EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 52012XC0309(03)

Aviz de deschidere a unei reexaminări efectuate în perspectiva expirării măsurilor antidumping aplicabile importurilor de anumiți electrozi din tungsten originari din Republica Populară Chineză

OJ C 71, 9.3.2012, p. 23–31 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

9.3.2012   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

C 71/23


Aviz de deschidere a unei reexaminări efectuate în perspectiva expirării măsurilor antidumping aplicabile importurilor de anumiți electrozi din tungsten originari din Republica Populară Chineză

2012/C 71/08

În urma publicării unui aviz de expirare iminentă (1) a măsurilor antidumping în vigoare aplicabile importurilor de anumiți electrozi din tungsten originari din Republica Populară Chineză (denumită în continuare „țara în cauză”), Comisia Europeană (denumită în continuare „Comisia”) a primit o cerere de reexaminare, în temeiul articolului 11 alineatul (2) din Regulamentul (CE) nr. 1225/2009 al Consiliului din 30 noiembrie 2009 privind protecția împotriva importurilor care fac obiectul unui dumping din partea țărilor care nu sunt membre ale Comunității Europene (2) (denumit în continuare „regulamentul de bază”).

1.   Cererea de reexaminare

Cererea a fost introdusă la 12 decembrie 2011 de către Eurométaux (denumit în continuare „solicitantul”) în numele unui producător din Uniune care reprezintă o proporție majoră, în acest caz de peste 50 %, din producția Uniunii de anumiți electrozi din tungsten.

2.   Produsul care face obiectul reexaminării

Produsul care face obiectul reexaminării constă în electrozi de sudură din tungsten, inclusiv bare și tije din tungsten pentru electrozi de sudură, cu un conținut de tungsten, în greutate, mai mare sau egal cu 94 %, alții decât cei simplu obținuți prin sinterizare, tăiați la lungime sau nu, originari din Republica Populară Chineză (denumiți în continuare „produsul care face obiectul reexaminării”), încadrați în prezent la codurile NC ex 8101 99 10 și ex 8515 90 00 (coduri TARIC 8101991010 și 8515900010).

3.   Măsurile existente

Măsurile aflate în prezent în vigoare constau într-o taxă antidumping definitivă instituită prin Regulamentul (CE) nr. 260/2007 al Consiliului (3).

4.   Motivele reexaminării efectuate în perspectiva expirării măsurilor

Solicitantul a furnizat suficiente elemente de probă care susțin faptul că expirarea măsurilor ar determina probabil continuarea dumpingului și a prejudiciului.

4.1.   Afirmația privind probabilitatea continuării dumpingului

Având în vedere dispozițiile articolului 2 alineatul (7) din regulamentul de bază, solicitantul a stabilit valoarea normală pentru producătorii-exportatori din Republica Populară Chineză care nu au beneficiat de tratament de societate care funcționează în condițiile unei economii de piață în cursul anchetei care a condus la instituirea măsurilor în vigoare, pe baza prețurilor de vânzare practicate într-o țară cu o economie de piață corespunzătoare, menționată la punctul 5.1.3. Pentru societățile care au beneficiat de tratament de societate care funcționează în condițiile unei economii de piață în cursul anchetei, valoarea normală a fost stabilită pe baza unei valori normale construite în Republica Populară Chineză. Afirmația privind continuarea dumpingului se bazează pe o comparație a valorii normale, astfel cum este determinată în tezele anterioare, cu prețurile la export ale produsului care face obiectul reexaminării în momentul vânzării acestuia la export către Uniune.

Calculate pe această bază, marjele de dumping sunt semnificative.

4.2.   Afirmația privind probabilitatea continuării prejudiciului

Se afirmă, de asemenea, că importurile produsului care face obiectul reexaminării provenind din Republica Populară Chineză au continuat să intre în cantități importante și să cauzeze un prejudiciu industriei din Uniune.

Elementele de probă prima facie furnizate de solicitant arată că volumul și prețurile produsului importat care face obiectul reexaminării au continuat, pe lângă alte consecințe, să aibă un impact negativ asupra cantităților vândute, a nivelului prețurilor practicate și a cotei de piață deținute de industria din Uniune, generând efecte negative semnificative asupra performanței globale și a situației financiare a industriei din Uniune.

