EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 52008XC0301(07)

Actualizare a listei permiselor de ședere menționate la articolul 2 alineatul (15) din Regulamentul (CE) nr. 562/2006 al Parlamentului European și al Consiliului de instituire a unui Cod comunitar privind regimul de trecere a frontierelor de către persoane (Codul Frontierelor Schengen) ( JO C 247, 13.10.2006, p. 1 , JO C 153, 6.7.2007, p. 5 , JO C 192, 18.8.2007, p. 11 , JO C 271, 14.11.2007, p. 14 )

OJ C 57, 1.3.2008, p. 31–37 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

1.3.2008   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

C 57/31


Actualizare a listei permiselor de ședere menționate la articolul 2 alineatul (15) din Regulamentul (CE) nr. 562/2006 al Parlamentului European și al Consiliului de instituire a unui Cod comunitar privind regimul de trecere a frontierelor de către persoane (Codul Frontierelor Schengen) (JO C 247, 13.10.2006, p. 1, JO C 153, 6.7.2007, p. 5, JO C 192, 18.8.2007, p. 11, JO C 271, 14.11.2007, p. 14)

(2008/C 57/14)

Publicarea listei permiselor de ședere menționate la articolul 2 alineatul (15) din Regulamentul (CE) nr. 562/2006 al Parlamentului European și al Consiliului din 15 martie 2006 de instituire a unui Cod Comunitar privind regimul de trecere a frontierelor de către persoane (Codul Frontierelor Schengen) are la bază informațiile comunicate Comisiei de către statele membre în conformitate cu articolul 34 din Codul Frontierelor Schengen.

În afară de publicarea listei în Jurnalul Oficial, pe site-ul internet al Direcției Generale Justiție, Libertate și Securitate este disponibilă o actualizare lunară a acesteia.

REPUBLICA CEHĂ

Înlocuirea listei publicate în JO C 247, 13.10.2006

Permise de ședere:

 

În conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 1030/2002:

Povolení k pobytu

[Permis de ședere, colant uniform aplicat pe documentul de călătorie — eliberat începând cu 1 mai 2004 resortisanților țărilor terțe pentru șederile permanente sau pe termen lung (pe colant se indică scopul șederii)]

 

Altele:

Průkaz o pobytu rodinného příslušníka občana Evropské unie

(Carte de ședere a unui membru de familie al unui cetățean al Uniunii Europene — eliberată pentru șederi temporare resortisanților țărilor terțe care sunt membri de familie ai resortisanților UE)

Průkaz o povolení k trvalému pobytu

[Carte de ședere permanentă, carnet verde — eliberată începând cu 27 aprilie 2006 resortisanților țărilor terțe care sunt membri de familie ai resortisanților UE, precum și resortisanților SEE/Elveției (până la 21 decembrie 2007)]

Potvrzení o přechodném pobytu na území

(Certificat de ședere temporară, document pliant — eliberat începând cu 27 aprilie 2006 resortisanților UE/SEE/Elveției)

Povolení k pobytu

(Permis de ședere, colant aplicat pe documentul de călătorie — eliberat între 15 martie 2003 și 30 aprilie 2004 resortisanților țărilor terțe cu drept de rezidență permanentă în Republica Cehă)

Průkaz o povolení k pobytu pro cizince

(Permis de ședere, carnet verde — eliberat din 1996 până la 1 mai 2004 resortisanților țărilor terțe cu drept de rezidență permanentă în Republica Cehă și între 1 mai 2004 și 27 aprilie 2006 resortisanților SEE/Elveției și membrilor de familie ai acestora pentru ședere permanentă sau temporară; eliberat resortisanților Elveției pentru ședere permanentă)

Průkaz o povolení k pobytu pro cizince

(Permis de ședere, carnet verde — eliberat resortisanților SEE/Elveției de la data aderării Republicii Cehia la Spațiul Schengen)

Průkaz povolení k pobytu azylanta

(Permis de ședere pentru persoanele cărora li se acordă azil, carnet gri — eliberat persoanelor cărora li se acordă azil)

