EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document C2008/043/08

Notificare prealabilă a unei concentrări (Cazul COMP/M.5034 — Montagu/GIP/Biffa) — Caz care poate face obiectul procedurii simplificate Text cu relevanță pentru SEE

OJ C 43, 16.2.2008, p. 28–28 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

16.2.2008   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

C 43/28


Notificare prealabilă a unei concentrări

(Cazul COMP/M.5034 — Montagu/GIP/Biffa)

Caz care poate face obiectul procedurii simplificate

(Text cu relevanță pentru SEE)

(2008/C 43/08)

1.

La data de 11 februarie 2008, Comisia a primit o notificare a unei concentrări propuse în temeiul articolului 4 din Regulamentul (CE) nr. 139/2004 al Consiliului (1), prin care întreprinderile Montagu Private Equity LLP („Montagu”, Regatul Unit) și Global Infrastructure Partners („GIP”, Statele Unite) dobândesc, în sensul articolului 3 alineatul (1) litera (b) din regulamentul Consiliului, controlul în comun asupra întreprinderii Biffa PLC („Biffa”, Regatul Unit) prin achiziție de acțiuni.

2.

Activitățile economice ale întreprinderilor respective sunt:

în cazul întreprinderii Montagu: fonduri de capital privat,

în cazul întreprinderii GIP: fonduri de capital privat,

în cazul întreprinderii Biffa: colectarea, tratarea, eliminarea și reciclarea deșeurilor urbane, comerciale și industriale.

3.

În urma unei examinări prealabile, Comisia constată că tranzacția notificată ar putea intra sub incidența Regulamentului (CE) nr. 139/2004. Cu toate acestea, nu se ia o decizie finală în această privință. În conformitate cu Comunicarea Comisiei privind o procedură simplificată de tratare a anumitor concentrări în sensul Regulamentului (CE) nr. 139/2004 (2), trebuie precizat că acest caz poate fi tratat conform procedurii prevăzute în Comunicare.

4.

Comisia invită părțile terțe interesate să îi prezinte eventualele observații cu privire la operațiunea propusă.

Observațiile trebuie primite de către Comisie în termen de cel mult 10 zile de la data publicării prezentei. Observațiile pot fi trimise Comisiei prin fax [(32-2) 296 43 01 sau 296 72 44] sau prin poștă, cu numărul de referință COMP/M.5034 — Montagu/GIP/Biffa, la următoarea adresă:

Commission européenne

Direction générale de la concurrence

Greffe des concentrations

J-70

B-1049 Bruxelles


(1)  OJ L 24, 29.1.2004, p. 1.

(2)  JO C 56, 5.3.2005, p. 32.


Top