EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 52007XC0622(02)

Documente COM, altele decât propunerile legislative adoptate de Comisie

OJ C 138, 22.6.2007, p. 14–17 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

22.6.2007   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

C 138/14


Documente COM, altele decât propunerile legislative adoptate de Comisie

(2007/C 138/07)

Unele documente COM din lista anexată în cele ce urmează se referă la documente adoptate de Comisie înainte de aderarea României şi, prin urmare, nu sunt neapărat disponibile în limba română. În acest caz, sunt menţionate implicit titlul în limba FR şi un link către ediţia electronică în limbile EUR-25.

Document

Parte

Dată

Titlu

COM(2004) 795

 

9.12.2004

Communication de la Commission au Conseil sur les propositions de la Commission en faveur de plans d'action dans le cadre de la Politique européenne de voisinage (PEV)

COM(2004) 819

 

21.12.2004

Communication de la Commission au Parlement européen, au Conseil et au Conseil économique et social européen concernant les orientations à caractère non contraignant destinées à mettre en œuvre certaines dispositions de la directive 98/24/CE du Conseil concernant la protection de la santé et de la sécurité des travailleurs contre les risques liés à des agents chimiques sur le lieu de travail

COM(2005) 482

 

11.10.2005

Rapport de la commission: Rapport annuel de la Commission européenne au Parlement européen sur le fonctionnement du système des Écoles européennes

COM(2007) 1

 

10.1.2007

Comunicarea Comisiei către Consiliul European și Parlamentul European: O politică energetică pentru Europa

COM(2007) 2

 

10.1.2007

Comunicarea Comisiei către Consiliu, Parlamentul European, Comitetul Economic și Social European și Comitetul Regiunilor: Limitarea schimbărilor climatice globale la 2 grade Celsius — Calea de urmat pentru 2020 și după această dată

COM(2007) 5

 

16.1.2007

Raportul Comisiei către Consiliu și către Parlamentul European privind obiectivele prevăzute la articolul 7 alineatul (2) litera (b) din Directiva 2000/53/CE privind vehiculele scoase din uz

COM(2007) 13

 

19.1.2007

Comunicarea Comisiei către Consiliu, către Parlamentul European, către Comitetul Economic și Social European și către Comitetul Regiunilor: Propunere de raport comun asupra protecției sociale și integrării sociale 2007

COM(2007) 14

 

17.1.2007

Comunicarea Comisiei către Consiliu privind inițierea consultărilor cu Fiji în conformitate cu articolul 96 din Acordul de la Cotonou

COM(2007) 19

 

7.2.2007

Comunicarea Comisiei către Consiliu și Parlamentul European: Rezultatele revizuirii Strategiei Comunității de reducere a emisiilor de CO2 provenite de la autoturisme și vehicule utilitare ușoare

COM(2007) 22

 

7.2.2007

Comunicarea Comisiei către Parlamentul European și Consiliu: Un cadru competitiv de reglementare privind autovehiculele pentru secolul XXI. Poziţia Comisiei privind raportul final al grupului la nivel înalt CARS 21. Contribuţie la strategia UE de creştere economică şi ocupare a forţei de muncă

COM(2007) 30

 

29.1.2007

Comunicarea Comisiei către Consiliu și Parlamentul European: Revizuirea gestionării rezervelor de pești de adâncime

COM(2007) 39

 

5.2.2007

Comunicarea Comisiei către Consiliu și către Parlamentul European privind îmbunătățirea capacității de pescuit și a indicatorilor de efort în cadrul politicii comune în domeniul pescuitului

COM(2007) 61

 

21.2.2007

Comunicarea Comisiei un cadru coerent de indicatori și criterii de referință pentru urmărirea progreselor înregistrate în ceea ce privește obiectivele de la Lisabona în domeniul educației și al formării

COM(2006) 744

 

8.2.2007

Carte Verde privind revizuirea acquis-ului în domeniul protecției consumatorilor

COM(2006) 768

 

5.12.2006

Comunicarea Comisiei către Consiliu în conformitate cu articolul 19 alineatul (1) din Directiva 2003/96/CE a Consiliului (impozitarea utilizării industriale a GPL și impozitarea cărbunelui)

COM(2006) 794

 

