EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 52008XC0216(04)

Aviz de inițiere a unei proceduri antidumping privind importurile anumitor lumânări, lumânări subțiri și articole similare originare din Republica Populară Chineză

OJ C 43, 16.2.2008, p. 14–18 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

16.2.2008   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

C 43/14


Aviz de inițiere a unei proceduri antidumping privind importurile anumitor lumânări, lumânări subțiri și articole similare originare din Republica Populară Chineză

(2008/C 43/05)

Comisia a primit o plângere, în temeiul articolului 5 din Regulamentul (CE) nr. 384/96 al Consiliului din 22 decembrie 1995 privind protecția împotriva importurilor care fac obiectul unui dumping din partea țărilor care nu sunt membre ale Comunității Europene (1) (denumit în continuare „regulamentul de bază”), în care se pretinde că importurile anumitor lumânări, lumânări subțiri și articole similare originare din Republica Populară Chineză (denumită în continuare „țara în cauză”) fac obiectul unui dumping și cauzează, prin urmare, un prejudiciu material industriei comunitare.

1.   Plângerea

Plângerea a fost depusă la data de 3 ianuarie 2008 de către următorii producători comunitari: Bolsius International BV, EIKA Wachswerke Fulda GmbH, Euro Candle KFT, Gies Kerzen GmbH, Liljeholmens Stearinfabriks AB, SER Wax Industry și Vollmar GmbH (denumiți în continuare „reclamanții”) reprezentând o proporție importantă, în cazul acesta nu mai mult de 25 % din producția comunitară totală de anumite lumânări, lumânări subțiri și articole similare.

2.   Produsul

Produsul despre care se pretinde că face obiectul unui dumping este reprezentat de anumite lumânări, lumânări subțiri și articole similare, altele decât candele și alte lumânări de exterior, originare din Republica Populară Chineză (denumit în continuare „produsul în cauză”). În scopul acestei proceduri, candelele și alte lumânări de exterior se definesc ca fiind lumânări, lumânări subțiri și articole similare, al căror combustibil conține mai mult de 500 ppm de toluen și/sau mai mult de 100 ppm de benzen și/sau au un fitil care are un diametru de cel puțin 5 milimetri și/sau sunt prezentate într-un recipient de plastic cu pereți verticali de cel puțin 5 cm în înălțime. Produsul în cauză este, în mod normal, declarat cu codurile NC ex 3406 00 11, ex 3406 00 19 și ex 3406 00 90. Aceste coduri NC sunt menționate numai cu titlu informativ.

3.   Prezumția de dumping

Având în vedere dispozițiile articolului 2 alineatul (7) din regulamentul de bază, reclamanții au stabilit valoarea normală pentru Republica Populară Chineză în baza prețului practicat într-o țară cu economie de piață, menționată la punctul 5.1 litera (d). Prezumția de dumping se bazează pe comparația dintre valoarea normală, astfel calculată, și prețurile la export ale produsului în cauză practicate la exportul către Comunitate.

Calculată astfel, marja de dumping este semnificativă.

4.   Prezumția de prejudiciu

Reclamantul a adus probe potrivit cărora importurile produsului în cauză, originare din Republica Populară Chineză, au crescut la nivel global, atât în valoare absolută cât și în privința cotei de piață.

Se pretinde că volumul și prețurile produsului importat în cauză au avut, pe lângă alte consecințe, un impact negativ asupra cotei de piață deținute, asupra cantităților vândute de industria comunitară și au generat efecte negative semnificative asupra performanței, per ansamblu, a situației financiare și a situației ocupării forței de muncă din industria comunitară.

5.   Procedura

Comisia, în urma consultării Comitetului consultativ, și după ce a constatat că plângerea a fost introdusă de către sau în numele industriei comunitare și că există probe suficiente care să justifice inițierea unei proceduri, decide prin prezentul aviz deschiderea unei anchete în temeiul articolului 5 din regulamentul de bază.

5.1.   Procedura de constatare a dumpingului și a prejudiciului

Ancheta va determina dacă produsul în cauză originar din Republica Populară Chineză face obiectul unui dumping și dacă acest fapt a provocat un prejudiciu.

(a)   Eșantionarea

Având în vedere numărul aparent ridicat de părți implicate în această procedură, Comisia poate decide să recurgă la tehnica de eșantionare, în conformitate cu articolul 17 din regulamentul de bază.

