EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Organizarea comună a piețelor agricole în UE

 

SINTEZĂ PRIVIND:

Regulamentul (UE) nr. 1308/2013 – organizarea comună a piețelor produselor agricole

CARE ESTE ROLUL ACESTUI REGULAMENT?

 • Regulamentul urmărește stabilizarea piețelor și prevenirea escaladării crizelor pe piață prin asigurarea unei plase de siguranță pentru piețele agricole utilizând instrumente de intervenție pe piață (intervenție publică* și ajutor pentru depozitare privată) și măsuri excepționale. De asemenea, acesta prevede măsurile necesare pentru transparența pieței, pentru a permite producătorilor agricoli să ia decizii mai bune în privința producției și investițiilor luând în considerare evoluția pieței.
 • Regulamentul își propune să îmbunătățească productivitatea și calitatea la nivelul de producție, stimulând cererea și ajutând sectoarele agricole ale UE să se adapteze mai bine la evoluția pieței și să-și sporească competitivitatea prin acordarea de ajutor unor sectoare specifice (în special sectorului fructelor și legumelor și vitivinicol).
 • Regulamentul urmărește să încurajeze cooperarea în cadrul lanțului de aprovizionare cu alimente prin intermediul organizațiilor de producători* și al organizațiilor interprofesionale* (organizații care reprezintă actori din lanțul de aprovizionare cu alimente implicați în producția, comercializarea și/sau procesarea produselor în sectoare specifice).
 • Regulamentul stabilește cerințe minime de calitate (standarde de comercializare), norme și condiții pentru a asigura calitatea procesului de producție și a produselor. Acesta stabilește norme pentru utilizarea mențiunilor rezervate facultative pentru caracteristici ale produselor sau procese de producție care aduc valoare adăugată pentru un număr de produse. De asemenea, stabilește norme privind comerțul cu produse agricole și norme specifice privind concurența.
 • Regulamentul a fost modificat în mai multe rânduri, cel mai recent prin Regulamentul (UE) 2020/2220, care introduce norme tranzitorii pentru politica agricolă comună (PAC) acoperind perioada 2021-2022.

ASPECTE-CHEIE

Principalele norme stabilite în regulament sunt împărțite în mai multe părți. Comisia Europeană are competența de a adopta acte suplimentare delegate și de punere în aplicare pentru a detalia în continuare aceste norme.

 

 • 1.

  Piața internă

  Secțiunea pieței interne este, la rândul său, împărțită în mai multe titluri și capitole.

  Intervenția pe piață

  Regulamentul stabilește norme privind intervenția pe piață pentru o listă definită de produse în următoarele domenii.

  Intervenția publică și ajutor pentru depozitare privată

  Regulamentul stabilește norme referitoare la intervenția pe piață în ceea ce privește:

  • intervenția publică, dacă produsele sunt achiziționate și depozitate de guvernele statelor membre sau agențiile acestora până la desfacere; și
  • acordarea de ajutor pentru depozitarea produselor de către organizații din sectorul privat.

  Regulamentul îi conferă Comisiei competența de a adopta:

  • acte delegate pentru a asigura că astfel de produse sunt adecvate pentru depozitarea pe termen lung și au o calitate bună, corectă și vandabilă [a se vedea Regulamentul delegat (UE) 2016/1238]; și
  • acte de punere în aplicare, care vizează aspecte precum capacitatea minimă de depozitare pentru spațiile de depozitare pentru intervenție [a se vedea Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2016/1240].

  Scheme de ajutor

  Regulamentul include norme privind mai multe scheme de ajutor.

  • Pentru furnizarea de fructe și legume și lapte și produse lactate în instituțiile de învățământ (așa-numitele programe pentru școli):
   • țările UE trebuie să întocmească o strategie pentru punerea în aplicare a programului la nivel național sau regional;
   • mai multe norme pot fi găsite în Regulamentele (UE) 2017/40, (UE) 2017/39 și (UE) 2020/600.
  • În sectorul uleiului de măsline și al măslinelor de masă:
   • programe de lucru trienale elaborate de organizațiile de producători și/sau asociațiile acestora în beneficiul producătorilor din Grecia, Franța și Italia;
   • mai multe norme pot fi găsite în Regulamentele (UE) 615/2014, (UE) 611/2014 și (UE) 2020/600.
  • În sectorul fructelor și legumelor:
   • norme privind fondurile operaționale și programele operaționale, privind asistența financiară și o strategie națională pentru astfel de programe;
   • mai multe norme pot fi găsite în Regulamentele (UE) 543/2011, (UE) 2020/743, (UE) 2020/884 și (UE) 2020/600.
  • În sectorul vitivinicol:
  • În sectorul apicol:
  • În sectorul hameiului:
   • norme detaliate sunt stabilite în Regulamentul (UE) nr. 738/2010.
  • Pentru sistemul de autorizații pentru plantările de viță-de-vie:
   • norme privind sistemul sunt stabilite în Regulamentele (UE) 2018/273 și (UE) 2018/274.

  Normele UE pentru stabilirea prețurilor și alți parametri necesari pentru măsurile de piață privind diverse produse agricole sunt stabilite în Regulamentul (UE) nr. 1370/2013 (a se vedea sinteza).

  Comercializarea și organizațiile de producători

  Regulamentul stabilește norme pentru comercializare și organizațiile de producători, care acoperă următoarele domenii.

