Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Summaries of EU Legislation

Inovare și incluziune socială prin cultură și creativitate

Go to the summaries’ table of contents

Inovare și incluziune socială prin cultură și creativitate

SINTEZĂ PRIVIND:

Concluziile Consiliului – interacțiuni culturale și creative

SINTEZĂ

Sectoarele culturale și creative ale Europei pot stimula inovarea în alte domenii ale economiei.

CARE ESTE ROLUL ACESTOR CONCLUZII?

Concluziile definesc potențialele impacturi pozitive reciproce pe care le pot avea sectoarele culturale și creative asupra altor sectoare ale economiei și formulează recomandări în vederea atingerii acestora.

ASPECTE-CHEIE

Printre avantajele pentru alte sectoare se pot număra:

îmbunătățirea serviciilor pentru clienți, a satisfacției angajaților și a eficienței organizaționale;

sporirea prezenței și a realizărilor elevilor, promovarea unor modalități noi de învățare și sporirea rolului părinților în școli;

reducerea cheltuielilor medicale și a ratelor de spitalizare;

regenerarea zonelor industriale și a spațiilor urbane și promovarea turismului;

sensibilizarea sporită a publicului și a industriilor producătoare în ceea ce privește aspectele de mediu, precum și reducerea consumului de energie și a utilizării resurselor;

contribuția la dezvoltarea unei societăți mai favorabile incluziunii și îmbunătățirea vieții comunității.

Probleme actuale

Există mai multe motive pentru care încă nu s-au materializat aceste avantaje, inclusiv:

o lipsă de conștientizare a valorii pe care o are îmbinarea artelor, a culturii și a creativității cu tehnologia, știința și activitatea economică;

o structură organizațională îngustă a politicilor și a sectoarelor, fapt ce îngreunează interacțiunile cu alte sectoare;

lipsa unor date fiabile și comparabile care să prezinte contribuția sectoarelor culturale și creative în cadrul economiei și al societății în ansamblu;

perceperea investițiilor în sectoarele culturale și creative ca fiind riscante și volatile.

Ce se poate face atât la nivelul UE, cât și la nivel național?

Concluziile propun mai multe măsuri, printre care:

sporirea gradului de sensibilizare a tuturor părților interesate și afectate cu privire la valoarea creativității și a inovării;

o mai bună integrare a culturii și a creativității artistice în strategiile din alte domenii politice;

crearea unor medii care să permită interacțiunea diferitor sectoare, cum ar fi centrele de inovare și de afaceri și programele de colaborare în rețea;

încurajarea sectoarelor culturale și creative să profite de oportunitățile pieței unice digitale.

Ce se poate face strict la nivel național?

Țările UE sunt încurajate să ia mai multe măsuri, inclusiv:

încurajarea interacțiunilor la nivel local și regional;

promovarea unor condiții care să le permită sectoarelor culturale și creative să își maximizeze potențialul atunci când lucrează în parteneriate cu alte sectoare.

Ce ar trebui să facă numai Comisia?

Comisia este invitată să ia mai multe măsuri, inclusiv:

dezvoltarea unei strategii pentru a stimula competitivitatea și dezvoltarea industriilor culturale și creative;

analizarea posibilității de a utiliza fondurile disponibile în cadrul programelor UE actuale precum Orizont 2020, Mecanismul pentru interconectarea Europei, Erasmus+, COSME și Europa creativă în cazul mai multor proiecte vizând interacțiunile.

ACT

Concluziile Consiliului privind interacțiunile culturale și creative pentru stimularea inovării, a sustenabilității economice și a incluziunii sociale (JO C 172, 27.5.2015, pp. 13-16)

Data ultimei actualizări: 29.09.2015

Top