EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document C2008/043/10

Notificare prealabilă a unei concentrări (Cazul COMP/M.4921 — CDC/Groupe Moniteur/AchatPublic.Com) — Caz care poate face obiectul procedurii simplificate Text cu relevanță pentru SEE

OJ C 43, 16.2.2008, p. 30–30 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

16.2.2008   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

C 43/30


Notificare prealabilă a unei concentrări

(Cazul COMP/M.4921 — CDC/Groupe Moniteur/AchatPublic.Com)

Caz care poate face obiectul procedurii simplificate

(Text cu relevanță pentru SEE)

(2008/C 43/10)

1.

La data de 11 februarie 2008, Comisia a primit o notificare a unei concentrări propuse în temeiul articolului 4 din Regulamentul (CE) nr. 139/2004 al Consiliului (1), prin care întreprinderile Caisse des Dépôts et Consignations („CDC”, Franța) și Groupe Moniteur SAS („Groupe Moniteur”, Franța), aceasta din urmă fiind controlată de Bridgepoint Capital Group Limited („Bridgepoint”, Regatul Unit), dobândesc, în sensul articolului 3 alineatul (1) litera (b) din Regulamentul Consiliului, controlul în comun asupra întreprinderii AchatPublic.Com („APC”, Franța) prin achiziție de acțiuni.

2.

Activitățile economice ale întreprinderilor respective sunt:

în cazul întreprinderii CDC: servicii bancare și financiare, asigurare de viață, sprijin pentru dezvoltarea locală, fonduri de economii și locuințe sociale,

în cazul întreprinderii Groupe Moniteur: editarea de ziare și alte publicații,

în cazul întreprinderii Bridgepoint: fond de capital privat,

în cazul întreprinderii APC: servicii IT pentru achiziții publice.

3.

În urma unei examinări prealabile, Comisia constată că tranzacția notificată ar putea intra sub incidența Regulamentului (CE) nr. 139/2004. Cu toate acestea, nu se ia o decizie finală în această privință. În conformitate cu Comunicarea Comisiei privind o procedură simplificată de tratare a anumitor concentrări în temeiul Regulamentului (CE) nr. 139/2004 al Consiliului (2), trebuie precizat că acest caz poate fi tratat conform procedurii prevăzute în Comunicare.

4.

Comisia invită părțile terțe interesate să îi prezinte eventualele observații cu privire la operațiunea propusă.

Observațiile trebuie primite de către Comisie în termen de cel mult 10 zile de la data publicării prezentei. Observațiile pot fi trimise Comisiei prin fax [(32-2) 296 43 01 sau 296 72 44] sau prin poștă, cu numărul de referință COMP/M.4921 — CDC/Groupe Moniteur/AchatPublic.Com, la următoarea adresă:

Commission européenne

Direction générale de la concurrence

Greffe des concentrations

J-70

B-1049 Bruxelles


(1)  OJ L 24, 29.1.2004, p. 1.

(2)  JO C 56, 5.3.2005, p. 32.


Top