(i)   Eșantionul de exportatori/producători din Republica Populară Chineză

Pentru a permite Comisiei să decidă dacă eșantionarea este necesară și, în caz afirmativ, să determine compoziția eșantionului, toți exportatorii/producătorii sau reprezentanții acestora sunt invitați să se prezinte, contactând Comisia, și să furnizeze următoarele informații privind societatea sau societățile lor, în termenul prevăzut la punctul 6 litera (b) punctul (i) și în formatul prevăzut la punctul 7:

nume, adresă, adresă de e-mail, numere de telefon și de fax și persoană de contact,

cifra de afaceri, exprimată în moneda locală, și volumul vânzărilor, exprimat în tone, al produsului în cauză la exportul către Comunitate, pe perioada cuprinsă între 1 ianuarie 2007 și 31 decembrie 2007,

cifra de afaceri, exprimată în moneda națională, și volumul vânzărilor pe piața internă a produsului în cauză, exprimat în tone, pe perioada cuprinsă între 1 ianuarie 2007 și 31 decembrie 2007,

descrierea exactă a activităților societății în legătură cu producția produsului în cauză,

numele și descrierea exactă a activităților tuturor societăților asociate (2), care participă la producerea și/sau vânzarea (la export și/sau pe piața internă) a produsului în cauză,

orice altă informație relevantă care ar putea ajuta Comisia să determine compoziția eșantionului.

Prin comunicarea informațiilor menționate anterior, societatea își exprimă acordul cu privire la posibilitatea de a fi inclusă în eșantion. În cazul în care societatea este selectată să facă parte din eșantion, aceasta va trebui să răspundă la un chestionar și să accepte verificarea la fața locului a răspunsurilor. Dacă societatea precizează că nu este de acord cu o eventuală includere a acesteia în eșantion, se va considera că aceasta nu a cooperat la anchetă. Consecințele lipsei de cooperare sunt prevăzute la punctul 8 de mai jos.

Pentru a obține informațiile necesare pentru determinarea compoziției eșantionului de exportatori/producători, Comisia va contacta, de asemenea, autoritățile din țara din care provin exporturile, precum și orice alte asociații cunoscute de exportatori/producători.

Deoarece o societate nu poate fi sigură că este aleasă pentru a face parte din eșantion, se recomandă exportatorilor/producătorilor care doresc să solicite calcularea unei marje individuale (3) să solicite un chestionar în termenul prevăzut la punctul 6 litera (a) punctul (i) din prezentul aviz și să-l trimită în termenul prevăzut la punctul 6 litera (a) punctul (ii) primul paragraf din prezentul aviz. Cu toate acestea, se atrage atenția asupra punctului 5.1 litera (b) din prezentul aviz.

(ii)   Eșantionul de importatori

Pentru a permite Comisiei să decidă dacă eșantionarea este necesară și, în caz afirmativ, să determine compoziția eșantionului, toți importatorii sau reprezentanții care acționează în numele lor sunt invitați să se prezinte Comisiei și să îi furnizeze următoarele informații privind societatea sau societățile lor, în termenul prevăzut la punctul 6 litera (b) punctul (i) și sub forma prevăzută la punctul 7:

nume, adresă, adresă de e-mail, numere de telefon și de fax și persoană de contact,

cifra de afaceri totală, exprimată în euro, realizată de societate în perioada cuprinsă între 1 ianuarie 2007 și 31 decembrie 2007,

numărul total de angajați,

descrierea exactă a activităților societății în legătură cu produsul în cauză,

volumul, exprimat în tone, precum și valoarea, exprimată în euro, a importurilor și revânzărilor produsului în cauză, originar din Republica Populară Chineză, efectuate pe piața Comunității în perioada cuprinsă între 1 ianuarie 2007 și 31 decembrie 2007,

numele și descrierea exactă a activităților tuturor societăților asociate (4), care participă la producerea și/sau vânzarea produsului în cauză,

orice altă informație relevantă care ar putea ajuta Comisia să determine compoziția eșantionului.

Prin comunicarea informațiilor menționate anterior, societatea își exprimă acordul cu privire la posibilitatea de a fi inclusă în eșantion. În cazul în care societatea este selectată să facă parte din eșantion, aceasta va trebui să răspundă la un chestionar și să accepte verificarea la fața locului a răspunsurilor. Dacă societatea precizează că nu este de acord cu o eventuală includere a acesteia în eșantion, se va considera că aceasta nu a cooperat la anchetă. Consecințele lipsei de cooperare sunt prevăzute la punctul 8 de mai jos.

