EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 52012XC0309(02)

Aviz de deschidere a unei reexaminări intermediare a măsurilor antidumping aplicabile importurilor de biciclete originare din Republica Populară Chineză

OJ C 71, 9.3.2012, p. 10–22 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

9.3.2012   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

C 71/10


Aviz de deschidere a unei reexaminări intermediare a măsurilor antidumping aplicabile importurilor de biciclete originare din Republica Populară Chineză

2012/C 71/07

Comisia Europeană (denumită în continuare „Comisia”) a hotărât din proprie inițiativă să deschidă o anchetă de reexaminare intermediară a măsurilor antidumping aplicabile importurilor de biciclete originare din Republica Populară Chineză, în conformitate cu articolul 11 alineatul (3) și cu articolul 13 alineatul (4) din Regulamentul (CE) nr. 1225/2009 al Consiliului din 30 noiembrie 2009 privind protecția împotriva importurilor care fac obiectul unui dumping din partea țărilor care nu sunt membre ale Comunității Europene (1) (denumit în continuare „regulamentul de bază”).

1.   Produsul

Produsul care face obiectul prezentei anchete de reexaminare constă în biciclete și alte vehicule similare (inclusiv tricicluri cu cutie pentru transportul mărfurilor, dar excluzând monociclurile), fără motor (denumit în continuare „produsul care face obiectul reexaminării”). Produsul despre care s-a constatat anterior că făcea obiectul unui dumping (2) este produsul care face obiectul reexaminării, originar din Republica Populară Chineză (denumită în continuare „țara în cauză”), încadrat în prezent la codurile NC 8712 00 30 și ex 8712 00 70.

2.   Măsurile existente

Prin Regulamentul (CEE) nr. 2474/93 (3), Consiliul a impus o taxă antidumping definitivă de 30,6 % pentru importurile de biciclete originare din Republica Populară Chineză.

În urma unei anchete anticircumvenție în temeiul articolului 13 din regulamentul de bază, această taxă a fost extinsă, prin Regulamentul (CE) nr. 71/97 al Consiliului (4), la importurile de anumite componente de biciclete originare din „RPC”. În plus, s-a decis că ar trebui creat un regim de scutire în temeiul articolului 13 alineatul (2) din regulamentul de bază (denumit în continuare „regim de scutire”). Cadrul legal pentru funcționarea regimului de scutire a fost prevăzut de Regulamentul (CE) nr. 88/97 al Comisiei (5). Pentru a beneficia de o scutire de la taxa extinsă, producătorii de biciclete din Uniune trebuie să se asigure că procentajul de componente chinezești din operațiunile lor de asamblare este mai mic de 60 % sau că valoarea tuturor componentelor folosite crește cu peste 25 %. În prezent, peste 250 de societăți beneficiază de scutire.

Ca urmare a unei anchete de reexaminare intermediară în temeiul articolului 11 alineatul (3) din regulamentul de bază, Consiliul a decis, prin Regulamentul (CE) nr. 1095/2005 (6), să majoreze taxa antidumping în vigoare la 48,5 % („reexaminarea intermediară de modificare”).

Ca urmare a unei reexaminări a extinderii taxei antidumping instituite la importurile de biciclete originare din Republica Populară Chineză la importurile de anumite componente de biciclete din Republica Populară Chineză în conformitate cu articolul 11 alineatul (3) și articolul 13 alineatul (4) din regulamentul de bază, Consiliul, prin Regulamentul (CE) nr. 171/2008 (7), a decis să mențină măsurile anticircumvenție.

Ca urmare a unei anchete de reexaminare efectuată în perspectiva expirării măsurilor, realizată în conformitate cu articolul 11 alineatul (2) din regulamentul de bază, Consiliul a decis, prin Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 990/2011 al Consiliului (8), să mențină măsurile menționate anterior.

3.   Motivele reexaminării

Comisia dispune de suficiente elemente de probă prima facie care arată că, în ceea ce privește dumpingul și prejudiciul, circumstanțele pe baza cărora au fost instituite măsurile existente ar putea să se fi modificat și că aceste modificări ar putea fi durabile.

În special, informațiile aflate la dispoziția Comisiei arată faptul că sistemul de contingente la export care s-a aplicat în cazul producătorilor de biciclete din Republica Populară Chineză și care nu a permis producătorilor-exportatori să primească tratamentul de societate care funcționează în condițiile unei economii de piață, în cadrul reexaminării intermediare de modificare, a fost suprimat în ianuarie 2011.

Mai mult, structura industriei Uniunii a suferit modificări. În special, mai mulți producători din Uniune au trecut de la un ciclu complet de producție la operațiuni de asamblare (parțiale), utilizând componente importate.

În plus, ca urmare a extinderilor UE din 2004 și 2007, numărul producătorilor de biciclete din Uniune a crescut semnificativ. În plus, mai mulți producători care făceau parte din industria UE înainte de cele două valuri de extindere și-au transferat unitățile de producție sau au înființat noi unități de producție în noile state membre. Prin urmare, este posibil ca nivelul costurilor industriei din Uniune să se fi schimbat.