În plus, solicitantul afirmă că, dacă s-ar permite expirarea măsurilor, orice creștere a importurilor la prețuri de dumping din țara în cauză ar avea ca efect probabil cauzarea unui prejudiciu suplimentar industriei din Uniune. În acest sens, solicitantul a adus elemente de probă conform cărora, dacă s-ar permite expirarea măsurilor, este probabil să crească nivelul actual al importurilor produsului care face obiectul reexaminării din cauza existenței unei capacități neutilizate în țara în cauză.

5.   Procedură

Întrucât a stabilit, în urma consultării Comitetului consultativ, că există elemente de probă suficiente care să justifice deschiderea unei reexaminări efectuate în perspectiva expirării măsurilor, Comisia deschide prin prezentul aviz o reexaminare în conformitate cu articolul 11 alineatul (2) din regulamentul de bază.

Ancheta va stabili dacă expirarea măsurilor poate sau nu să ducă la continuarea sau la reapariția dumpingului și a prejudiciului.

5.1.   Procedura pentru determinarea probabilității unei continuări sau reapariții a dumpingului

5.1.1.   Anchetarea producătorilor-exportatori

Producătorii-exportatori (4) ai produsului care face obiectul reexaminării din țara în cauză sunt invitați să participe la această anchetă de reexaminare.

Având în vedere numărul potențial mare de producători-exportatori din Republica Populară Chineză implicați în această procedură și pentru a încheia ancheta în termenele regulamentare, Comisia poate limita ancheta la un număr rezonabil de producători-exportatori care vor fi supuși anchetei, prin constituirea unui eșantion (acest proces este denumit și „eșantionare”). Eșantionarea se va efectua în conformitate cu articolul 17 din regulamentul de bază.

Pentru a permite Comisiei să decidă dacă eșantionarea este necesară și, în caz afirmativ, să constituie un eșantion, toți producătorii-exportatori sau reprezentanții care acționează în numele lor sunt invitați să se facă cunoscuți Comisiei. Părțile respective trebuie să facă acest lucru în termen de 15 zile de la data publicării prezentului aviz în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, cu excepția cazului în care se prevede altfel, furnizând Comisiei informațiile privind societatea (societățile) lor, care sunt solicitate în anexa A la prezentul aviz.

Pentru a obține informațiile pe care le consideră necesare pentru constituirea eșantionului de producători-exportatori, Comisia va contacta, de asemenea, autoritățile din Republica Populară Chineză și poate contacta orice asociație cunoscută de producători-exportatori.

Toate părțile interesate care doresc să transmită orice altă informație relevantă referitoare la constituirea eșantionului, cu excepția informațiilor solicitate mai sus, trebuie să facă acest lucru în termen de 21 de zile de la data publicării prezentului aviz în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, cu excepția cazurilor în care se prevede altfel.

În cazul în care este necesar un eșantion, producătorii-exportatori pot fi selectați pe baza celui mai mare volum reprezentativ de exporturi către Uniune ale produsului care face obiectul reexaminării, care poate fi examinat în mod rezonabil în perioada de timp disponibilă. Toți producătorii-exportatori cunoscuți, autoritățile țării în cauză și asociațiile de producători-exportatori vor fi notificați de către Comisie prin intermediul autorităților țării în cauză, după caz, cu privire la societățile incluse în componența eșantionului.

Pentru a obține informațiile pe care le consideră necesare pentru ancheta referitoare la producători-exportatori, Comisia va trimite chestionare producătorilor-exportatori selectați pentru a face parte din eșantion, oricărei asociații cunoscute de producători-exportatori, precum și autorităților din țara în cauză.

Toți producătorii-exportatori care au fost selectați pentru a face parte din eșantion vor trebui să transmită un chestionar completat în termen de 37 de zile de la data notificării privind constituirea eșantionului, cu excepția cazului în care se prevede altfel.

Chestionarul va conține informații privind, printre altele, structura societății (societăților) producătorului-exportator, activitățile societății (societăților) legate de produsul care face obiectul reexaminării, costurile de producție, vânzările produsului care face obiectul reexaminării pe piața internă a țării în cauză și vânzările către Uniune ale produsului care face obiectul reexaminării.