12.12.2006

Comunicarea Comisiei către Consiliu în conformitate cu articolul 19 alineatul (1) din Directiva nr. 2003/96/CE a Consiliului (privind comercianții ambulanți)

COM(2006) 795

 

12.12.2006

Comunicarea Comisiei către Consiliu în conformitate cu articolul 9 alineatul (1) din Directiva 2003/96/CE a Consiliului (derogări regionale)

COM(2006) 816

 

12.12.2006

Comunicarea Comisiei către Consiliul European de primăvară: Punerea în aplicare a noii strategii de la Lisabona pentru creștere economică și locuri de muncă „Un an de realizări”

COM(2006) 819

 

24.1.2007

Comunicarea Comisiei către Consiliu, Parlamentul European, Comitetul Economic și Social European și Comitetul Regiunilor: Un plan de acțiune pentru capacitatea, eficacitatea și siguranța aeroporturilor din Europa

COM(2006) 821

 

24.1.2007

Raportul Comisiei privind aplicarea Directivei 96/67/CE a Consiliului din 15 octombrie 1996

COM(2006) 835

 

10.1.2007

Raportul Comisiei către Consiliu, Parlamentul European, Comitetul Economic și Social European și Comitetul Regiunilor privind punerea în aplicare a Deciziei 1999/784/CE a Consiliului din 22 noiembrie 1999, modificată prin Decizia 2239/2004/CE a Parlamentului European și Consiliului privind participarea Comunității la Observatorul European al Sectorului Audiovizual

COM(2006) 841

 

10.1.2007

Comunicarea Comisiei către Consiliu și Parlamentul European: Perspective privind piețele interne de gaz și de energie electrică

COM(2006) 843

 

10.1.2007

Comunicarea Comisiei Către Consiliu și Parlamentul European: Producerea de energie durabilă din combustibili fosili: Obiectiv după anul 2020 — emisii apropiate de zero la arderea cărbunelui

COM(2006) 844

 

10.1.2007

Comunicarea Comisiei către Consiliu și Parlamentul European: Program nuclear cu caracter informativ prezentat în temeiul articolului 40 din Tratatul Euratom pentru avizul Comitetul Economic și Social European

COM(2006) 845

 

10.1.2007

Comunicarea Comisiei către Consiliu și Parlamentul European: Raport asupra progresului înregistrat în domeniul biocarburanților — Raport asupra progreselor înregistrate în utilizarea biocarburanților și a altor carburanți regenerabili în statele membre ale Uniunii Europene

COM(2006) 846

 

23.2.2007

Comunicarea Comisiei către Consiliu și Parlamentul European: Planul prioritar de interconectare

COM(2006) 847

 

10.1.2007

Comunicarea Comisiei către Consiliu, Parlamentul European, Comitetul Economic și Social European și Comitetul Regiunilor: Către un Plan european strategic privind tehnologia din domeniul energetic

COM(2006) 848

 

10.1.2007

Comunicarea Comisiei către Consiliu și Parlamentul European: Foaie de parcurs pentru energia regenerabilă — Energiile regenerabile în secolul XXI: construirea unui viitor mai durabil

COM(2006) 849

 

10.1.2007

Comunicarea Comisiei către Consiliu și Parlamentul European: Acțiuni de punere în aplicare a Cărții Verzi — Raport privind progresul realizat în domeniul surselor de energie regenerabile

COM(2006) 851

 

10.1.2007

Comunicarea Comisiei: Anchetă efectuată în temeiul articolului 17 din Regulamentul (CE) nr. 1/2003 în sectoarele europene ale gazului și energiei electrice (Raport final)

COM(2007) 3

 

12.1.2007

Raportul Comisiei către Consiliu și către Parlamentul European: Raport 2005 privind PHARE, instrumentele de preaderare și de tranziție

COM(2007) 23

 

24.1.2007

Comunicarea Comisiei către Consiliu, Parlamentul European, Comitetul Economic și Social European și Comitetul Regiunilor: Program de acțiune privind reducerea poverii administrative în Uniunea Europeană

COM(2007) 32

 

31.1.2007

Comunicarea Comisiei către Consiliu și Parlamentul European: Extinderea principalelor axe transeuropene de transport către țările învecinate — Orientări pentru transportul în Europa și în regiunile învecinate