Průkaz oprávnění k pobytu osoby požívající doplňkové ochrany

(Permis de ședere pentru persoanele cărora li se acordă protecție subsidiară, carnet galben — eliberat persoanelor cărora li se acordă protecție subsidiară)

Alte documente:

Cestovní doklad Úmluva z 28. července 1951

[Document de călătorie Convenția din 28 iulie 1951 — eliberat începând cu 1 ianuarie 1995 (de la data de 1 septembrie 2006 este eliberat sub formă de pașaport electronic)]

Cizinecký pas

[Pașaport pentru străini — în cazul în care este eliberat unui apatrid (acest lucru fiind înscris în filele pașaportului prin ștampilă oficială cu textul „Úmluva z 28. září 1954/Convention of 28 September 1954” — eliberat începând cu 17 octombrie 2004) (de la data de 1 septembrie 2006 este eliberat sub formă de pașaport electronic)]

Seznam cestujících na školní výlet v rámci Evropské unie

(Listă a participanților la o excursie școlară pe teritoriul Uniunii Europene, document pe suport hârtie — eliberat începând cu 1 aprilie 2006)

Documente eliberate de Ministerul Afacerilor Externe

 

Diplomatické identifikační průkazy s označením

(Cărți de identitate diplomatice cu următoarele coduri)

D — pro členy diplomatického personálu diplomatických misí

(D — membri ai personalului diplomatic al misiunilor diplomatice)

K — pro konzulární úředníky konzulárních úřadů

(K — consuli din cadrul consulatelor)

MO/D — pro úředníky mezinárodních vládních organizací, kteří požívají diplomatických výsad a imunit ve stejném rozsahu jako diplomatičtí zástupci

(MO/D — funcționari ai organizațiilor guvernamentale internaționale care beneficiază, în temeiul dispozițiilor unui tratat internațional sau ale legislației naționale, de aceleași privilegii și imunități ca și personalul diplomatic al misiunilor diplomatice)

 

Identifikační průkazy s označením

(Carte de identitate cu următoarele coduri)

ATP — pro členy administrativního a technického personálu diplomatických misí

(ATP — membri ai personalului administrativ și tehnic al misiunilor diplomatice)

KZ — pro konzulární zaměstnance konzulárních úřadů

(KZ — funcționari consulari din cadrul consulatelor)

MO/ATP — pro úředníky mezinárodních vládních organizací, kteří požívají diplomatických výsad a imunit ve stejném rozsahu jako členové administrativního a technického personálu diplomatické mise

(MO/ATP — funcționari ai organizațiilor guvernamentale internaționale care beneficiază, în temeiul dispozițiilor unui tratat internațional sau ale legislației naționale, de aceleași privilegii și imunități ca și personalul administrativ și tehnic al misiunilor diplomatice)

MO — pro úředníky mezinárodních vládních organizací, kteří požívají výsad a imunit podle příslušné mezinárodní smlouvy

(MO — funcționari ai organizațiilor guvernamentale internaționale care beneficiază de imunități și privilegii în temeiul tratatelor internaționale relevante)

SP, resp. SP/K — pro členy služebního personálu diplomatické mise, resp. konzulárního úřadu

(SP sau SP/K — membri ai personalului de serviciu al misiunilor diplomatice sau al consulatelor)

SSO, resp. SSO/K — pro soukromé služebné osoby členů personálu diplomatické mise, resp. konzulárního úřadu

(SSO sau SSO/K — personal particular al membrilor misiunilor diplomatice sau ai consulatelor)

FRANȚA

Înlocuirea listelor publicate în JO C 153, 6.7.2007

1.

Străinii adulți trebuie să posede următoarele documente:

Carte de séjour temporaire comportant une mention particulière qui varie selon le motif du séjour autorisé

(Permis de ședere temporară care conține o mențiune anume, care variază în funcție de motivele șederii autorizate)

Carte de séjour portent la mention „compétences et talents”

(Permis de ședere care conține mențiunea „competențe și expertiză”)

Carte de séjour portent la mention „retraité”

(Permis de ședere care conține mențiunea „pensionat”)

Carte de résident

(Carte de rezident)

Carte de résident portent la mention „résident de longue durée-CE”

(Carte de rezident care conține mențiunea „rezident CE de lungă durată”)