În fine, nivelul actual de eliminare a prejudiciului a fost calculat pe baza bicicletelor din oțel, însă se pare că, în prezent, majoritatea bicicletelor sunt fabricate din aliaje de aluminiu. Toate aceste evoluții par a fi de natură durabilă și, prin urmare, justifică necesitatea de a reevalua constatările privind prejudiciul.

În plus, numărul de societăți care beneficiază de regimul de scutire este în creștere rapidă, iar regimul nu a mai suferit modificări de la introducerea sa în 1997. În plus, sistemul de monitorizare a importurilor de componente scutite de măsurile antidumping a devenit foarte complex și greoi, ceea ce ar putea pune în pericol eficacitatea sa.

Prin urmare, este posibil ca menținerea măsurilor la nivelul lor actual să nu mai fie adecvată pentru a compensa efectele dumpingului prejudiciabil.

4.   Procedură

Întrucât a ajuns la concluzia, după consultarea Comitetului consultativ, că există elemente de probă suficiente pentru a justifica deschiderea unei anchete de reexaminare intermediară, Comisia deschide prin prezentul aviz o anchetă de reexaminare în conformitate cu articolul 11 alineatul (3) și cu articolul 13 alineatul (4) din regulamentul de bază.

Ancheta de reexaminare va evalua necesitatea menținerii măsurii pentru a contrabalansa dumpingul, precum și probabilitatea de continuare sau reapariție a prejudiciului în cazul în care măsura ar fi eliminată sau modificată sau dacă măsura existentă nu este sau nu mai este suficientă pentru a contrabalansa dumpingul care cauzează prejudiciul.

Ancheta de reexaminare va stabili dacă este necesar să se continue, să se elimine sau să se modifice măsurile existente.

Mai mult, ancheta de reexaminare va evalua, de asemenea, regimul de scutire și funcționarea sa și va stabili dacă sunt necesare schimbări.

4.1.    Procedura referitoare la dumping  (9)

Producătorii-exportatori (10) ai produsului care face obiectul reexaminării provenind din țara în cauză, inclusiv cei care nu au cooperat în cadrul anchetelor care au dus la modificarea și menținerea măsurilor în vigoare, sunt invitați să participe la ancheta de reexaminare a Comisiei.

4.1.1.   Examinarea producătorilor-exportatori

4.1.1.1.   Procedura de selectare a producătorilor-exportatori din țara în cauză care vor fi supuși anchetei

(a)   Eșantionarea

Având în vedere numărul potențial mare de producători-exportatori din țara în cauză implicați în această procedură și pentru a încheia ancheta de reexaminare în termenele regulamentare, Comisia poate limita ancheta la un număr rezonabil de producători-exportatori care vor fi supuși anchetei, prin selectarea unui eșantion (acest proces este denumit și „eșantionare”). Eșantionarea se va efectua în conformitate cu articolul 17 din regulamentul de bază.

Pentru a permite Comisiei să decidă dacă eșantionarea este necesară și, în caz afirmativ, să selecteze un eșantion, toți producătorii-exportatori sau reprezentanții care acționează în numele lor sunt invitați să se facă cunoscuți Comisiei. Părțile respective trebuie să facă acest lucru în termen de 15 zile de la data publicării prezentului aviz în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, cu excepția cazului în care se prevede altfel, furnizând Comisiei informațiile privind societatea (societățile) lor care sunt solicitate în anexa A la prezentul aviz.

Pentru a obține informațiile pe care le consideră necesare pentru selectarea eșantionului de producători-exportatori, Comisia va contacta, de asemenea, autoritățile din țara în cauză și poate contacta și orice asociație cunoscută de producători-exportatori.

Toate părțile interesate care doresc să transmită orice altă informație relevantă referitoare la selectarea eșantionului, cu excepția informațiilor solicitate mai sus, trebuie să le transmită în termen de 21 de zile de la data publicării prezentului aviz în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, cu excepția cazurilor în care se prevede altfel.

Dacă este necesar un eșantion, producătorii-exportatori pot fi selectați pe baza celui mai mare volum reprezentativ de exporturi către Uniune care poate fi examinat în mod rezonabil în perioada disponibilă. Toți producătorii-exportatori cunoscuți, autoritățile țării în cauză și asociațiile de producători-exportatori vor fi notificați de către Comisie prin intermediul autorităților țării în cauză, după caz, cu privire la societățile incluse în componența eșantionului.

Pentru a obține informațiile pe care le consideră necesare pentru ancheta referitoare la producători-exportatori, Comisia va trimite chestionare producătorilor-exportatori selectați pentru a face parte din eșantion, oricărei asociații cunoscute de producători-exportatori, precum și autorităților din țara în cauză.

