EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 52011XC1214(04)

Comunicare publicată în temeiul articolului 27 alineatul (4) din Regulamentul (CE) nr. 1/2003 al Consiliului în cazul COMP/39.654 – Codurile instrumentelor financiare ale Reuters (Reuters Instrument Codes — RICs) [notificată cu numărul C(2011) 9391] Text cu relevanță pentru SEE

OJ C 364, 14.12.2011, p. 21–24 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

14.12.2011   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

C 364/21


Comunicare publicată în temeiul articolului 27 alineatul (4) din Regulamentul (CE) nr. 1/2003 al Consiliului în cazul COMP/39.654 – Codurile instrumentelor financiare ale Reuters (Reuters Instrument Codes — RICs)

[notificată cu numărul C(2011) 9391]

(Text cu relevanță pentru SEE)

2011/C 364/09

1.   INTRODUCERE

(1)

În conformitate cu articolul 9 din Regulamentul (CE) nr. 1/2003 al Consiliului din 16 decembrie 2002 (1), în cazurile în care Comisia intenționează să adopte o decizie care impune încetarea unei încălcări, iar părțile în cauză propun angajamente pentru a răspunde preocupărilor exprimate de Comisie în evaluarea sa preliminară, Comisia poate decide ca respectivele angajamente să devină obligatorii pentru întreprinderi. O astfel de decizie poate fi adoptată pentru o perioadă determinată și concluzionează că nu mai există motive pentru acțiunea Comisiei. În conformitate cu articolul 27 alineatul (4) din regulamentul menționat anterior, Comisia publică un rezumat al cazului și conținutul esențial al angajamentelor. Părțile interesate își pot prezenta observațiile în termenul stabilit de Comisie.

2.   REZUMATUL CAZULUI

(2)

La 19 septembrie 2011, Comisia a adoptat o evaluare preliminară în sensul articolului 9 alineatul (1) din Regulamentul (CE) nr. 1/2003. Evaluarea a avut ca obiect sectorul serviciilor de informații financiare, în special piața fluxurilor consolidate de date în timp real (2). Aceasta s-a adresat întreprinderii Thomson Reuters Corporation și societăților aflate sub controlul său direct sau indirect, inclusiv Thomson Reuters Limited (Thomson Reuters). Comisia și-a exprimat îngrijorarea că unele practici ale Thomson Reuters privind acordarea licențelor cu privire la codurile instrumentelor financiare ale Reuters (Reuters Instrument Codes – RIC) pot constitui o încălcare a articolului 102 din TFUE (3). Procedurile împotriva Thomson Reuters au fost inițiate la 30 octombrie 2009.

(3)

În conformitate cu evaluarea preliminară, Thomson Reuters ocupă o poziție dominantă pe piața mondială a fluxurilor consolidate de date în timp real.

(4)

Este posibil ca Thomson Reuters să fi abuzat de poziția sa dominantă prin impunerea unor restricții clienților săi cu privire la utilizarea RIC. Thomson Reuters: (a) interzice clienților săi să utilizeze RIC în scopul extragerii datelor din fluxurile consolidate de date în timp real provenite de la alți furnizori; și (b) împiedică părțile terțe să creeze și să asigure întreținerea tabelelor de corespondență care încorporează RIC și care ar permite sistemelor utilizate de clienții Thomson Reuters să funcționeze în interacțiune cu fluxuri consolidate de date în timp real provenite de la alți furnizori (4).

(5)

Se pare că aceste restricții creează obstacole considerabile în calea schimbării furnizorului. Clienții Thomson Reuters utilizează RIC pe scară largă în cadrul aplicațiilor lor stocate pe servere, iar personalul care utilizează aceste aplicații s-a familiarizat cu sistemul de coduri RIC. Ca urmare a restricțiilor instituite de Thomson Reuters, în cazul în care RIC au fost integrate în cadrul aplicațiilor stocate pe servere, schimbarea furnizorului implică eliminarea RIC și recodarea acestor aplicații în vederea înlocuirii lor cu un sistem de coduri alternativ. Aceasta este o acțiune dificilă și, adesea, excesiv de costisitoare. Opinia preliminară a Comisiei este că, într-adevăr, Thomson Reuters și-a constrâns clienții care au integrat RIC în aplicațiile lor să utilizeze fluxurile consolidate de date în timp real. Prin urmare, alți furnizori de fluxuri consolidate de date în timp real nu sunt în măsură să concureze efectiv cu Thomson Reuters pe piața fluxurilor consolidate de date în timp real.