Carte de résident délivrée aux ressortissants andorrans

(Carte de rezident eliberată resortisanților Andorrei)

Certificat de résidence d'Algérien portant une mention particulière qui varie selon le motif du séjour autorisé

(Certificat de ședere pentru resortisanții Algeriei, ce conține o mențiune anume, care variază în funcție de motivele șederii autorizate)

Carte de résidence d'Algérien portant la mention „retraité”

(Permis de ședere pentru resortisanții Algeriei care conține mențiunea „pensionat”)

Carte de séjour délivrée aux citoyens de l'Union européenne, aux ressortissants des Etats parties à L'Espace économique européenne et aux ressortissants suisses ainsi qu'aux membres de leur famille

(les membres de la famille peuvent être ressortissants de pays tiers)

(Permis de ședere eliberat cetățenilor Uniunii Europene, resortisanților SEE/Elveției și membrilor de familie ai acestora

Membrii de familie ai acestora pot fi resortisanți ai țărilor terțe)

Autorisation provisoire de séjour portant la mention „Volontariat associatif”

(Autorizație de ședere temporară care conține mențiunea „serviciu voluntar în folosul comunității”)

Autorisation provisoire de séjour portant la mention „Etudiant en recherche d'emploi”

(Autorizație de sejur temporară care conține mențiunea „student aflat în căutarea unui loc de muncă”)

Autorisation provisoire de séjour portant la mention „Parent accompagnant”

Autorizație de ședere temporară care conține mențiunea „părinte însoțitor”)

Autorisation provisoire de séjour portant la mention „Bénéficiaire de la protection temporaire”

(Autorizație de ședere temporară care conține mențiunea „beneficiar de protecție temporară”)

Până la 31 decembrie 2006, permisele de ședere a căror valabilitate este de cel mult 1 an se pot prezenta sub forma unui colant lipit în pașaport

În afară de acest caz, de la 13 mai 2002, permisele de ședere, indiferent de valabilitatea lor, au un format tip cartelă plastifiată conform modelului uniform european

Producția permiselor de ședere plastifiate care se prezintă sub forma modelului francez a încetat la 12 mai 2002, dar aceste permise continuă să fie în circulație până cel târziu la 12 mai 2012

Cartes officielles valant de titre de séjour, délivrées par le Ministère des Affaires Etrangères

(Documente oficiale care au valoare de permise de ședere, eliberate de Ministerul Afacerilor Externe)

(a)   Titres de séjours spéciaux

Titre de séjour spécial portant la mention CMD/A délivrée aux Chefs de Mission diplomatique

(Permis de ședere special care poartă mențiunea „CMD/A”, eliberat șefilor misiunilor diplomatice)

Titre de séjour spécial portant la mention CMD/M délivrée aux Chefs de Mission d'Organisation Internationale

(Permis de ședere special care poartă mențiunea „CMD/M”, eliberat șefilor de misiune ai organizațiilor internaționale)

Titre de séjour spécial portant la mention CMD/D délivrée aux Chefs d'une délégation permanente auprès d'une Organisation Internationale

(Permis de ședere special care poartă mențiunea „CMD/D”, eliberat șefilor delegațiilor permanente pe lângă organizațiile internaționale)

Titre de séjour spécial portant la mention CD/A délivrée aux agents du Corps Diplomatique

(Permis de ședere special care poartă mențiunea „CD/A”, eliberat membrilor corpului diplomatic)

Titre de séjour spécial portant la mention CD/M délivrée aux Hauts Fonctionnaires d'une organisation Internationale

(Permis de ședere special care poartă mențiunea „CD/M”, eliberat înalților funcționari ai unei organizații internaționale)

Titre de séjour spécial portant la mention CD/D délivrée aux assimilés diplomatiques membres d'une délégation permanente auprès d'une Organisation Internationale

(Permis de ședere special care poartă mențiunea „CD/D”, eliberat personalului asimilat personalului diplomatic, membri ai delegațiilor permanente pe lângă organizațiile internaționale)

Titre de séjour spécial portant la mention CC/C délivrée aux Fonctionnaires Consulaires

(Permis de ședere special care poartă mențiunea „CC/C”, eliberat consulilor)

