EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 52011XG1202(02)

Aviz în atenția persoanelor și entităților cărora li se aplică prevederile de la articolul 19 alineatul (1) litera (b) și articolul 20 alineatul (1) litera (b) din Decizia 2010/413/PESC (anexa II) și de la articolul 16 alineatul (2) din Regulamentul (UE) nr. 961/2010 al Consiliului (anexa VIII)

OJ C 351, 2.12.2011, p. 15–15 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

2.12.2011   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

C 351/15


Aviz în atenția persoanelor și entităților cărora li se aplică prevederile de la articolul 19 alineatul (1) litera (b) și articolul 20 alineatul (1) litera (b) din Decizia 2010/413/PESC (anexa II) și de la articolul 16 alineatul (2) din Regulamentul (UE) nr. 961/2010 al Consiliului (anexa VIII)

2011/C 351/05

CONSILIUL UNIUNII EUROPENE,

Următoarele informații sunt aduse la cunoștința persoanelor și entităților care figurează în anexa II la Decizia 2010/413/PESC a Consiliului din 26 iulie 2010, astfel cum a fost modificată de Decizia 2011/783/PESC a Consiliului din 1 decembrie 2011 (1), și în anexa VIII la Regulamentul (UE) nr. 961/2010 al Consiliului, astfel cum este pus în aplicare prin Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 1245/2011 al Consiliului din 1 decembrie 2011 (2).

În urma revizuirii listelor persoanelor și entităților cărora li se aplică prevederile de la articolul 19 alineatul (1) litera (b) și articolul 20 alineatul (1) litera (b) din Decizia 2010/413/PESC a Consiliului și de la articolul 16 alineatul (2) din Regulamentul (UE) nr. 961/2010 al Consiliului privind adoptarea de măsuri restrictive împotriva Iranului, Consiliul Uniunii Europene a stabilit că persoanele și entitățile care figurează în anexele menționate anterior ar trebui să facă în continuare obiectul măsurilor restrictive prevăzute în temeiul respectivei decizii a Consiliului și al respectivului regulament al Consiliului.

De asemenea, Consiliul Uniunii Europene a mai decis ca și alte persoane și entități să fie incluse în anexele menționate anterior. Motivele pentru desemnarea persoanelor și entităților respective sunt prezentate în rubricile relevante din anexele menționate.

Se atrage atenția persoanelor și entităților în cauză asupra posibilității de a depune o cerere adresată autorităților competente din statele membre în cauză, conform indicațiilor de pe site-urile web care figurează în anexa V la regulament, pentru a obține autorizația de a utiliza fonduri înghețate pentru nevoi de bază sau plăți specifice (în conformitate cu articolele 17, 18 și 19 din regulament).

Persoanele și entitățile vizate pot înainta o cerere Consiliului, împreună cu documentația probatoare, în scopul reanalizării deciziei de a le include pe lista menționată anterior, la adresa de mai jos:

Council of the European Union

General Secretariat

DG K Coordination

Rue de la Loi/Wetstraat 175

1048 Bruxelles/Brussel

BELGIQUE/BELGIË

Se atrage, de asemenea, atenția asupra posibilității fiecărei persoane și entități vizate de a contesta decizia Consiliului în fața Tribunalului Uniunii Europene, în condițiile prevăzute la articolul 275 alineatul (2) și la articolul 263 alineatele (4) și (6) din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene.


(1)  JO L 319, 2.12.2011, p. 71.

(2)  JO L 319, 2.12.2011, p. 11.


Top