EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 52008XC0216(02)

Informații comunicate de statele membre privind ajutorul de stat acordat în conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 1857/2006 al Comisiei privind aplicarea articolelor 87 și 88 din Tratatul ajutoarelor de stat acordate întreprinderilor mici și mijlocii active în producția de produse agricole și de modificare a Regulamentului (CE) nr. 70/2001

OJ C 43, 16.2.2008, p. 4–8 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

16.2.2008   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

C 43/4


Informații comunicate de statele membre privind ajutorul de stat acordat în conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 1857/2006 al Comisiei privind aplicarea articolelor 87 și 88 din Tratatul ajutoarelor de stat acordate întreprinderilor mici și mijlocii active în producția de produse agricole și de modificare a Regulamentului (CE) nr. 70/2001

(2008/C 43/03)

Ajutor nr.: XA 228/07

Stat membru: Franța

Regiunile: Toate, aceste activități putând fi finanțate de către toate autoritățile teritoriale (consilii regionale, consilii generale) care vor dori acest lucru

Denumirea sistemului de ajutoare: Aides à la promotion des produits animaux et des produits d'origine animale

Temeiul juridic:

Article 15, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1857/2006 d'exemption agricole

Article L 621-1 et suivants du code rural

Articles L 1511-1 et suivants du code général des collectivités territoriales

Cheltuielile anuale prevăzute în cadrul sistemului de ajutoare: 4 milioane EUR, sub rezerva resurselor bugetare, din partea Oficiului național interprofesional pentru creșterea animalelor și produse de origine animală (Office national interprofessionnel de l'élevage et de ses productions), precum și o sumă nespecificată din partea autorităților teritoriale

Intensitatea maximă a ajutoarelor: Ajutorul poate ajunge până la 100 % pentru activitățile prevăzute la articolul 15 alineatul (2) literele (c)-(f), menționat anterior. În orice caz, ajutoarele nu vor depăși niciodată 100 % din activitățile subvenționate

Data punerii în aplicare:

Durata sistemului de ajutoare: Șase ani (2008-2013)

Obiectivul ajutorului: Obiectivul ajutoarelor este de a sprijini activitățile de promovare și de informare cu privire la produse, de a răspândi cunoștințe referitoare la aceste produse, de a face accesibile unui public larg cunoștințele științifice, de a facilita campaniile de informare cu privire la sistemele de producție de calitate, de a permite organizarea de târguri comerciale, de expoziții, de saloane, de forumuri, de a încuraja participarea specialiștilor la aceste saloane și de a dezvolta activitățile de relații publice sau activități similare.

Vor fi sprijinite activitățile care intră în sfera de aplicare a articolului 15 alineatul (2) din regulamentul de scutire agricolă [Regulamentul (CE) nr. 1857/2006], prevăzute, de asemenea, în capitolul IV K din orientările agricole din 27 decembrie 2006 și la punctul 152 litera (b) din orientările agricole

Sectorul (sectoarele) în cauză: IMM-urile din sectorul creșterii și producției de produse de origine animală

Denumirea și adresa autorității care acordă ajutorul:

Office national interprofessionnel de l'élevage et de ses productions

12, rue Henri Rol-Tanguy

TSA 30003

F-93555 Montreuil Sous Bois Cedex

Adresa web: www.office-elevage.fr/aides-nat/aides-nat.htm

Informații specifice cu privire la acest sistem de ajutoare vor fi publicate pe acest site web, la rubrica „Informații/Ajutoare naționale”, odată cu punerea în aplicare a acestuia (ianuarie 2008)

Alte informații: Autoritățile teritoriale vor asigura respectarea plafonului prevăzut la articolul 15 din Regulamentul (CE) nr. 1857/2006, care reprezintă cadrul prezentului sistem. Prin urmare, în cazul în care vor interveni în completarea finanțărilor din partea oficiului de creștere, autoritățile teritoriale trebuie să verifice calculul cumulului de ajutoare acordate, în cooperare cu direcțiile departamentale pentru agricultură și păduri