Titre de séjour spécial portant la mention AT/A délivrée au personnel Administratif ou Technique d'une Ambassade

(Permis de ședere special care poartă mențiunea „AT/A”, eliberat personalului administrativ sau tehnic al unei ambasade)

Titre de séjour spécial portant la mention AT/C délivrée au personnel Administratif ou Technique d'un Consulat

(Permis de ședere special care poartă mențiunea „AT/C”, eliberat personalului administrativ sau tehnic al unui consulat)

Titre de séjour spécial portant la mention AT/M délivrée au personnel Administratif ou Technique d'une Organisation Internationale

(Permis de ședere special care poartă mențiunea „AT/M”, eliberat personalului administrativ sau tehnic al unei organizații internaționale)

Titre de séjour spécial portant la mention AT/D délivrée au personnel Administratif ou Technique d'une Délégation auprès d'une Organisation Internationale

(Permis de ședere special care poartă mențiunea „AT/D”, eliberat personalului administrativ sau tehnic al unei delegații pe lângă o organizație internațională)

Titre de séjour spécial portant la mention SE/A délivrée au personnel de Service d'une Ambassade

(Permis de ședere special care poartă mențiunea „SE/A”, eliberat personalului de serviciu al unei ambasade)

Titre de séjour spécial portant la mention SE/C délivrée au personnel de Service d'un Consulat

(Permis de ședere special care poartă mențiunea „SE/C”, eliberat personalului de serviciu al unui consulat)

Titre de séjour spécial portant la mention SE/M délivrée au personnel de Service d'une Organisation Internationale

(Permis de ședere special care poartă mențiunea „SE/M”, eliberat personalului de serviciu al unei organizații internaționale)

Titre de séjour spécial portant la mention SE/D délivrée au personnel de Service d'une Délégation auprès d'une Organisation Internationale

(Permis de ședere special care poartă mențiunea „SE/D”, eliberat personalului de serviciu al unei delegații pe lângă o organizație internațională)

Titre de séjour spécial portant la mention PP/A délivrée au Personnel Privé d'un diplomate

(Permis de ședere special care poartă mențiunea „PP/A”, eliberat personalului privat /personalului care deservește un diplomat)

Titre de séjour spécial portant la mention PP/C délivrée au Personnel Privé d'un Fonctionnaire consulaire

(Permis de ședere special care poartă mențiunea „PP/C”, eliberat personalului particular al unui funcționar consular)

Titre de séjour spécial portant la mention PP/M délivrée au Personnel Privé d'un membre d'une Organisation Internationale

(Permis de ședere special care poartă mențiunea „PP/M”, eliberat personalului particular al unui membru al unei organizații internaționale)

Titre de séjour spécial portant la mention PP/D délivrée au Personnel Privé d'un membre d'une Délégation permanente auprès d'une Organisation Internationale

(Permis de ședere special care poartă mențiunea „PP/D”, eliberat personalului particular al unui membru al unei delegații permanente pe lângă o organizație internațională)

Titre de séjour spécial portant la mention EM/A délivrée aux Enseignants ou Militaires à statut spécial attachés auprès d'une Ambassade

(Permis de ședere special care poartă mențiunea „EM/A”, eliberat profesorilor sau personalului militar cu statut special atașat pe lângă o ambasadă)

Titre de séjour spécial portant la mention EM/C délivrée aux Enseignants ou Militaires à statut spécial attachés auprès d'un Consulat

(Permis de ședere special care poartă mențiunea „EM/C”, eliberat profesorilor sau personalului militar cu statut special atașat pe lângă un consulat)

Titre de séjour spécial portant la mention EF/M délivrée aux Fonctionnaires internationaux domiciliés à l'étranger

(Permis de ședere special care poartă mențiunea „EF/M”, eliberat funcționarilor internaționali domiciliați în străinătate)

(b)   Permise eliberate de Monaco

la carte de séjour de résident temporaire de Monaco

(Permis de ședere pentru rezidenți temporari în Monaco)

la carte de séjour de résident ordinaire de Monaco

(Permis de ședere pentru rezidenți obișnuiți în Monaco)

la carte de séjour de résident privilégié de Monaco

(Permis de ședere pentru rezidenți privilegiați în Monaco)

la carte de séjour de conjoint de ressortissant monégasque

(Permis de ședere pentru soțul/soția unui resortisant monegasc)

2.

