EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document C2012/071/06

Cerere deschisă de propuneri – GP/RPA/ReferNet-FPA/001/12 – ReferNet – Rețeaua europeană pentru educație și formare profesională (EFP) a Cedefop

OJ C 71, 9.3.2012, p. 8–9 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

9.3.2012   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

C 71/8


Cerere deschisă de propuneri – GP/RPA/ReferNet-FPA/001/12

ReferNet – Rețeaua europeană pentru educație și formare profesională (EFP) a Cedefop

2012/C 71/06

1.   Obiective și descriere

Având obiectivul general de a crea o rețea europeană pentru EFP – ReferNet, prezenta cerere de propuneri vizează selectarea câte unui solicitant din Irlanda și Spania (vezi punctul 3 de mai jos, criterii de eligibilitate) cu care Cedefop va încheia un acord-cadru de parteneriat cu o durată de patru ani și încheierea cu fiecare solicitant selectat a unui acord specific de subvenționare pentru un plan de lucru de 8 luni care va fi pus în aplicare în anul 2012.

Centrul European pentru Dezvoltarea Formării Profesionale (Cedefop), care a fost înființat în 1975 și are sediul în Grecia din anul 1995, este o agenție a Uniunii Europene (UE). Misiunea acestei agenții recunoscute ca o sursă de referință pentru informațiile referitoare la educație și formare profesională, competențe și aptitudini, este de a sprijini elaborarea politicii europene în materie de educație și formare profesională (EFP) și de a contribui la punerea în aplicare a acesteia.

ReferNet este rețeaua europeană a Cedefop pentru EFP. Misiunea ReferNet este de a sprijini Cedefop prin rapoarte cu privire la sistemele și evoluțiile politicii în materie de EFP la nivel național și prin creșterea vizibilității EFP și a produselor Cedefop. Rețeaua cuprinde 29 de membri, cunoscuți ca parteneri naționali ai ReferNet din statele membre ale UE, Islanda și Norvegia. Partenerii naționali ai ReferNet sunt instituțiile principale implicate în domeniul EFP din țara pe care o reprezintă.

Acordurile-cadru de parteneriat sunt puse în aplicare prin acorduri specifice de subvenționare. Astfel, solicitanții nu depun doar o propunere pentru acordul-cadru de parteneriat cu durata de patru ani (care, dacă este acceptată, va conduce la semnarea unui acord-cadru de parteneriat pentru anii 2012-2015), ci și cererea de subvenționare pentru acțiunile din 2012 (care poate conduce la semnarea unui acord specific de subvenționare de 8 luni pentru anul 2012). Solicitantul trebuie să își demonstreze capacitatea de a desfășura toate activitățile prevăzute pentru perioada de patru ani și de a asigura cofinanțarea adecvată a punerii în aplicare a planului de lucru.

2.   Bugetul și durata proiectului

Bugetul estimativ disponibil pe durata acordurilor-cadru de parteneriat se ridică la 4 000 000 EUR, în funcție de deciziile anuale ale autorității bugetare.

Bugetul total disponibil pentru planul anual de lucru pentru 2012 (durata proiectului: 12 luni) este de 955 000 EUR pentru cele 27 de state membre, Islanda și Norvegia.

Subvenția variază în funcție de populația țării și se acordă pentru realizarea unui plan anual de lucru. Bugetul total disponibil pentru planul de lucru pentru 2012 va fi distribuit în funcție de trei grupuri de țări, pe baza populației acestora:

—   Grupul de țări 1: Cipru, Estonia, Letonia, Lituania, Luxemburg, Malta, Slovenia și Islanda. Suma maximă a subvenției: 23 615 EUR.

—   Grupul de țări 2: Austria, Belgia, Bulgaria, Republica Cehă, Danemarca, Finlanda, Grecia, Ungaria, Irlanda, Țările de Jos, Portugalia, România, Republica Slovacă, Suedia și Norvegia. Suma maximă a subvenției: 33 625 EUR.

—   Grupul de țări 3: Franța, Germania, Italia, Polonia, Spania, Regatul Unit. Suma maximă a subvenției: 43 620 EUR.

Întrucât acțiunea anuală pentru partenerul ReferNet din Irlanda și Spania va dura mai puțin de 12 luni în 2012, subvenționarea relevantă acordată va fi mai mică decât maximul acordat pe țară în acel an.

Subvenția din partea Uniunii este o contribuție financiară la costurile beneficiarului (și/sau ale cobeneficiarilor) care trebuie să fie completată prin propria contribuție financiară și/sau prin contribuții de la bugetul local, regional sau național și/sau contribuții private. Contribuția totală din partea Uniunii nu va depăși 70 % din costurile eligibile.

Cedefop își rezervă dreptul de a nu atribui întregul buget disponibil.

3.   Criterii de eligibilitate

Pentru a fi eligibili, solicitanții trebuie să îndeplinească următoarele cerințe:

(a)

să fie o organizație publică sau privată cu statut juridic și personalitate juridică (persoanele fizice nu sunt eligibile);

(b)

să fie stabiliți în una dintre următoarele țări:

Irlanda;

Spania.

4.   Termenul-limită

Cererile pentru acordul-cadru de parteneriat și planul de lucru pentru 2012 trebuie să fie transmise până la 16 aprilie 2012, cel târziu.

Planul de lucru pentru 2012, în urma atribuirii acordului specific de subvenționare pentru 2012, va începe în mai 2012 și va avea o durată de 8 luni.

5.   Informații suplimentare

Specificațiile detaliate ale cererii de propuneri, formularul de cerere și anexele la acesta vor fi disponibile începând cu data de 13 martie 2012 pe site-ul Cedefop, la următoarea adresă:

http://www.cedefop.europa.eu/EN/working-with-us/public-procurements/calls-for-proposals.aspx

Cererile trebuie să respecte cerințele prevăzute în textul integral al cererii de propuneri și să fie depuse utilizând formularele oficiale puse la dispoziție.

Evaluarea propunerilor se va baza pe principiul transparenței și al egalității de tratament.

Toate cererile depuse vor fi evaluate de o comisie de experți în conformitate cu criteriile de eligibilitate, excludere, selecție și atribuire definite în textul integral al cererii de propuneri.


Top