Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Europeana – expunerea patrimoniului european

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

Europeana – expunerea patrimoniului european

 

SINTEZĂ PRIVIND:

Concluziile Consiliului privind rolul Europeana în accesul, vizibilitatea și utilizarea patrimoniului cultural european în mediul digital

CARE ESTE ROLUL ACESTOR CONCLUZII?

Concluziile stabilesc recomandări pentru a îmbunătăți finanțarea, guvernanța, calitatea datelor disponibile și ușurința în utilizare a colecțiilor online Europeana.

ASPECTE-CHEIE

Ce este Europeana?

Europeana este un proiect cultural online comun pentru accesarea și expunerea patrimoniului cultural european.

Provocări

Concluziile stabilesc mai multe provocări care necesită o soluționare pentru a asigura dezvoltarea continuă a Europeana. Printre acestea se numără:

 • consolidarea tehnologiei pentru a permite instituțiilor de patrimoniu cultural să se conecteze, precum și să distribuie și să își actualizeze conținutul;
 • facilitarea utilizării site-ului web multilingv;
 • prezentarea conținutului distribuit într-un mod mai atractiv și mai divers;
 • guvernanța mai favorabilă incluziunii;
 • îmbunătățirea metodei de finanțare.

Acțiuni

Concluziile sugerează consolidarea valorii Europeana din punctul de vedere al inovării culturale și digitale prin regândirea platformei centrale de servicii în cadrul Mecanismului pentru Interconectarea Europei (MIE), cu accent pe:

 • susținerea unei platforme de internet multilaterale* pentru distribuirea și (re)utilizarea metadatelor și a conținutului;
 • asigurarea unui punct de acces general multilingv la conținutul cultural;
 • realizarea de progrese tehnologice;
 • sprijinirea rețelelor profesionale, cum ar fi Asociația Rețelei Europeana.

Pe baza acestor obiective generale, concluziile recomandă acțiuni specifice și orientate care vizează diversele părți implicate în Europeana.

Operatorul Europeana este invitat să ia mai multe măsuri, inclusiv:

 • să se implice cu organizațiile partenere sau organizațiile partenere potențiale, în special în țări unde proiectul nu este cunoscut bine;
 • să exploreze posibilitățile de coordonare cu inițiativele UE existente, în special în domeniul cercetării;
 • să realizeze un contact mult mai sistematic cu țările UE și să le implice în elaborarea politicilor și în luarea deciziilor.

Comisia Europeană este invitată să ia mai multe măsuri, inclusiv:

 • să prezinte Consiliului Uniunii Europene o evaluare independentă a Europeana până în octombrie 2017, inclusiv orientări clare pentru dezvoltarea sa pe termen mediu și lung;
 • să schimbe metoda de finanțare cu o combinație de achiziții și granturi. UE va sprijini pe deplin coordonarea centrală a Europeana prin intermediul achizițiilor, cofinanțând în același timp dezvoltarea de proiecte culturale orientate către utilizator în cadrul Europeana (de exemplu, colecții tematice legate de istoria artei sau „Europeana 1914-1918”) prin intermediul granturilor.

Țările UE sunt invitate să ia mai multe măsuri, inclusiv:

 • să promoveze în continuare digitizarea colecțiilor din patrimoniul cultural, precum și un acces cât mai larg și reutilizarea patrimoniului cultural digital;
 • să susțină activitățile Europeana prin contribuții financiare voluntare pentru Fundația Europeana.

De asemenea, concluziile invită toate părțile să promoveze valoarea Europeana, implicând de asemenea sectoarele cercetării și inovării, educației, turismului și sectorul creativ.

CONTEXT

* TERMENI-CHEIE

Platformă multilaterală: acesta este unul dintre modelele predominante ale economiei internetului. Platformele multilaterale creează valoare prin facilitarea interacțiunii între două sau mai multe grupuri distincte, dar interdependente. Astfel, platforma are valoare pentru un grup de utilizatori numai dacă și celelalte grupuri de utilizatori sunt prezente.

ACTUL PRINCIPAL

Concluziile Consiliului privind rolul Europeana în accesul, vizibilitatea și utilizarea patrimoniului cultural european în mediul digital (JO C 212, 14.6.2016, pp. 9-13)

Data ultimei actualizări: 17.01.2017

Top