EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32008A1204(01)

Avizul Comisiei din 27 noiembrie 2008 în punerea în aplicare a articolului 7 al Directivei 98/37/CE a Parlamentului European și a Consiliului cu privire la o măsură de interzicere a unui polizor unghiular purtând marca de comerț REDLINE, adoptată de autoritățile ungare MD-2007-137 (Text cu relevanță pentru SEE)

OJ C 309, 4.12.2008, p. 1–2 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

4.12.2008   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

C 309/1


AVIZUL COMISIEI

din 27 noiembrie 2008

în punerea în aplicare a articolului 7 al Directivei 98/37/CE a Parlamentului European și a Consiliului cu privire la o măsură de interzicere a unui polizor unghiular purtând marca de comerț REDLINE, adoptată de autoritățile ungare MD-2007-137

(Text cu relevanță pentru SEE)

(2008/C 309/01)

1.   Notificarea de către autoritățile ungare

Articolul 2 alineatul (1) din Directiva 98/37/CE privind apropierea legislațiilor statelor membre în domeniul echipamentelor tehnice prevede că statele membre iau toate măsurile corespunzătoare pentru a asigura că echipamentele tehnice cărora li se aplică prezenta directivă pot fi introduse pe piață și puse în funcțiune numai dacă nu reprezintă un pericol pentru sănătatea și siguranța persoanelor și, acolo unde este cazul, a animalelor domestice sau a bunurilor, atunci când sunt instalate în mod corespunzător și întreținute și folosite conform destinației lor.

Articolul 7 alineatul (1) din directiva respectivă prevede că, atunci când un stat membru constată că echipamentele tehnice purtând marcajul „CE”, folosite în conformitate cu destinația lor, pot pune în pericol siguranța persoanelor și, atunci când este cazul, a animalelor domestice sau a bunurilor, statul membru respectiv ia toate măsurile corespunzătoare pentru a retrage de pe piață astfel de echipamente tehnice, pentru a interzice introducerea lor pe piață, punerea în funcțiune sau utilizarea lor sau pentru a restricționa libera lor circulație. Statul membru respectiv informează imediat Comisia în legătură cu orice astfel de măsură, indicând motivul deciziei sale.

La 23 iulie 2007, autoritățile ungare au notificat Comisia Europeană cu privire la o măsură de interzicere referitoare la introducerea pe piață a unui polizor electric unghiular portabil purtând marca de comerț REDLINE, de tipul RL/AG0912-900. Echipamentul a fost fabricat de Zhejiang Jinhua Max-power Tools Co., Ltd, Western Binhong Road, Jinhua Industrial Area, Zhejiang, China și distribuit de Baumann Hungary Kft., H-1162 Budapest, János utca 118.

Dosarul transmis Comisiei Europene cuprindea următoarele documente:

certificatul nr. JSH0408078 din data de 12 august 2004 și certificatul nr. 431934 din data de 1 iulie 2005, eliberate pentru Zhejiang Jinhua Max-power Tools Co., Ltd, atestând conformitatea cu directivele referitoare la echipamentele tehnice și la tensiunea scăzută a unui polizor unghiular de tipul S1M-MP2-125, eliberate de Intertek ETL SEMKO, Building No 86, 1198 Qinzhou Road, Shanghai 200233, China,

certificatul nr. 02SHS1067-04 din data de 22 noiembrie 2005, eliberat de Intertek Deutschland GmbH, Nikolaus-Otto Strasse 13, D-70771 Leinfelden-Echterdingen, pentru același tip de polizor unghiular S1M-MP2-125, acordând marca „GS”,

o declarație a societății Zhejiang Jinhua Max-power Tools Co., Ltd, din data de 12 iulie 2006, afirmând că polizorul unghiular de tipul S1M-MP2-125, care face obiectul certificatului nr. 02SHS1067-04, este echivalent cu polizorul unghiular de tipul RL/AG0912-900,

o declarație de conformitate CE, întocmită de Baumann Hungary Kft., din data de 11 decembrie 2006, afirmând, de asemenea, că polizorul unghiular de tipul S1M-MP2-125 este echivalent cu polizorul unghiular de tipul RL/AG0912-900, care face obiectul măsurii ungare.

