Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Cultura și relațiile internaționale ale UE

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

Cultura și relațiile internaționale ale UE

 

SINTEZĂ PRIVIND:

Concluzii privind promovarea diversității culturale și a dialogului intercultural în relațiile externe ale UE și ale țărilor UE

CARE ESTE OBIECTIVUL CONCLUZIILOR?

 • Acestea au rolul de a încuraja Comisia Europeană și țările Uniunii Europene (UE) în definirea unor abordări privind desfășurarea relațiilor culturale cu țările din afara UE.
 • Acestea au contribuit la declanșarea unui proces prin care:
  • țările UE au adoptat concluzii privind cultura în relațiile externe ale UE, cu un accent deosebit pe rolul acesteia în cooperarea pentru dezvoltare; și
  • Comisia și Serviciul European de Acțiune Externă au emis o comunicare comună, subliniind forma pe care ar putea să o ia o viitoare strategie a UE pentru relațiile culturale internaționale.

ASPECTE-CHEIE

 • Concluziile subliniază faptul că schimburile culturale și dialogul intercultural la nivel global contribuie în mare măsură la apropierea oamenilor și la consolidarea societății și a economiei. Ținând cont de aceasta, UE trebuie să includă cultura în politicile sale de relații externe și în programe, precum și în colaborarea sa cu țările din afara UE și cu organizațiile internaționale.
 • Printre altele, ele solicită țărilor UE și Comisiei Europene:
  • să încurajeze dialogul intercultural prin proiecte, activități de sensibilizare și schimburi de bune practici atât în interiorul, cât și în afara UE, atât pentru profesioniștii din domeniul culturii, cât și pentru tineri;
  • să sprijine dezvoltarea multilingvismului și a competențelor interculturale;
  • să promoveze Convenția UNESCO din 2005 privind protecția și promovarea diversității expresiilor culturale, la care UE este parte semnatară;
  • să definească o strategie a UE pentru încorporarea culturii în politicile europene de relații externe în mod coerent și sistematic, asigurându-se că activitățile la nivelul UE le completează pe cele din țările UE;
  • să promoveze activitățile, bunurile și serviciile culturale europene în afara UE, și, de asemenea, mobilitatea internațională a profesioniștilor europeni din domeniul culturii;
  • să sprijine combaterea contrafacerii, a pirateriei și a furtului și traficului de bunuri culturale la nivel internațional;
  • să protejeze, să conserve și să promoveze patrimoniul cultural.
 • În vederea definirii mai bune a strategiilor și a activităților UE în acest domeniu, concluziile subliniază importanța unei analize atente din sectoarele culturale ale țărilor partenere. Acestea subliniază, de asemenea, necesitatea:
  • ca programele de finanțare să fie definite și adaptate la sectorul de cultură în care structurile de producție și de distribuție pot fi mici și pot avea caracteristici locale specifice;
  • unei mai bune informări privind programele de asistență și activitățile pentru potențialii participanți;
  • unei mai mari implicări a artiștilor, profesioniștilor în domeniul culturii și a societății civile din țările UE și partenere în elaborarea și implementarea politicilor culturale externe;
  • unei mai bune cooperări între instituțiile culturale ale țărilor UE care își desfășoară activitatea în țările partenere și dezvoltării rețelelor.

CONTEXT

ACTUL PRINCIPAL

Concluziile din 16 decembrie 2008 ale Consiliului și ale reprezentanților guvernelor statelor membre reuniți în cadrul Consiliului, privind promovarea diversității culturale și a dialogului intercultural în relațiile externe ale Uniunii Europene și ale statelor sale membre (JO C 320, 16.12.2008, pp. 10-12)

ACTE CONEXE

Comunicare comună către Parlamentul European și Consiliu: Către o strategie a UE pentru relațiile culturale internaționale [JOIN(2016) 29 final, 8.6.2016]

Concluziile Consiliului privind cultura în relațiile externe al UE, cu accent pe cultură în cooperarea pentru dezvoltare (JO C 417, 15.12.2015, pp. 41-43)

Data ultimei actualizări: 08.11.2016

Top