EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document C2012/290/03

MEDIA 2007 – Festivaluri audiovizuale – Apel pentru propuneri – EACEA/29/12

JO C 290, 26.9.2012, p. 3–4 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

26.9.2012   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

C 290/3


MEDIA 2007 – FESTIVALURI AUDIOVIZUALE

Apel pentru propuneri – EACEA/29/12

2012/C 290/03

1.   Obiectivele programului

Prezentul apel pentru propuneri este fondat pe Decizia nr. 1718/2006/CE a Parlamentului European și a Consiliului privind punerea în aplicare a unui program de sprijin pentru sistemul audiovizual european (MEDIA 2007) adoptată pe 15 noiembrie 2006 și publicată în Jurnalul Oficial al Comunităților Europene din 24 noiembrie 2006 (JO L 327, pp. 12-29).

Printre obiectivele deciziei Consiliului menționate mai sus se află:

facilitarea și încurajarea promovării și circulației operelor audiovizuale și cinematografice europene în cadrul manifestărilor comerciale, târgurilor profesionale și festivalurilor audiovizuale în Europa și în lume, în măsura în care aceste evenimente pot juca un rol important în promovarea operelor europene și în crearea unei rețele de profesioniști;

îmbunătățirea accesului la operele audiovizuale europene pentru publicul european și internațional.

2.   Candidați eligibili

Prezentul apel se adresează organismelor europene stabilite în una dintre țările următoare și deținute în majoritate de către cetățeni provenind din una dintre țările următoare: țările membre ale Uniunii Europene, ale Spațiului Economic European participând în programul MEDIA 2007 (Islanda, Lichtenstein, Norvegia) Elveția și Croația; Bosnia și Herțegovina (cu condiția finalizării procesului de negociere și a formalizării participării acestei țări la programul MEDIA).

3.   Acțiuni eligibile

Astfel de organisme europene trebuie să organizeze festivaluri audiovizuale ale căror acțiuni contribuie la obiectivele menționate și al căror program conține minimum 70 % de opere europene provenind din minimum 10 țări participante în programul MEDIA.

Prezentul apel pentru propuneri se referă doar la proiectele care încep între 1 mai 2013 și 30 aprilie 2014.

4.   Criterii de atribuire

Se vor acorda puncte dintr-un total de 100, pe baza următoarei distribuții:

dimensiunea europeană a programării evenimentelor (15 puncte);

diversitatea culturală și geografică (20 de puncte);

calitatea și caracterul inovator al programării (10 puncte);

impactul asupra publicului (30 de puncte);

impactul asupra promovării și circulației operelor audiovizuale europene (15 puncte);

participarea profesioniștilor din domeniul cinematografiei (10 puncte).

5.   Buget

Bugetul estimativ total alocat cofinanțării proiectelor se ridică la 3 500 000 EUR (sub rezerva adoptării bugetului pe 2013).

Ajutorul financiar al Comisiei nu poate depăși 50 % din totalul costurilor eligibile. Nivelul maxim al subvențiilor se ridică la 75 000 EUR.

Agenția își rezervă posibilitatea de a nu aloca toate fondurile disponibile.

6.   Termene-limită

Date-limită pentru prezentarea propunerilor:

16 noiembrie 2012: pentru proiectele care încep în perioada 1 mai 2013-31 octombrie 2013;

30 aprilie 2013: pentru proiectele care încep în perioada 1 noiembrie 2013-30 aprilie 2014.

Cererile trebuie trimise Agenției Executive (EACEA), la următoarea adresă:

Education, Audiovisual and Culture Executive Agency (EACEA)

Unit MEDIA Programme — P8

Call for proposals EACEA/29/12 — Festivals

BOUR 4/61

Avenue du Bourget/Bourgetlaan 1

1140 Bruxelles/Brussel

BELGIQUE/BELGIË

Vor fi acceptate numai cererile prezentate pe formularul adecvat, corect completate, datate și semnate de persoana autorizată să angajeze în mod legal organismul solicitant.

Cererile trimise prin fax sau e-mail vor fi respinse.

7.   Informații complete

Consultați instrucțiunile privind apelul pentru propuneri și obțineți formularele de candidatură accesând:

http://ec.europa.eu/media

Cererile trebuie să respecte toate prevederile ghidului și să fie depuse pe baza formularelor prevăzute în acest scop. Condițiile generale aplicabile sunt cele publicate pe site-ul:

http://eacea.ec.europa.eu/about/eacea_documents_register_en.php


Top