Ajutor nr.: XA 229/07

Stat membru: Regatul Unit

Regiune: Great Britain (England, Scotland and Wales)

Denumirea sistemului de ajutoare sau denumirea întreprinderii care beneficiază de ajutorul individual: Dairy Farmer Milk Market Development Scheme

Temeiul juridic: Milk Development Council Order 1995

Cheltuielile anuale prevăzute în cadrul sistemului de ajutoare sau valoarea totală a ajutorului individual acordat întreprinderii: 15 septembrie 2007-31 martie 2008 — 300 000 GBP

Intensitatea maximă a ajutoarelor: Intensitatea ajutoarelor este de 50 %

Data punerii în aplicare: Sistemul se aplică de la 15 septembrie 2007

Durata sistemului de ajutoare sau a ajutorului individual: Sistemul se aplică de la 15 septembrie 2007. Acesta se va încheia la 31 martie 2008. Ultimele plăți se vor efectua la 30 septembrie 2008. Toate facturile pentru servicii se vor primi cel târziu până la 31 decembrie 2008

Obiectivul ajutorului: Acest ajutor este în conformitate cu articolul 9 din Regulamentul (CE) nr. 1857/2006, costurile eligibile fiind:

Ajutorul este, de asemenea, în conformitate cu articolul 15 din Regulamentul (CE) nr. 1857/2006, costurile eligibile fiind:

Sectorul (sectoarele) în cauză: Sistemul se aplică întreprinderilor care își desfășoară activitatea în domeniul producției de lapte

Denumirea și adresa autorității care acordă ajutorul: Organismul responsabil cu acest sistem este:

Milk Development Council

Trent Lodge

Stroud Road

Cirencester GL7 6JN

United Kingdom

Organizația care gestionează sistemul este:

Milk Development Council

Trent Lodge

Stroud Road

Cirencester GL7 6JN

United Kingdom

Adresa web: http://www.mdc.org.uk/default.aspx?DN=0963897f-fa62-4704-b085-607718ee51eb

De asemenea, registrul central al Regatului Unit privind ajutoarele de stat din sectorul agricol care beneficiază de scutiri, poate fi accesat la adresa:

http://defraweb/farm/policy/state-aid/setup/exist-exempt.htm

Alte informații: Informații suplimentare mai detaliate privind criteriile de eligibilitate și normele care reglementează sistemul sunt disponibile la adresele de internet menționate mai sus. Nu vor exista plăți directe de numerar către producători, ceea ce este în conformitate cu articolul 15 din Regulamentul (CE) nr. 1857/2006.

Semnat și datat în numele Departamentului pentru Mediu, Alimentație și Afaceri Rurale (autoritatea competentă din Regatul Unit)

Mr Neil Marr

Agricultural State Aid

Department for Environment, Food and Rural Affairs

Room 816, Area 8D

9 Millbank

C/o Nobel House

17 Smith Square

Westminster SW1P 3JR

United Kingdom

Ajutor nr.: XA 230/07

Stat membru: Republica Federală Germania

Regiunea: Land Brandenburg

Denumirea sistemului de ajutoare: Hilfsprogramm für landwirtschaftliche und gartenbauliche Unternehmen, die durch die Wetterunbilden im Frühjahr und im Sommer 2007 in ihrer Existenz gefährdet sind

Temeiul juridic: Articolul 11 din Regulamentul (CE) nr. 1857/2006

Richtlinie des Ministeriums für Ländliche Entwicklung, Umwelt und Verbraucherschutz des Landes Brandenburg zum Ausgleich von Verlusten infolge von Wetterunbilden — Hilfsprogramm für landwirtschaftliche und gartenbauliche Unternehmen, die durch die Wetterunbilden im Frühjahr und im Sommer 2007 in ihrer Existenz gefährdet sind vom 30.8.2007.

http://www.mluv.brandenburg.de/cms/media.php/2317/rl_unwett.pdf

Cheltuielile anuale prevăzute în cadrul sistemului de ajutoare: 5 milioane EUR în 2007

Intensitatea maximă a ajutoarelor: 30 %

Data punerii în aplicare: 1.11.2007-31.12.2007

Durata sistemului de ajutoare: 17.9.2007-31.12.2007

Obiectivul ajutorului: Guvernul landului acordă subvenții întreprinderilor agricole și horticole a căror existență este pusă în pericol, în vederea atenuării efectelor intemperiilor din primăvara și vara anului 2007. În cazul întreprinderilor horticole, aceste subvenții vizează numai zonele de cultură Wesendahl/Werneuchen, Havelland și districtul Elbe-Elster.