Străinii care sunt minori trebuie să dețină următoarele documente:

Document de circulation pour étrangers mineurs

(Document de călătorie pentru străinii minori)

Titre d'identité républicain

(Document de identitate al Republicii Franceze)

Visa de retour (sans condition de nationalité et sans présentation du titre de séjour, auquel ne sont pas soumis les enfants mineurs)

[Viză de întoarcere (nu este necesară îndeplinirea de către străinii minori a condițiilor privind cetățenia sau prezentarea permisului de ședere)]

Passeport diplomatique/de service/ordinaire des enfants mineurs des titulaires d'une carte spéciale du Ministère des Affaires étrangères revêtu d'un visa de circulation

(Pașaport diplomatic/de serviciu/obișnuit pentru minorii care sunt copiii titularilor unui permis special eliberat de Ministerul Afacerilor Externe pe care s-a aplicat o viză de călătorie)

3.

Lista persoanelor care participă la o excursie școlară pe teritoriul Uniunii Europene

NB 1:

Trebuie notat faptul că recipisa care confirmă introducerea pentru prima dată a cererii de permis de ședere nu dă dreptul la intrare fără viză. Recipisa care confirmă cererile de reînnoire sau de modificare a permiselor de ședere este considerată însă valabilă atunci când sunt însoțite de vechiul permis.

NB 2:

„Attestation de fonctions” (documentul de notificare a numirii) eliberat de departamentul de protocol al Ministerului Afacerilor Externe nu ține loc de permis de ședere. Posesorii acestuia trebuie să dețină și unul din permisele de ședere standard.

ITALIA

Permis de ședere suplimentar:

Confirmare de primire specială a cererii de reînnoire a permisului de ședere, emisă de poșta italiană

Utilizarea confirmării de primire speciale emise de poșta italiană este posibilă exclusiv împreună cu pașaportul străinului și cu permisul de ședere expirat. Confirmarea de primire va fi utilizată începând cu 14 decembrie 2007 până la 31 martie 2008

LETONIA

Înlocuirea listei publicate în JO C 247, 13.10.2006

Pastāvīgās uzturēšanās atļauja

(Permis de ședere permanentă — sub forma unui colant de culoare verde)

Uzturēšanās atļauja

[Permis de ședere — sub forma unui colant, eliberat începând cu 1 mai 2004 în temeiul Regulamentului (CE) nr. 1030/2002]

Nepilsoņa pase

(Pașaport pentru străini, de culoare violet)

Savienības pilsoņa ģimenes locekļa uzturēšanās atļauja

(Permis de ședere temporară pentru un membru de familie al unui resortisant UE/SEE/CH care este resortisant al unei țări terțe; este în format A5 și prezintă elemente de securizare)

Savienības pilsoņa ģimenes locekļa pastāvīgās uzturēšanās atļauja

(Permis de ședere permanentă pentru un membru de familie al unui resortisant UE/SEE/CH care este resortisant al unei țări terțe; este in format A5 și prezintă elemente de securizare)

Ceļotāju saraksts izglītības iestādes ekskursijām Eiropas Savienībā

(Lista călătorilor care participă la excursii școlare pe teritoriul Uniunii Europene)

Cărți de identitate eliberate de Ministerul Afacerilor Externe:

Carte de identitate de categoria A — pentru personalul diplomatic (de culoare roșie)

Cărțile de identitate de categoria A se eliberează personalului diplomatic al misiunii (de exemplu, ambasadorului, secretarului I, atașatului) și membrilor familiilor acestora; pe verso este prevăzut un text în care se menționează că titularul cărții de identitate beneficiază de toate privilegiile și imunitățile în temeiul Convenției de la Viena privind relațiile diplomatice: „Šīs apliecības uzrādītājs bauda visas privilēģijas un imunitātes, kas paredzētas 1961. gada 18. aprīļa Vīnes konvencijā «Par diplomātiskajām attiecībām»”