3.   CONȚINUTUL PRINCIPAL AL ANGAJAMENTELOR ASUMATE

(6)

Thomson Reuters nu este de acord cu evaluarea preliminară efectuată de Comisie. Cu toate acestea, întreprinderea și-a asumat angajamente, în temeiul articolului 9 din Regulamentul (CE) nr. 1/2003, pentru a răspunde preocupărilor Comisiei în ceea ce privește concurența. Angajamentele asumate de Thomas Reuters (denumite în continuare „angajamentele”) sunt rezumate în cele ce urmează. O versiune neconfidențială a acestor angajamente este publicată integral în limba engleză pe site-ul internet al Direcției Generale Concurență la adresa: http://ec.europa.eu/competition/index_en.html

(7)

Angajamentele constau în oferirea unei licențe pentru clienții existenți și viitori ai serviciului RT (5) [o licență RIC extinsă – Extended RIC Licence sau „ERL” (6)] furnizat de Thomson Reuters, prin care li se acordă drepturi suplimentare de utilizare a sistemului de coduri RIC. Acest lucru ar permite clienților, prin plata unei taxe de licență lunare, să utilizeze RIC pentru a extrage date financiare în timp real din fluxuri consolidate de date în timp real provenind de la concurenții Thomson Reuters în scopul înlocuirii unora sau tuturor aplicațiilor stocate pe serverele acestora cu alte aplicații alternative puse la dispoziție de furnizori de fluxuri consolidate de date. În plus, Thomson Reuters ar oferi deținătorilor de licențe ERL actualizări periodice cu privire la RIC relevante, inclusiv, dacă este cazul, informațiile necesare legate de RIC (adică, loc de tranzacționare relevant, sursă, cod oficial, monedă și/sau descriere).

(8)

Angajamentele acoperă: (i) clienții care vor trece în mod parțial și/sau în totalitate de la fluxurile consolidate de date în timp real ale Thomson Reuters la un flux alternativ consolidat de date în timp real; și (ii) clienții care, în plus față de serviciul RT furnizat de Thomson Reuters, se vor abona la un flux consolidat de date în timp real al unei părți terțe (de exemplu, ca soluție de rezervă în cazul unor întreruperi cauzate de situații de urgență sau pentru a permite testarea funcționalității și fiabilității noilor fluxuri consolidate de date în timp real). În cazul unei înlocuiri parțiale, Thomson Reuters se angajează să nu își discrimineze clienții care trec la alt (alți) furnizor(i) de fluxuri consolidate de date în timp real în ceea ce privește condițiile de furnizare (7) a fluxurilor consolidate de date în timp real.

(9)

Licența extinsă pentru sistemul de coduri RIC va fi acordată pe termen nelimitat și va fi pusă la dispoziție pe baza angajamentelor, pentru o perioadă de 5 ani. Astfel, un client poate obține o licență extinsă pentru sistemul de coduri RIC din partea Thomson Reuters pentru o perioadă de 5 ani, însă va putea, după încheierea acestui termen, să continue să folosească licența fără nicio limitare în timp, cu condiția plății taxei aferente și a respectării celorlalte prevederi ale licenței.

(10)

Măsura corectivă s-ar aplica tuturor codurilor RIC asociate în mod direct prețului pentru un anumit instrument financiar sau valorii unui indice prevăzut în cadrul serviciului RT al Thomson Reuters, în consecință, printre altele: (i) datelor bursiere și celor rezultate din sisteme multilaterale de tranzacționare (MTF); și (ii) majorității instrumentelor tranzacționate extrabursier care nu sunt cotate la bursă sau în cadrul MTF (8). Sunt excluse doar RIC legate de instrumentele extrabursiere în cazul cărora Thomson Reuters extrage datele de la un singur contributor care este identificabil prin intermediul RIC („sursă unică RIC”) (9).