  Comercializarea

  • Standarde de comercializare – produsele acoperite în această secțiune trebuie să respecte standardele pentru a fi comercializate în UE. Norme detaliate sunt stabilite în:
   • Regulamentele (UE) nr. 29/2012 și (CEE) nr. 2568/91 pentru uleiul de măsline;
   • Regulamentul (UE) nr. 1333/2011 pentru banane;
   • Regulamentul (UE) nr. 543/2011 pentru fructe și legume;
   • Regulamentele (UE) 2019/934 și (UE) 2019/935 pentru vin;
   • Regulamentul (CE) nr. 589/2008 pentru ouă;
   • Regulamentul (CE) nr. 617/2008 pentru ouăle pentru incubație;
   • Regulamentul (CE) nr. 543/2008 pentru carnea de pasăre;
   • Regulamentul (CE) nr. 566/2008 pentru carnea provenind de la bovine;
   • Regulamentul (CE) nr. 1850/2006 pentru hamei.
  • Există norme privind sisteme pentru sprijinirea caracteristicilor unice ale produselor agricole și alimentare [Regulamentul (UE) nr. 1151/2012]. Acestea au legătură cu aspecte precum denumirile de origine protejate, indicațiile geografice, mențiunile tradiționale și etichetarea (a se vedea sinteza). Norme detaliate pentru sectorul vitivinicol sunt stabilite în Regulamentul (UE) 2019/33 (a se vedea sinteza) și Regulamentul (UE) 2019/34.

  Sectoare individuale (zahăr, vin și lapte)

  • Sunt stabilite norme detaliate pentru:
   • zahăr în Regulamentul (CE) nr. 967/2006;
   • lapte în Regulamentele (UE) nr. 880/2012 și (UE) nr. 511/2012;
   • vin în Regulamentele (UE) 2018/273 și2016/232 (UE) 2018/274 (registrul plantațiilor viticole, comercializare, documentație, declarații, controale).

  Organizațiile de producători sau interprofesionale

  • Aceste organizații trebuie să îndeplinească cerințe specifice și să urmărească obiective specifice pentru a fi recunoscute și exceptate de la anumite norme de concurență ale UE.
  • Normele și contribuțiile obligatorii pot fi extinse operatorilor economici care nu fac parte dintr-o astfel de organizație.
  • Norme detaliate sunt stabilite în Regulamentul delegat (UE) 2016/232 și în Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2017/892 pentru sectorul fructelor și legumelor.
  • Norme specifice pentru grupurile de producători de hamei sunt stabilite în Regulamentul (CE) nr. 1299/2007.
 • 2.

  Comerțul cu țările din afara UE

  Regulamentul stabilește norme privind licențele de import și de export, taxele la import, contingentele tarifare, garanțiile și restituirile la export.

  Sunt stabilite norme suplimentare în:

  • Regulamentul (UE) 2015/1538 privind cererile de licențe de import;
  • Regulamentul delegat (UE) 2016/1237 și Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2016/1239;
  • Regulamentul (UE) 2019/2163 privind taxele la import suplimentare;
  • Regulamentul (UE) nr. 642/2010 care definește metoda pentru calcularea taxelor de import în sectorul cerealelor;
  • Regulamentul delegat (UE) 2020/760 și Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2020/761, împreună cu Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2020/1988 și Regulamentul delegat (UE) 2020/1987 privind gestionarea contingentelor tarifare de import și de export.

   

 • 3.

  Norme privind concurența

  Regulamentul stabilește norme care reglementează:

  • concurența și agricultura:
   • acestea se aplică tuturor acordurilor, deciziilor și practicilor la care se face referire în articolul 101 alineatul (1) și articolul 102 din TFUE cu privire la producția sau comerțul cu produse agricole;
   • o excepție de la aplicarea acestor norme este acordată fermierilor și asociațiilor pentru obiectivele PAC, împreună cu acordurile și practicile concertate ale organizațiilor interprofesionale recunoscute;
  • Ajutor de stat pentru agricultură.

   

 • 4.

  Norme generale

  Măsuri excepționale

  • Măsuri împotriva perturbării pieței, pentru a reacționa în mod eficient și concret la amenințările de perturbare a pieței cauzate de majorări sau reduceri semnificative de preț pe piețele interne ori externe sau la alte evenimente și circumstanțe care perturbă sau amenință să perturbe piața într-un mod semnificativ, în cazul în care situația respectivă sau efectele ei pe piață sunt susceptibile să continue sau să se agraveze. Astfel de măsuri sunt, în esență, legate de o anumită amenințare sau perturbare.
  • Exemple privind aplicarea unor măsuri excepționale pot fi găsite în:
   • Regulamentul (UE) nr. 1263/2014 pentru produse lactate în momentul embargoului rusesc asupra exporturilor din UE;
   • Regulamentele (UE) 2020/592, (UE) 2020/1275, (UE) 2020/884 și (UE) 2020/600 pentru sectorul fructelor și legumelor și vitivinicol în momentul pandemiei de COVID-19 și Regulamentele (UE) 2020/133 și (UE) 2020/419 pentru a adresa impunerea tarifelor SUA la importurile de vin;
   • Regulamentul (UE) 2015/1853 care privește acordarea de sprijin crescătorilor de animale în momentul crizei din 2015 din sectorul lactatelor și al cărnii de porc.
  • Măsuri care privesc bolile animalelor și pierderea încrederii consumatorilor din cauza riscurilor pentru sănătatea publică, a animalelor sau a plantelor. Acestea privesc următoarele sectoare:
   • carnea de vită și de mânzat;
   • laptele și produsele lactate;
   • carnea de porc;
   • carnea de oaie și de capră;
   • ouăle;
   • carnea de pasăre.
  • Astfel de măsuri au fost puse în aplicare, de exemplu, prin intermediul Regulamentului de punere în aplicare (UE) 2018/1507 privind măsurile excepționale de sprijinire a pieței pentru sectoarele ouălor și cărnii de pasăre din Polonia (în urma izbucnirii epidemiei de gripă aviară).
  • Probleme specifice:
   • măsuri de urgență privind plantările de viță-de-vie în momentul pandemiei de COVID-19 sunt stabilite în Regulamentul (UE) 2020/601.
  • Acorduri și decizii în perioadele de dezechilibre grave pe piețe:
   • sunt stabilite norme specifice, de exemplu, pe parcursul pandemiei de COVID-19, în Regulamentele (UE) 2020/593, (UE) 2020/594 și (UE) 2020/599.