Precipitațiile extrem de abundente care au avut loc în lunile mai, iunie și iulie 2007 s-au soldat cu depășirea capacității de drenare a cursurilor de apă din aproape toate zonele landului. În aceste trei luni, s-au înregistrat niveluri ale precipitațiilor de 366,1 mm, 393,4 mm și 451,8 mm. Aceste niveluri excepționale au fost mai mult decât duble față de suma mediilor multianuale înregistrate în perioada 1961-1990 (de exemplu, 208 % în cazul stației meteorologice de la Menz). Aceasta înseamnă că în lunile mai-iulie aferente perioadei 1961-1990 s-a înregistrat mai puțin de o treime din precipitațiile anuale (31,8 % în cazul stației meteorologice de la Menz), în timp ce în 2007 a căzut, în aceste trei luni, 66,1 % din cantitatea anuală de precipitații. În urma precipitațiilor, nivelul pânzei freatice din zonele joase ale landului Brandenburg a crescut cu peste un metru. Ca urmare a înnămolirilor de durată, a umidității persistente și a inundațiilor, terenurile cultivate au devenit inaccesibile. În consecință, culturile de cereale nu au putut fi recoltate, iar culturile de plante furajere și pășunile nu au putut fi salvate. S-au înregistrat pierderi totale în cazul culturilor târzii, cum ar fi porumbul și cartoful.

Fermierii din zonele afectate nu au putut să înceapă însămânțările de toamnă.

În sectorul horticol, efectele conjugate ale unei ierni blânde, ale unei primăveri foarte calde, ale unei luni aprilie foarte săracă în precipitații și ale înghețurilor târzii au dus la scăderea considerabilă a producției de fructe și, în unele cazuri, la pierderea totală a recoltei. Tendința către primăveri mai timpurii a dus la înflorirea pomilor fructiferi cu 2 până la 3 săptămâni mai devreme și, în consecință, înghețurile târzii au avut un efect negativ mai mare asupra culturilor decât cel obișnuit.

Guvernul din Brandenburg a inclus evenimentele meteorologice descrise anterior în categoria dezastrelor naturale.

În conformitate cu orientările anexate, pot fi acordate subvenții întreprinderilor agricole și horticole, în vederea combaterii pericolelor menționate anterior și care amenință existența acestora. Nicio întreprindere nu se califică automat pentru aceste subvenții. De fapt, deciziile privind acordarea de subvenții se vor lua de către autoritatea care acordă ajutorul în conformitate cu competențele care îi revin și cu bugetul disponibil. Scopul acestor subvenții nu este acela de a compensa pierderile în întregime, ci acela de a oferi sprijin sub formă de lichidități întreprinderilor afectate de evenimentele climatice adverse din primăvara și vara anului 2007, în vederea asigurării existenței acestora

Sectorul (sectoarele) în cauză:

Agricultură (producție vegetală)

Horticultură (pomicultură)

Denumirea și adresa autorității care acordă ajutorul:

Investitionsbank des Landes Brandenburg

Steinstraße 104-106

D-14480 Potsdam

Adresa web: www.ilb.de

E-mail: postbox@ilb.de

Alte informații: —

Ajutor nr.: XA 231/07

Stat membru: Republica Federală Germania

Regiunea: Freistaat Bayern

Denumirea sistemului de ajutoare sau denumirea întreprinderii care beneficiază de ajutorul individual: Richtlinie für die Durchführung der nebenberuflichen sozialen Betriebshilfe in der Land- und Forstwirtschaft durch das Kuratorium Bayerischer Maschinen- und Betriebshilfsringe e.V. (KBM) und die Maschinen- und Betriebshilfsringe (MR)