Toți producătorii-exportatori care au fost selectați pentru a face parte din eșantion vor trebui să transmită un chestionar completat în termen de 37 de zile de la data notificării privind selectarea eșantionului, cu excepția cazului în care se prevede altfel.

Chestionarul va conține informații privind, printre altele, structura societății (societăților) producătorului-exportator, activitățile societății (societăților) legate de produsul care face obiectul reexaminării, costurile de producție, vânzările produsului care face obiectul reexaminării pe piața internă a țării în cauză și vânzările către Uniune ale produsului care face obiectul reexaminării.

Societățile care au fost de acord cu posibila lor includere în eșantion, dar nu au fost selectate să facă parte din eșantion sunt considerate a fi cooperante (denumite în continuare „producători-exportatori cooperanți neincluși în eșantion”). Fără a aduce atingere dispozițiilor din secțiunea (b) de mai jos, taxa antidumping care poate fi aplicată importurilor provenite de la producătorii-exportatori cooperanți neincluși în eșantion nu va depăși marja de dumping medie ponderată stabilită pentru producătorii-exportatori incluși în eșantion (11).

(b)   Marja de dumping individuală pentru societățile neincluse în eșantion

Producătorii-exportatori cooperanți neincluși în eșantion pot solicita, în temeiul articolului 17 alineatul (3) din regulamentul de bază, stabilirea de către Comisie a marjei lor de dumping individuale (denumită în continuare „marja de dumping individuală”). Producătorii-exportatori care doresc să solicite o marjă de dumping individuală trebuie să solicite un chestionar și alte formulare de cerere aplicabile și să le returneze completate în mod corespunzător în termenele specificate în următoarea teză și în secțiunea 4.1.2.2 de mai jos. Chestionarul completat trebuie să fie transmis în termen de 37 de zile de la data notificării componenței eșantionului, cu excepția cazului în care se prevede altfel. Trebuie subliniat faptul că, pentru ca marjele de dumping individuale să poată fi stabilite de către Comisie pentru producătorii-exportatori respectivi din țara fără economie de piață, trebuie dovedit faptul că aceștia îndeplinesc criteriile pentru a li se acorda tratamentul de societate care funcționează în condițiile unei economii de piață (denumit în continuare „TEP”) sau cel puțin tratamentul individual (denumit în continuare „TI”), astfel cum se specifică în secțiunea 4.1.2.2 de mai jos.

Cu toate acestea, producătorii-exportatori care solicită o marjă de dumping individuală trebuie să cunoască faptul că totuși Comisia poate decide să nu stabilească o marjă individuală de dumping pentru aceștia, dacă, de exemplu, numărul producătorilor-exportatori este atât de mare încât o astfel de analiză ar complica în mod inutil procedura și ar împiedica finalizarea la termen a anchetei de reexaminare.

4.1.2.   Procedura suplimentară cu privire la producătorii-exportatori din țara în cauză fără economie de piață

4.1.2.1.   Selectarea unei țări terțe cu economie de piață

Sub rezerva dispozițiilor din secțiunea 4.1.2.2 de mai jos, în conformitate cu articolul 2 alineatul (7) litera (a) din regulamentul de bază, în cazul importurilor din țara în cauză, valoarea normală este stabilită pe baza prețului sau a valorii construite într-o țară terță cu economie de piață. În acest scop, Comisia selectează o țară terță cu economie de piață adecvată. Comisia a ales în mod provizoriu Mexicul, care a fost, de asemenea, ales în anchetele care au dus la modificarea și menținerea măsurilor în vigoare privind importurile produsului care face obiectul reexaminării din țara în cauză. Părțile interesate sunt invitate să-și prezinte observațiile privind această alegere în termen de 10 zile de la data publicării prezentului aviz în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.

4.1.2.2.   Tratamentul producătorilor-exportatori din țara în cauză fără economie de piață

În conformitate cu articolul 2 alineatul (7) litera (b) din regulamentul de bază, producătorii-exportatori individuali din țara în cauză care consideră că sunt supuși condițiilor unei economii de piață în ceea ce privește producerea și vânzarea produsului care face obiectul anchetei, pot depune o cerere motivată corespunzător în acest sens (denumită în continuare „cerere de acordare a TEP”). Tratamentul de societate care funcționează în condițiile unei economii de piață („TEP”) va fi acordat dacă evaluarea cererii de acordare a TEP arată că sunt îndeplinite criteriile menționate la articolul 2 alineatul (7) litera (c) din regulamentul de bază (12). Marja de dumping a producătorilor-exportatori cărora li s-a acordat TEP va fi calculată, în măsura posibilităților și fără a aduce atingere utilizării datelor disponibile în temeiul articolului 18 din regulamentul de bază, prin utilizarea valorii lor normale și a prețurilor lor de export, în conformitate cu articolul 2 alineatul (7) litera (b) din regulamentul de bază.