  Comunicări și raportare

  Norme privind comunicări și raportare sunt stabilite în Regulamentul (UE) 2017/1185.

  Rezerva pentru situațiile de criză din sectorul agricol

  Fondurile din rezervă pot fi puse la dispoziție în anii când se solicită sprijin suplimentar pentru sector.

De când se aplică regulamentul?

 • Se aplică de la 1 ianuarie 2014.
 • Regulamentul abrogă Regulamentele (CEE) nr. 922/72, (CEE) nr. 234/79, (CE) nr. 1037/2001 și (CE) nr. 1234/2007.

CONTEXT

Normele privind finanțarea, gestionarea și monitorizarea PAC sunt stabilite în Regulamentul (UE) nr. 1306/2013 (a se vedea sinteza).

Comisia a propus o reformă a PAC care urmărește să stimuleze un sector agricol sustenabil și competitiv care poate contribui semnificativ la Pactul verde european (a se vedea sinteza), în special în ceea ce privește strategia „De la fermă la consumator” (a se vedea sinteza) și strategia biodiversității (a se vedea sinteza). Propunerile se concentrează în special asupra:

 • asigurării unui parteneriat corect și a unui viitor economic stabil pentru fermieri;
 • stabilirii unor ambiții mai înalte pentru mediu și acțiuni vizând clima;
 • consolidării poziției producătorilor agricoli în lanțul de aprovizionare cu produse alimentare.

TERMENI-CHEIE

Intervenția publică: demersul prin care produsele sunt achiziționate de autoritățile competente ale statelor membre ale UE și sunt depozitate de acestea până la desfacere.
Organizații de producători: organizații de producători formate pentru a spori puterea colectivă de negociere, în special prin urmărirea unor obiective specifice stipulate în articolul 152 al regulamentului.
Organizații interprofesionale: organizații de producători și procesatori sau comercianți din lanțul de aprovizionare, în special prin urmărirea unor obiective specifice stipulate în articolul 157 al regulamentului.

DOCUMENTUL PRINCIPAL

Regulamentul (UE) nr. 1308/2013 al Parlamentului European și al Consiliului din 17 decembrie 2013 de instituire a unei organizări comune a piețelor produselor agricole și de abrogare a Regulamentelor (CEE) nr. 922/72, (CEE) nr. 234/79, (CE) nr. 1037/2001 și (CE) nr. 1234/2007 ale Consiliului (JO L 347, 20.12.2013, pp. 671-854)

Modificările succesive aduse Regulamentului (UE) nr. 1308/2013 au fost integrate în textul de bază. Această versiune consolidată are doar un caracter informativ.

DOCUMENTE CONEXE

Versiune consolidată a Tratatului privind funcționarea Uniunii Europene – Partea a treia – Politicile și acțiunile interne ale Uniunii – Titlul VII – Norme comune privind concurența, impozitarea și armonizarea legislativă – Capitolul 1 – Regulile de concurență – Secțiunea 1 – Reguli aplicabile întreprinderilor – Articolul 101 (ex-articolul 81 TCE) (JO C 202, 7.6.2016, pp. 88-89)

Versiune consolidată a Tratatului privind funcționarea Uniunii Europene – Partea a treia – Politicile și acțiunile interne ale Uniunii – Titlul VII – Norme comune privind concurența, impozitarea și armonizarea legislativă – Capitolul 1 – Regulile de concurență – Secțiunea 1 – Reguli aplicabile întreprinderilor – Articolul 102 (ex-articolul 82 TCE) (JO C 202, 7.6.2016, p. 89)

Regulamentul (UE) nr. 1306/2013 al Parlamentului European și al Consiliului din 17 decembrie 2013 privind finanțarea, gestionarea și monitorizarea politicii agricole comune și de abrogare a Regulamentelor (CEE) nr. 352/78, (CE) nr. 165/94, (CE) nr. 2799/98, (CE) nr. 814/2000, (CE) nr. 1290/2005 și (CE) nr. 485/2008 ale Consiliului (JO L 347, 20.12.2013, pp. 549-607)

A se vedea versiunea consolidată.

Regulamentul (UE) nr. 1151/2012 al Parlamentului European și al Consiliului din 21 noiembrie 2012 privind sistemele din domeniul calității produselor agricole și alimentare (JO L 343, 14.12.2012, pp. 1-29)

A se vedea versiunea consolidată.

