EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Promovarea și protejarea valorilor UE

Valorile pe care se întemeiază UE sunt respectarea demnității umane, libertatea, democrația, egalitatea, statul de drept, precum și respectarea drepturilor omului, inclusiv a drepturilor persoanelor care aparțin minorităților (articolul 2 din TUE - Tratatul privind Uniunea Europeană).

ACT

Articolul 2 din TUE

Articolul 7 din TUE

Comunicare a Comisiei către Consiliu și Parlamentul European privind articolul 7 din Tratatul privind Uniunea Europeană: Respectarea și promovarea valorilor pe care se întemeiază Uniunea [COM(2003) 606 final, 15.10.2003].

SINTEZĂ

Valorile pe care se întemeiază UE sunt respectarea demnității umane, libertatea, democrația, egalitatea, statul de drept, precum și respectarea drepturilor omului, inclusiv a drepturilor persoanelor care aparțin minorităților (articolul 2 din TUE - Tratatul privind Uniunea Europeană).

Doar țările europene care respectă valorile prevăzute la articolul 2 și care se angajează să le promoveze pot solicita să devină membre ale UE (articolul 49 din TUE).

Asigurarea conformității cu valorile fundamentale ale UE

În cadrul UE, statul de drept este deosebit de important. Respectarea statului de drept este o condiție prealabilă pentru protejarea tuturor valorilor fundamentale enumerate la articolul 2 din TUE. Aceasta este, de asemenea, o condiție prealabilă pentru respectarea tuturor drepturilor și obligațiilor care reies din tratate și din dreptul internațional.

CADRUL UE PRIVIND STATUL DE DREPT

În martie 2014, Comisia Europeană a adoptat un nou cadru pentru abordarea amenințărilor sistemice la adresa statului de drept în oricare dintre cele 28 de țări ale UE. Noul cadru privind statul de drept completează procedurile de constatare a neîndeplinirii obligațiilor - atunci când a fost încălcată legislația UE - și așa-numita „procedură de la articolul 7 din TUE”, care, în situații extreme, permite suspendarea drepturilor de vot în cazul unei „încălcări grave și persistente” a valorilor UE de către o țară UE.

Cadrul permite Comisiei Europene să inițieze un dialog cu țara UE în cauză pentru a preveni escaladarea amenințărilor sistemice la adresa statului de drept. La pregătirea evaluării sale, Comisia poate valorifica expertiza altor instituții ale UE și organizații internaționale [în special Parlamentul European, Consiliul, Agenția pentru Drepturi Fundamentale, Consiliul Europei, Organizația pentru Securitate și Cooperare în Europa (OSCE) etc.].

Dacă nu se găsește nicio soluție bazată pe cadru, în ultimă instanță se va aplica întotdeauna articolul 7 din TUE pentru soluționarea unei crize și pentru asigurarea conformității cu valorile UE.

Articolul 7 din TUE

Articolul 7 din TUE urmărește să garanteze că toate țările UE respectă valorile comune ale UE, incluzând statul de drept. Mecanismul de prevenire de la articolul 7, alineatul (1) din TUE poate fi declanșat numai în cazul unui „risc clar de încălcare gravă” și mecanismul de sancționare de la articolul 7, alineatul (2) din TUE numai în cazul unei „încălcări grave și persistente” de către o țară a UE a valorilor stabilite la articolul 2.

Mecanismul de prevenire îi permite Consiliului să dea țării UE vizate un avertisment înainte de materializarea efectivă a unei „încălcări grave”.

Mecanismul de sancționare îi permite Consiliului să suspende anumite drepturi care îi revin țării UE în cauză în urma aplicării tratatelor, inclusiv dreptul de vot în Consiliu al țării respective. Într-un astfel de caz, „încălcarea gravă” trebuie să fi persistat de mai mult timp.

APLICAREA

Din 2009, Comisia s-a confruntat în mai multe ocazii, în unele țări ale UE, cu situații de criză care au evidențiat probleme specifice legate de statul de drept. Comisia a abordat aceste evenimente prin exercitarea unei presiuni politice, precum și prin lansarea procedurilor de constatare a neîndeplinirii obligațiilor în cazul încălcării dreptului UE.

Mecanismele de prevenire și de sancționare prevăzute la articolul 7 din TUE nu au fost aplicate până în prezent.

Inițiativele altor instituții UE

Toate instituțiile UE trebuie să joace un rol complementar în promovarea și menținerea statului de drept în UE.

În decembrie 2014, Consiliul și țările UE s-au angajat să stabilească un dialog anual între toate țările UE din cadrul Consiliului pentru a promova și proteja statul de drept în cadrul tratatelor.

Parlamentul European a solicitat, de asemenea, în repetate ocazii ca țările UE să fie evaluate periodic cu privire la respectarea permanentă a valorilor fundamentale ale UE, precum și a cerințelor democrației și statului de drept.

A se vedea și Agenția pentru Drepturi Fundamentale (FRA) și Raportul anual de activitate al FRA pentru 2016.

ACTE CONEXE

Raport al Comisiei către Parlamentul European, Consiliu, Comitetul Economic și Social European și Comitetul Regiunilor - Raportul pe 2012 privind aplicarea Cartei drepturilor fundamentale a UE [COM(2013) 271 final, 8.5.2013].

Raport al Comisiei către Parlamentul European, Consiliu, Comitetul Economic și Social European și Comitetul Regiunilor - Raport pe 2013 privind aplicarea Cartei drepturilor fundamentale a UE [COM(2014) 224 final, 14.4.2014].

Comunicare a Comisiei către Parlamentul European și Consiliu Un nou cadru al UE pentru consolidarea statului de drept [COM(2014) 158 final, 11.3.2014].

Concluziile Consiliului și ale statelor membre reunite în cadrul Consiliului privind respectarea statului de drept din 16 decembrie 2014.

Data ultimei actualizări: 10.06.2016

Top