Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Programul Europa creativă (2014-2020)

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

Programul Europa creativă (2014-2020)

Programul Europa creativă are ca obiectiv promovarea diversității culturale și lingvistice a Europei și consolidarea competitivității acesteia în sectoarele culturale, ale audiovizualului și creative și a fost lansat pentru a face față provocărilor reprezentate de fragmentarea pieței, de era digitală, de globalizare și de colectarea datelor.

ACT

Regulamentul (UE) nr. 1295/2013 al Parlamentului European și al Consiliului privind instituirea programului Europa creativă (2014-2020) și de abrogare a Deciziilor nr. 1718/2006/CE, nr. 1855/2006/CE și nr. 1041/2009/CE.

SINTEZĂ

Aproximativ 8,5 milioane de persoane sunt angajate direct în sectorul cultural al Europei. Diversitatea de culturi și tradiții a Europei poate însemna adesea că sectorul se confruntă cu fragmentarea pieței, făcând dificil pentru autori și artiști interpreți sau executanți să ajungă la publicul internațional din țări și să-și găsească piața.

În plus, globalizarea și tehnologiile digitale revoluționează creativitatea și modul în care artele sunt distribuite și accesate, transformând totodată modelele de afaceri și modalitățile de remunerare a artiștilor. Iar la nivel european există puține date comparabile, care ar ajuta la rafinarea sprijinului furnizat sectoarelor culturale și creative. Prezentul program urmărește atât să abordeze aceste provocări, cât și să exploateze potențialele beneficii ale acestora.

Printre acțiunile cuprinse în program se numără:

  • Inițiative culturale: promovarea cooperării transfrontaliere, platforme pentru promovarea noilor artiști, realizarea de rețele și traducerea literară.
  • Inițiative în sectorul audiovizualului: promovarea dezvoltării, a producției, a distribuției sau a accesului la opere audiovizuale.
  • O componentă trans-sectorială, care include un mecanism de garantare pentru finanțarea microorganizațiilor și a organizațiilor mici și mijlocii și cooperarea politică transnațională.

Gestionare

Programul este gestionat de Agenția Executivă pentru Educație, Audiovizual și Cultură din Bruxelles.

Eligibilitate

Programul este deschis țărilor UE și, dacă îndeplinesc anumite condiții, țărilor AELS, țărilor candidate și potențial candidate pentru aderarea la UE, precum și țărilor care intră sub incidența politicii de vecinătate a UE (Algeria, Armenia, Azerbaidjan, Belarus, Egipt, Georgia, Iordan, Israel, Liban, Libia, Maroc, Moldova, Palestina, Siria, Tunisia și Ucraina).

Buget

Europa creativă are un buget de 1,46 miliarde EUR pentru perioada 2014-2020. Țările terțe trebuie să plătească o contribuție pentru a participa la program.

REFERINȚE

Act

Intrarea în vigoare

Termen de transpunere în legislația statelor membre

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

Regulamentul (UE) nr. 1295/2013

21.12.2013

-

JO L 347, 20.12.2013.

Ultima actualizare: 27.06.2014

Top