Regulamentul (CEE) nr. 2658/87 al Consiliului din 23 iulie 1987 privind Nomenclatura tarifară și statistică și Tariful Vamal Comun (JO L 256, 7.9.1987, pp. 1-675)

A se vedea versiunea consolidată.

Acte delegate și de punere în aplicare

Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2020/1988 al Comisiei din 11 noiembrie 2020 de stabilire a normelor de aplicare a Regulamentelor (UE) nr. 1308/2013 și (UE) nr. 510/2014 ale Parlamentului European și ale Consiliului în ceea ce privește gestionarea contingentelor tarifare la import în conformitate cu principiul „primul venit, primul servit” (JO L 422, 14.12.2020, pp. 4-136)

A se vedea versiunea consolidată.

Regulamentul delegat (UE) 2020/1987 al Comisiei din 14 iulie 2020 de completare a Regulamentului (UE) nr. 1308/2013 al Parlamentului European și al Consiliului și a Regulamentului (UE) nr. 1306/2013 al Parlamentului European și al Consiliului în ceea ce privește constituirea și eliberarea garanțiilor în cadrul gestionării contingentelor tarifare pe baza ordinii cronologice a depunerii cererilor (JO L 422, 14.12.2020, pp. 1-3)

Regulamentul delegat (UE) 2020/1275 al Comisiei din 6 iulie 2020 de modificare a Regulamentului delegat (UE) 2020/592 privind măsuri excepționale temporare de derogare de la anumite dispoziții ale Regulamentului (UE) nr. 1308/2013 al Parlamentului European și al Consiliului în vederea abordării perturbării pieței în sectorul fructelor și legumelor și în sectorul vitivinicol, provocată de pandemia de COVID-19 și de măsurile legate de aceasta (JO L 300, 14.9.2020, pp. 26-31)

Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2020/1028 al Comisiei din 15 iulie 2020 de stabilire a datei de încheiere a depunerii de cereri pentru ajutorul pentru depozitarea privată de carne proaspătă sau refrigerată de bovine cu vârsta de opt luni sau mai mult în temeiul Regulamentului de punere în aplicare (UE) 2020/596 (JO L 227, 16.7.2020, pp. 8-9)

Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2020/1029 al Comisiei din 15 iulie 2020 de stabilire a datei de încheiere a depunerii de cereri pentru ajutorul pentru depozitarea privată de carne de oaie și carne de capră în temeiul Regulamentului de punere în aplicare (UE) 2020/595 (JO L 227, 16.7.2020, pp. 10-11)

Regulamentul delegat (UE) 2020/884 al Comisiei din 4 mai 2020 de derogare, pentru anul 2020, de la Regulamentul delegat (UE) 2017/891 în ceea ce privește sectorul fructelor și legumelor și de la Regulamentul delegat (UE) 2016/1149 în ceea ce privește sectorul vitivinicol, în legătură cu pandemia de COVID-19 (JO L 205, 29.6.2020, pp. 1-8)

A se vedea versiunea consolidată.

Regulamentul delegat (UE) 2020/760 al Comisiei din 17 decembrie 2019 de completare a Regulamentului (UE) nr. 1308/2013 al Parlamentului European și al Consiliului în ceea ce privește normele referitoare la gestionarea contingentelor tarifare de import și de export care fac obiectul licențelor și de completare a Regulamentului (UE) nr. 1306/2013 al Parlamentului European și al Consiliului în ceea ce privește constituirea garanțiilor în cadrul gestionării contingentelor tarifare (JO L 185, 12.6.2020, pp. 1-23)

Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2020/761 al Comisiei din 17 decembrie 2019 de stabilire a normelor de aplicare a Regulamentelor (UE) nr. 1306/2013, (UE) nr. 1308/2013 și (UE) nr. 510/2014 ale Parlamentului European și ale Consiliului în ceea ce privește sistemul de gestionare a contingentelor tarifare pe bază de licențe (JO L 185, 12.6.2020, pp. 24-252)

A se vedea versiunea consolidată.

Regulamentul delegat (UE) 2020/743 al Comisiei din 30 martie 2020 de modificare a Regulamentului delegat (UE) 2017/891 în ceea ce privește calcularea valorii producției comercializate a organizațiilor de producători din sectorul fructelor și legumelor (JO L 176, 5.6.2020, pp. 1-3)

Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2020/600 al Comisiei din 30 aprilie 2020 de derogare de la Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2017/892, de la Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2016/1150, de la Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 615/2014, de la Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2015/1368 și de la Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2017/39 în ceea ce privește anumite măsuri de abordare a crizei provocate de pandemia de COVID-19 (JO L 140, 4.5.2020, pp. 40-45)

A se vedea versiunea consolidată.

Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2020/601 al Comisiei din 30 aprilie 2020 privind măsurile de urgență de derogare de la articolele 62 și 66 din Regulamentul (UE) nr. 1308/2013 al Parlamentului European și al Consiliului în ceea ce privește valabilitatea autorizațiilor pentru plantări de viță-de-vie și defrișarea în caz de replantare anticipată (JO L 140, 4.5.2020, pp. 46-49)

Regulamentul delegat (UE) 2020/591 al Comisiei din 30 aprilie 2020 de deschidere a unei scheme de ajutor cu caracter temporar și excepțional pentru depozitarea privată a anumitor brânzeturi și de stabilire în avans a cuantumului ajutorului (JO L 140, 4.5.2020, pp. 1-5)

Regulamentul delegat (UE) 2020/592 al Comisiei din 30 aprilie 2020 privind măsuri excepționale temporare de derogare de la anumite dispoziții ale Regulamentului (UE) nr. 1308/2013 al Parlamentului European și al Consiliului în vederea abordării perturbării pieței în sectorul fructelor și legumelor și în sectorul vitivinicol, provocată de pandemia de COVID-19 și de măsurile legate de aceasta (JO L 140, 4.5.2020, pp. 6-12)

A se vedea versiunea consolidată.

Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2020/593 al Comisiei din 30 aprilie 2020 de autorizare a acordurilor și a deciziilor privind măsurile de stabilizare a pieței în sectorul cartofilor (JO L 140, 4.5.2020, pp. 13-16)

Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2020/594 al Comisiei din 30 aprilie 2020 de autorizare a acordurilor și deciziilor privind măsurile de stabilizare a pieței în sectorul pomilor și al altor plante vii, al bulbilor, rădăcinilor și al altor articole asemănătoare, al florilor tăiate și al frunzișului ornamental (JO L 140, 4.5.2020, pp. 17-20)

Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2020/595 al Comisiei din 30 aprilie 2020 privind acordarea de ajutoare pentru depozitarea privată a cărnii de oaie și de capră și fixarea în avans a valorii ajutorului (JO L 140, 4.5.2020, pp. 21-25)

Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2020/596 al Comisiei din 30 aprilie 2020 privind acordarea ajutorului pentru depozitarea privată a cărnii proaspete sau refrigerate de bovine cu vârsta de opt luni sau mai mult și stabilirea în avans a cuantumului ajutorului (JO L 140, 4.5.2020, pp. 26-30)

Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2020/597 al Comisiei din 30 aprilie 2020 privind acordarea de ajutoare pentru depozitarea privată a untului și fixarea în avans a valorii ajutorului (JO L 140, 4.5.2020, pp. 31-33)

Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2020/598 al Comisiei din 30 aprilie 2020 privind acordarea de ajutoare pentru depozitarea privată a laptelui praf degresat și fixarea în avans a valorii ajutorului (JO L 140, 4.5.2020, pp. 34-36)

Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2020/599 al Comisiei din 30 aprilie 2020 de autorizare a acordurilor și deciziilor privind planificarea producției în sectorul laptelui și produselor lactate (JO L 140, 4.5.2020, pp. 37-39)

Regulamentul delegat (UE) 2020/419 al Comisiei din 30 ianuarie 2020 de derogare de la Regulamentul delegat (UE) 2016/1149 de completare a Regulamentului (UE) nr. 1308/2013 al Parlamentului European și al Consiliului în ceea ce privește programele naționale de sprijin în sectorul vitivinicol (JO L 84, 20.3.2020, pp. 1-4)

Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2020/133 al Comisiei din 30 ianuarie 2020 de derogare de la Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2016/1150 al Comisiei de stabilire a normelor de aplicare a Regulamentului (UE) nr. 1308/2013 al Parlamentului European și al Consiliului în ceea ce privește programele naționale de sprijin în sectorul vitivinicol (JO L 27 din 31.1.2020, pp. 24-26)

Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2019/2163 al Comisiei din 17 decembrie 2019 de stabilire a volumelor de declanșare pentru anii 2020 și 2021 în scopul eventualei aplicări a unor taxe la import suplimentare pentru anumite fructe și legume (JO L 328, 18.12.2019, pp. 58-60)

Decizia de punere în aplicare (UE) 2019/974 a Comisiei din 12 iunie 2019 de aprobare a programelor naționale de îmbunătățire a producției și comercializării produselor apicole, prezentate de statele membre în temeiul Regulamentului (UE) nr. 1308/2013 al Parlamentului European și al Consiliului (JO L 157, 14.6.2019, pp. 28-30)

Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2019/935 al Comisiei din 16 aprilie 2019 de stabilire a normelor de aplicare a Regulamentului (UE) nr. 1308/2013 al Parlamentului European și al Consiliului în ceea ce privește metodele de analiză pentru determinarea caracteristicilor fizice, chimice și organoleptice ale produselor vitivinicole și notificările deciziilor statelor membre referitoare la majorările tăriei alcoolice naturale (JO L 149, 7.6.2019, pp. 53-57)

Regulamentul delegat (UE) 2019/934 al Comisiei din 12 martie 2019 de completare a Regulamentului (UE) nr. 1308/2013 al Parlamentului European și al Consiliului în ceea ce privește zonele viticole în care poate fi majorată tăria alcoolică, practicile oenologice autorizate și restricțiile aplicabile producerii și conservării produselor vitivinicole, procentajul minim de alcool al subproduselor și eliminarea acestora și publicarea fișelor OIV (JO L 149, 7.6.2019, pp. 1-52)

A se vedea versiunea consolidată.

Regulamentul delegat (UE) 2019/33 al Comisiei din 17 octombrie 2018 de completare a Regulamentului (UE) nr. 1308/2013 al Parlamentului European și al Consiliului în ceea ce privește cererile de protecție a denumirilor de origine, a indicațiilor geografice și a mențiunilor tradiționale din sectorul vitivinicol, procedura de opoziție, restricțiile de utilizare, modificările caietelor de sarcini ale produselor, anularea protecției și etichetarea și prezentarea (JO L 9, 11.1.2019, pp. 2-45)

A se vedea versiunea consolidată.

Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2019/34 al Comisiei din 17 octombrie 2018 de stabilire a normelor de aplicare atât a Regulamentului (UE) nr. 1308/2013 al Parlamentului European și al Consiliului, în ceea ce privește cererile de protecție a denumirilor de origine, a indicațiilor geografice și a mențiunilor tradiționale din sectorul vitivinicol, procedura de opoziție, modificările caietelor de sarcini ale produselor, înregistrarea denumirilor protejate, anularea protecției și utilizarea simbolurilor, cât și a Regulamentului (UE) nr. 1306/2013 al Parlamentului European și al Consiliului, în ceea ce privește un sistem de controale adecvat (JO L 9, 11.1.2019, pp. 46-76)

Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2018/1507 al Comisiei din 10 octombrie 2018 privind măsurile excepționale de sprijinire a pieței pentru sectorul ouălor și cel al cărnii de pasăre în Polonia (JO L 255, 11.10.2018, pp. 7-11)

Regulamentul delegat (UE) 2018/273 al Comisiei din 11 decembrie 2017 de completare a Regulamentului (UE) nr. 1308/2013 al Parlamentului European și al Consiliului în ceea ce privește sistemul de autorizații pentru plantările de viță-de-vie, registrul plantațiilor viticole, documentele însoțitoare și certificarea, registrul de intrări și de ieșiri, declarațiile obligatorii, notificările și publicarea informațiilor notificate, de completare a Regulamentului (UE) nr. 1306/2013 al Parlamentului European și al Consiliului în ceea ce privește controalele și sancțiunile relevante, de modificare a Regulamentelor (CE) nr. 555/2008, (CE) nr. 606/2009 și (CE) nr. 607/2009 ale Comisiei și de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 436/2009 al Comisiei și a Regulamentului delegat (UE) 2015/560 al Comisiei (JO L 58, 28.2.2018, pp. 1-59)

A se vedea versiunea consolidată.

Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2018/274 al Comisiei din 11 decembrie 2017 de stabilire a normelor de aplicare a Regulamentului (UE) nr. 1308/2013 al Parlamentului European și al Consiliului în ceea ce privește sistemul de autorizații pentru plantările de viță-de-vie, certificarea, registrul de intrări și de ieșiri, declarațiile obligatorii și notificările, de stabilire a normelor de aplicare a Regulamentului (UE) nr. 1306/2013 al Parlamentului European și al Consiliului în ceea ce privește controalele relevante și de abrogare a Regulamentului de punere în aplicare (UE) 2015/561 al Comisiei (JO L 58, 28.2.2018, pp. 60-95)

A se vedea versiunea consolidată.

Regulamentul delegat (UE) 2017/1182 al Comisiei din 20 aprilie 2017 de completare a normelor de aplicare a Regulamentului (UE) nr. 1308/2013 al Parlamentului European și al Consiliului în ceea ce privește grilele utilizate în Uniune pentru clasificarea carcaselor de bovine, porcine și ovine și în ceea ce privește raportarea prețurilor de piață ale anumitor categorii de carcase și animale vii (JO L 171, 4.7.2017, pp. 74-99)

Regulamentul delegat (UE) 2017/1183 al Comisiei din 20 aprilie 2017 de completare a Regulamentelor (UE) nr. 1307/2013 și (UE) nr. 1308/2013 ale Parlamentului European și ale Consiliului în ceea ce privește notificările către Comisie de informații și documente (JO L 171, 4.7.2017, pp. 100-102)

Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2017/1185 al Comisiei din 20 aprilie 2017 de stabilire a normelor de aplicare a Regulamentelor (UE) nr. 1307/2013 și (UE) nr. 1308/2013 ale Parlamentului European și ale Consiliului în ceea ce privește notificările către Comisie ale informațiilor și documentelor, precum și de modificare și abrogare a mai multor regulamente ale Comisiei (JO L 171, 4.7.2017, pp. 113-130)

A se vedea versiunea consolidată.

Regulamentul delegat (UE) 2017/891 al Comisiei din 13 martie 2017 de completare a Regulamentului (UE) nr. 1308/2013 al Parlamentului European și al Consiliului în ceea ce privește sectorul fructelor și legumelor și sectorul fructelor și legumelor prelucrate, de completare a Regulamentului (UE) nr. 1306/2013 al Parlamentului European și al Consiliului în ceea ce privește sancțiunile care trebuie aplicate în sectoarele menționate și de modificare a Regulamentului de punere în aplicare (UE) nr. 543/2011 al Comisiei (JO L 138, 25.5.2017, pp. 4-56)

A se vedea versiunea consolidată.

Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2017/892 al Comisiei din 13 martie 2017 de stabilire a normelor de aplicare a Regulamentului (UE) nr. 1308/2013 al Parlamentului European și al Consiliului în ceea ce privește sectorul fructelor și legumelor și sectorul fructelor și legumelor prelucrate (JO L 138, 25.5.2017, pp. 57-91)

A se vedea versiunea consolidată.

Regulamentul delegat (UE) 2017/40 al Comisiei din 3 noiembrie 2016 de completare a Regulamentului (UE) nr. 1308/2013 al Parlamentului European și al Consiliului în ceea ce privește ajutoarele din partea Uniunii pentru furnizarea de fructe și legume, de banane și de lapte în instituțiile de învățământ și de modificare a Regulamentului delegat (UE) nr. 907/2014 al Comisiei (JO L 5, 10.1.2017, pp. 11-19)

A se vedea versiunea consolidată.

Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2017/39 al Comisiei din 3 noiembrie 2016 privind normele de aplicare a Regulamentului (UE) nr. 1308/2013 al Parlamentului European și al Consiliului în ceea ce privește ajutoarele din partea Uniunii pentru furnizarea de fructe și legume, de banane și de lapte în instituțiile de învățământ (JO L 5, 10.1.2017, pp. 1-10)

A se vedea versiunea consolidată.

Regulamentul delegat (UE) 2016/1237 al Comisiei din 18 mai 2016 de completare a Regulamentului (UE) nr. 1308/2013 al Parlamentului European și al Consiliului în ceea ce privește normele de aplicare a sistemului de licențe de import și export și de completare a Regulamentului (UE) nr. 1306/2013 al Parlamentului European și al Consiliului în ceea ce privește normele referitoare la eliberarea și reținerea garanțiilor constituite pentru astfel de licențe, precum și de modificare a Regulamentelor (CE) nr. 2535/2001, (CE) nr. 1342/2003, (CE) nr. 2336/2003, (CE) nr. 951/2006, (CE) nr. 341/2007 și (CE) nr. 382/2008 ale Comisiei și de abrogare a Regulamentelor (CE) nr. 2390/98, (CE) nr. 1345/2005, (CE) nr. 376/2008 și (CE) nr. 507/2008 ale Comisiei (JO L 206, 30.7.2016, pp. 1-14)

A se vedea versiunea consolidată.

Regulamentul delegat (UE) 2016/1238 al Comisiei din 18 mai 2016 de completare a Regulamentului (UE) nr. 1308/2013 al Parlamentului European și al Consiliului în ceea ce privește intervenția publică și ajutoarele pentru depozitarea privată (JO L 206, 30.7.2016, pp. 15-43)

A se vedea versiunea consolidată.

Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2016/1239 al Comisiei din 18 mai 2016 de stabilire a normelor de aplicare a Regulamentului (UE) nr. 1308/2013 al Parlamentului European și al Consiliului în ceea ce privește sistemul de licențe de import și de export (JO L 206, 30.7.2016, pp. 44-70)

A se vedea versiunea consolidată.

Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2016/1240 al Comisiei din 18 mai 2016 de stabilire a normelor de aplicare a Regulamentului (UE) nr. 1308/2013 al Parlamentului European și al Consiliului în ceea ce privește intervenția publică și ajutorul pentru depozitarea privată (JO L 206, 30.7.2016, pp. 71-127)

A se vedea versiunea consolidată.

Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2016/1150 al Comisiei din 15 aprilie 2016 de stabilire a normelor de aplicare a Regulamentului (UE) nr. 1308/2013 al Parlamentului European și al Consiliului în ceea ce privește programele naționale de sprijin în sectorul vitivinicol (JO L 190, 15.7.2016, pp. 23-71)

A se vedea versiunea consolidată.

Regulamentul delegat (UE) 2016/1149 al Comisiei din 15 aprilie 2016 de completare a Regulamentului (UE) nr. 1308/2013 al Parlamentului European și al Consiliului în ceea ce privește programele naționale de sprijin în sectorul vitivinicol și de modificare a Regulamentului (CE) nr. 555/2008 al Comisiei (JO L 190, 15.7.2016, pp. 1-22)

A se vedea versiunea consolidată.

Regulamentul delegat (UE) 2016/232 al Comisiei din 15 decembrie 2015 de completare a Regulamentului (UE) nr. 1308/2013 al Parlamentului European și al Consiliului în ceea ce privește anumite aspecte ale cooperării dintre producători (JO L 44, 19.2.2016, pp. 1-4)

Regulamentul delegat (UE) 2015/1853 al Comisiei din 15 octombrie 2015 de acordare a unor ajutoare excepționale cu caracter temporar fermierilor din sectorul creșterii animalelor (JO L 271, 16.10.2015, pp. 25-30)

Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2015/1368 al Comisiei din 6 august 2015 de stabilire a normelor de aplicare a Regulamentului (UE) nr. 1308/2013 al Parlamentului European și al Consiliului în ceea ce privește ajutoarele din sectorul apicol (JO L 211, 8.8.2015, pp. 9-16)

A se vedea versiunea consolidată.

Regulamentul delegat (UE) 2015/1366 al Comisiei din 11 mai 2015 de completare a Regulamentului (UE) nr. 1308/2013 al Parlamentului European și al Consiliului în ceea ce privește ajutoarele din sectorul apicol (JO L 211, 8.8.2015, pp. 3-6)

A se vedea versiunea consolidată.

Regulamentul delegat (UE) nr. 1263/2014 al Comisiei din 26 noiembrie 2014 de stabilire a unui ajutor cu caracter temporar și excepțional pentru producătorii de lapte din Estonia, Letonia și Lituania (JO L 341, 27.11.2014, pp. 3-5)

Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 615/2014 al Comisiei din 6 iunie 2014 de stabilire a normelor de aplicare a Regulamentului (UE) nr. 1306/2013 al Parlamentului European și al Consiliului și a Regulamentului (UE) nr. 1308/2013 al Parlamentului European și al Consiliului în ceea ce privește programele de lucru pentru susținerea sectorului uleiului de măsline și al măslinelor de masă (JO L 168, 7.6.2014, pp. 95-102)

A se vedea versiunea consolidată.

