EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 52007AE0424

Aviz al Comitetului Economic și Social European privind Propunerea de Directivă a Parlamentului European și a Consiliului privind protecția salariaților în cazul insolvabilității angajatorului (Versiune codificată) COM(2006) 657 final — 2006/0220 COD

OJ C 161, 13.7.2007, p. 75–75 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
OJ C 161, 13.7.2007, p. 20–20 (MT)

13.7.2007   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

C 161/75


Aviz al Comitetului Economic și Social European privind „Propunerea de Directivă a Parlamentului European și a Consiliului privind protecția salariaților în cazul insolvabilității angajatorului” (Versiune codificată)

COM(2006) 657 final — 2006/0220 COD

(2007/C 161/20)

La 23 noiembrie 2006, Consiliul, în conformitate cu articolul 262 din Tratatul de instituire a Comunității Europene, a hotărât să consulte Comitetul Economic și Social cu privire la propunerea sus-menţionată.

Secțiunea pentru ocuparea forței de muncă, afaceri sociale și cetățenie, însărcinată cu pregătirea lucrărilor Comitetului pe această temă, și-a adoptat avizul la 22 februarie 2007. Raportor: dl Soares.

În cea de-a 434-a ședință plenară din 14 și 15 martie 2007 (ședința din 14 martie 2007), Comitetul Economic și Social European a adoptat prezentul aviz cu 160 voturi pentru și 6 abțineri.

1.

Propunerea de directivă în dezbatere se înscrie în planul Comisiei de simplificare și clarificare a legislației comunitare, pentru a o face mai clară și mai accesibilă pentru cetățeanul de rând.

2.

Codificarea este o procedură administrativă extrem de importantă, care trebuie întreprinsă cu respectarea întru totul a procedurii legislative comunitare normale și nu poate duce la modificări de fond ale actelor care fac obiectul codificării.

3.

Obiectivul propunerii în discuție este acela de a realiza codificarea Directivei Consiliului 80/987/CEE din 20 octombrie 1980 privind protecția salariaților în cazul insolvabilității angajatorului. Noua directivă va înlocui diversele acte pe care directiva le incorporează; prezenta propunere păstrează integral conținutul actelor care se codifică, limitându-se numai la regruparea acestora și la modificările de natură formală cerute de însuși exercițiul codificării.

4.

Deși codificarea este un proces care, prin natura sa, nu poate și nici nu trebuie să modifice directivele supuse codificării, CESE consideră că Comisia ar trebui, în îndeplinirea atribuțiilor sale, să meargă dincolo de simplificarea legislației. Ar trebui să analizeze conținutul diverselor directive, pentru a soluționa orice aspecte care s-ar fi dovedit între timp neclare sau care, în fapt, ar putea să nu mai fie de actualitate.

5.

Cu toate acestea, având în vedere că tema prezentului aviz este codificarea unei directive și ținând seama de obiectivele propuse la alineatul 1 și de garanțiile prevăzute la alineatele 2 și 3, Comitetul Economic și Social European emite un aviz favorabil cu privire la propunerea de directivă în discuție.

Bruxelles, 14 martie 2007.

Președintele

Comitetului Economic și Social European

Dimitris DIMITRIADIS


Top