Producătorii-exportatori individuali din țara în cauză pot să solicite, în plus sau ca alternativă, tratament individual („TI”). Pentru a beneficia de tratamentul individual, producătorii-exportatori trebuie să demonstreze că îndeplinesc criteriile enumerate la articolul 9 alineatul (5) din regulamentul de bază (13). Marja de dumping a producătorilor-exportatori care beneficiază de TI va fi calculată pe baza propriilor prețuri de export. Valoarea normală pentru producătorii-exportatori care au beneficiat de TI va fi bazată pe valorile stabilite pentru țara terță cu economie de piață aleasă, astfel cum se indică mai sus.

Alte informații importante pot fi găsite în secțiunea 9 a prezentului aviz.

(a)   Tratamentul de societate care funcționează în condițiile unei economii de piață (TEP)

Comisia va trimite formulare de cerere de acordare a TEP tuturor producătorilor-exportatori din țara în cauză care au fost incluși în eșantion, precum și producătorilor-exportatori cooperanți neincluși în eșantion care doresc să solicite o marjă de dumping individuală, oricăror asociații de producători-exportatori cunoscute, precum și autorităților din țara în cauză.

În lipsa unor dispoziții contrare, toți producătorii-exportatori care solicită TEP trebuie să trimită un formular completat de cerere de acordare a TEP în termen de 21 de zile de la data notificării componenței eșantionului sau a deciziei de a nu selecta un eșantion.

(b)   Tratament individual (TI)

Pentru a solicita TI, producătorii-exportatori din țara în cauză incluși în eșantion și producătorii-exportatori cooperanți neincluși în eșantion care doresc să solicite o marjă de dumping individuală trebuie să transmită formularul de cerere de acordare a TEP având completate în mod corespunzător secțiunile relevante pentru acordarea TI, în termen de 21 de zile de la data notificării componenței eșantionului, cu excepția cazului în care se prevede altfel.

4.1.3.   Examinarea importatorilor neafiliați  (14)  (15)

Importatorii neafiliați care importă în Uniune din țara în cauză produsul care face obiectul anchetei, inclusiv cei care nu au cooperat în cadrul anchetelor care au dus la modificarea și menținerea măsurilor în vigoare, sunt invitați să participe la ancheta de reexaminare a Comisiei.

Având în vedere numărul potențial ridicat al importatorilor neafiliați implicați în această procedură și pentru a încheia ancheta de reexaminare în termenele regulamentare, Comisia poate limita în mod rezonabil numărul de importatori neafiliați care vor fi examinați, prin selectarea unui eșantion (acest proces este denumit, de asemenea, „eșantionare”). Eșantionarea se va efectua în conformitate cu articolul 17 din regulamentul de bază.

Pentru a permite Comisiei să decidă dacă eșantionarea este necesară și, în caz afirmativ, să selecteze eșantionul, toți importatorii independenți sau reprezentanții care acționează în numele lor sunt invitați să se facă cunoscuți Comisiei. Părțile trebuie să facă acest lucru în termen de 15 zile de la data publicării prezentului aviz în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, cu excepția cazului în care se prevede altfel, furnizând Comisiei informațiile privind societatea (societățile) lor solicitate în anexa B la prezentul aviz.

În vederea obținerii informațiilor pe care le consideră necesare pentru selectarea eșantionului de importatori neafiliați, Comisia poate contacta, de asemenea, orice asociație de importatori cunoscută.

Toate părțile interesate care doresc să transmită orice altă informație relevantă referitoare la selectarea eșantionului, cu excepția informațiilor solicitate mai sus, trebuie să facă acest lucru în termen de 21 de zile de la data publicării prezentului aviz în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, cu excepția cazului în care se prevede altfel.

În cazul în care este necesar un eșantion, importatorii pot fi selectați pe baza celui mai mare volum reprezentativ de vânzări în Uniune ale produsului care face obiectul reexaminării, care poate fi examinat în mod rezonabil în perioada de timp disponibilă. Toți importatorii neafiliați cunoscuți și toate asociațiile de importatori cunoscute vor fi notificați de către Comisie cu privire la societățile selectate pentru a face parte din eșantion.

Pentru a obține informațiile pe care le consideră necesare pentru anchetă, Comisia va trimite chestionare importatorilor neafiliați incluși în eșantion, precum și tuturor asociațiilor de importatori cunoscute. Părțile respective trebuie să trimită chestionarul completat în termen de 37 de zile de la data notificării compoziției eșantionului, cu excepția cazului în care se prevede altfel. Chestionarul completat va conține informații privind, printre altele, structura societății (societăților) acestora, activitățile societății (societăților) cu privire la produsul care face obiectul reexaminării și la vânzările produsului care face obiectul reexaminării.

4.2.    Procedura privind prejudiciul  (16) și examinarea producătorilor din Uniune

Producătorii-exportatori din Uniune ai produsului care face obiectul reexaminării, inclusiv cei care nu au cooperat în cadrul anchetelor care au dus la modificarea și menținerea măsurilor în vigoare, sunt invitați să participe la ancheta de reexaminare a Comisiei.