(11)

Mai mult, Thomson Reuters va furniza informațiile necesare pentru a facilita clienților săi posibilitatea de a căuta corespondențe între RIC și codurile altor furnizori. Angajamentele ar permite, de asemenea, clienților să apeleze la dezvoltatori terți în vederea elaborării unor instrumente pentru facilitarea schimbării furnizorului și să autorizeze acești dezvoltatori terți să utilizeze programele informatice pe care le-au creat pentru clienți multipli în cazul în care fiecare dintre clienții s-a abonat la ERL. Cu toate acestea, părțile terțe nu ar dobândi drepturi în cadrul sistemului de coduri RIC în sine.

(12)

Există și alte tipuri de licențe care sunt acordate deja de către Thomson Reuters în condiții comerciale și care nu sunt incluse în ERL. De exemplu, dezvoltarea instrumentelor de schimbare a furnizorului necesită o licență privind dreptul de dezvoltare din partea Thomson Reuters. În al doilea rând, Thomson Reuters acordă o licență de procesare a tranzacțiilor clienților care doresc să utilizeze RIC ca elemente de identificare în cadrul procesării. Aceasta se referă, de exemplu, la redistribuirea codurilor RIC către alte părți de către clienții Thomson Reuters. Thomson Reuters se angajează să nu își discrimineze fie clienții care trec la alt (alți) furnizor(i) de fluxuri consolidate de date în timp real în ceea ce privește termenii acestor licențe, fie părțile terțe care dezvoltă programe informatice sau tehnologii care facilitează schimbarea furnizorului de către deținătorii de licențe ERL (10).

(13)

Din punct de vedere geografic, licența propusă este limitată, în principiu, la aplicațiile clienților care se adresează întreprinderilor cu sediul în SEE. Cu toate acestea, aplicațiile care se adresează întreprinderilor cu sediul în afara SEE sunt, de asemenea, incluse în cazul în care acest lucru este „necesar, în mod rezonabil” pentru realizarea schimbării furnizorului în beneficiul întreprinderii clientului cu sediul în SEE (11). Thomson Reuters a furnizat un set de exemple de cazuri în care această condiție se consideră ca fiind îndeplinită. Exemplele sunt integrate în cadrul angajamentelor ca anexa IV.

(14)

Taxele lunare pentru licența ERL pe care Thomson Reuters intenționează să le aplice reflectă structura condițiilor comerciale referitoare la datele pe care aceasta le furnizează în prezent în scopul utilizării în aplicații stocate pe servere (12). Taxele se bazează pe numărul de coduri RIC pentru care un client dorește să obțină o licență în vederea extragerii de date de la un concurent privind o anumită activitate economică. Taxele acoperă drepturile suplimentare de utilizare a sistemului de coduri RIC și costurile serviciilor care urmează să fie furnizate de Thomson Reuters clienților săi, în temeiul angajamentelor. Conform Thomson Reuters, nivelul taxei reprezintă o mică parte a prețului fluxurilor consolidate de date în timp real furnizate de Thomson Reuters pentru același domeniu de aplicare și pentru aceeași utilizare a RIC care fac obiectul unei licențe. Baremul taxelor conține, de asemenea, un comision lunar minim de 750 USD. Pentru detalii privind baremul taxelor ERL vă rugăm să consultați versiunea neconfidențială a angajamentelor publicată pe site-ul internet al Direcției Generale Concurență (anexa I).

4.   INVITAȚIA DE A PREZENTA OBSERVAȚII

(15)

Comisia intenționează, în urma testării pieței, să adopte o decizie în conformitate cu articolul 9 alineatul (1) din Regulamentul (CE) nr. 1/2003 prin care să declare că angajamentele rezumate anterior și publicate pe site-ul internet al Direcției Generale Concurență au caracter obligatoriu. În cazul în care angajamentele suferă modificări substanțiale, va fi lansat un nou studiu de piață.

