Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Planul de lucru al UE în domeniul culturii (2015-2018)

Planul de lucru al UE în domeniul culturii (2015-2018)

SINTEZĂ PRIVIND:

Concluzii privind un plan de lucru în domeniul culturii (2015-2018)

SINTEZĂ

CARE ESTE ROLUL ACESTOR CONCLUZII?

Aceste concluzii stabilesc principalele priorități ale cooperării europene privind politica culturală, alături de acțiuni specifice în vederea realizării lor.

ASPECTE-CHEIE

Priorități

Planul de lucru stabilește patru priorități principale:

1.

O cultură accesibilă și favorabilă incluziunii – de exemplu, un manual de bune practici referitor la utilizarea tehnologiilor digitale, elaborat de țările UE și destinat instituțiilor culturale.

2.

Patrimoniul cultural – de exemplu, un studiu al Comisiei referitor la evaluarea și prevenirea riscurilor, pentru a proteja patrimoniul cultural de efectele dezastrelor naturale și de amenințările cauzate de acțiunea umană.

3.

Sectoarele culturale și creative: economia creativă și inovarea – de exemplu, recomandări ale țărilor UE pentru autoritățile publice privind accesul la finanțare.

4.

Promovarea diversității culturale, a culturii în cadrul relațiilor externe ale UE și a mobilității – de exemplu, un manual de bune practici referitor la îmbunătățirea circulației filmelor europene, elaborat de țările UE.

Existența unor statistici de calitate și comparabile referitoare la cultură este considerată, de asemenea, o prioritate în toate domeniile politicii culturale.

Metode de lucru

Planul prevede diferite metode de lucru, în funcție de scop și de subiect:

metoda deschisă de coordonare (MDC), care ar trebui să rămână principala metodă de lucru de cooperare între țările UE;

reuniuni informale ale funcționarilor din cadrul ministerelor culturii, inclusiv cu participarea unor funcționari din cadrul altor ministere;

grupuri ad-hoc de experți sau seminarii tematice vizând politici specifice, organizate de Comisie pentru a examina mai în profunzime aspecte legate de subiectele planului de lucru (pe baza celor patru priorități) și pentru a interacționa cu alte instrumente ale planului de lucru, cum ar fi studiile și concluziile Consiliului;

reuniuni de evaluare organizate de Comisia Europeană în domeniile de politici care au fost abordate într-o mare măsură de către precedentele planuri de lucru în domeniul culturii, cum ar fi sectoarele culturale și creative și patrimoniul cultural;

conferințe, studii și inițiative de învățare reciprocă.

Acțiuni concrete

Planul stabilește 20 de acțiuni care ar urma să fie întreprinse de către țările UE, președințiile Consiliului și Comisie.

Țările UE sunt invitate:

să examineze, respectând principiul subsidiarității, rezultatele obținute de planul de lucru în elaborarea politicilor la nivel național;

să ofere tuturor părților interesate informații privind realizările planului de lucru.

Președințiile Consiliului sunt invitate să ia o serie de măsuri, inclusiv:

să țină seama de planul de lucru atunci când își elaborează programul pe 18 luni;

să convoace reuniuni informale referitoare la unul sau la mai multe subiecte culturale, pentru a discuta și pentru a se informa cu privire la rezultatele obținute prin planul de lucru, precum și pentru a împărtăși aceste rezultate.

Comisia este invitată să acționeze în diverse moduri, inclusiv:

să încurajeze cea mai largă participare posibilă a țărilor UE, a experților și a altor părți interesate în cadrul structurilor de lucru stabilite în anexele la concluzii;

să asigure schimbul reciproc de informații între grupurile MDC în domeniul culturii și între acestea și alte grupuri MDC relevante care lucrează în sectoare conexe;

să publice, înainte de sfârșitul primului semestru al anului 2018 și pe baza contribuțiilor voluntare ale țărilor UE, un raport privind punerea în aplicare și relevanța planului de lucru.

Comisia și țările UE sunt, de asemenea, invitate să întreprindă o serie de acțiuni care țin de competențele lor, inclusiv:

să promoveze o mai bună contribuție a culturii la obiectivele generale ale Strategiei Europa 2020;

să ia în considerare cultura la formularea, punerea în aplicare și evaluarea politicilor și acțiunilor din alte domenii de politică;

să stimuleze cooperarea cu țările din afara UE, în special cu țările candidate, cu țările potențial candidate și cu țările vizate de politica europeană de vecinătate, precum și cu organizațiile internaționale relevante, cum ar fi Consiliul Europei.

CONTEXT

Cadru strategic – Agenda europeană pentru cultură

ACT

Concluziile Consiliului și ale reprezentanților guvernelor statelor membre, reuniți în cadrul Consiliului, privind un plan de lucru în domeniul culturii (2015-2018) (JO C 463, 23.12.2014, pp. 4-14)

ACTE CONEXE

Rezoluție a Consiliului din 16 noiembrie 2007 privind o agendă europeană pentru cultură (JO C 287, 29.11.2007, pp. 1-4)

Data ultimei actualizări: 15.10.2015

Top