Societățile care au fost de acord cu posibila lor includere în eșantion, dar nu au fost selectate să facă parte din eșantion sunt considerate a fi cooperante (denumite în continuare „producători-exportatori cooperanți neincluși în eșantion”).

5.1.2.   Anchetarea importatorilor neafiliați  (5)  (6)

Importatorii neafiliați ai produsului care face obiectul reexaminării din Republica Populară Chineză către Uniune sunt invitați să participe la această anchetă.

Având în vedere numărul potențial mare al importatorilor neafiliați implicați în această procedură și pentru a finaliza ancheta în termenele regulamentare, Comisia poate limita în mod rezonabil numărul de importatori neafiliați care vor fi supuși anchetei, prin constituirea unui eșantion (acest proces este denumit, de asemenea, „eșantionare”). Eșantionarea se va efectua în conformitate cu articolul 17 din regulamentul de bază.

Pentru a permite Comisiei să decidă dacă eșantionarea este necesară și, în caz afirmativ, să constituie eșantionul, toți importatorii independenți sau reprezentanții care acționează în numele lor sunt invitați să se facă cunoscuți Comisiei. Părțile trebuie să facă acest lucru în termen de 15 zile de la data publicării prezentului aviz în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, cu excepția cazului în care se prevede altfel, furnizând Comisiei informațiile privind societatea (societățile) lor, solicitate în anexa B la prezentul aviz.

În vederea obținerii informațiilor pe care le consideră necesare pentru constituirea eșantionului de importatori neafiliați, Comisia poate contacta, de asemenea, orice asociație de importatori cunoscută.

Toate părțile interesate care doresc să transmită orice altă informație relevantă referitoare la constituirea eșantionului, cu excepția informațiilor solicitate mai sus, trebuie să facă acest lucru în termen de 21 de zile de la data publicării prezentului aviz în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, cu excepția cazurilor în care se prevede altfel.

În cazul în care este necesar un eșantion, importatorii pot fi selectați pe baza celui mai mare volum reprezentativ de vânzări în Uniune ale produsului care face obiectul reexaminării, care poate fi examinat în mod rezonabil în perioada de timp disponibilă. Toți importatorii neafiliați cunoscuți și toate asociațiile de importatori cunoscute vor fi notificați de către Comisie cu privire la societățile selectate pentru a face parte din eșantion.

Pentru a obține informațiile pe care le consideră necesare pentru anchetă, Comisia va trimite chestionare importatorilor neafiliați incluși în eșantion, precum și tuturor asociațiilor de importatori cunoscute. Părțile respective trebuie să transmită un chestionar completat în termen de 37 de zile de la data notificării privind constituirea eșantionului, cu excepția cazului în care se prevede altfel.

Chestionarul va conține informații privind, printre altele, structura societății (societăților) acestora, activitățile societății (societăților) cu privire la produsul care face obiectul reexaminării și la vânzările produsului care face obiectul reexaminării.

5.1.3.   Selectarea unei țări terțe cu economie de piață

În ancheta precedentă, Statele Unite ale Americii au fost utilizate în calitate de țară cu economie de piață corespunzătoare în vederea stabilirii valorii normale pentru Republica Populară Chineză. Comisia intenționează să utilizeze din nou Statele Unite ale Americii în acest scop. Părțile interesate au fost invitate să își prezinte observațiile cu privire la oportunitatea alegerii acestei țări. Aceste observații trebuie să parvină Comisiei în termen de 10 zile de la data publicării prezentului aviz în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.

5.2.   Procedura de stabilire a probabilității continuării sau reapariției prejudiciului și de anchetare a producătorilor din Uniune

Producătorii din Uniune ai produsului care face obiectul reexaminării sunt invitați să participe la ancheta Comisiei.

Pentru a obține informațiile pe care le consideră necesare pentru ancheta sa cu privire la producătorii din Uniune, Comisia va trimite chestionare producătorilor cunoscuți din Uniune sau producătorilor reprezentativi din Uniune și oricărei asociații de producători din Uniune cunoscute. Toți producătorii din Uniune și toate asociațiile producătorilor din Uniune sunt invitați să contacteze Comisia imediat, de preferință prin e-mail, cel târziu în 15 zile de la publicarea prezentului aviz în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, cu excepția cazurilor în care se prevede altfel, pentru a se face cunoscute și pentru a solicita un chestionar.