(16)

În conformitate cu articolul 27 alineatul (4) din Regulamentul (CE) nr. 1/2003, Comisia invită părțile terțe interesate să îi prezinte observațiile cu privire la angajamente.

(17)

În plus, Comisia solicită, în special, părților interesate să își prezinte opiniile privind următoarele întrebări legate de trecerea unui client care deține o aplicație stocată pe servere furnizată de serviciul RT al Thomson Reuters la un furnizor alternativ de fluxuri consolidate de date în timp real:

(a)

Nivelul taxelor – inclusiv comisionul minim – permite o reducere suficientă a costurilor de schimbare a furnizorului legate de sistemul de coduri pentru ca clienții Thomson Reuters să beneficieze de o opțiune viabilă de a trece la un furnizor alternativ în cazul în care doresc acest lucru? Vă rugăm să furnizați estimări privind:

(i)

taxele ERL pe care societatea dumneavoastră ar trebui să le plătească în cazul trecerii parțiale și/sau complete la alt furnizor de fluxuri consolidate de date în timp real decât Thomson Reuters;

(ii)

proporția din taxa inițială pentru fluxurile consolidate de date în timp real reprezentată de taxele ERL (din care se deduc, în fiecare caz, reducerile aplicabile) plătite, în prezent, de societatea dumneavoastră întreprinderii Thomson Reuters: (i) 1-3 %; (ii) 4-6 %; (iii) 7-9 %; sau (iv) peste 10 %; și

(iii)

categoria de taxe care ar fi aplicabilă societății dumneavoastră în fiecare lună pentru fiecare activitate comercială (a se vedea baremul de taxe din anexa I la angajamente).

(b)

Considerați că actualizările periodice ale RIC constituie o parte esențială a licenței ERL care este necesară societății dumneavoastră pentru a facilita schimbarea furnizorului de fluxuri consolidate de date în timp real?

(c)

Considerați că limitarea ERL doar la schimbarea aplicațiilor stocate pe servere (care nu acoperă în mod specific niciun tip de utilizare a acestora de către operatorii umani) este suficientă pentru a remedia îngrijorările legate de RIC exprimate de Comisie în cele de mai sus?

(d)

Sfera geografică a angajamentelor este limitată la aplicațiile stocate pe servere destinate întreprinderilor din SEE. Acestea includ aplicațiile stocate pe servere destinate întreprinderilor din afara SEE doar în cazul în care acest lucru este „necesar, în mod rezonabil”. Considerați că acest lucru este suficient pentru a permite întreprinderilor cu sediul în SEE să beneficieze de prevederile angajamentelor și să își schimbe furnizorul, în cazul în care doresc acest lucru? Dacă nu, vă rugăm să explicați de ce sfera geografică propusă ar prejudicia capacitatea dumneavoastră de a schimba furnizorul care deservește întreprinderea dumneavoastră cu sediul în SEE. Vă rugăm să furnizați, dacă este cazul, mai multe exemple, în plus față de cele prezentate de Thomson Reuters în anexa IV.

(e)

În conformitate cu Thomson Reuters, RIC care fac obiectul măsurii corective reprezintă 95 % din lichiditățile mondiale. Thomson Reuters afirmă că nu este nici necesar, nici fezabil să se includă în sfera de aplicare a măsurii corective RIC extrabursiere care identifică doar un contributor individual și prețul acestuia. Sunteți de acord că acest lucru este suficient pentru ca măsura corectivă să fie eficientă?

(f)

Vă rugăm să furnizați informații privind posibile părți terțe care au capacitatea și/sau motivația comercială de a dezvolta instrumente pentru facilitarea schimbării furnizorului de către clienți. De asemenea, vă rugăm să estimați, dacă este posibil, amploarea preconizată a costurilor unui astfel de serviciu pentru clienți.

(g)

Considerați că dispozițiile nediscriminatorii din cadrul angajamentelor asumate de Thomson Reuters cu privire la alte licențe (a se vedea punctele 8 și 12 de mai sus) sunt suficiente și adecvate: (i) pentru clienții care doresc să treacă la un alt furnizor; și (ii) pentru dezvoltatorii terți care doresc să faciliteze schimbarea furnizorului?