Regulamentul delegat (UE) nr. 611/2014 al Comisiei din 11 martie 2014 de completare a Regulamentului (UE) nr. 1308/2013 al Parlamentului European și al Consiliului în ceea ce privește programele de sprijin pentru sectorul uleiului de măsline și al măslinelor de masă (JO L 168, 7.6.2014, pp. 55-61)

A se vedea versiunea consolidată.

Regulamentul delegat (UE) nr. 880/2012 al Comisiei din 28 iunie 2012 de completare a Regulamentului (CE) nr. 1234/2007 al Consiliului în ceea ce privește cooperarea transnațională și negocierile contractuale ale organizațiilor de producători în sectorul laptelui și al produselor lactate (JO L 263, 28.9.2012, pp. 8-9)

Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 511/2012 al Comisiei din 15 iunie 2012 privind notificările referitoare la organizațiile de producători și organizațiile interprofesionale, precum și la negocierile și relațiile contractuale, prevăzute în Regulamentul (CE) nr. 1234/2007 pentru sectorul laptelui și al produselor lactate (JO L 156, 16.6.2012, pp. 39-40)

A se vedea versiunea consolidată.

Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 29/2012 al Comisiei din 13 ianuarie 2012 privind standardele de comercializare a uleiului de măsline (JO L 12, 14.1.2012, pp. 14-21)

A se vedea versiunea consolidată.

Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 543/2011 al Comisiei din 7 iunie 2011 de stabilire a normelor de aplicare a Regulamentului (CE) nr. 1234/2007 al Consiliului în ceea ce privește sectorul fructelor și legumelor și sectorul fructelor și legumelor prelucrate (JO L 157, 15.6.2011, pp. 1-163)

A se vedea versiunea consolidată.

Regulamentul (UE) nr. 133/2011 al Comisiei din 14 februarie 2011 de stabilire a valorilor forfetare de import pentru fixarea prețului de intrare pentru anumite fructe și legume (JO L 41, 15.2.2011, pp. 4-5)

Regulamentul (UE) nr. 738/2010 al Comisiei din 16 august 2010 de stabilire a normelor detaliate privind plățile către organizațiile de producători din sectorul hameiului din Germania (JO L 216, 17.8.2010, pp. 11-13)

A se vedea versiunea consolidată.

Regulamentul (UE) nr. 642/2010 al Comisiei din 20 iulie 2010 de stabilire a normelor de aplicare a Regulamentului (CE) nr. 1234/2007 al Consiliului în ceea ce privește taxele de import în sectorul cerealelor (JO L 187, 21.7.2010, pp. 5-22)

A se vedea versiunea consolidată.

Regulamentul (CE) nr. 617/2008 al Comisiei din 27 iunie 2008 de stabilire a normelor de aplicare a Regulamentului (CE) nr. 1234/2007 al Consiliului privind standardele de comercializare a ouălor pentru incubație și a puilor de păsări de fermă (JO L 168, 28.6.2008, pp. 5-16)

A se vedea versiunea consolidată.

Regulamentul (CE) nr. 589/2008 al Comisiei din 23 iunie 2008 de stabilire a normelor de aplicare a Regulamentului (CE) nr. 1234/2007 al Consiliului privind standardele de comercializare aplicabile ouălor (JO L 163, 24.6.2008, pp. 6-23)

A se vedea versiunea consolidată.

Regulamentul (CE) nr. 566/2008 al Comisiei din 18 iunie 2008 de stabilire a normelor de aplicare a Regulamentului (CE) nr. 1234/2007 al Consiliului în ceea ce privește comercializarea cărnii provenind de la bovine în vârstă de 12 luni sau mai tinere (JO L 160, 19.6.2008, pp. 22-25)

A se vedea versiunea consolidată.

Regulamentul (CE) nr. 543/2008 al Comisiei din 16 iunie 2008 de stabilire a normelor de aplicare a Regulamentului (CE) nr. 1234/2007 al Consiliului în ceea ce privește standardele de comercializare a cărnii de pasăre (JO L 157, 17.6.2008, pp. 46-87)

A se vedea versiunea consolidată.

Regulamentul (CE) nr. 1299/2007 al Comisiei din 6 noiembrie 2007 privind recunoașterea grupărilor de producători în sectorul hameiului (versiune codificată) (JO L 289, 7.11.2007, pp. 4-7)

A se vedea versiunea consolidată.

Regulamentul (CE) nr. 1850/2006 al Comisiei din 14 decembrie 2006 privind normele de certificare a hameiului și a produselor din hamei (JO L 355, 15.12.2006, pp. 72-87)

A se vedea versiunea consolidată.

Regulamentul (CE) nr. 967/2006 al Comisiei din 29 iunie 2006 de stabilire a normelor de aplicare a Regulamentului (CE) nr. 318/2006 al Consiliului privind producția peste cotă în sectorul zahărului (JO L 176, 30.6.2006, pp. 22-31)

A se vedea versiunea consolidată.

Regulamentul (CEE) nr. 2568/91 al Comisiei din 11 iulie 1991 privind caracteristicile uleiurilor de măsline și ale uleiurilor din resturi de măsline, precum și metodele de analiză a acestora (JO L 248, 5.9.1991, pp. 1-83)

A se vedea versiunea consolidată.

Data ultimei actualizări: 18.06.2021

Top