Carte de identitate de categoria B — pentru personalul administrativ și tehnic (de culoare galbenă)

Cărțile de identitate de categoria B se eliberează personalului administrativ și tehnic al unei misiuni; pe verso este prevăzut un text în care se menționează că titularul beneficiază parțial de privilegiile și imunitățile pentru personalul administrativ și tehnic specificate la articolul 37 alineatul (2) din Convenția de la Viena privind relațiile diplomatice: „Šīs apliecības uzrādītājs bauda daļējas privilēģijas un imunitātes, kas paredzētas administratīvajiem un tehniskajiem darbiniekiem saskaņā ar 1961. gada 18. aprīļa Vīnes konvencijas «Par diplomātiskajām attiecībām» 37. panta 2. punktu”

Carte de identitate de categoria C — pentru personalul organizațiilor internaționale (de culoare albă)

Cărțile de identitate de categoria C se eliberează personalului organizațiilor internaționale și membrilor familiilor acestora; pe verso este prevăzut un text în care se menționează că titularul beneficiază de privilegiile și imunitățile prevăzute de Acordul dintre Republica Letonia și organizația internațională respectivă:„Šīs apliecības uzrādītājs bauda privilēģijas un imunitātes, kas paredzētas līgumā starp Latvijas Republiku un attiecīgo starptautisko organizāciju”

Carte de identitate de categoria D — pentru funcționarii consulari de carieră (de culoare albastră)

Cărțile de identitate de categoria D se eliberează funcționarilor consulari de carieră al unei misiuni consulare; pe verso este prevăzut un text în care se menționează că titularul beneficiază de toate privilegiile și imunitățile în temeiul Convenției de la Viena privind relațiile consulare: „Šīs apliecības uzrādītājs bauda visas privilēģijas un imunitātes, kas paredzētas 1963. gada 24. aprīļa Vīnes konvencijā «Par konsulārajām attiecībām»”

Cărți de identitate de categoria F (de culoare verde) — există două tipuri de cărți de identitate:

Cărțile de identitate de categoria F se eliberează personalului de serviciu al unei misiuni; pe verso figurează un text în care se menționează că titularul beneficiază parțial de privilegiile și imunitățile pentru personalul de serviciu specificate la articolul 37 alineatul (3) din Convenția de la Viena privind relațiile diplomatice: „Šīs apliecības uzrādītājs bauda daļējas privilēģijas un imunitātes, kas paredzētas vēstniecību apkalpojošam personālam saskaņā ar 1961. gada 18. aprīļa Vīnes konvencijas «Par diplomātiskajām attiecībām» 37. panta 3. punktu”

Cărțile de identitate de categoria F se eliberează personalului particular al personalului unei misiuni; pe verso figurează un text în care se menționează că titularul beneficiază parțial de privilegiile și imunitățile pentru personalul de serviciu specificate la articolul 37 alineatul (4) din Convenția de la Viena privind relațiile diplomatice: „Šīs apliecības uzrādītājs bauda daļējas privilēģijas un imunitātes, kas paredzētas vēstniecību apkalpojošam personālam saskaņā ar 1961. gada 18. aprīļa Vīnes konvencijas «Par diplomātiskajām attiecībām» 37. panta 4. punktu”

LITUANIA

Înlocuirea listei publicate în JO C 247, 13.10.2006

Leidimas laikinai gyventi Lietuvos Respublikoje

(Permis de ședere temporară în Republica Lituania — format tip cartelă)

Leidimas nuolat gyventi Lietuvos Respublikoje (galioja iki 15.11.2009)

[Permis de ședere permanentăă în Republica Lituania — format tip cartelă (valabil până la 15.11.2009)]

Europos Sąjungos valstybės narės piliečio šeimos nario leidimas gyventi Lietuvos Respublikoje

(Permis de ședere în Republica Lituania al unui membru de familie al unui cetățean al unui stat membru UE — format tip cartelă)

Lietuvos Respublikos ilgalaikio gyventojo leidimas gyventi Europos Bendrijoje

(Permis eliberat rezidenților de lungă durată în Republica Lituania pentru a rezida în Comunitatea Europeană — format tip cartelă)