COM(2007) 35

 

14.2.2007

Comunicarea Comisiei către Consiliu, Parlamentul European, Comitetul Economic și Social European: Piața internă de mărfuri: o piatră de temelie a competitivității europene

COM(2007) 45

 

6.2.2007

Raportul Comisiei către Consiliu cu privire la aplicarea anexei X la Statut (Regulamentul (CEE) nr. 3019/1987 al Consiliului din 5 octombrie 1987) Anul 2005

COM(2007) 49

 

7.2.2007

Raportul Comisiei către Consiliu, Parlamentul European, Comitetul Economic și Social European și Comitetul Regiunilor privind egalitatea de șanse între femei și bărbați — 2007

COM(2007) 50

 

8.2.2007

Comunicarea Comisiei către Consiliu, către Parlamentul European, către Comitetul Economic și Social European și către Comitetul Regiunilor: Acces rapid la spectrul de frecvențe pentru serviciile de comunicații fără fir prin mărirea flexibilității

COM(2007) 59

 

21.2.2007

Comunicarea Comisiei către Consiliu și Parlamentul European privind Comunicarea interpretativă privind deșeurile și subprodusele

COM(2007) 60

 

22.2.2007

Comunicarea Comisiei către Consiliu, Parlamentul European, Comitetul Economic și Social și Comitetul Regiunilor: O piață unică pentru cetățeni — Raport interimar către Consiliul European de primăvară din 2007

COM(2007) 62

 

21.2.2007

Comunicarea Comisiei către Parlamentul European, Consiliu, Comitetul Economic și Social European și Comitetul Regiunilor — Îmbunătățirea calității și productivității în muncă: Strategia comunitară 2007-2012 privind sănătatea și securitatea în muncă

COM(2007) 63

 

26.2.2007

Comunicarea Comisiei către Consiliu, Parlamentul European, Comitetul Social și Economic și Comitetul Regiunilor: Analiza realității sociale — Raport intermediar pentru Consiliul de primăvară 2007

COM(2007) 65

 

21.2.2007

Comunicarea Comisiei către Consiliu, Parlamentul European, Comitetul Economic și Social și Comitetul Regiunilor: Strategia politică anuală pentru 2008

COM(2007) 66

 

23.2.2007

Raportul Comisiei către autoritatea bugetară privind garanțiile acoperite de bugetul general: Situația la data de 30 iunie 2006

COM(2007) 67

 

28.2.2007

Comunicarea Comisiei către Parlamentul European, Consiliu, Comitetul Economic și Social European și Comitetul Regiunilor: Realizări politice în 2006

COM(2007) 71

 

26.2.2007

Comunicarea Comisiei către Consiliu, către Parlamentul European și către Comitetul Economic și Social European privind activitățile Forumului mixt al UE pentru prețurile de transfer în domeniul procedurilor de evitare și soluționare a conflictelor și privind orientările pentru acordurile prealabile referitoare la prețuri în cadrul UE

COM(2007) 73

 

26.2.2007

Comunicarea Comisiei privind instrumentele de gestionare bazate pe drepturile de pescuit

COM(2007) 81

 

5.3.2007

Cel de-al doilea raport înaintat de Comisie Consiliului și Parlamentului European cu privire la experiența statelor membre în domeniul OMG-urilor introduse pe piață în conformitate cu Directiva 2001/18/CE privind diseminarea deliberată în mediu a organismelor modificate genetic

COM(2007) 82

 

5.3.2007

Raportul Comisiei către Consiliu: Procedura antidumping privind importurile de pentaeritritol originar din Republica Populară Chineză, Rusia, Turcia, Ucraina și Statele Unite ale Americii

COM(2007) 87

 

7.3.2007

Comunicarea Comisiei către Parlamentul European și Consiliu cu privire la continuarea Programului de lucru pentru o mai bună punere în aplicare a Directivei privind protecția datelor

COM(2007) 101

 

15.3.2007

Comunicarea Comisiei către Consiliu și Parlamentul European — Creare a cerului unic european prin blocuri aerospațiale funcționale: Raport de stadiu la jumătatea parcursului

Aceste texte sunt disponibile în EUR-Lex: http:/eur-ex.europa.eu


Top