Temeiul juridic: Bayerisches Agrarwirtschaftsgesetz (BayAgrarWiG) vom 8. Dezember 2006

Cheltuielile anuale prevăzute în cadrul sistemului sau valoarea totală a ajutorului individual acordat întreprinderii: 1,2 milioane EUR pentru cercurile de utilizatori de mașini agricole, pentru grupurile de întrajutorare organizate, precum și pentru organizația lor coordonatoare (KBM) destinate intermedierii de servicii de înlocuire, în conformitate cu articolul 15 alineatul (2) litera (b) din Regulamentul (CE) nr. 1857/2006

Intensitatea maximă a ajutoarelor: Până la 50 %

Data punerii în aplicare: Punere în aplicare anuală după stabilirea scutirilor

Durata sistemului de ajutoare sau a ajutorului individual:

Obiectivul ajutorului: Asigurarea unei reprezentări care acoperă întreg teritoriul pentru lucrători prin intermediul cercurilor de utilizatori de mașini agricole și a grupurilor de întrajutorare organizate, pentru a oferi ajutor social extraprofesional exploatațiilor agricole și forestiere. Ajutorul contribuie în principal la atenuarea dificultăților în cazuri de urgență socială

Temeiul juridic al ajutorului: Articolul 15 alineatul (2) litera (b) din Regulamentul (CE) nr. 1857/2006

Sectorul (sectoarele) în cauză: Exploatații agricole și forestiere — servicii subvenționate

Baza juridică a ajutorului pentru exploatațiile forestiere: Punctul 179 din regulamentul-cadru (JO C 319, 27.12.2006, p. 1)

Denumirea și adresa autorității care acordă ajutorul:

Bayerische Landesanstalt für Landwirtschaft (LfL)

Abteilung Förderwesen und Fachrecht

Menzinger Straße 54

D-80638 München

Pentru informații suplimentare, adresați-vă la:

Bayerisches Staatsministerium für

Landwirtschaft und Forsten

Referat B 1

Ludwigstr. 2

D-80539 München

Tel. (49-89) 2182-2222

Adresa web: http://www.servicestelle.bayern.de/bayern_recht/recht_db.html?http://by.juris.de/by/AgrarWiG_BY_rahmen.htm

http://www.stmlf.bayern.de/agrarpolitik/programme/26373/rilikbmsozbh.pdf

Alte informații: —

Ajutor nr.: XA 233/07

Stat membru: Republica Slovenia

Regiunea: Municipalitatea Škofje Loke

Denumirea sistemului de ajutoare sau a denumirea întreprinderii care beneficiază de ajutorul individual: Programi razvoja kmetijstva, gozdarstva in podeželja v občini Škofja loka 2007–2013

Temeiul juridic: Pravilnik o dodeljevanju pomoči za ohranjanje in razvoj kmetijstva, gozdarstva in podeželja v občini Škofja Loka za programsko obdobje 2007–2013 (Poglavje II.)

Cheltuielile anuale prevăzute în cadrul sistemului de ajutoare sau valoarea totală a ajutorului individual acordat întreprinderii:

 

2007: 53 871 EUR

 

2008: 53 871 EUR

 

2009: 53 871 EUR

 

2010: 53 871 EUR

 

2011: 53 871 EUR

 

2012: 53 871 EUR

 

2013: 53 871 EUR

Intensitatea maximă a ajutoarelor:

1.   Investiții în exploatații agricole pentru producția primară:

până la 50 % din costurile eligibile în zonele defavorizate,

până la 40 % din costurile eligibile în celelalte zone,

până la 60 % din costurile eligibile în zonele defavorizate și până la 50 % din costurile eligibile în celelalte zone, în cazul investițiilor efectuate de tineri agricultori în termen de cinci ani de la înființarea exploatației.

