Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Capitala europeană a culturii

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

Capitala europeană a culturii

 

SINTEZĂ PRIVIND:

Decizia nr. 1622/2006/CE de stabilire a evenimentului „Capitala europeană a culturii” pentru anii 2007-2019

CARE ESTE ROLUL ACESTEI DECIZII?

Stabilește evenimentul „Capitala europeană a culturii” (ECoC) și definește procesul de selectare a orașelor care dețin titlul între 2013 și 2019, precum și sistemul de monitorizare a pregătirilor până în anul evenimentului.

ASPECTE-CHEIE

Programul cultural și dimensiunea sa europeană

Fiecare dosar al unui oraș candidat va include un program cultural care trebuie să îndeplinească o serie de criterii, împărțite în două categorii:

 • „dimensiunea europeană”, care implică intensificarea cooperării între operatorii culturali de la toate nivelurile. Programul trebuie să evidențieze, de asemenea, bogăția diversității culturale a Europei și aspectele comune ale culturilor europene;
 • „orașul și cetățenii”, care are ca scop să trezească interesul public în cadrul evenimentului la nivel local, național și european și să stimuleze dezvoltarea culturală pe termen lung a orașului.

Programul durează în mod normal un an. Orașele ale căror pregătiri pentru eveniment sunt recunoscute ca fiind excelente pot fi recompensate cu Premiul Melina Mercouri (numit după ministrul grec al culturii care a lansat ideea de capitală a culturii). Acesta este acordat de Comisia Europeană și finanțat prin programul Europa creativă.

Procedura de selecție

 • Două țări ale UE pe an pot găzdui evenimentul.
 • Procesul de selecție cuprinde patru etape:
 • 1.

  depunerea candidaturilor: țările UE vizate publică un apel pentru depunerea candidaturilor cu cel puțin șase ani înainte de începerea evenimentului în cauză. Orașele interesate au la dispoziție cel puțin 10 luni de la data respectivă;

 • 2.

  preselecție: cu cel puțin cinci ani înainte de începerea evenimentului, grupul de selecție se întâlnește pentru a examina propunerile și a selecta orașele care vor fi invitate să continue procesul. Acest grup cuprinde 13 experți, dintre care șapte sunt numiți pe o perioadă de trei ani de către Parlamentul European, Consiliu, Comisie și Comitetul European al Regiunilor. Ceilalți șase sunt aleși de către țările UE în cauză;

 • 3.

  selecția finală: la nouă luni de la prima ședință de selecție, grupul se reunește din nou pentru a examina programele orașelor selectate, care vor trebui discutate în detaliu, și pentru a recomanda unul dintre ele ca „ECoC”. În acest stadiu, grupul prezintă un raport țării UE în cauză și Comisiei, în care face recomandări pentru orașul ales;

 • 4.

  desemnarea: cu patru ani înainte de începerea evenimentului, cele două țări din UE vizate de anul în cauză prezintă cererea orașului adresată instituțiilor europene, în lumina recomandărilor Comisiei. Consiliul desemnează oficial un oraș ca ECoC în cele două țări în cauză.

Faza de monitorizare

 • Experții desemnați de instituții ajută capitalele alese să își implementeze programele, în special garantând valoarea lor adăugată europeană [adică faptul că există o valoare adăugată derivată din desemnarea ca ECoC care nu ar fi fost creată de oraș (sau de țara acestuia) dacă ar fi acționat singur].
 • Monitorizarea pe termen mediu are loc cu doi ani înainte de începerea evenimentului și se referă la progresele înregistrate în pregătire și dimensiunea europeană.
 • Monitorizarea finală are loc cel mai târziu cu opt luni înainte de eveniment; pe parcursul acesteia, experții analizează și evaluează lucrările pregătitoare. Ei trimit un raport Comisiei și orașelor în cauză cu privire la concluziile și recomandările lor privind acordarea sau neacordarea premiului Melina Mercouri.

Abrogare

Decizia a fost abrogată prin Decizia nr. 445/2014/UE, care se referă la desemnarea orașelor începând cu 2020. Decizia 1622/2006/CE rămâne în vigoare în ceea ce privește orașele nominalizate drept ECoC pentru anii din perioada 2013-2019.

DE CÂND SE APLICĂ DECIZIA?

Aceasta s-a aplicat din 1 ianuarie 2007, cu excepția articolului 5 (privind depunerea cererilor), care a fost aplicat începând cu 23 noiembrie 2006.

CONTEXT

 • Evenimentul ECoC, lansat de Consiliu în 1985, a devenit unul dintre cele mai populare proiecte ale UE. Datorită nivelului ridicat de participare a cetățenilor și a impactului său cultural și socioeconomic, un număr din ce în ce mai mare de orașe concurează pentru titlu în fiecare an.
 • Pentru informații suplimentare, consultați:

DOCUMENTUL PRINCIPAL

Decizia nr. 1622/2006/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 24 octombrie 2006 de stabilire a unei acțiuni comunitare în favoarea evenimentului „Capitala europeană a culturii” pentru anii 2007-2019 (JO L 304, 3.11.2006, pp. 1-6)

DOCUMENTE CONEXE

Decizia nr. 445/2014/UE a Parlamentului European și a Consiliului din 16 aprilie 2014 de instituire a unei acțiuni a Uniunii în favoarea evenimentului „Capitale europene ale culturii” pentru anii 2020-2033 și de abrogare a Deciziei nr. 1622/2006/CE (JO L 132, 3.5.2014, pp. 1-12)

Data ultimei actualizări: 17.07.2017

Top