EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Deciziile Uniunii Europene

Deciziile Uniunii Europene

Pentru a exercita competența UE, instituțiile UE pot adopta cinci tipuri de acte juridice. Deciziile reprezintă acte juridice cu caracter obligatoriu, cu aplicare generală sau cu un destinatar specific.

SINTEZĂ

Pentru a exercita competența UE, instituțiile UE pot adopta cinci tipuri de acte juridice. Deciziile reprezintă acte juridice cu caracter obligatoriu, cu aplicare generală sau cu un destinatar specific.

Deciziile fac parte din dreptul secundar al UE. Acestea sunt adoptate de instituțiile UE în conformitate cu tratatele constitutive.

Un act obligatoriu în toate elementele sale

Conform articolului 288 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene (TFUE), decizia este obligatorie în toate elementele sale. Ca și regulamentul, aceasta nu poate fi aplicată incomplet, selectiv sau parțial.

Decizia poate fi un act legislativ sau nelegislativ.

Deciziile sunt acte legislative atunci când sunt adoptate în comun

În alte cazuri, deciziile sunt acte nelegislative. Acestea pot fi adoptate, de exemplu, de către Consiliul European, Consiliu sau Comisie.

Deciziile nelegislative pot să ia și forma unor acte delegate și de punere în aplicare.

Deciziile cu destinatar specific

Deciziile pot avea unul sau mai mulți destinatari (una sau mai multe țări UE, una sau mai multe întreprinderi sau persoane individuale). De exemplu, când decizia Comisiei a impus o amendă gigantului producător de software Microsoft pentru abuz de poziție dominantă pe piață, singura întreprindere vizată în mod direct a fost Microsoft.

Deciziile care specifică destinatarul trebuie aduse în atenția părții în cauză și produc efecte de la data notificării. Această notificare poate consta în transmiterea unei scrisori recomandate cu confirmare de primire. Deciziile care specifică destinatarul pot fi, de asemenea, publicate în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene. Cu toate acestea, publicația nu exclude necesitatea transmiterii unei notificări, aceasta fiind singura cale prin care se poate asigura că actul este executoriu împotriva destinatarului.

Deciziile adresate uneia sau mai multor persoane fizice și întreprinderi au efect direct (adică pot crea direct drepturi și obligații pentru destinatar, care le poate invoca și pe care se poate baza în instanțe).

Cu toate acestea, deciziile adresate unei țări UE sau mai multor țări UE specifice ca destinatar (destinatari) pot avea, de asemenea, un efect direct. Efectul direct al unor astfel de decizii depinde de natura, contextul și formularea acestora. Curtea de Justiție a UE recunoaște doar un efect direct vertical al deciziilor adresate unei sau mai multor țări UE. Acest lucru înseamnă că persoanele individuale se pot baza pe o decizie doar în raport cu țara UE căreia i se adresează (și nu în raport cu o altă persoană individuală).

Decizii fără destinatar

De la intrarea în vigoare a Tratatului de la Lisabona, deciziile nu trebuie neapărat să mai specifice destinatarul. În special, articolul 288 al TFUE clarifică faptul că o decizie poate specifica destinatarul, în timp ce predecesorul său (articolul 249 din Tratatul de instituire a Comunității Europene) făcea referire doar la deciziile care specifică destinatarul.

Deciziile fără destinatar specificat pot fi adoptate printr-o procedură legislativă.

Deciziile care nu specifică destinatarul și care nu sunt adoptate printr-o procedură legislativă sunt acte nelegislative. Astfel de decizii nelegislative au devenit în special actul juridic de bază în domeniul politicii externe și de securitate comune (PESC). Conform articolului 25 al Tratatului privind Uniunea Europeană (TUE), UE va desfășura PESC:

  • prin definirea orientărilor generale;
  • prin definirea acțiunilor care trebuie întreprinse de UE;
  • prin definirea pozițiilor care trebuie luate de UE;
  • prin definirea modalităților de punere în aplicare a acțiunilor și a pozițiilor de mai sus.

În aceste scopuri și pe baza TUE, Consiliul European și Consiliul adoptă decizii nelegislative [articolul 31 alineatul (1) din TUE].

Deciziile care nu specifică destinatarul, indiferent dacă sunt acte legislative sau nelegislative, trebuie publicate în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene. Acestea intră în vigoare la data specificată în acestea, sau, în cazul în care data nu este specificată, în a douăzecea zi de la data publicării.

Pentru informații suplimentare, consultați legislația UE pe site-ul Uniunii Europene.

Data ultimei actualizări: 16.09.2015

Top