Producătorii din Uniune și asociațiile producătorilor din Uniune trebuie să transmită chestionarul completat în termen de 37 de zile de la data publicării prezentului aviz în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, cu excepția cazurilor în care se prevede altfel. Chestionarul completat va conține informații privind, printre altele, structura societății (societăților) acestora, situația financiară a societății (societăților), activitățile societății (societăților) legate de produsul care face obiectul reexaminării, costul de producție și vânzările produsului care face obiectul reexaminării.

5.3.   Procedura de evaluare a interesului Uniunii

În cazul în care se confirmă probabilitatea continuării sau reapariției dumpingului și prejudiciului, se va decide, în temeiul articolului 21 din regulamentul de bază, dacă menținerea măsurilor antidumping nu ar fi contrară interesului Uniunii. Producătorii din Uniune, importatorii și asociațiile lor reprezentative, utilizatorii și asociațiile lor reprezentative, precum și organizațiile de consumatori reprezentative sunt invitați/invitate să se facă cunoscuți/cunoscute în termen de 15 zile de la data publicării prezentului aviz în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, cu excepția cazului în care se prevede altfel. Pentru a participa la anchetă, organizațiile reprezentative de consumatori trebuie să demonstreze, respectând același termen, că există o legătură obiectivă între activitățile lor și produsul care face obiectul reexaminării.

Părțile care se fac cunoscute în termenul specificat mai sus pot furniza Comisiei informații privind interesul Uniunii în termen de 37 de zile de la data publicării prezentului aviz în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, cu excepția cazului în care se prevede altfel. Aceste informații pot fi furnizate fie într-un format la alegere, fie prin completarea unui chestionar pregătit de Comisie. În orice caz, informațiile transmise în conformitate cu articolul 21 vor fi luate în considerare numai dacă sunt susținute de elemente de probă concrete, prezentate în momentul transmiterii informațiilor.

5.4.   Alte informații prezentate în scris

Sub rezerva dispozițiilor prezentului aviz, toate părțile interesate sunt invitate să își facă cunoscute punctele de vedere, să transmită informații și să furnizeze elemente de probă în sprijinul acestora. Dacă nu se prevede altfel, aceste informații și elemente de probă trebuie să parvină Comisiei în termen de 37 de zile de la data publicării prezentului aviz în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.

5.5.   Posibilitatea de audiere de către serviciile de anchetă ale Comisiei

Toate părțile interesate pot solicita să fie audiate de serviciile Comisiei responsabile cu ancheta. Orice solicitare de audiere ar trebui să fie formulată în scris și ar trebui să se precizeze motivele acesteia. Pentru audierile privind aspectele referitoare la etapa inițială a anchetei, solicitarea trebuie transmisă în termen de 15 zile de la data publicării prezentului aviz în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene. Ulterior, solicitarea de audiere ar trebui să fie transmisă în termenele specifice stabilite de Comisie în comunicarea sa cu părțile.

5.6.   Instrucțiuni de transmitere a observațiilor scrise și de trimitere a chestionarelor completate și a corespondenței

Toate informațiile prezentate în scris, inclusiv informațiile solicitate prin prezentul aviz, chestionarele completate și corespondența părților interesate, furnizate cu titlu confidențial, trebuie să poarte mențiunea „Limited” („Acces limitat”) (7).

Părților interesate care transmit informații cu mențiunea „Limited” li se solicită să furnizeze rezumate ale acestora cu caracter neconfidențial, în temeiul articolului 19 alineatul (2) din regulamentul de bază, care vor purta mențiunea „For inspection by interested parties” („Versiune destinată consultării de către părțile interesate”). Aceste rezumate trebuie să fie suficient de detaliate pentru a permite o înțelegere rezonabilă a substanței informațiilor transmise cu titlu confidențial. Dacă o parte interesată care transmite informații confidențiale nu furnizează un rezumat neconfidențial în formatul și la calitatea solicitate, informațiile confidențiale respective pot să nu fie luate în considerare.

