EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Actele unilaterale

Actele unilaterale

 

SINTEZĂ PRIVIND:

Articolul 288 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene

Articolul 289 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene

CARE ESTE ROLUL ARTICOLELOR 288 ȘI 289 DIN TRATATUL PRIVIND FUNCȚIONAREA UNIUNII EUROPENE (TFUE)?

Acestea descriu principalele acte unilaterale ale Uniunii Europene (articolul 288), în special cele care sunt acte juridice (articolul 289).

ASPECTE-CHEIE

Ce sunt actele unilaterale?

 • Numărându-se printre izvoarele dreptului UE, actele unilaterale reprezintă partea din legislația secundară a UE care nu intră în categoria convențiilor și a acordurilor.
 • Acestea sunt adoptate în mod autonom de către instituțiile UE, în conformitate cu tratatele fondatoare.

Care sunt diferitele tipuri de acte unilaterale?

 • Acestea sunt în principal actele enumerate în articolul 288 din TFUE:
  • regulamentele, directivele și deciziile, care, potrivit articolului 289, sunt acte juridice. Acestea se adoptă prin procedura legislativă și au caracter obligatoriu, cu diferite nuanțe privind domeniul de aplicare și efectul obligatoriu;
  • avizele și recomandările, care nu sunt acte juridice. Acestea nu conferă drepturi sau obligații celor cărora li se adresează, dar pot oferi îndrumări în ceea ce privește interpretarea și conținutul legislației UE.
 • Alte acte unilaterale, cu un caracter politic mai pronunțat, se numesc „acte atipice” – nu pentru că nu se utilizează frecvent, ci pentru că nu sunt menționate în articolul 288. Printre acestea se numără rezoluțiile, concluziile, comunicările și cărțile verzi și albe. Acestea sunt citate în alte articole din tratatele UE sau își au originea în practica instituțiilor UE.

Statutul juridic al actelor unilaterale

 • Instituțiile UE sunt libere să aleagă tipul de act pe care îl consideră cel mai adecvat pentru punerea în aplicare a politicii acestora.
 • Cu toate acestea, având în vedere că UE are numai competențele care îi sunt conferite prin tratate, orice act trebuie să precizeze temeiul juridic din TFUE corespunzător domeniului în care iau măsuri instituțiile UE.
 • În plus, actele trebuie să precizeze instrumentele care acordă competența de a le adopta (în referiri – care încep cu „având în vedere”) și temeiurile juridice pe care se bazează (în considerente – care încep cu „întrucât”).
 • Actele trebuie să fie publicate în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene. Acestea pot intra în vigoare în ziua publicării, dacă nu se menționează o altă dată în textul lor (cum se întâmplă frecvent).
 • Legalitatea lor poate fi contestată la Curtea de Justiție a UE.

CONTEXT

Pentru informații suplimentare, consultați:

DOCUMENTELE PRINCIPALE

Versiune consolidată a Tratatului privind funcționarea Uniunii Europene – Partea a șasea – Dispoziții instituționale și financiare – Titlul I – Dispoziții instituționale – Capitolul 2 – Actele juridice ale Uniunii, procedurile de adoptare și alte dispoziții – Secțiunea 1 – Actele juridice ale Uniunii – Articolul 288 (ex-articolul 249 TCE) (JO C 202, 7.6.2016, pp. 171-172)

Versiune consolidată a Tratatului privind funcționarea Uniunii Europene – Partea a șasea – Dispoziții instituționale și financiare – Titlul I – Dispoziții instituționale – Capitolul 2 – Actele juridice ale Uniunii, procedurile de adoptare și alte dispoziții – Secțiunea 1 – Actele juridice ale Uniunii – Articolul 289 (JO C 202, 7.6.2016, p. 172)

Data ultimei actualizări: 21.03.2018

Top