Pentru a obține informațiile necesare pentru determinarea compoziției eșantionului de importatori, Comisia va contacta, de asemenea, orice alte asociații cunoscute de importatori.

(iii)   Eșantionul de producători comunitari

Având în vedere numărul ridicat de producători comunitari care susțin plângerea, Comisia intenționează să cerceteze, prin aplicarea tehnicii de eșantionare, prejudiciul provocat industriei comunitare.

Pentru a permite Comisiei să decidă dacă eșantionarea este necesară și, în caz afirmativ, să determine compoziția eșantionului, toți producătorii comunitari sau reprezentanții care acționează în numele acestora sunt invitați să se prezinte Comisiei și să îi furnizeze următoarele informații privind societatea sau societățile lor, în termenul prevăzut la punctul 6 litera (b) punctul (i) și sub forma prevăzută la punctul 7:

nume, adresă, adresă de e-mail, numere de telefon și de fax și persoană de contact,

cifra de afaceri totală, exprimată în euro, realizată de societate în perioada cuprinsă între 1 ianuarie 2007 și 31 decembrie 2007,

descrierea exactă a activităților societății în legătură cu produsul în cauză,

valoarea, exprimată în euro, a vânzărilor produsului în cauză realizate pe piața comunitară în perioada cuprinsă între 1 ianuarie 2007 și 31 decembrie 2007,

volumul, exprimat în tone, al vânzărilor produsului în cauză realizate pe piața comunitară în perioada cuprinsă între 1 ianuarie 2007 și 31 decembrie 2007,

volumul, exprimat în tone, al producției produsului în cauză în perioada cuprinsă între 1 ianuarie 2007 și 31 decembrie 2007,

denumirea și descrierea exactă a activităților tuturor societăților asociate (4), care participă la producerea și/sau vânzarea produsului în cauză,

orice altă informație relevantă care ar putea ajuta Comisia să determine compoziția eșantionului.

Prin comunicarea informațiilor menționate anterior, societatea își exprimă acordul cu privire la posibilitatea de a fi inclusă în eșantion. În cazul în care societatea este selectată să facă parte din eșantion, aceasta va trebui să răspundă la un chestionar și să accepte verificarea la fața locului a răspunsurilor. Dacă societatea precizează că nu este de acord cu o eventuală includere a acesteia în eșantion, se va considera că aceasta nu a cooperat la anchetă. Consecințele lipsei de cooperare sunt prevăzute la punctul 8 de mai jos.

(iv)   Compoziția definitivă a eșantioanelor

Toate părțile interesate care doresc să furnizeze informații relevante privind determinarea compoziției eșantionului trebuie să le comunice în termenul prevăzut la punctul 6 litera (b) punctul (ii).

Comisia intenționează să stabilească compoziția definitivă a eșantioanelor după consultarea părților în cauză care și-au exprimat dorința de a fi incluse în eșantion.

Societățile incluse în eșantion trebuie să răspundă la un chestionar în termenul prevăzut la punctul 6 litera (b) punctul (iii) și trebuie să coopereze în cadrul anchetei.

În cazul unei cooperări deficitare, Comisia poate să-și stabilească concluziile pe baza probelor disponibile, în conformitate cu articolul 17 alineatul (4) și articolul 18 din regulamentul de bază. O concluzie bazată pe probele disponibile poate fi mai puțin avantajoasă pentru partea în cauză, astfel cum se explică la punctul 8.

(b)   Chestionare

Pentru a obține informațiile pe care le consideră necesare pentru anchetă, Comisia va trimite chestionare industriei comunitare incluse în eșantion, precum și oricărei asociații de producători din Comunitate, exportatorilor/producători din Republica Populară Chineză incluși în eșantion, oricărei asociații de exportatori/producători, importatorilor incluși în eșantion și oricărei asociații de importatori menționate în plângere, precum și autorităților din țara exportatoare în cauză.