Se solicită părților interesate să transmită toate documentele și cererile în format electronic (informațiile neconfidențiale transmise prin e-mail, cele confidențiale pe CD-R/DVD) și să indice numele, adresa, adresa de e-mail, numerele de telefon și de fax ale părții interesate. Cu toate acestea, toate împuternicirile, certificările semnate și orice actualizare a acestora, care însoțesc răspunsurile la chestionar, se transmit pe suport de hârtie, și anume prin poștă sau prin înmânare directă, la adresa de mai jos. În cazul în care o parte interesată nu poate să transmită informațiile și cererile sale în format electronic, ea trebuie să contacteze imediat Comisia în conformitate cu articolul 18 alineatul (2) din regulamentul de bază. Pentru informații suplimentare privind corespondența cu Comisia, părțile interesate pot consulta pagina de internet relevantă de pe site-ul internet al Direcției Generale Comerț: http://ec.europa.eu/trade/tackling-unfair-trade/trade-defence

Adresa de corespondență a Comisiei este următoarea:

European Commission

Directorate-General for Trade

Directorate H

Office: N105 04/092

1049 Bruxelles/Brussel

BELGIQUE/BELGIË

Fax +32 22985353

E-mail: TRADE-R547-Tungsten-el-A@ec.europa.eu

(a se utiliza de către producătorii-exportatori, importatorii afiliați, asociațiile și reprezentanții Republicii Populare Chineze, precum și de către producătorii din țara terță cu economie de piață); și

TRADE-R547-Tungsten-el-B@ec.europa.eu

(a se utiliza de către producătorii din Uniune, importatorii neafiliați, utilizatorii, consumatorii, asociațiile din Uniune).

6.   Lipsa cooperării

În cazul în care o parte interesată refuză accesul la informațiile necesare sau nu le furnizează în termenul prevăzut sau în cazul în care obstrucționează în mod semnificativ ancheta, se pot stabili constatări provizorii sau definitive, pozitive sau negative, pe baza datelor disponibile, în conformitate cu articolul 18 din regulamentul de bază.

Dacă se constată că o parte interesată a furnizat informații false sau înșelătoare, aceste informații pot să nu fie luate în considerare și se pot utiliza datele disponibile.

În cazul în care o parte interesată nu cooperează sau cooperează doar parțial și, prin urmare, concluziile sunt stabilite pe baza datelor disponibile, în conformitate cu articolul 18 din regulamentul de bază, rezultatul anchetei poate fi mai puțin favorabil acelei părți decât în cazul în care aceasta ar fi cooperat.

7.   Consilierul-auditor

Părțile interesate pot solicita intervenția consilierului-auditor al Direcției Generale Comerț. Consilierul-auditor acționează drept intermediar între părțile interesate și serviciile Comisiei responsabile cu ancheta. Consilierul-auditor analizează cererile de consultare a dosarului, controversele cu privire la caracterul confidențial al documentelor, solicitările de prelungire a termenelor și cererile de audiere transmise de părțile terțe. Consilierul-auditor poate organiza o audiere a unei anumite părți interesate și poate acționa drept mediator pentru a asigura respectarea deplină a dreptului la apărare al părților interesate.

Orice solicitare de audiere de către consilierul-auditor trebuie să fie transmisă în scris și să precizeze motivele solicitării. Pentru audierile privind aspectele referitoare la etapa inițială a anchetei, solicitarea trebuie transmisă în termen de 15 zile de la data publicării prezentului aviz în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene. Ulterior, solicitarea de audiere trebuie să fie transmisă în termenele specifice stabilite de Comisie în comunicarea sa cu părțile.

Consilierul-auditor va oferi, de asemenea, posibilitatea organizării unei audieri a părților implicate care să permită prezentarea punctelor de vedere divergente și a contraargumentelor privind aspecte referitoare, printre altele, la probabilitatea continuării sau reapariției dumpingului și a prejudiciului și la interesul Uniunii.

Pentru mai multe informații și date de contact, părțile interesate pot consulta paginile dedicate consilierului-auditor de pe site-ul internet al DG Comerț: http://ec.europa.eu/trade/tackling-unfair-trade/hearing-officer/index_en.htm

8.   Calendarul anchetei

În conformitate cu articolul 11 alineatul (5) din regulamentul de bază, ancheta va fi încheiată în termen de 15 luni de la data publicării prezentului aviz în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.

