EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 52009AP0247

Echipamentele tehnice de aplicare a pesticidelor ***I Rezoluția legislativă a Parlamentului European din 22 aprilie 2009 referitoare la propunerea de directivă a Parlamentului European și a Consiliului privind echipamentele tehnice de aplicare a pesticidelor, de modificare a Directivei 2006/42/CE din 17 mai 2006 privind echipamentele tehnice (COM(2008)0535 – C6-0307/2008 – 2008/0172(COD))
P6_TC1-COD(2008)0172 Poziția Parlamentului European adoptată în primă lectură la 22 aprilie 2009 în vederea adoptării Directivei 2009/.../CE a Parlamentului European și a Consiliului de modificare a Directivei 2006/42/CE în ceea ce privește echipamentele tehnice de aplicare a pesticidelor
ANEXA

OJ C 184E , 8.7.2010, p. 192–193 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

8.7.2010   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

CE 184/192


Miercuri, 22 aprilie 2009
Echipamentele tehnice de aplicare a pesticidelor ***I

P6_TA(2009)0247

Rezoluția legislativă a Parlamentului European din 22 aprilie 2009 referitoare la propunerea de directivă a Parlamentului European și a Consiliului privind echipamentele tehnice de aplicare a pesticidelor, de modificare a Directivei 2006/42/CE din 17 mai 2006 privind echipamentele tehnice (COM(2008)0535 – C6-0307/2008 – 2008/0172(COD))

2010/C 184 E/53

(Procedura de codecizie: prima lectură)

Parlamentul European,

având în vedere propunerea Comisiei prezentată Parlamentului European și Consiliului (COM(2008)0535),

având în vedere articolul 251 alineatul (2) și articolul 95 din Tratatul CE, în temeiul cărora propunerea a fost prezentată de către Comisie (C6-0307/2008),

având în vedere articolul 51 din Regulamentul său de procedură,

având în vedere raportul Comisiei pentru piața internă și protecția consumatorilor (A6-0137/2009),

1.

aprobă propunerea Comisiei astfel cum a fost modificată;

2.

ia act de declarația Comisiei anexată la prezenta rezoluție;

3.

solicită Comisiei să îl sesizeze din nou, în cazul în care intenționează să modifice în mod substanțial această propunere sau să o înlocuiască cu un alt text;

4.

încredințează Președintelui sarcina de a transmite Consiliului și Comisiei poziția Parlamentului.


Miercuri, 22 aprilie 2009
P6_TC1-COD(2008)0172

Poziția Parlamentului European adoptată în primă lectură la 22 aprilie 2009 în vederea adoptării Directivei 2009/.../CE a Parlamentului European și a Consiliului de modificare a Directivei 2006/42/CE în ceea ce privește echipamentele tehnice de aplicare a pesticidelor

(Întrucât s-a ajuns la un acord între Parlament și Consiliu, poziția Parlamentului în prima lectură corespunde cu actul legislativ final, Directiva 2009/127/CE.)

Miercuri, 22 aprilie 2009
ANEXA

Miercuri, 22 aprilie 2009
Declarația Comisiei: privind standardizarea echipamentelor tehnice de aplicare a pesticidelor

În sprijinul cerințelor esențiale incluse la secțiunea 2.4 a anexei I, Comisia împuternicește Comitetul European de Standardizare (CEN) să stabilească standarde armonizate pentru fiecare categorie de echipamente tehnice de aplicare a pesticidelor, pe baza celor mai bune tehnici de prevenire a expunerii, în mod neintenționat, a mediului înconjurător la pesticide. În special, împuternicirea va necesita ca standardele să prevadă criterii și specificații tehnice pentru instalarea de protecții laterale, pulverizatoare-tunel și echipamente cu aer pentru pulverizare, pentru prevenirea contaminării sursei de apă în timpul umplerii și golirii și specificații precise în instrucțiunile producătorului pentru a evita deriva pesticidelor pulverizate, ținând seama de toți parametrii relevanți, precum duzele, presiunea, înălțimea rampei, viteza vântului, temperatura și umiditatea aerului și viteza echipamentului.


Top