EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 52012XC0619(03)

Avizul privind măsurile antidumping aplicabile importurilor de anumite citrice preparate sau conservate (mandarine etc.) originare din Republica Populară Chineză și la o redeschidere parțială a anchetei antidumping privind importurile de anumite citrice preparate sau conservate (mandarine etc.) originare din Republica Populară Chineză

OJ C 175, 19.6.2012, p. 19–21 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

19.6.2012   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

C 175/19


Avizul privind măsurile antidumping aplicabile importurilor de anumite citrice preparate sau conservate (mandarine etc.) originare din Republica Populară Chineză și la o redeschidere parțială a anchetei antidumping privind importurile de anumite citrice preparate sau conservate (mandarine etc.) originare din Republica Populară Chineză

2012/C 175/08

Prin hotărârea sa din 22 martie 2012 în cauza C-338/10, Curtea Europeană de Justiție (denumită în continuare „CEJ”) a declarat nul Regulamentul (CE) nr. 1355/2008 al Consiliului din 18 decembrie 2008 de impunere a unei taxe antidumping definitive și de percepere cu titlu definitiv a taxei provizorii impuse la importurile de anumite citrice preparate sau conservate (mandarine etc.) originare din Republica Populară Chineză (1) (denumit în continuare „regulamentul antidumping definitiv” sau „regulamentul contestat”).

Ca urmare a hotărârii din data de 22 martie 2012, importurile în Uniunea Europeană de anumite citrice preparate sau conservate (mandarine etc.) nu mai fac obiectul măsurilor antidumping instituite prin Regulamentul (CE) nr. 1355/2008.

1.   Informații pentru autoritățile vamale

În consecință, taxele antidumping definitive plătite în temeiul Regulamentului (CE) nr. 1355/2008 pentru importurile în Uniunea Europeană de anumite citrice preparate sau conservate (mandarine etc.) încadrate în prezent la codurile NC 2008 30 55, 2008 30 75 și ex 2008 30 90 (coduri TARIC 2008309061, 2008309063, 2008309065, 2008309067, 2008309069) originare din Republica Populară Chineză și taxele provizorii percepute definitiv în conformitate cu articolul 3 din Regulamentul (CE) nr. 1355/2008 ar trebui să fie rambursate sau remise. Rambursarea sau remiterea trebuie să fie solicitată de la autoritățile vamale naționale în conformitate cu legislația vamală aplicabilă.

În plus, importurile în Uniunea Europeană de anumite citrice preparate sau conservate (mandarine etc.) originare din Republica Populară Chineză nu mai fac obiectul măsurilor antidumping instituite prin Regulamentul (CE) nr. 1355/2008.

2.   Redeschiderea parțială a anchetei antidumping

CEJ, prin hotărârea sa din 22 martie 2012, a declarat nul Regulamentul (CE) nr. 1355/2008. CEJ a constatat că Comisia Europeană (denumită în continuare „Comisia”) nu a luat toate măsurile necesare pentru a stabili valoarea normală pe baza prețului sau a valorii construite într-o țară terță cu economie de piață în conformitate cu articolul 2 alineatul (7) litera (a) din Regulamentul (CE) nr. 1225/2009 al Consiliului din 30 noiembrie 2009 privind protecția împotriva importurilor care fac obiectul unui dumping din partea țărilor care nu sunt membre ale Comunității Europene (2) (denumit în continuare „regulamentul de bază”).

Instanțele recunosc (3) faptul că, în cazul în care o procedură cuprinde mai multe etape administrative, anularea uneia dintre aceste etape nu atrage după sine anularea întregii proceduri. Procedura antidumping este un exemplu de astfel de procedură care cuprinde mai multe etape. Prin urmare, anularea unor părți din regulamentul de instituire a taxei antidumping definitive nu atrage după sine anularea întregii proceduri anterioare adoptării regulamentului în cauză. Pe de altă parte, în conformitate cu articolul 266 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene, instituțiile Uniunii Europene sunt obligate să respecte hotărârea CEJ din data de 22 martie 2012. Prin urmare, în conformitate cu hotărârea respectivă, instituțiile Uniunii au posibilitatea de a remedia aspectele regulamentului contestat care au dus la anularea acestuia, lăsând în același timp neschimbate părțile necontestate cărora hotărârea nu le aduce atingere (4). Trebuie remarcat faptul că toate celelalte constatări menționate în regulamentul contestat, care nu au fost contestate în termenele stabilite și care, prin urmare, nu au fost luate în considerare de instanțe și nu au dus la anularea regulamentului contestat, rămân valabile. Aceeași concluzie se aplică prin analogie în cazul în care un regulament este declarat nul.

Astfel, Comisia a hotărât să redeschidă ancheta antidumping privind importurile de anumite citrice preparate sau conservate (mandarine etc.) originare din Republica Populară Chineză, inițiată în temeiul regulamentului de bază. Domeniul de aplicare al redeschiderii se limitează la punerea în aplicare a constatării CEJ astfel cum s-a reamintit mai sus.

3.   Procedura

Întrucât a constatat, în urma consultării Comitetului consultativ, că redeschiderea parțială a anchetei antidumping este justificată, Comisia redeschide parțial ancheta antidumping privind importurile de anumite citrice preparate sau conservate (mandarine etc.) originare din Republica Populară Chineză inițiată în conformitate cu articolul 5 din regulamentul de bază, printr-un aviz publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene  (5).

Domeniul de aplicare al redeschiderii se limitează la alegerea unei țări analoge, în cazul în care există, și la determinarea valorii normale în conformitate cu articolul 2 alineatul (7) litera (a) din regulamentul de bază pentru a se utiliza la calcularea unei marje de dumping.

