EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

OMC: acord privind aspectele comerciale ale proprietății intelectuale

 

SINTEZĂ PRIVIND:

Decizia 94/800/CE a Consiliului privind încheierea, în numele UE, a acordurilor obținute în cadrul negocierilor comerciale multilaterale din Runda Uruguay (1986-1994)

Negocierile comerciale multilaterale din Runda Uruguay (1986-1994) – Acord de instituire a Organizației Mondiale a Comerțului – mai precis, Acordul privind aspectul comercial al drepturilor de proprietate intelectuală

CARE ESTE ROLUL DECIZIEI ȘI AL ACORDULUI?

ASPECTE-CHEIE

Principiile sale de bază sunt cele ale tratamentului național și ale clauzei națiunii celei mai favorizate. Astfel, membrii Organizației Mondiale a Comerțului (OMC) trebuie să resortisanții celorlalte țări membre cu nimic mai puțin favorabil decât cel pe propriii resortisanți. Mai mult, orice avantaj acordat de o țară membră resortisanților unei alte țări membre trebuie să fie acordat imediat și necondiționat resortisanților tuturor celorlalte țări membre, chiar dacă acest tratament este mai favorabil decât cel acordat propriilor resortisanți.

NORME GENERALE

Norme privind disponibilitatea, domeniul de aplicare și utilizarea drepturilor de proprietate intelectuală

 • Acordul are ca obiectiv să garanteze că se aplică norme adecvate de protecție a proprietății intelectuale în toate țările membre, pe baza obligațiilor de bază enunțate de Organizația Mondială a Proprietății Intelectuale (OMPI) în diferitele convenții privind drepturile de proprietate intelectuală (Convenția de la Paris privind protecția proprietății industriale, Convenția de la Berna pentru protecția operelor literare și artistice, Convenția de la Roma pentru protecția artiștilor interpreți sau executanți, a producătorilor de fonograme și a organismelor de radiodifuziune și Tratatul de la Washington privind proprietatea intelectuală în domeniul circuitelor integrate). Sunt introduse numeroase norme noi sau mai riguroase în domeniile care nu sunt reglementate de convențiile existente sau în cazurile în care convențiile existente sunt neadecvate.
 • În ceea ce privește drepturile de autor, membrii OMC trebuie să respecte normele de bază ale Convenției de la Berna pentru protecția operelor literare și artistice. Programele pentru computer vor fi de acum înainte protejate ca opere literare.
 • În ceea ce privește drepturile de închiriere, autorii programelor pentru computer și producătorii de înregistrări sonore pot autoriza sau interzice închirierea în scopuri comerciale a lucrărilor lor către public. Un drept exclusiv similar se aplică în cazul operelor cinematografice.
 • Acordul specifică tipurile de semne care pot beneficia de protecție ca mărci comerciale, precum și drepturile minime conferite titularului lor. De asemenea, acordul precizează cerințele referitoare la:
  • utilizarea mărcilor comerciale;
  • durata protecției;
  • acordarea licențelor și atribuirea mărcilor comerciale.
 • În ceea ce privește indicațiile geografice, membrii OMC trebuie să prevină utilizarea oricărei indicații care ar putea induce în eroare publicul cu privire la originea unui produs și orice utilizare care ar fi un act de concurență neloială. Acordul a prevăzut și o protecție suplimentară a indicațiilor geografice pentru vinuri și băuturi spirtoase, chiar și în cazul în care nu există riscuri de a induce în eroare consumatorii.
 • În temeiul acestui acord, desenele și modelele industriale sunt protejate timp de 10 ani. Titularii lor au dreptul de a împiedica fabricarea, vânzarea sau importul de articole al căror desen sau model este o copie a desenului sau a modelului protejat.
 • În ceea ce privește brevetele, membrii OMC au obligația generală de a respecta Convenția de la Paris din 1967. În plus, Acordul TRIPS prevede că toate invențiile trebuie să poată fi protejate printr-un brevet pe o perioadă de 20 de ani.
  • Anumite invenții pot fi considerate nebrevetabile dacă exploatarea lor este interzisă din motive de ordine publică sau de moralitate.
  • Alte excluderi autorizate includ:
   • metodele de diagnosticare, terapeutice și chirurgicale pentru tratamentul oamenilor și animalelor;
   • plantele și animalele (altele decât microorganismele); și
   • procedeele esențial biologice pentru producerea de plante sau animale (altele decât procedeele nebiologice și microbiologice). Totuși, membrii trebuie să prevadă protecția soiurilor de plante fie prin brevete, fie printr-un sistem specific individual.
 • Membrii OMC trebuie să prevadă protecția topografiilor circuitelor integrate în conformitate cu dispozițiile Tratatului de la Washington privind proprietatea intelectuală în domeniul circuitelor integrate. Acordul TRIPS prevede și un număr de alte norme, în special cu privire la durata protecției.
 • Secretele comerciale și cunoștințele tehnice care au valoare comercială trebuie protejate împotriva abuzului de încredere și împotriva oricărui act care contravine practicilor loiale în domeniul comercial. Pe de altă parte, practicile anticoncurențiale în ceea ce privește licențele contractuale pot face obiectul unor măsuri din partea membrilor de prevenire și/sau verificare a acestor practici.

PUNEREA ÎN APLICARE A ACORDULUI

Respectarea drepturilor de proprietate intelectuală

 • Legislațiile țărilor membre ale OMC trebuie să includă proceduri prin care să se garanteze că drepturile de proprietate intelectuală sunt respectate atât de titularii străini de drept, cât și de proprii lor resortisanți. Aceste proceduri trebuie să permită o acțiune eficace împotriva oricărui act de încălcare a acestor drepturi. Ele trebuie să fie corecte și echitabile, nu trebuie să fie complicate în mod inutil sau costisitoare ori să presupună termene nerezonabile. Deciziile administrative finale pot fi revizuite de o autoritate judiciară.
 • Acordul face precizări cu privire la probe, la acțiunile în încetare, la despăgubiri, la măsuri provizorii și la alte căi de atac.

Perioadă de tranziție

Pentru punerea în aplicare a acestui acord, țările dezvoltate au avut la dispoziție o perioadă de un an pentru a-și adapta legislația și practicile la dispozițiile acordului. Această perioadă a fost prelungită la 5 ani pentru țările în curs de dezvoltare și țările aflate în proces de transformare de la o economie de comandă la o economie de piață și la 11 ani pentru țările cel mai puțin dezvoltate.

Cadru instituțional

DE CÂND SE APLICĂ DECIZIA ȘI ACORDUL?

 • Decizia se aplică începând cu data de 22 decembrie 1994.
 • Acordul se aplică începând cu data de 1 ianuarie 1995.

CONTEXT

Pentru mai multe informații, consultați: UE și OMC (Comisia Europeană).

ACTELE PRINCIPALE

Decizia 94/800/CE a Consiliului din 22 decembrie 1994 privind încheierea, în numele Comunității Europene, referitor la domeniile de competența sa, a acordurilor obținute în cadrul negocierilor comerciale multilaterale din Runda Uruguay (1986-1994) (JO L 336, 23.12.1994, pp. 1-2)

Negocierile comerciale multilaterale din Runda Uruguay (1986-1994) – Acord de instituire a Organizației Mondiale a Comerțului (OMC)

Data ultimei actualizări: 18.04.2017

Top