Având în vedere numărul mare de producători din Uniune implicați în prezenta procedură și pentru a încheia ancheta în termenele regulamentare, Comisia a decis să limiteze la un număr rezonabil producătorii din Uniune care vor fi supuși anchetei, prin selectarea unui eșantion (acest proces este denumit, de asemenea, „eșantionare”). Eșantionarea se va efectua în conformitate cu articolul 17 din regulamentul de bază.

Pentru a permite Comisiei să decidă dacă este necesară eșantionarea și, în caz afirmativ, să selecteze un eșantion, toți producătorii din Uniune sau reprezentanții care acționează în numele acestora sunt invitați să se facă cunoscuți Comisiei. Părțile trebuie să facă acest lucru în termen de 15 zile de la data publicării prezentului aviz în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, cu excepția cazului în care se prevede altfel, furnizând Comisiei informațiile privind societatea (societățile) lor solicitate în anexa C la prezentul aviz.

În vederea obținerii informațiilor pe care le consideră necesare pentru selectarea eșantionului de producători din Uniune, Comisia poate contacta, de asemenea, orice asociație de producători cunoscută din Uniune.

Toate părțile interesate care doresc să transmită orice altă informație relevantă referitoare la selectarea eșantionului, cu excepția informațiilor solicitate mai sus, trebuie să facă acest lucru în termen de 21 de zile de la data publicării prezentului aviz în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, cu excepția cazurilor în care se prevede altfel.

În cazul în care este necesar un eșantion, producătorii din Uniune pot fi selectați pe baza celui mai mare volum reprezentativ de vânzări în Uniune ale produsului care face obiectul reexaminării, care poate fi examinat în mod rezonabil în perioada de timp disponibilă. Comisia va notifica toți producătorii cunoscuți din Uniune și/sau toate asociațiile cunoscute de producători din Uniune cu privire la societățile selectate în final pentru a face parte din eșantion.

Pentru a obține informațiile pe care le consideră necesare pentru anchetă, Comisia va trimite chestionare producătorilor din Uniune incluși în eșantion și asociațiilor cunoscute de producători din Uniune. Părțile respective trebuie să transmită un chestionar completat în termen de 37 de zile de la data notificării privind selecția eșantionului, cu excepția cazului în care se prevede altfel. Chestionarul completat va conține informații privind, printre altele, structura societății (societăților) acestora, situația financiară a societății (societăților), activitățile societății (societăților) legate de produsul care face obiectul reexaminării, costul de producție și vânzările produsului care face obiectul reexaminării.

4.3.    Procedura de evaluare a interesului Uniunii

În conformitate cu articolul 21 din regulamentul de bază, se va decide dacă menținerea, modificarea sau abrogarea măsurilor antidumping ar fi contrară interesului Uniunii. Producătorii din Uniune, importatorii și asociațiile lor reprezentative, utilizatorii și asociațiile lor reprezentative, precum și organizațiile de consumatori reprezentative sunt invitați să se facă cunoscuți în termen de 15 zile de la data publicării prezentului aviz în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, cu excepția cazului în care se prevede altfel. Pentru a participa la ancheta de reexaminare, organizațiile reprezentative de consumatori trebuie să demonstreze, respectând același termen, că există o legătură obiectivă între activitățile lor și produsul care face obiectul reexaminării.

Părțile care se fac cunoscute în termenul specificat mai sus pot furniza Comisiei informații privind interesul Uniunii în termen de 37 de zile de la data publicării prezentului aviz în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, cu excepția cazului în care se prevede altfel. Aceste informații pot fi furnizate fie într-un format la alegere, fie prin completarea unui chestionar pregătit de Comisie. În orice caz, informațiile transmise în conformitate cu articolul 21 vor fi luate în considerare numai dacă sunt susținute de elemente de probă concrete, prezentate în momentul transmiterii informațiilor.

4.4.    Procedura în ceea ce privește regimul de scutire

Fără a aduce atingere rezultatelor actualei reexaminări, părțile interesate sunt invitate să își prezinte observațiile privind regimul de scutire actual și un posibil viitor model pentru regimul de scutire. Aceste observații ar trebui, în special, să fie legate de operarea și gestionarea acestui sistem de scutire în forma sa actuală. În acest sens, prezenta reexaminare se va concentra în special asupra dificultăților cu care se confruntă întreprinderile mici și mijlocii.

Părțile interesate pot oferi Comisiei observații cu privire la regimul de scutire în termen de 37 de zile de la data publicării prezentului aviz în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, cu excepția cazului în care se prevede altfel.

4.5.    Alte informații prezentate în scris

Sub rezerva dispozițiilor prezentului aviz, toate părțile interesate sunt invitate să își facă cunoscute punctele de vedere, să transmită informații și să furnizeze elemente de probă în sprijinul acestora. În lipsa unor dispoziții contrare, aceste informații și elemente de probă trebuie să parvină Comisiei în termen de 37 de zile de la data publicării prezentului aviz în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.

