EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 52008XC0301(03)

Rezumat al deciziei Comisiei din 20 noiembrie 2007 privind o procedură în temeiul articolului 81 din Tratatul EC și al articolului 53 din Acordul SEE (Cazul COMP/38.432 — Casete video pentru uz profesional) [notificată cu numărul C(2007) 5469 final] (Text cu relevanță pentru SEE)

OJ C 57, 1.3.2008, p. 10–12 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

1.3.2008   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

C 57/10


Rezumat al deciziei Comisiei

din 20 noiembrie 2007

privind o procedură în temeiul articolului 81 din Tratatul EC și al articolului 53 din Acordul SEE

(Cazul COMP/38.432 — Casete video pentru uz profesional)

[notificată cu numărul C(2007) 5469 final]

(Numai textul în limba engleză este autentic)

(Text cu relevanță pentru SEE)

(2008/C 57/08)

I.   INTRODUCERE

(1)

La data de 20 noiembrie 2007, Comisia a adoptat o decizie privind o procedură în temeiul articolului 81 din Tratatul CE și al articolului 53 din Acordul SEE. În conformitate cu prevederile articolului 30 din Regulamentul (CE) nr. 1/2003 al Consiliului (1), prin prezenta Comisia publică numele părților și conținutul principal al deciziei, inclusiv toate sancțiunile aplicate, ținând cont de interesul legitim al întreprinderilor în protejarea secretelor de afaceri. O versiune neconfidențială a textului integral al deciziei este disponibilă în limba autentică a cazului pe site-ul internet al Direcției Generale Concurență, la adresa: http://ec.europa.eu/comm/competition/index_en.html

II.   DESCRIEREA CAZULUI

1.   Procedură

(2)

Acest caz a început ca anchetă ex officio cu controale inopinate în datele de 28 și 29 mai 2002, care au vizat un total de unsprezece incinte aparținând unor membri ai grupurilor Sony, Fuji și Maxell în cinci state membre. În incintele Sony au avut loc două incidente, unul dintre ele constând în distrugerea de documente, iar cel de-al doilea în refuzul de a răspunde la întrebări.

(3)

La data de 5 decembrie 2006, grupul Fuji a înaintat o cerere oficială pentru reducerea amenzilor în conformitate cu Comunicarea privind clemența din 2002 (2). Cererea acestuia făcea referire la informații anterior prezentate Comisiei începând cu luna iunie 2002. În scrisoarea sa din 23 februarie 2007, Comisia a informat Fuji despre intenția sa de a acorda grupului o reducere de 30 până la 50 % a amenzii, în conformitate cu Comunicarea privind clemența din 2002.

(4)

Comunicarea obiecțiilor a fost adoptată la data de 8 martie 2007 și adusă la cunoștința tuturor părților până la data de 16 martie 2007.

(5)

La data de 10 aprilie 2007, grupul Maxell a înaintat o cerere oficială pentru reducerea amenzilor în conformitate cu Comunicarea privind clemența din 2002. Cererea acestuia făcea referire la informații anterior prezentate Comisiei începând cu luna octombrie 2004.

(6)

La data de 12 iunie 2007 s-a organizat o audiere.

2.   Expunere sumară a încălcării dreptului comunitar

(7)

Principala piață pentru casete video pentru uz profesional o constituie posturile de televiziune și producătorii independenți de programe pentru televiziune și filme de publicitate. Decizia se referă numai la cele două formate de casete video pentru uz profesional cu cea mai mare popularitate în perioada în care a avut loc încălcarea: Betacam SP și Betacam Digital, care împreună, în 2001, reprezentau 77 % din totalul de vânzări de casete video pentru uz profesional în SEE. Valoarea comercială estimată pe piața SEE a acestor două formate era de aproximativ 118 milioane EUR în 2001. În anul în cauză, cele trei întreprinderi implicate în încălcare dețineau o cotă de piață estimată de 89 %.