Având în vedere aplicarea dispozițiilor articolului 17 alineatul (3) și ale articolului 9 alineatul (6) din regulamentul de bază, exportatorii/producătorii din Republica Populară Chineză care doresc să solicite o marjă individuală trebuie să trimită chestionarul completat în termenul prevăzut la punctul 6 litera (a) punctul (ii) din prezentul aviz. Prin urmare, solicitarea chestionarului trebuie făcută în termenul prevăzut la punctul 6 litera (a) punctul (i). Cu toate acestea, părțile menționate anterior trebuie să cunoască faptul că, în cazul în care eșantionarea se aplică exportatorilor/producătorilor, Comisia poate decide totuși să nu calculeze o marjă individuală pentru aceștia, dacă numărul exportatorilor/producătorilor este atât de ridicat încât o analiză individuală ar complica în mod inutil procedura și ar împiedica finalizarea la termen a anchetei.

(c)   Colectarea informațiilor și desfășurarea audierilor

Toate părțile interesate sunt invitate prin prezentul aviz să își facă cunoscute punctele de vedere, să comunice și alte informații pe lângă răspunsurile date în chestionar și să aducă elemente de probă pentru susținerea lor. Aceste informații, precum și elementele de probă trebuie să parvină Comisiei în termenul prevăzut la punctul 6 litera (a) punctul (ii).

În continuare, Comisia poate audia părțile interesate, cu condiția ca acestea să prezinte o solicitare din care să reiasă că au motive speciale pentru care ar trebui să fie audiate. Solicitarea trebuie prezentată în termenul prevăzut la punctul 6 litera (a) punctul (iii).

(d)   Alegerea țării cu economie de piață

În conformitate cu articolul 2 alineatul (7) litera (a) din regulamentul de bază, se consideră alegerea Braziliei ca țară cu economie de piață adecvată în scopul stabilirii valorii normale pentru Republica Populară Chineză. Părțile interesate sunt invitate prin prezentul aviz să-și prezinte observațiile privind oportunitatea acestei alegeri, în termenul limită specific prevăzut la punctul 6 litera (c).

(e)   Statutul de societate care funcționează în condițiile unei economii de piață

Pentru acei exportatori/producători din Republica Populară Chineză care susțin și aduc suficiente elemente de probă care dovedesc că operează în condițiile unei economii de piață, ceea ce înseamnă că îndeplinesc criteriile stabilite la articolul 2 alineatul (7) litera (c) din regulamentul de bază, valoarea normală va fi determinată în conformitate cu articolul 2 alineatul (7) litera (b) din regulamentul de bază. Exportatorii/producătorii care intenționează să trimită cereri motivate corespunzător, trebuie să le trimită în termenul limită specific prevăzut la punctul 6 litera (d). Comisia va trimite formulare de cerere tuturor exportatorilor/producătorilor din Republica Populară Chineză menționați în plângere și tuturor asociațiilor de exportatori/producători menționate în plângere, precum și autorităților din Republica Populară Chineză.

5.2.   Procedura de evaluare a interesului comunitar

În conformitate cu articolul 21 din regulamentul de bază și în cazul în care prezumția de dumping și cea de prejudiciu au fundament, se va decide dacă instituirea unor măsuri antidumping nu ar fi împotriva interesului comunitar. Din acest motiv, industria comunitară, importatorii, asociațiile lor reprezentative, utilizatorii reprezentativi și organizațiile de consumatori reprezentative se pot prezenta și pot furniza Comisiei informații, în termenul limită general prevăzut la punctul 6 litera (a) punctul (ii), cu condiția ca aceștia să aducă dovada că există o legătură obiectivă între activitatea lor și produsul în cauză. Părțile care au respectat procedura menționată anterior pot solicita să fie audiate, menționând motivele speciale care justifică audierea, în termenul prevăzut la punctul 6 litera (a) punctul (iii). Trebuie reținut faptul că orice informație transmisă în conformitate cu articolul 21 va fi luată în considerare numai dacă este susținută de elemente de probă concrete, prezentate la momentul transmiterii informațiilor.

6.   Termenele limită

(a)   Termene limită generale

(i)   Pentru ca părțile să solicite un chestionar sau alte formulare de cerere

Toate părțile interesate ar trebui să solicite un chestionar sau alte formulare de cerere cât de curând posibil, dar nu mai târziu de 10 zile de la publicarea prezentului aviz în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.