4.6.    Posibilitatea de audiere de către serviciile de anchetă ale Comisiei

Toate părțile interesate pot solicita să fie audiate de serviciile Comisiei responsabile cu ancheta. Orice solicitare de audiere ar trebui să fie formulată în scris și ar trebui să se precizeze motivele acesteia. Pentru audierile privind aspectele referitoare la etapa inițială a anchetei de reexaminare, solicitarea trebuie transmisă în termen de 15 zile de la data publicării prezentului aviz în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene. Ulterior, solicitarea de audiere ar trebui să fie transmisă în termenele specifice stabilite de Comisie în comunicarea sa cu părțile.

4.7.    Instrucțiuni de transmitere a observațiilor scrise și de trimitere a chestionarelor completate și a corespondenței

Părțile interesate sunt rugate să transmită toate informațiile și cererile în format electronic (informațiile neconfidențiale prin e-mail, cele confidențiale pe CD-R/DVD) și să indice numele, adresa, adresa de e-mail, numerele de telefon și de fax ale părții interesate. Cu toate acestea, toate împuternicirile, certificările semnate și orice actualizare a acestora, care însoțesc formularele de solicitare a TEP și TI sau răspunsurile la chestionar se transmit pe hârtie, respectiv prin poștă sau prin înmânare directă la adresa de mai jos. În cazul în care o parte interesată nu poate să transmită informațiile și solicitările sale în format electronic, ea trebuie să contacteze imediat Comisia în conformitate cu articolul 18 alineatul (2) din regulamentul de bază. Pentru informații suplimentare privind corespondența cu Comisia, părțile interesate pot consulta pagina de internet relevantă de pe site-ul internet al Direcției Generale Comerț: http://ec.europa.eu/trade/tackling-unfair-trade/trade-defence

Adresa de corespondență a Comisiei este următoarea:

European Commission

Directorate-General for Trade

Directorate H

Office: N105 04/092

1049 Bruxelles/Brussel

BELGIQUE/BELGIË

Fax +32 22985353

E-mail: TRADE-R546-BICYCLES-A@ec.europa.eu

(a se utiliza de către exportatorii, importatorii afiliați, asociațiile și reprezentanții Republicii Populare Chineze, precum și de către producătorii din țara terță cu economie de piață); și

TRADE-R546-BICYCLES-B@ec.europa.eu

(a se utiliza de către producătorii din Uniune, importatorii neafiliați, utilizatorii, consumatorii, asociațiile din Uniune).

5.   Lipsa cooperării

În cazul în care o parte interesată refuză accesul la informațiile necesare sau nu le furnizează în termenul prevăzut sau în cazul în care obstrucționează în mod semnificativ ancheta, se pot stabili constatări provizorii sau definitive, pozitive sau negative, pe baza datelor disponibile, în conformitate cu articolul 18 din regulamentul de bază.

Dacă se constată că o parte interesată a furnizat informații false sau înșelătoare, aceste informații pot să nu fie luate în considerare și se pot utiliza datele disponibile.

În cazul în care o parte interesată nu cooperează sau cooperează doar parțial și, prin urmare, concluziile sunt stabilite pe baza datelor disponibile, în conformitate cu articolul 18 din regulamentul de bază, rezultatul anchetei poate fi mai puțin favorabil acelei părți decât în cazul în care aceasta ar fi cooperat.

6.   Consilierul-auditor

Părțile interesate pot solicita intervenția consilierului-auditor al Direcției Generale Comerț. Consilierul-auditor acționează drept intermediar între părțile interesate și serviciile Comisiei responsabile cu ancheta. Consilierul-auditor analizează cererile de consultare a dosarului, controversele cu privire la caracterul confidențial al documentelor, solicitările de prelungire a termenelor și cererile de audiere transmise de părțile terțe. Consilierul-auditor poate organiza o audiere a unei anumite părți interesate și poate acționa drept mediator pentru a asigura respectarea deplină a dreptului la apărare al părților interesate.

Orice solicitare de audiere de către consilierul-auditor trebuie să fie transmisă în scris și să precizeze motivele solicitării. Pentru audierile privind aspectele referitoare la etapa inițială a anchetei de reexaminare, solicitarea trebuie transmisă în termen de 15 zile de la data publicării prezentului aviz în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene. Ulterior, solicitarea de audiere trebuie să fie transmisă în termenele specifice stabilite de Comisie în comunicarea sa cu părțile.

Consilierul-auditor va oferi, de asemenea, posibilitatea organizării unei audieri a părților implicate care să permită prezentarea punctelor de vedere divergente și a contraargumentelor privind aspecte referitoare, printre altele, la dumping, prejudiciu, legătura de cauzalitate și interesul Uniunii.