(8)

Decizia conchide că, între 23 august 1999 și 16 mai 2002, Sony, Fuji și Maxell au operat un cartel cu scopul de a majora și menține sau stabiliza prețurile pentru casete video Betacam SP și Betacam Digital pe piața SEE, și, totodată, au schimbat între ei informații pentru a facilita și/sau monitoriza punerea în aplicare a prețurilor.

(9)

Companiile au organizat trei runde (reușite) de mărire a prețurilor și au întreprins și eforturi de altă natură pentru a stabiliza prețurile. De asemenea, ele au discutat în mod regulat despre licitații trecute și viitoare, în special despre cele organizate de posturi de televiziune publice și private.

(10)

În perioada în care a avut loc încălcarea, au existat 11 întâlniri între reprezentanți ai celor trei întreprinderi. La fiecare dintre aceste întâlniri reprezentanții au discutat prețurile și s-au înțeles asupra lor și/sau au schimbat informații comerciale sensibile. De asemenea, între întâlniri au avut loc contacte neîntrerupte pentru a discuta despre prețuri și anumiți clienți, precum și pentru a continua punerea în aplicare a acordurilor de tip cartel.

(11)

Decizia conchide în continuare că s-a stabilit că înțelegerilor privind prețurile au fost în general puse în aplicare.

3.   Destinatari

(12)

Decizia este destinată următoarelor persoane juridice care aparțin celor trei întreprinderi participante (Sony, Fuji și Maxell):

(a)

Sony Corporation;

(b)

Sony Europe Holding BV;

(c)

Sony France SA;

(d)

FUJIFILM Holdings Corporation;

(e)

FUJFILM Corporation;

(f)

FUJIFILM Recording Media GmbH;

(g)

Hitachi Maxell, Ltd; și

(h)

Maxell Europe Limited.

(13)

Răspunderea societăților-mamă a fost stabilită atât datorită participării lor nemijlocite la una dintre întâlnirile cartelului, care a avut loc în Japonia, cât și în baza prezumției exercitării unei influențe decisive asupra filialelor lor deținute integral, prezumție consolidată de mai multe indicii suplimentare.

4.   Măsuri corective

(14)

Acesta este primul caz de cartel în care se aplică Orientările privind amenzile din 2006 (3).

4.1.   Cuantumul de bază al amenzii

(15)

Cuantumul de bază al amenzii se stabilește ca proporție din valoarea vânzărilor produsului relevant realizate de fiecare întreprindere în spațiul geografic relevant pe parcursul ultimului exercițiu economico-financiar complet din perioada în care a avut loc încălcarea („cuantum variabil”), înmulțită cu numărul anilor în care a avut loc încălcarea, plus un cuantum suplimentar („taxă de intrare”), de asemenea calculat ca proporție din valoarea vânzărilor și destinat să sporească efectul de descurajare a înțelegerilor orizontale de stabilire concertată a prețurilor.

(16)

Ținând cont de diverși factori, în special de natura încălcării, de cota de piață combinată și de zona geografică acoperită de aceasta, decizia aplică în acest caz un cuantum variabil de 18 % și o taxă de intrare de 17 %.

(17)

Ținând cont de faptul că încălcarea a durat 2 ani și 8 luni, cuantumul variabil se înmulțește cu 3.

4.2.   Ajustări aduse cuantumului de bază

4.2.1.   Circumstanțe agravante: refuzul de a coopera sau tentative de obstrucționare

(18)

După cum se menționează la punctul 2, în timpul inspecției, în incintele Sony au avut loc două incidente separate. Decizia conchide că ambele incidente au constituit tentative de obstrucționare și justifică o majorare cu 30 % a cuantumului de bază al amenzii impuse grupului Sony.

4.2.2.   Circumstanțe atenuante

(19)

Părțile au invocat o serie de circumstanțe atenuante, cum ar fi încetarea după scurt timp a încălcării, implicarea limitată în încălcare, cooperarea eficientă în afara Comunicării privind clemența, comportamentul izolat și neautorizat, fără cunoștința conducerii superioare, precum și introducerea după încălcare a unui program de conformare. Toate aceste cereri se resping.