(ii)   Pentru ca părțile să se prezinte și să răspundă la chestionar și să furnizeze orice alte informații

Pentru ca demersurile părților interesate să fie luate în considerare în timpul anchetei, acestea trebuie să se prezinte luând legătura cu Comisia, să își prezinte punctul de vedere și să depună răspunsurile la chestionar sau orice altă informație în termen de 40 de zile de la data publicării prezentului aviz în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, cu excepția cazului în care există o indicație contrară. Toți exportatorii/producători vizați de această procedură și care intenționează să solicite o analiză individuală în conformitate cu articolul 17 alineatul (3) din regulamentul de bază trebuie să transmită, de asemenea, în lipsa unor dispoziții contrare, răspunsul la chestionar în termen de 40 de zile de la data publicării prezentului aviz în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene. Trebuie reținut faptul că majoritatea drepturilor procedurale prevăzute în regulamentul de bază pot fi exercitate numai dacă părțile s-au prezentat în termenul menționat anterior.

Societățile incluse într-un eșantion trebuie să transmită răspunsurile la chestionar în termenele stabilite la punctul 6 litera (b) punctul (iii).

(iii)   Audieri

De asemenea, toate părțile interesate pot să solicite audierea de către Comisie în același termen de 40 de zile.

(b)   Termen limită specific privind eșantionarea

(i)

Informațiile menționate la punctele 5.1 litera (a) punctul (i), 5.1 litera (a) punctul (ii) și 5.1 litera (a) punctul (iii) trebuie să fie comunicate Comisiei în termen de 15 zile de la data publicării prezentului aviz în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, deoarece Comisia intenționează să consulte părțile în cauză care și-au exprimat dorința de a fi incluse în eșantion în legătură cu compoziția definitivă a eșantionului în termen de 21 de zile de la data publicării prezentului aviz în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.

(ii)

Orice alte informații relevante pentru stabilirea compoziției eșantionului, în conformitate cu punctul 5.1 litera (a) punctul (iv) trebuie comunicate Comisiei în termen de 21 de zile de la data publicării prezentului aviz în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.

(iii)

Răspunsurile la chestionare ale părților incluse în eșantion trebuie să parvină Comisiei în termen de 37 de zile de la data notificării privind includerea acestora în eșantion.

(c)   Termen limită specific pentru alegerea țării cu economie de piață

Părțile implicate în anchetă pot prezenta observații cu privire la relevanța Braziliei care, în conformitate cu punctul 5.1 litera (d), este considerată țară cu economie de piață în vederea stabilirii valorii normale pentru Republica Populară Chineză. Aceste observații trebuie să parvină Comisiei în termen de 10 zile de la data publicării prezentului aviz în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.

(d)   Termenul specific pentru transmiterea cererilor de acordare a statutului de societate care funcționează în condițiile unei economii de piață și/sau a cererilor de tratament individual

Cererile, motivate corespunzător, de acordare a statutului de societate care funcționează în condițiile unei economii de piață [așa cum este menționat la punctul 5.1 litera (e)] și/sau cererile de tratament individual, în conformitate cu articolul 9 alineatul (5) din regulamentul de bază, trebuie să parvină Comisiei în termen de 15 zile de la data publicării acestui aviz în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.

7.   Observațiile scrise, răspunsurile la chestionar și corespondența

Toate observațiile și cererile părților în cauză trebuie prezentate în scris (altfel decât în format electronic, dacă nu se prevede astfel) și trebuie să menționeze numele, adresa, adresa de e-mail și numerele de telefon și de fax ale părții în cauză. Toate observațiile prezentate în scris, inclusiv informațiile solicitate în prezentul aviz, răspunsurile la chestionar și corespondența părților interesate, furnizate cu titlu confidențial, vor avea înscrisă mențiunea „Limited” (5) („acces limitat”) și vor fi însoțite, în conformitate cu articolul 19 alineatul (2) din regulamentul de bază, de o versiune neconfidențială cu mențiunea „For inspection by interested parties” („versiune destinată consultării de către părțile interesate”).

Adresa Comisiei pentru corespondență:

European Commission

Directorate General for Trade

Directorate H

Office: J-79 4/23

B-1049 Bruxelles

Fax (32-2) 295 65 05

8.   Lipsa cooperării

În cazul în care o parte interesată refuză accesul la informațiile necesare sau nu le furnizează în termenul prevăzut, sau obstrucționează în mod semnificativ ancheta, se pot stabili, pe baza probelor disponibile, concluzii provizorii sau definitive, pozitive sau negative, în conformitate cu articolul 18 din regulamentul de bază.