Toate părțile interesate sunt invitate prin prezentul aviz să își facă cunoscute punctele de vedere, să transmită informații și să furnizeze elemente de probă justificative privind disponibilitatea unor țări terțe cu economie de piață care ar putea fi selectate pentru a stabili valoarea normală în conformitate cu articolul 2 alineatul (7) litera (a) din regulamentul de bază, inclusiv în ceea ce privește Israel, Swaziland, Turcia și Thailanda. Aceste informații și dovezi justificative trebuie să parvină Comisiei în termenul prevăzut la punctul 4 litera (a).

În plus, Comisia poate audia părțile interesate, cu condiția ca acestea să formuleze o cerere din care să reiasă că există motive speciale pentru care ar trebui să fie audiate. Cererea trebuie să fie efectuată în termenul prevăzut la punctul 4 litera (b).

4.   Termenele

(a)   Pentru ca părțile să se facă cunoscute și să transmită informații

Pentru ca demersurile să le fie luate în considerare în timpul anchetei, toate părțile interesate trebuie să se facă cunoscute contactând Comisia, să-și prezinte punctele de vedere și să transmită orice altă informație în termen de 20 de zile de la data publicării prezentului aviz în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene. Se atrage atenția asupra faptului că exercitarea majorității drepturilor procedurale prevăzute în regulamentul de bază depinde de respectarea termenului pentru ca părțile să se facă cunoscute.

(b)   Audieri

Toate părțile interesate pot, de asemenea, să solicite să fie audiate de Comisie în același termen de 20 de zile.

5.   Observațiile scrise și corespondența

Toate observațiile și cererile părților interesate trebuie prezentate în scris (nu în format electronic, cu excepția cazului în care se prevede altfel) și trebuie să menționeze numele, adresa, adresa de e-mail, numerele de telefon și de fax ale părții interesate. Toate observațiile prezentate în scris, inclusiv informațiile solicitate în prezentul aviz și corespondența părților interesate, furnizate cu titlu confidențial, trebuie să poarte mențiunea „Limited” (6) (Acces limitat) și să fie însoțite, în conformitate cu articolul 19 alineatul (2) din regulamentul de bază, de o versiune neconfidențială purtând mențiunea „For inspection by interested parties” (Versiune destinată consultării de către părțile interesate).

Adresa Comisiei pentru corespondență este următoarea:

European Commission

Directorate-General for Trade

Directorate H

Office: N105 04/092

1049 Bruxelles/Brussel

BELGIQUE/BELGIË

Fax +32 22956505

6.   Lipsa cooperării

În cazurile în care o parte interesată nu permite accesul la informațiile necesare, nu le furnizează în termenele prevăzute sau obstrucționează în mod semnificativ ancheta, se pot stabili, pe baza datelor disponibile, concluzii pozitive sau negative, în conformitate cu articolul 18 din regulamentul de bază.

În cazul în care se constată că o parte interesată a furnizat informații false sau înșelătoare, acestea nu sunt luate în considerare și se pot utiliza datele disponibile, în conformitate cu articolul 18 din regulamentul de bază. În cazul în care o parte interesată nu cooperează sau cooperează doar parțial și sunt folosite datele disponibile, rezultatul anchetei poate fi mai puțin favorabil acelei părți decât în cazul în care aceasta ar fi cooperat.

7.   Prelucrarea datelor cu caracter personal

Se menționează faptul că toate datele cu caracter personal colectate pe parcursul prezentei anchete vor fi utilizate în conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 45/2001 al Parlamentului European și al Consiliului din 18 decembrie 2000 privind protecția persoanelor fizice cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal de către instituțiile și organele comunitare și privind libera circulație a acestor date (7).

8.   Consilierul-auditor

De asemenea, se precizează că, în situația în care părțile interesate consideră că întâmpină dificultăți în exercitarea dreptului lor la apărare, ele pot solicita intervenția consilierului-auditor din cadrul Direcției Generale Comerț. Acesta acționează în calitate de intermediar între părțile interesate și serviciile Comisiei, oferind, dacă este necesar, mediere privind aspectele de procedură care aduc atingere protejării intereselor părților respective în cadrul prezentei proceduri, în special cu privire la aspecte legate de accesul la dosar, confidențialitate, prelungirea termenelor și tratamentul aplicat punctelor de vedere exprimate în scris și/sau oral. Pentru mai multe informații și detalii de contact, părțile interesate sunt invitate să consulte paginile de internet de pe site-ul Direcției Generale Comerț dedicate consilierului-auditor (http://ec.europa.eu/trade/tackling-unfair-trade/hearing-officer/index_en.htm).


(1)  JO L 350, 30.12.2008, p. 35.

(2)  JO L 343, 22.12.2009, p. 51.

(3)  Cauza T-2/95, Industrie des poudres sphériques (IPS)/Consiliu, Rec., 1998, p. II-3939.

(4)  Cauza C-458/98, P Industrie des poudres sphériques (IPS)/Consiliu, Rec., 2000, p. I-08147.

(5)  JO C 246, 20.10.2007, p. 15.

(6)  Aceasta înseamnă că documentul este destinat exclusiv uzului intern. Documentul este protejat în temeiul articolului 4 din Regulamentul (CE) nr. 1049/2001 al Parlamentului European și al Consiliului privind accesul public la documentele Parlamentului European, ale Consiliului și ale Comisiei (JO L 145, 31.5.2001, p. 43). Este un document confidențial în temeiul articolului 19 din regulamentul de bază și în temeiul articolului 6 din Acordul OMC privind punerea în aplicare a articolului VI din GATT 1994 (Acordul antidumping).

(7)  JO L 8, 12.1.2001, p. 1.


Top