Pentru mai multe informații și date de contact, părțile interesate pot consulta paginile dedicate consilierului-auditor de pe site-ul internet al DG Comerț: http://ec.europa.eu/trade/tackling-unfair-trade/hearing-officer/index_en.htm

7.   Calendarul anchetei de reexaminare

În conformitate cu articolul 11 alineatul (5) din regulamentul de bază, ancheta de reexaminare va fi încheiată în termen de 15 luni de la data publicării prezentului aviz în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.

8.   Prelucrarea datelor cu caracter personal

Toate datele cu caracter personal colectate pe parcursul prezentei anchete de reexaminare vor fi utilizate în conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 45/2001 al Parlamentului European și al Consiliului privind protecția persoanelor fizice cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal de către instituțiile și organele comunitare și privind libera circulație a acestor date (17).

9.   Informații importante pentru producătorii-exportatori din Republica Populară Chineză: implicațiile raportului Organului de apel al OMC referitor la măsurile antidumping ale CE privind elementele de fixare (WT/DS397) asupra modului în care Comisia va efectua această anchetă de reexaminare

Comisia încurajează toți producătorii-exportatori din țara în cauză care este considerată a fi o țară fără economie de piață, având în vedere dispozițiile de la articolul 2 alineatul (7) din regulamentul de bază, să se facă cunoscuți în termen de 15 zile de la data publicării prezentului aviz în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, dacă sunt interesați să coopereze și să obțină o taxă antidumping individuală, chiar și în cazul în care consideră că nu îndeplinesc criteriile de obținere a TI. Comisia le atrage atenția asupra următoarelor aspecte (18).

În raportul „CE – Anumite elemente de fixare din fier sau oțel din China” (EC-Certain Iron or Steel fasteners from China) (WT/DS397), Organul de apel al OMC a constatat, printre altele, că articolul 9 alineatul (5) din regulamentul de bază este incompatibil cu anumite dispoziții din acordul antidumping al OMC și cu articolul XVI:4 din Acordul OMC.

În conformitate cu articolul 2 din Regulamentul (CE) nr. 1515/2001 al Consiliului din 23 iulie 2001 privind măsurile pe care Comunitatea le poate lua ca urmare a unui raport adoptat de Organul de soluționare a litigiilor al OMC privind măsurile antidumping sau antisubvenții (19) (denumit în continuare „regulamentul de abilitare”), Consiliul Uniunii Europene poate, printre altele, să modifice măsurile adoptate de Uniune în temeiul regulamentului de bază pentru a lua în considerare interpretările juridice formulate într-un raport adoptat de Organul de soluționare a litigiilor din cadrul OMC cu privire la o măsură necontestată, dacă consideră acest lucru oportun.

Prin urmare, în cazul în care ancheta de reexaminare inițiată prin prezentul aviz de deschidere ar conduce la modificarea măsurilor antidumping în vigoare, Comisia consideră că articolul 2 menționat mai sus constituie un temei juridic pentru respectarea interpretărilor juridice formulate de Organul de apel al OMC în litigiul menționat anterior. În mod concret, acest lucru ar presupune că, dacă un producător-exportator s-ar face cunoscut în termenul specificat mai sus și ar coopera pe deplin prin furnizarea tuturor informațiilor relevante, însă nu ar solicita TI sau l-ar solicita, însă s-ar dovedi că nu îndeplinește criteriile aferente, articolul 2 menționat mai sus din regulamentul de abilitare ar putea servi, în situații justificate în mod corespunzător, ca temei juridic pentru stabilirea unei taxe individuale pentru producătorul-exportator în cauză. În examinarea acestui aspect, Comisia va ține seama de argumentația Organului de apel în litigiul menționat anterior și în special de elementele prezentate la punctele 371-384 din raportul acestuia.

Operatorii care obțin o taxă individuală pe baza acestei părți din prezentul aviz de deschidere trebuie să cunoască faptul că, în urma constatărilor, ar putea rezulta o creștere a taxei în comparație cu cea aplicabilă în cazul în care nu ar fi fost stabilită nicio taxă individuală.


(1)  JO L 343, 22.12.2009, p. 51.

(2)  Dumpingul este practica vânzării unui produs destinat exportului (denumit în continuare „produsul în cauză”) la un preț aflat sub „valoarea normală” a acestuia. Valoarea normală se consideră, de obicei, a fi un preț comparabil pentru produsul „similar” pe piața internă a țării vizate. Prin termenul „produs similar” se înțelege un produs care este asemănător în toate privințele produsului în cauză sau, în absența unui astfel de produs, un produs care se aseamănă foarte mult cu produsul în cauză.

(3)  JO L 228, 9.9.1993, p. 1.

(4)  JO L 16, 18.1.1997, p. 55.

(5)  JO L 17, 21.1.1997, p. 17.

(6)  JO L 183, 14.7.2005, p. 1.

(7)  JO L 55, 28.2.2008, p. 1.

