Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Acțiunea UE în favoarea evenimentului Capitale europene ale culturii pentru anii 2020-2033

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

Acțiunea UE în favoarea evenimentului „Capitale europene ale culturii” pentru anii 2020-2033

 

SINTEZĂ PRIVIND:

Decizia nr. 445/2014/UE — acțiunea UE în favoarea evenimentului „Capitale europene ale culturii” pentru anii 2020-2033

CARE ESTE OBIECTIVUL ACESTEI DECIZII?

 • Decizia reînnoiește și actualizează schema „Capitale europene ale culturii” (CEC) pentru perioada 2020-2033.
 • Decizia stabilește normele, procedurile și calendarul desemnării capitalelor europene ale culturii din această perioadă.

ASPECTE-CHEIE

Inițiativa „Capitale europene ale culturii” sărbătorește diversitatea bogată a culturilor din Europa și caracteristicile comune ale acestora, desemnând anual două orașe care să poarte acest titlu.

Eligibilitatea

În fiecare an, titlul se acordă unui singur oraș din fiecare dintre cele două țări ale Uniunii Europene (UE) care sunt menționate în calendarul stabilit în decizie. O dată la trei ani poate fi desemnat un al treilea oraș dintr-o țară candidată sau dintr-o țară potențial candidată.

Criterii de selecție

 • „contribuția la strategia pe termen lung”: impactul cultural, social și economic pe termen lung al anului CEC, precum și sustenabilitatea acestuia după încheierea anului;
 • „dimensiunea europeană”: modalitatea de promovare a dialogului și a unei mai bune înțelegeri reciproce între cetățenii europeni, atât în rândul artiștilor, cât și al publicului larg, punând în evidență aspectele comune ale culturii, ale patrimoniului și ale istoriei, precum și diversitatea culturală;
 • „conținutul cultural și artistic”:
  • viziunea și strategia artistică;
  • implicarea artiștilor locali și a organizațiilor în program;
  • împletirea expresiei experimentale noi și inovatoare cu elementele locale și tradiționale;
 • „capacitatea de a produce rezultate”: sprijinul politic larg și angajamentul în ceea ce privește o infrastructură viabilă și durabilă;
 • „implicarea publicului”:
  • implicarea în evenimente a localnicilor, în special a minorităților și a persoanelor defavorizate;
  • legăturile cu învățământul;
 • „gestionarea”: fezabilitatea strângerii de fonduri și a bugetelor, gestiunea în ansamblu și caracterul adecvat al structurii de punere în aplicare.

Procedura de selecție

Competiția pentru titlu se lansează cu șase ani înainte, iar CEC sunt desemnate cu patru ani înainte de eveniment.

Procedura de selecție în două etape este realizată de către un juriu de experți independenți în țările în cauză:

 • o preselecție în urma căreia se întocmește o listă restrânsă, cu recomandări formulate de către juriu în atenția orașelor selecționate;
 • o selecție finală, desfășurată nouă luni mai târziu, în cadrul căreia juriul recomandă un oraș pentru titlu.

Pe baza recomandărilor juriului, țara UE în cauză desemnează un oraș care să dețină titlul, iar Comisia Europeană publică, în termen de două luni, lista orașelor nominalizate drept capitale europene ale culturii. Pentru desemnarea orașelor din țările candidate sau potențial candidate se utilizează un proces similar.

Odată nominalizate orașele, juriul oferă orientări și sprijin, iar orașele își pregătesc programele. În această perioadă, orașele transmit rapoarte periodice privind progresele înregistrate, iar reprezentanții participă la reuniuni de monitorizare periodice.

Decizia nr. 445/2014/UE abrogă Decizia nr. 1622/2006/CE. Decizia 1622/2006/CE rămâne în vigoare în ceea ce privește orașele nominalizate sau care urmează a fi nominalizate drept capitale europene ale culturii pentru anii din perioada 2013-2019.

Capitale europene ale culturii desemnate pentru perioada 2017-2020

Următoarele orașe sunt desemnate capitale europene ale culturii din 2017 până în 2020:

 • 2017: Aarhus (Danemarca) și Paphos (Cipru);
 • 2018: Leeuwarden (Țările de Jos) și Valletta (Malta);
 • 2019: Plovdiv (Bulgaria) și Matera (Italia);
 • 2020: Galway (Irlanda) și Rijeka (Croația).

DE CÂND SE APLICĂ DECIZIA?

Decizia se aplică începând cu data de 4 mai 2014.

CONTEXT

Încă de la mijlocul anilor 1980, când a fost lansată inițiativa „Capitale europene ale culturii” (CEC), a fost recunoscut din ce în ce mai mult rolul culturii în orașe în calitate de catalizator al creativității, al coeziunii sociale și teritoriale, al ocupării forței de muncă și al creșterii economice.

ACTUL PRINCIPAL

Decizia nr. 445/2014/UE a Parlamentului European și a Consiliului din 16 aprilie 2014 de instituire a unei acțiuni a Uniunii în favoarea evenimentului „Capitale europene ale culturii” pentru anii 2020-2033 și de abrogare a Deciziei nr. 1622/2006/CE (JO L 132, 3.5.2014, pp. 1-12)

ACTE CONEXE

Decizia 2012/309/UE a Consiliului din 10 mai 2012 de desemnare a Capitalei europene a culturii pentru anul 2016 în Spania și Polonia (JO L 154, 15.6.2012, pp. 11)

Decizia 2013/286/UE a Consiliului din 17 mai 2013 privind desemnarea Capitalei europene a culturii pentru anul 2017 în Danemarca și în Cipru, precum și a Capitalei europene a culturii pentru anul 2018 în Malta (JO L 162, 14.6.2013, p. 9)

Decizia 2014/352/UE a Consiliului din 21 mai 2014 de desemnare a Capitalei europene a culturii pentru anul 2018 în Țările de Jos (JO L 175, 14.6.2014, p. 26)

Decizia de punere în aplicare 2014/353/UE a Consiliului din 21 mai 2014 privind dispozițiile practice și procedurale în vederea numirii de către Consiliu a trei experți în cadrul juriului de selecție și monitorizare pentru acțiunea „Capitalele europene ale culturii” pentru perioada 2020-2033 (JO L 175, 14.6.2014, pp. 27-30)

Decizia (UE) 2015/809 a Consiliului din 19 mai 2015 de desemnare a Capitalelor europene ale culturii pentru anul 2019 în Bulgaria și Italia (JO L 128, 23.5.2015, p. 20)

Data ultimei actualizări: 21.11.2016

Top