regulamentul (CE) privind concentrările economice”].


Top