În temeiul articolului 7 alineatul (2) din directiva respectivă, Comisiei i se solicită, după consultarea părților în cauză, să declare dacă o astfel de măsură i se pare sau nu justificată. În cazul în care se constată că măsura este justificată, Comisia informează statele membre astfel încât acestea să poată lua toate măsurile corespunzătoare privind echipamentul tehnic în cauză, în conformitate cu obligațiile prevăzute la articolul 2 alineatul (1).

2.   Motivele invocate de autoritățile ungare

Măsura adoptată de autoritățile ungare s-a bazat pe faptul că polizorul unghiular nu a îndeplinit următoarele cerințe esențiale de sănătate și siguranță prevăzute în anexa I la Directiva 98/37/CE (cu trimitere la specificațiile standardelor europene armonizate EN 50144-1:1998 Securitatea uneltelor electrice cu motor portabilePartea 1: Prescripții generale și EN 50144-2-3:2002 — Securitatea uneltelor electrice cu motor portabilePartea 2-3: Prescripții particulare pentru polizoare, mașini de lustruit și mașini de șlefuit cu disc, la care se face referire în declarația de conformitate CE a fabricantului):

1.2.4.   Dispozitive de oprire

În timpul funcționării, întrerupătorul s-a blocat înainte de a ajunge la poziția blocată; prin urmare, mecanismul de blocare nu s-a eliberat prin presiune ușoară.

1.5.1.   Alimentarea cu electricitate

În timpul testului de rezistență mecanică, racordul din plastic s-a desprins de polizorul unghiular și, astfel, părțile alimentate cu curent electric au devenit accesibile.

1.5.6.   Incendiu

În timpul testului termic, echipamentul tehnic a luat foc, a emis fum și flăcări și apoi s-a oprit.

1.7.3.   Marcajul

Numele și adresa fabricantului nu au fost indicate, nici anul de fabricație. De asemenea, avertismentele sau simbolurile relevante lipseau.

1.7.4.   Instrucțiuni

Instrucțiunile de utilizare nu conțineau mai multe instrucțiuni necesare pentru funcționarea în siguranță a echipamentului tehnic, cum ar fi regulile de siguranță referitoare la electricitate, parametrii referitori la emisiile de zgomote și de vibrații, etc.

Instrucțiunile de utilizare în engleză erau diferite de cele în maghiară.

3.   Avizul Comisiei

La 15 noiembrie 2007, Comisia i-a cerut în scris societății Baumann Hungary Kft. să-i comunice observațiile sale cu privire la măsurile luate de autoritățile ungare.

La 15 noiembrie 2007, Comisia le-a scris, de asemenea, societăților Intertek ETL SEMKO, Shanghai și Intertek Deutschland GmbH, care eliberaseră certificate de conformitate pentru un polizor unghiular de tipul S1M-MP2-125 despre care s-a afirmat că este echivalent cu polizorul unghiular de tipul RL/AG0912-900, care face obiectul măsurii ungare.

Nu s-a primit niciun răspuns până la această dată.

Având în vedere documentația disponibilă, Comisia consideră că autoritățile ungare au demonstrat că echipamentul tehnic care face obiectul măsurii restrictive nu este conform cu cerințele esențiale de sănătate și siguranță menționate anterior. Aceste neconcordanțe provoacă riscuri grave pentru persoanele care folosesc echipamentul tehnic în cauză.

În consecință, urmând procedura prevăzută, Comisia consideră că măsura luată de autoritățile ungare este întemeiată.

Adoptat la Bruxelles, 27 noiembrie 2008.

Pentru Comisie

Günter VERHEUGEN

Vicepreședinte


Top