4.2.3.   Majorări specifice ale amenzii, aplicate ca măsură de descurajare

(20)

Luând în considerare necesitatea asigurării unui efect suficient al amenzii ca măsură de descurajare, precum și ținându-se seama de valoarea ridicată a cifrei de afaceri a grupului Sony în afara vânzării bunurilor sau serviciilor la care se referă încălcarea, decizia majorează cu 10 % cuantumul amenzii care urmează a fi impusă acestei întreprinderi.

4.3.   Aplicarea limitei de 10 % din cifra de afaceri

(21)

Limita de 10 % din cifra de afaceri mondială, prevăzută în articolul 23 alineatul (2) din Regulamentul (CE) nr. 1/2003, nu este atinsă în ceea ce privește amenda care urmează a fi impusă oricăreia dintre întreprinderi.

4.4.   Aplicarea Comunicării privind clemența din 2002: reducerea amenzilor

(22)

După cum se menționează la punctele 5 și 6, atât Fuji, cât și Maxell au înaintat cereri pentru reducerea amenzilor în conformitate cu Comunicarea privind clemența din 2002.

(23)

Decizia acordă grupului Fuji o reducere a amenzii de 40 % și grupului Maxell o reducere de 20 %. La stabilirea acestor procente s-a ținut cont de valoarea adăugată reprezentată de dovezile prezentate de fiecare dintre companii, precum și de momentul la care au fost prezentate respectivele dovezi.

(24)

Contribuția grupului Sony la clarificarea acestui caz s-a limitat la necontestarea majorității faptelor după primirea Comunicării obiecțiilor. Decizia conchide că aceasta nu reprezintă o valoare adăugată semnificativă în conformitate cu Comunicarea privind clemența.

III.   DECIZIE

(25)

Următoarele întreprinderi au încălcat articolul 81 din Tratat și articolul 53 din Acordul SEE prin participarea, între 23 august 1999 și 16 mai 2002, la o serie de acorduri și practici concertate cu scopul de a majora și menține sau stabiliza prețurile pentru casetele video Betacam SP și Betacam Digital pe piața SEE:

(a)

Sony Corporation;

(b)

Sony Europe Holding BV;

(c)

Sony France SA;

(d)

FUJIFILM Holdings Corporation;

(e)

FUJFILM Corporation;

(f)

FUJIFILM Recording Media GmbH;

(g)

Hitachi Maxell, Ltd; și

(h)

Maxell Europe Limited.

(26)

Pentru încălcarea menționată la punctul anterior, se aplică următoarele amenzi:

(a)

Sony Corporation, Sony Europe Holding BV și Sony France SA, cu răspundere conjunctă și solidară: 47 190 000 EUR;

(b)

FUJIFILM Holdings Corporation, FUJFILM Corporation și FUJIFILM Recording Media GmbH, cu răspundere conjunctă și solidară: 13 200 000 EUR;

(c)

Hitachi Maxell, Ltd și Maxell Europe Limited, cu răspundere conjunctă și solidară: 14 400 000 EUR.

(27)

Se dispune ca întreprinderile enumerate mai sus să pună imediat capăt încălcării, în măsura în care nu au făcut deja acest lucru, și să evite repetarea oricărui act sau comportament descris la punctul 25, precum și orice act sau comportament care are un scop sau efect identic sau similar.


(1)  JO L 1, 4.1.2003, p. 1.

(2)  Comunicarea Comisiei privind imunitatea la amenzi și reducerea cuantumului amenzilor în cauzele referitoare la înțelegeri (JO C 45, 19.2.2002, p. 3).

(3)  Orientările privind calcularea amenzilor aplicate în temeiul articolului 23 alineatul (2) litera (a) din Regulamentul (CE) nr. 1/2003 (JO C 210, 1.9.2006, p. 2).


Top