(8)  JO L 261, 6.10.2011, p. 2.

(9)  A se vedea nota de subsol nr. 2.

(10)  Un producător-exportator este orice societate comercială din țara în cauză care produce și exportă pe piața Uniunii produsul care face obiectul reexaminării, fie direct, fie prin terți, inclusiv prin orice societate afiliată implicată în producția, vânzarea pe piața internă sau exportarea produsului în cauză.

(11)  În temeiul articolului 9 alineatul (6) din regulamentul de bază, nu se ține cont de marjele nule și de minimis și nici de marjele stabilite în conformitate cu circumstanțele descrise la articolul 18 din regulamentul de bază.

(12)  Producătorii-exportatori trebuie să demonstreze în special că: (i) deciziile comerciale și costurile sunt rezultatul condițiilor de piață, fără o intervenție semnificativă a statului; (ii) întreprinderile utilizează un singur set clar de evidențe contabile de bază, care fac obiectul unui audit independent în conformitate cu standardele internaționale de contabilitate și care sunt utilizate în toate scopurile; (iii) nu există denaturări semnificative preluate de la sistemul anterior de economie planificată; (iv) legile privind falimentul și proprietatea garantează securitatea și stabilitatea juridică; și (v) operațiile de schimb valutar sunt efectuate la cursul de schimb al pieței.

(13)  Producătorii-exportatori trebuie să demonstreze în special că: (i) în cazul unor societăți comerciale controlate total sau parțial de străini sau în cazul unor întreprinderi comune, exportatorii pot să repatrieze capitalurile și profiturile; (ii) prețurile de export, cantitățile exportate, precum și termenii și condițiile de vânzare sunt stabilite în mod liber; (iii) majoritatea acțiunilor aparține unor persoane private. Funcționarii publici care fac parte din consiliul de administrație sau care dețin funcții-cheie de conducere sunt în minoritate sau trebuie demonstrat că societatea comercială este, cu toate acestea, suficient de independentă de intervenția statului; (iv) operațiunile de schimb valutar sunt efectuate la cursul de schimb al pieței; și (v) intervenția statului nu este de natură să permită eludarea măsurilor în cazul în care exportatorii individuali beneficiază de niveluri diferite ale taxei.

(14)  Numai importatorii neafiliați producătorilor-exportatori pot fi incluși în eșantion. Importatorii afiliați producătorilor-exportatori trebuie să completeze anexa I la chestionarul pentru producătorii-exportatori în cauză. În conformitate cu articolul 143 din Regulamentul (CEE) nr. 2454/93 al Comisiei referitor la punerea în aplicare a Codului vamal comunitar, persoanele sunt considerate a fi afiliate numai dacă: (a) una dintre ele face parte din conducerea sau Consiliul de administrație al întreprinderii celeilalte și invers; (b) au calitatea de asociați, din punct de vedere juridic; (c) una este angajatul celeilalte; (d) o persoană posedă, controlează sau deține direct sau indirect 5 % sau mai mult din acțiunile sau părțile emise cu drept de vot de ambele persoane; (e) una dintre ele o controlează pe cealaltă în mod direct sau indirect; (f) ambele sunt controlate, în mod direct sau indirect, de un terț; (g) împreună controlează, direct sau indirect, o a treia persoană; sau (h) sunt membre ale aceleiași familii. Persoanele se consideră ca aparținând aceleiași familii numai dacă sunt legate prin oricare dintre următoarele relații: (i) soț și soție; (ii) ascendenți și descendenți, în linie directă de gradul I; (iii) frați și surori (buni, consangvini și uterini); (iv) ascendenți și descendenți, în linie directă de gradul II; (v) unchi sau mătușă și nepot sau nepoată; (vi) socri și ginere sau noră; (vii) cumnați și cumnate (JO L 253, 11.10.1993, p. 1). În acest context, prin „persoană” se înțelege orice persoană fizică sau juridică.

(15)  Datele furnizate de importatorii neafiliați pot fi, de asemenea, utilizate în legătură cu aspecte ale prezentei anchete, altele decât stabilirea dumpingului.

(16)  Prin prejudiciu se înțelege un prejudiciu material adus industriei din Uniune, riscul producerii unui prejudiciu material industriei din Uniune sau o întârziere semnificativă în crearea unei astfel de industrii.

(17)  JO L 8, 12.1.2001, p. 1.

(18)  În cazul în care se consideră că este necesară eșantionarea producătorilor-exportatori, va fi stabilită o taxă antidumping individuală numai pentru producătorii-exportatori care: (i) au fost incluși în compoziția eșantionului sau; (ii) pentru care a fost stabilită o marjă de dumping individuală, în conformitate cu articolul 17 alineatul (3) din regulamentul de bază.

(19)  JO L 201, 26.7.2001, p. 10.


ANEXA A

Image

Image


ANEXA B

Image

Image


ANEXA C

Image

Image


Top