9.   Posibilitatea de a solicita o reexaminare în temeiul articolului 11 alineatul (3) din regulamentul de bază

Având în vedere că prezenta reexaminare efectuată în perspectiva expirării măsurilor este deschisă în conformitate cu dispozițiile articolului 11 alineatul (2) din regulamentul de bază, concluziile sale nu vor conduce la modificarea nivelului măsurilor în vigoare, ci la abrogarea sau menținerea măsurilor respective, în conformitate cu articolul 11 alineatul (6) din regulamentul de bază.

Dacă oricare dintre părțile interesate consideră că este necesară o reexaminare a nivelului măsurilor pentru a permite o eventuală modificare (creștere sau reducere) a nivelului măsurilor, partea în cauză poate solicita o reexaminare în conformitate cu articolul 11 alineatul (3) din regulamentul de bază.

Părțile care doresc să solicite o astfel de reexaminare, care ar fi efectuată independent de reexaminarea efectuată în perspectiva expirării măsurilor menționată în prezentul aviz, pot contacta Comisia la adresa menționată anterior.

10.   Prelucrarea datelor cu caracter personal

Toate datele cu caracter personal colectate pe parcursul prezentei anchete vor fi utilizate în conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 45/2001 al Parlamentului European și al Consiliului privind protecția persoanelor fizice cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal de către instituțiile și organele comunitare și privind libera circulație a acestor date (8).


(1)  JO C 169, 9.6.2011, p. 14.

(2)  JO L 343, 22.12.2009, p. 51.

(3)  JO L 72, 13.3.2007, p. 1.

(4)  Un producător-exportator este orice societate comercială din țara în cauză care produce și exportă pe piața Uniunii produsul care face obiectul reexaminării, fie direct, fie prin terți, inclusiv prin orice societate afiliată implicată în producția, vânzarea pe piața internă sau exportarea produsului care face obiectul reexaminării.

(5)  Numai importatorii neafiliați producătorilor-exportatori pot fi incluși în eșantion. Importatorii afiliați producătorilor-exportatori trebuie să completeze anexa I la chestionarul pentru producătorii-exportatori în cauză. În conformitate cu articolul 143 din Regulamentul (CEE) nr. 2454/93 al Comisiei referitor la punerea în aplicare a Codului vamal comunitar, persoanele sunt considerate afiliate numai dacă: (a) una dintre ele face parte din conducerea sau Consiliul de administrație al întreprinderii celeilalte și invers; (b) au calitatea de asociați, din punct de vedere juridic; (c) una este angajatul celeilalte; (d) o persoană posedă, controlează sau deține direct sau indirect 5 % sau mai mult din acțiunile sau părțile emise cu drept de vot de ambele persoane; (e) una dintre ele o controlează pe cealaltă în mod direct sau indirect; (f) ambele sunt controlate, în mod direct sau indirect, de un terț; (g) împreună controlează, direct sau indirect, o a treia persoană; sau (h) sunt membre ale aceleiași familii. Persoanele se consideră ca aparținând aceleiași familii numai dacă sunt legate prin oricare dintre următoarele relații: (i) soț și soție; (ii) ascendenți și descendenți, în linie directă de gradul I; (iii) frați și surori (buni, consangvini și uterini); (iv) ascendenți și descendenți, în linie directă de gradul II; (v) unchi sau mătușă și nepot sau nepoată; (vi) socri și ginere sau noră; (vii) cumnați și cumnate (JO L 253, 11.10.1993, p. 1). În acest context, prin „persoană” se înțelege orice persoană fizică sau juridică.

(6)  Datele furnizate de importatorii neafiliați pot fi, de asemenea, utilizate în legătură cu aspecte ale prezentei anchete, altele decât stabilirea dumpingului.

(7)  Un document cu mențiunea „Limited” („Acces limitat”) este un document considerat confidențial, în temeiul articolului 19 din Regulamentul (CE) nr. 1225/2009 al Consiliului (JO L 343, 22.12.2009, p. 51) și al articolului 6 din Acordul OMC privind punerea în aplicare a articolului VI din GATT 1994 (Acordul antidumping). Este, de asemenea, un document protejat în temeiul articolului 4 din Regulamentul (CE) nr. 1049/2001 al Parlamentului European și al Consiliului (JO L 145, 31.5.2001, p. 43).

(8)  JO L 8, 12.1.2001, p. 1.


ANEXA A

Image

Image


ANEXA B

Image

Image


Top