EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Marca patrimoniului european

 

SINTEZĂ PRIVIND:

Decizia nr. 1194/2011/UE care stabilește marca patrimoniului european

CARE ESTE OBIECTIVUL ACESTEI DECIZII?

 • Aceasta instituie o marcă a patrimoniului european atribuită siturilor localizate în UE, care au un rol semnificativ în istoria, cultura şi construcţia Europei, precum și în ceea ce privește integrarea europeană.

ASPECTE-CHEIE

Obiectivul mărcii patrimoniului european este:

 • de a scoate în evidenţă moştenirea europeană comună în vederea intensificării sentimentului cetăţenilor europeni de apartenenţă la UE; şi
 • de a consolida dialogul intercultural.

Prin intermediul turismului cultural, patrimoniul joacă un rol important în dezvoltarea economică a regiunilor europene, care câştigă de pe urma punerii în valoare a acestuia.

Accentul pus pe valoarea europeană simbolică a siturilor şi pe dimensiunea lor pedagogică diferenţiază marca europeană de iniţiativele instituite de UNESCO (de exemplu, Lista patrimoniului mondial UNESCO, Lista reprezentativă UNESCO a patrimoniului cultural imaterial al umanității) şi de Consiliul Europei în domeniul patrimoniului.

Criterii de acordare

Pot prezenta o cerere:

 • monumentele;
 • siturile naturale, subacvatice, arheologice, industriale sau urbane;
 • peisajele culturale;
 • locurile comemorative;
 • bunurile şi obiectele culturale (adică articole cu valoare artistică, istorică sau arheologică pentru o anumită țară), şi
 • patrimoniul imaterial asociate unui loc (de exemplu, tradiții orale, ritualuri, arta spectacolului), inclusiv patrimoniul contemporan.

Pot prezenta o cerere comună:

 • siturile transnaţionale, localizate în mai multe țări UE şi axate pe o temă specifică; şi
 • siturile tematice naţionale, care includ mai multe situri axate pe o temă comună într-o singură țară.

Siturile candidate trebuie să demonstreze că îndeplinesc cel puţin una dintre următoarele condiţii:

 • caracterul transnaţional sau paneuropean, arătând în ce mod influenţa şi atractivitatea lor depăşesc graniţele naţionale;
 • locul şi rolul lor în istoria şi integrarea europeană, precum şi legăturile acestora cu evenimente, personalităţi sau mişcări-cheie;
 • locul şi rolul lor în dezvoltarea şi promovarea valorilor comune care stau la baza construcţiei UE (de exemplu, Palatul Păcii din Haga, Țările de Jos).

Mai mult, siturile candidate trebuie să prezinte un proiect prin care se angajează:

 • să sensibilizeze cetăţenii cu privire la dimensiunea europeană a sitului,
 • să organizeze activităţi educative,
 • să încurajeze multilingvismul,
 • să participe la activităţile reţelelor de situri care au obţinut marca şi
 • să promoveze situl la scară europeană.

În plus, siturile candidate vor trebui să prezinte un plan de lucru şi să arate în ce mod vor îndeplini anumite condiţii, cum ar fi buna gestionare a sitului, asigurarea protecţiei sale şi a accesului unui public cât mai larg.

Procedura de selecţie

Preselecţia siturilor se efectuează de către țările UE, care pot alege maximum două situri o dată la doi ani. Lista este prezentată apoi unui juriu european de experţi independenţi, care selectează maximum un sit pe ţară. Ţinând seama de recomandările juriului, Comisia Europeană desemnează siturile care primesc marca.

Aceste situri sunt monitorizate periodic pentru a se asigura faptul că îndeplinesc în continuare criteriile şi că implementează proiectul şi planul de lucru. În cazul în care condiţiile nu mai sunt îndeplinite, juriul poate propune ajustări, în colaborare cu țara în cauză. Dacă măsurile necesare nu au fost puse în aplicare, Comisia poate retrage marca.

Primele mărci au fost acordate în 2013.

DE CÂND SE APLICĂ DECIZIA?

Decizia se aplică de la 23 noiembrie 2011.

CONTEXT

Marca patrimoniului european, devenită o iniţiativă formală a UE și parte din Programul „Europa creativă” (2014-2020), a fost lansată în 2006 sub forma unei iniţiative interguvernamentale care reunea optsprezece țări UE.

Pentru mai multe informații, consultați:

DOCUMENTUL PRINCIPAL

Decizia nr. 1194/2011/UE a Parlamentului European şi a Consiliului din 16 noiembrie 2011 de instituire a unei acţiuni a Uniunii Europene privind Marca patrimoniului european (JO L 303, 22.11.2011, pp. 1-9)

Data ultimei actualizări: 04.07.2016

Top