EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document C2012/175/10

Notificare prealabilă a unei concentrări (Cazul COMP/M.6631 – Permira Europe III/Telepizza) – Caz care poate face obiectul procedurii simplificate Text cu relevanță pentru SEE

OJ C 175, 19.6.2012, p. 31–31 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

19.6.2012   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

C 175/31


Notificare prealabilă a unei concentrări

(Cazul COMP/M.6631 – Permira Europe III/Telepizza)

Caz care poate face obiectul procedurii simplificate

(Text cu relevanță pentru SEE)

2012/C 175/10

1.

La 11 iunie 2012, Comisia a primit o notificare a unei concentrări propuse în temeiul articolului 4 din Regulamentul (CE) nr. 139/2004 (1), prin care întreprinderea Fondul Permira Europe III („PE III”, Regatul Unit), controlată în ultimă instanță de Permira Holdings Limited, dobândește, în sensul articolului 3 alineatul (1) litera (b) din Regulamentul privind concentrările economice, controlul asupra întregii întreprinderi Telepizza, SA („Telepizza”, Spania), prin achiziționare de acțiuni.

2.

Activitățile economice ale întreprinderilor respective sunt:

în cazul întreprinderii PE III: fond de investiții în societăți necotate;

în cazul întreprinderii Telepizza: activă în sectorul restaurantelor în Spania, Portugalia și Polonia, fiind în prezent controlată în comun de PE III și Carbal, SA.

3.

În urma unei examinări prealabile, Comisia constată că tranzacția notificată ar putea intra sub incidența Regulamentului (CE) privind concentrările economice. Cu toate acestea, nu se ia o decizie finală în această privință. În conformitate cu Comunicarea Comisiei privind o procedură simplificată de tratare a anumitor concentrări în temeiul Regulamentului (CE) privind concentrările economice (2), trebuie precizat că acest caz poate fi tratat conform procedurii prevăzute în Comunicare.

4.

Comisia invită părțile terțe interesate să îi prezinte eventualele observații cu privire la operațiunea propusă.

Observațiile trebuie primite de către Comisie în termen de cel mult 10 zile de la data publicării prezentei. Observațiile pot fi trimise Comisiei prin fax (+32 22964301), prin e-mail la adresa COMP-MERGER-REGISTRY@ec.europa.eu sau prin poștă, cu numărul de referință COMP/M.6631 – Permira Europe III/Telepizza, la următoarea adresă:

European Commission

Directorate-General for Competition

Merger Registry

J-70

1049 Bruxelles/Brussel

BELGIQUE/BELGIË


(1)  JO L 24, 29.1.2004, p. 1 [„Regulamentul (CE) privind concentrările economice”].

(2)  JO C 56, 5.3.2005, p. 32 („Comunicarea privind o procedură simplificată”).


Top