În cazul în care se constată că partea interesată a furnizat informații false sau înșelătoare, informațiile nu sunt luate în considerare și se pot utiliza probele disponibile. În cazul în care o parte interesată nu cooperează sau cooperează doar parțial și, în consecință, concluziile sunt stabilite în baza datelor disponibile, în conformitate cu articolul 18 din regulamentul de bază, rezultatul anchetei poate fi mai puțin favorabil acelei părți decât dacă aceasta ar fi cooperat.

9.   Programul anchetei

În conformitate cu articolul 6 alineatul (9) din regulamentul de bază, ancheta se va finaliza în termen de 15 luni de la data publicării prezentului aviz în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene. În conformitate cu articolul 7 alineatul (1) din regulamentul de bază, pot fi instituite măsuri provizorii, dar nu mai târziu de 9 luni de la data publicării acestui aviz în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.

10.   Prelucrarea datelor cu caracter personal

Trebuie remarcat faptul că toate datele cu caracter personal colectate pe parcursul acestei anchete vor fi prelucrate în conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 45/2001 al Parlamentului European și al Consiliului din 18 decembrie 2000 privind protecția persoanelor fizice cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal de către instituțiile și organele comunitare și privind libera circulație a acestor date (6).

11.   Consilierul audiator

De asemenea, se menționează faptul că, în cazul în care părțile interesate consideră că au întâlnit dificultăți în exercitarea dreptului la apărare, acestea pot solicita intervenția unui consilier audiator din cadrul DG Comerț. Acesta îndeplinește rolul de intermediar între părțile interesate și serviciile Comisiei, oferind, dacă este cazul, servicii de mediere privind aspectele procedurale care influențează protecția drepturilor acestora în cadrul acestei proceduri, în special în privința aspectelor referitoare la accesul la dosar, confidențialitatea, prelungirea termenelor limită și modul de tratare a punctelor de vedere prezentate în scris sau oral. Pentru mai multe informații și detalii cu privire la datele de contact, părțile interesate sunt rugate să consulte paginile web privind consilierul auditor de pe site-ul internet al DG Comerț (http://ec.europa.eu/trade).


(1)  JO L 56, 6.3.1996, p. 1. Regulament, astfel cum a fost modificat ultima dată prin Regulamentul (CE) nr. 2117/2005 (JO L 340, 23.12.2005, p. 17).

(2)  În ceea ce privește sensul expresiei „societăți asociate”, a se vedea articolul 143 din Regulamentul (CEE) nr. 2454/93 al Comisiei din 2 iulie 1993 de stabilire a unor dispoziții de aplicare a Regulamentului (CEE) nr. 2913/92 al Consiliului de instituire a Codului Vamal Comunitar (JO L 253, 11.10.1993, p. 1).

(3)  Marjele individuale pot fi solicitate în baza articolului 17 alineatul (3) din regulamentul de bază pentru societățile care nu au fost incluse în eșantion, în baza articolului 9 alineatul (5) din regulamentul de bază privind tratamentul individual în cazurile în care sunt implicate state fără economie de piață sau state cu economie de tranziție și în baza articolului 2 alineatul (7) litera (b) din regulamentul de bază pentru societățile care solicită acordarea statutului de societate care funcționează în condițiile unei economii de piață. Este de menționat faptul că pentru cererile de tratament individual este necesară introducerea unei cereri în conformitate cu articolul 9 alineatul (5) din regulamentul de bază, iar pentru cererile de acordare a statutului de societate care funcționează în condițiile unei economii de piață este necesară introducerea unei cereri în conformitate cu articolul 2 alineatul (7) litera (b) din regulamentul de bază.

(4)  În ceea ce privește sensul expresiei „societăți asociate”, a se vedea articolul 143 din Regulamentul (CEE) nr. 2454/93.

(5)  Aceasta înseamnă că documentul este destinat exclusiv uzului intern. Documentul este protejat în temeiul articolului 4 din Regulamentul (CE) nr. 1049/2001 al Parlamentului European și al Consiliului din 30 mai 2001 privind accesul public la documentele Parlamentului European, ale Consiliului și ale Comisiei (JO L 145, 31.5.2001, p. 43). Este un document confidențial, în temeiul articolului 19 din regulamentul de bază și în temeiul articolului 6 din Acordul OMC privind punerea în aplicare a articolului VI din GATT 1994 (Acordul antidumping).

(6)  JO L 8, 12.1.2001, p. 1.


Top