Asmens grįžimo pažymėjimas

(Certificat de repatriere, eliberat doar pentru întoarcere/returnare în Republica Lituania — de culoare galben- verde deschis)

„A” kategorijos akreditacijos pažymėjimas (gelsvos/žalsvos/rausvos spalvos su raudona šonine juostele) suteikiamas diplomatiniams agentams, konsuliniams pareigūnams ir tarptautinių organizacijų atstovybių nariams, kurie pagal tarptautinę teisę naudojasi diplomatinėmis privilegijomis ir imunitetais

[Certificat de acreditare de categoria „A” (de culoare gălbuie/verzuie/roz cu o bandă roșie în lateral) — eliberat agenților diplomatici, funcționarilor consulari și membrilor birourilor reprezentative ale organizațiilor internaționale, care beneficiază în temeiul dreptului internațional de privilegiile și imunitățile diplomatice]

„B” kategorijos akreditacijos pažymėjimas (gelsvos/žalsvos/rausvos spalvos su žalia šonine juostele) suteikiamas administracinio techninio personalo nariams ir konsuliniams darbuotojams

[Certificat de acreditare de categoria „B” (de culoare gălbuie/verzuie/roz cu o bandă verde în lateral) — eliberat membrilor personalului administrativ și tehnic și personalului consular]

„C” kategorijos akreditacijos pažymėjimas (gelsvos/žalsvos/rausvos spalvos su geltona šonine juostele) suteikiamas aptarnaujančiojo personalo nariams ir privatiems namų darbininkams

[Certificat de acreditare de categoria „C” (de culoare gălbuie/verzuie/roz cu o bandă galbenă în lateral) — eliberat membrilor personalului de serviciu al misiunilor diplomatice și personalului casnic particular care deservește gospodăriile diplomatice]

„E” kategorijos akreditacijos pažymėjimas (gelsvos/žalsvos/rausvos spalvos su pilka šonine juostele) suteikiamas tarptautinių organizacijų atstovybių nariams, kurie pagal tarptautinę teisę naudojasi ribotais imunitetais ir privilegijomis

[Certificat de acreditare de categoria „E” (de culoare gălbuie/verzuie/roz cu o bandă gri în lateral) — eliberat membrilor birourilor reprezentative ale organizațiilor internaționale, care beneficiază în temeiul dreptului internațional de privilegii și imunități limitate]

SLOVACIA

Înlocuirea listei publicate în JO C 247, 13.10.2006

Povolenie na prechodný pobyt vo forme nálepky alebo identifikačnej karty

(Permise de ședere temporare sub formă de colant sau de carte de identitate)

Povolenie na trvalý pobyt vo forme identifikačnej karty

(Permis de ședere permanentă sub formă de carte de identitate)

Cestovný doklad pre utečenca (Dohovor OSN z 28. júla 1951)

[Document de călătorie pentru refugiați (conform Convenției ONU din 28 iulie 1951)]

Cestovný doklad pre osoby bez štátnej príslušnosti (Dohovor OSN z 28. septembra 1954)

[Document de călătorie pentru apatrizi (conform Convenției ONU din 28 septembrie 1954)]

Cudzinecký pas v ktorom sa nachádza povolenie na pobyt vo forme nálepky vydanej osobe, ktorej bola poskytnutá doplnková ochrana na území Slovenskej republiky

(Pașaport pentru străini în care este aplicat sub formă de colant un permis de ședere, care a fost eliberat persoanelor care beneficiază de protecție subsidiară pe teritoriul Republicii Slovacia)

Zoznam osôb zúčastňujúcich sa na školských výletoch v rámci Európskej únie

(Lista elevilor care călătoresc într-o excursie școlară pe teritoriul Uniunii Europene)

Identifikačný preukaz diplomatického zástupcu

(Carte de identitate diplomatică)

Identifikačný preukaz administratívneho a technického personálu (vydávaný pre administratívny a technický personál veľvyslanectva alebo konzulátu)

(Carte de identitate eliberată personalului administrativ și tehnic al unei ambasade sau al unui consulat)