Ajutoarele sunt destinate investițiilor în materie de renovare a structurilor agricole, de achiziționare de echipamente utilizate în producția agricolă, precum și investițiilor în culturile permanente și în îmbunătățirea terenurilor agricole și în gestionarea pășunilor.

2.   Ajutoare pentru conservarea clădirilor tradiționale:

până la 100 % din costurile reale aferente investițiilor în elemente neproductive,

până la 60 % din costurile reale sau 75 % în zonele defavorizate, în cazul investițiilor în elemente productive situate pe exploatații agricole, cu condiția ca investiția să nu atragă după sine o creștere a capacității de producție a exploatației,

se poate acorda un ajutor suplimentar de până la 100 % pentru acoperirea costurilor suplimentare rezultate ca urmare a utilizării de materiale tradiționale necesare pentru păstrarea autenticității istorice a clădirilor.

3.   Ajutoare pentru comasarea terenurilor:

până la 100 % din costurile efective pentru procedurile juridice și administrative.

4.   Ajutoare destinate încurajării producției de produse agricole de calitate:

până la 100 % din costurile reale sub formă de servicii subvenționate; aceste ajutoare nu trebuie să implice plăți directe în numerar către producători.

5.   Acordarea de asistență tehnică în sectorul agricol:

până la 100 % din costurile aferente educației și formării, serviciilor de consultanță prestate de terți și organizării de forumuri, competiții, expoziții și târguri, realizării de publicații și site-uri web. Ajutoarele se acordă sub formă de servicii subvenționate; aceste ajutoare nu trebuie să implice plăți directe în numerar către producători

Data punerii în aplicare: 2007 (sau data intrării în vigoare a normelor)

Durata sistemului de ajutoare sau a ajutorului individual: Până la 31.12.2013

Obiectivul ajutorului: Sprijin acordat IMM-urilor

Trimiteri la articolele din Regulamentul (CE) nr. 1857/2006 și costuri eligibile: Capitolul II din proiectul de norme privind acordarea ajutoarelor de stat pentru conservarea și dezvoltarea agriculturii, a silviculturii și a zonelor rurale în municipalitatea Škofja Loka, pe parcursul perioadei 2007-2013 cuprinde măsuri care constituie ajutor de stat în conformitate cu următoarele articole din Regulamentul (CE) nr. 1857/2006 al Comisiei din 15 decembrie 2006 privind aplicarea articolelor 87 și 88 din tratat ajutoarelor de stat pentru întreprinderile mici și mijlocii care își desfășoară activitatea în domeniul producției de produse agricole și de modificare a Regulamentului (CE) nr. 70/2001 (JO L 358, 16.12.2006, p. 3):

articolul 4: Investiții în exploatații agricole,

articolul 5: Conservarea peisajelor și a clădirilor tradiționale,

articolul 13: Ajutoare pentru comasarea terenurilor,

articolul 14: Ajutoare destinate încurajării producției de produse agricole de calitate,

articolul 15: Acordarea de asistență tehnică în sectorul agricol

Sectorul (sectoarele) în cauză: Agricultură — producția vegetală și creșterea animalelor

Denumirea și adresa autorității care acordă ajutorul:

Občina Škofja Loka

Poljanska c. 2

SLO-4220 Škofja Loka

Adresa web: http://www.uradni-list.si/1/ulonline.jsp?urlid=200773&dhid=91276

Alte informații: Măsura în favoarea plății primelor de asigurare pentru asigurarea culturilor și produselor include următoarele fenomene meteorologice nefavorabile care pot fi clasificate drept dezastre naturale: înghețul de primăvară, grindina, fulgerul, incendiile provocate de fulger, furtunile și inundațiile.

Normele municipalității îndeplinesc cerințele Regulamentului (CE) nr. 1857/2006 cu privire la măsurile care trebuie adoptate de municipalități și dispozițiile comune aplicabile (etapa premergătoare alocării ajutoarelor, cumulul de ajutoare, transparența și monitorizarea ajutoarelor)

Semnătura persoanei responsabile:

Igor Draksler

Primar


Top