Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Rolul culturii în cooperarea pentru dezvoltare a Uniunii Europene (UE)

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

Rolul culturii în cooperarea pentru dezvoltare a Uniunii Europene (UE)

SINTEZĂ PRIVIND:

Concluziile Consiliului privind rolul culturii în relațiile externe ale UE

SINTEZĂ

CARE ESTE ROLUL ACESTOR CONCLUZII?

 • Concluziile subliniază importanța culturii ca instrument în relațiile cu țările din afara UE, în special în contextul dezvoltării.
 • Acestea, de asemenea, invită țările UE și Comisia Europeană să ia măsuri concrete în ceea ce privește integrarea culturii ca dimensiune specifică atunci când se abordează țările din afara UE în contextul dezvoltării.

ASPECTE-CHEIE

 • Deși cultura este deja recunoscută ca fiind un element-cheie al dezvoltării durabile, ar trebui să se elaboreze o abordare mai integrată, care să cuprindă, de exemplu:
  • consolidarea eforturilor pentru salvgardarea patrimoniului cultural al lumii;
  • sprijin pentru dezvoltarea pe termen lung a sectoarelor culturale și creative în țările partenere din afara UE;
  • complementaritatea dintre programele existente și schemele de finanțare.
 • Țările UE și Comisia Europeană sunt încurajate să participe la un grup operativ ad-hoc găzduit de guvernul luxemburghez. Acest grup va contribui la pregătirea unei abordări concrete, partajate, pe termen lung și bazate pe dovezi privind cultura și cooperarea pentru dezvoltare. Grupul se va întruni pentru perioada inițială 2016-2017, iar rezultatele vor fi prezentate grupurilor de pregătire ale Consiliului UE în cauză (în special în domeniul culturii și al cooperării pentru dezvoltare).
 • Comisia Europeană, împreună cu Înaltul Reprezentant al Uniunii pentru afaceri externe și politica de securitate, sunt încurajate să dezvolte și să prezinte o abordare mai strategică a culturii în relațiile externe.

CONTEXT

Sectoarele culturale și creative, inclusiv patrimoniul cultural, pot contribui la reducerea sărăciei, prevenirea conflictelor și reconciliere, încurajând în același timp creșterea economică, ocuparea forței de muncă, coeziunea socială și dezvoltarea locală. Mai mult, un sector mass-media și cultural independent este o condiție fundamentală pentru o societate democratică.

Cultura în relațiile externe ale UE, inclusiv în contextul dezvoltării, este una din prioritățile Planului de lucru al UE în domeniul culturii (2015-2018).

ACT

Concluziile Consiliului privind cultura în relațiile externe ale UE, cu accent pe cultură în cooperarea pentru dezvoltare (JO C 417, 15.12.2015, pp. 41-43)

Data ultimei actualizări: 31.05.2016

Top