(18)

Răspunsurile și comentariile ar trebui, de preferință, să fie motivate și să prezinte faptele relevante. În cazul în care identificați o problemă privind orice aspect din cadrul angajamentelor propuse, vă rugăm să sugerați o soluție posibilă.

(19)

Termenul pentru prezentarea observațiilor este de maximum șase săptămâni de la data publicării prezentei comunicări. Părțile interesate sunt invitate să prezinte o versiune neconfidențială a observațiilor lor, din care secretele comerciale și alte pasaje confidențiale să fie eliminate și înlocuite, conform cerințelor, cu un rezumat neconfidențial sau cu mențiunea „secrete comerciale” sau „confidențial”.

(20)

Observațiile pot fi trimise Comisiei, cu numărul de referință „Cazul COMP/39.654 – RICs”, fie prin e-mail (COMP-GREFFE-ANTITRUST@ec.europa.eu), fie prin fax (+32 22950128) sau prin poștă, la următoarea adresă:

European Commission

Directorate-General for Competition

Antitrust Registry

1049 Bruxelles/Brussel

BELGIQUE/BELGIË


(1)  JO L 1, 4.1.2003, p. 1. Începând cu data de 1 decembrie 2009, articolele 81 și 82 din Tratatul CE au devenit articolele 101 și, respectiv, 102 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene (TFUE). Cele două serii de dispoziții sunt identice în substanță. În sensul prezentei comunicări, trimiterile la articolele 101 și 102 din TFUE ar trebui înțelese ca trimiteri la articolele 81 și 82 din Tratatul CE, atunci când este cazul.

(2)  Prezentul caz se referă în mod specific la fluxurile consolidate de date în timp real și nu privește datele în timp real transmise prin intermediul terminalelor.

(3)  Conform Thomson Reuters, RIC sunt coduri alfanumerice reprezentând mecanismul de extragere a datelor pe care l-a creat și îl furnizează clienților săi ca parte integrantă a serviciilor de informații financiare pe care le prestează în scopul identificării, navigării și extragerii unui set structurat de date pertinente din cadrul bazelor sale de date în timp real și al rețelei de distribuție (rețea de date integrată – IDN).

(4)  Thomson Reuters a afirmat că nu își împiedică clienții care utilizează fluxuri consolidate de date în timp real să caute corespondențe între RIC și codurile altor furnizori, atât timp cât nu se utilizează baza de date sau tabelul de corespondență care rezultă pentru a extrage date de la un alt furnizor. Cu alte cuvinte, Thomson Reuters nu interzice crearea de tabelele de corespondență ca atare, dar se opune utilizării directe și indirecte a RIC pentru a extrage date în timp real de la alți furnizori.

(5)  Thomson Reuters își comercializează oferta de fluxuri consolidate de date în timp real sub numele de „servicii în timp real Thomson Reuters” – Thomson Reuters Real-time Service („servicii RT” – cunoscute anterior sub numele de Reuters Datascope Real-Time Service, adică RDRT) în scopul utilizării acestora în cadrul aplicațiilor stocate pe servere.

(6)  A se vedea anexa II la angajamente.

(7)  A se vedea clauza 6.4.2 din angajamente.

(8)  Conform Thomson Reuters, RIC compozite reprezentând un singur preț agregat din partea tuturor contributorilor validați care identifică instrumente financiare (RIC agregate ale contributorilor) reprezintă peste 95 % din lichiditățile mondiale și sunt incluse în domeniul de aplicare al angajamentului.

(9)  Conform Thomson Reuters, instrumentele tranzacționate extrabursier pentru care aceasta extrage datele dintr-o singură sursă reprezintă mai puțin de 5 % din lichiditățile mondiale.

(10)  A se vedea clauzele 6.4 și 6.5 din angajamente.

(11)  În temeiul angajamentelor, SEE include și Elveția.

(12)  Adică, fluxuri consolidate de date în timp real în cadrul serviciului RT.


Top