Identifikačný preukaz služobného a súkromného personálu (vydávaný pre služobný personál veľvyslanectva alebo konzulátu alebo pre súkromný personál diplomatického alebo administratívneho a technického alebo služobného personálu veľvyslanectva alebo konzulátu)

(Carte de identitate eliberată personalului de serviciu al unei ambasade sau al unui consulat și personalului particular al personalului unei ambasade sau al unui consulat)

Identifikačný preukaz pracovníkov medzinárodných organizácií

(Carte de identitate a personalului organizațiilor internaționale)

SLOVENIA

Înlocuirea listei publicate în JO C 247, 13.10.2006

Dovoljenje za prebivanje (nalepka 74 × 105 mm)

Vrsta dovoljenja za prebivanje se označi na nalepki in se izda kot

(a)

dovoljenje za stalno prebivanje

(b)

dovoljenje za začasno prebivanje

[Permis de ședere (sub formă de colant cu dimensiunile de 74 × 105 mm)]

(Tipul de permis de ședere este indicat pe colant și este eliberat ca:

(a)

Permis de ședere permanentă

(b)

Permis de ședere temporară)

Dovoljenje za stalno prebivanje (kartonček velikosti 12,5 × 8,8 cm)

Dovoljenje za stalno prebivanje v obliki kartončka se izda tujcu, katerega istovetnost ni sporna, nima in si ne more priskrbeti potne listine svoje matične države. Navedeno dovoljenje tujcu dovoljuje prebivanje v Republiki Sloveniji, ne dovoljuje pa mu prehajanja državne meje

[Permis de ședere permanentă (sub formă de cartelă cu dimensiunile de 12,5 × 8,8 mm)]

(Se eliberează un permis de ședere permanentă sub formă de cartelă unui străin a cărui identitate este indisputabilă, care nu are pașaport sau nu poate să prezinte un pașaport al țării sale de origine. În baza acestui permis, străinul căruia i se eliberează acest permis poate rezida în Republica Slovenia, dar nu are voie să treacă frontiera statului

Dovoljenje za prebivanje za družinskega člana državljana EGP (kartična izvedba 91 × 60 mm)

Vrsta dovoljenja za prebivanje se označi na nalepki in se izda kot

(a)

dovoljenje za stalno prebivanje

(b)

dovoljenje za začasno prebivanje

[Carte de ședere a unui membru de familie al unui cetățean SEE (sub formă de cartelă cu dimensiunile de 91 × 60 mm)]

(Tipul de permis de ședere este indicat pe cartelă și este eliberat ca:

(a)

Permis de ședere permanentă

(b)

Permis de ședere temporară)

Dovoljenje za prebivanje za družinskega člana slovenskega državljana (kartična izvedba 91 × 60 mm)

Vrsta dovoljenja za prebivanje se označi na izkaznici in se izda kot:

(a)

dovoljenje za stalno prebivanje

(b)

dovoljenje za začasno prebivanje

[Permis de ședere al unui membru de familie al unui cetățean sloven (sub formă de cartelă cu dimensiunile de 91 × 60 mm)]

(Tipul de permis de ședere este indicat pe cartelă și este eliberat ca:

(a)

Permis de ședere permanentă

(b)

Permis de ședere temporară)

Seznam potnikov za šolska potovanja znotraj Evropske unije

(Lista persoanelor care participă la o excursie școlară pe teritoriul Uniunii Europene)

Permise de ședere speciale eliberate de Ministerul Afacerilor Externe:

Diplomatska izkaznica (kartična izvedba 54 × 85 mm)

[Carte de identitate diplomatică (sub formă de cartelă cu dimensiunile de 54 × 85 mm)]

Službena izkaznica (kartična izvedba 54 × 85 mm)

[Carte de identitate oficială (sub formă de cartelă cu dimensiunile de 54 × 85 mm)]

Konzularna izkaznica (kartična izvedba 54 × 85 mm)

[Carte de identitate consulară (sub formă de cartelă cu dimensiunile de 54 × 85 mm)]

Konzularna izkaznica za častne konzularne funkcionarje (kartična izvedba 54 x 85 mm)

[Carte de identitate consulară pentru funcționarii consulari onorifici (sub formă de cartelă cu dimensiunile de 54 × 85 mm)]


Top