EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Norme privind plățile directe acordate fermierilor în UE

Norme privind plățile directe acordate fermierilor în UE

 

SINTEZĂ PRIVIND:

Regulamentul (UE) nr. 1307/2013 – norme privind plățile directe acordate fermierilor în cadrul politicii agricole comune a UE

CARE ESTE ROLUL ACESTUI REGULAMENT?

Regulamentul stabilește normele privind plățile directe acordate fermierilor în cadrul politicii agricole comune (PAC) a UE. Aceste plăți sunt efectuate cu condiția ca fermierii să respecte condiții stricte privind sănătatea și bunăstarea oamenilor și a animalelor, sănătatea plantelor și mediul – denumite ecocondiționalitate.

Acest regulament abrogă Regulamentul (CE) nr. 73/2009, care conținea normele anterioare ce reglementau plățile directe către fermieri, norme modificate în urma reformării din 2013 a PAC. De asemenea, acesta abrogă Regulamentul (CE) nr. 637/2008, referitor la sectorul bumbacului.

În decembrie 2017, UE a adoptat Regulamentul (UE) 2017/2393, care modifică Regulamentul (UE) nr. 1307/2013, precum și alte acte legislative legate de PAC [Regulamentele (UE) nr. 1305/2013 de organizare a Fondului european agricol pentru dezvoltare rurală, (UE) nr. 1306/2013 de stabilire a normelor privind finanțarea, gestionarea și monitorizarea politicii agricole a UE, (UE) nr. 1308/2013 privind organizarea comună a piețelor agricole în UE și (UE) nr. 652/2014 cu privire la gestionarea cheltuielilor privind lanțul alimentar, sănătatea și bunăstarea animalelor].

ASPECTE-CHEIE

Plățile directe acordate fermierilor sunt realizate prin intermediul schemelor de sprijin din fiecare țară a UE.

Țările UE trebuie să dedice o anumită proporție din alocarea de fonduri în temeiul PAC schemelor de sprijin obligatorii:

 • plăți standard per hectar – în vederea distribuirii subvențiilor într-un mod mai echitabil, toate țările UE trebuie să treacă la o plată uniformă per hectar începând cu 2015 („schemă de plată de bază”);
 • plăți ecologice per hectar – acestea se acordă fermierilor pentru respectarea practicilor benefice pentru climă și mediu (30 % din alocarea națională de fonduri);
 • plată per hectar pentru tinerii fermieri – pentru fermierii cu vârsta de cel mult 40 de ani care se stabilesc pentru prima dată ca șefi de fermă într-o perioadă de până la cinci ani anterioară depunerii cererii de sprijin; această plată este disponibilă timp de până la cinci ani.

Există și unele scheme de sprijin opționale. Țările UE pot opta:

 • să sprijine fermele de dimensiuni mai mici plătind o sumă mai mare pentru primele hectare („plată redistributivă”);
 • să acorde plăți adiționale pentru zone care se confruntă cu constrângeri naturale;
 • să acorde sume limitate de sprijin legat de producție („sprijin cuplat” – plăți pentru anumite culturi sau șepteluri) pentru a ajuta sectoarele agricole din propria țară care se confruntă cu dificultăți;
 • să ofere o schemă simplificată pentru micii fermieri – o plată anuală de până la 1 250 EUR.

Începând cu 1 ianuarie 2018 au intrat în vigoare noile norme ale Regulamentului (UE) 2017/2393, care prevăd următoarele:

 • numai fermierii activi (adică aceia a căror activitate agricolă nu este nesemnificativă) ar putea beneficia de sprijin. Cu toate acestea, în unele țări ale UE, administrarea a devenit prea împovărătoare. În special solicitanții operatori de aeroporturi, servicii feroviare, instalații de apă, servicii imobiliare și terenuri cu destinație sportivă și recreativă permanentă au fost considerați inactivi, cu excepția cazului în care demonstrau contrariul. Aplicarea acestei norme a devenit voluntară pentru țările UE;
 • unele aspecte ale normelor aplicabile plăților ecologice au fost simplificate, în special pentru cerințele privind diversificarea culturilor;
 • s-a extins definiția pășunilor permanente:
  • țările UE pot decide să includă anumiți arbuști sau arbori care produc hrană pentru animale în pășunile permanente pe care predomină iarba și alte plante furajere erbacee, pe întregul lor teritoriu sau pe o parte a teritoriului;
  • acestea pot considera neefectuarea aratului pe un teren sau neutilizarea terenului pentru rotația culturilor timp de cel puțin cinci ani drept criteriu pentru clasificarea ca pășune permanentă;
 • tinerii fermieri pot accesa acum cu mai multă ușurință toți cei cinci ani de plăți;
 • sunt clarificate responsabilitățile țărilor UE în ceea ce privește sprijinul cuplat;
 • tipurile de zone de interes ecologic sunt extinse pentru a cuprinde și zonele pe care se cultivă specii de plante precum Miscanthus și Silphium perfoliatum, precum și terenurile lăsate pârloagă pentru plante benefice polenizatorilor.

DE CÂND SE APLICĂ REGULAMENTUL?

Regulamentul (UE) nr. 1307/2013 se aplică de la 1 ianuarie 2015. Normele introduse prin Regulamentul (UE) 2017/2393 se aplică de la 1 ianuarie 2018.

CONTEXT

Pentru informații suplimentare, consultați:

DOCUMENTUL PRINCIPAL

Regulamentul (UE) nr. 1307/2013 al Parlamentului European și al Consiliului din 17 decembrie 2013 de stabilire a unor norme privind plățile directe acordate fermierilor prin scheme de sprijin în cadrul politicii agricole comune și de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 637/2008 al Consiliului și a Regulamentului (CE) nr. 73/2009 al Consiliului (JO L 347, 20.12.2013, pp. 608-670)

Modificările succesive aduse Regulamentului (UE) nr. 1307/2013 au fost integrate în textul de bază. Această versiune consolidată are doar un caracter informativ.

DOCUMENTE CONEXE

Regulamentul (UE) nr. 1305/2013 al Parlamentului European și al Consiliului din 17 decembrie 2013 privind sprijinul pentru dezvoltare rurală acordat din Fondul european agricol pentru dezvoltare rurală (FEADR) și de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 1698/2005 al Consiliului (JO L 347, 20.12.2013, pp. 487-548)

A se vedea versiunea consolidată.

Regulamentul (UE) nr. 1306/2013 al Parlamentului European și al Consiliului din 17 decembrie 2013 privind finanțarea, gestionarea și monitorizarea politicii agricole comune și de abrogare a Regulamentelor (CEE) nr. 352/78, (CE) nr. 165/94, (CE) nr. 2799/98, (CE) nr. 814/2000, (CE) nr. 1290/2005 și (CE) nr. 485/2008 ale Consiliului (JO L 347, 20.12.2013, pp. 549-607)

A se vedea versiunea consolidată.

Regulamentul (UE) nr. 1308/2013 al Parlamentului European și al Consiliului din 17 decembrie 2013 de instituire a unei organizări comune a piețelor produselor agricole și de abrogare a Regulamentelor (CEE) nr. 922/72, (CEE) nr. 234/79, (CE) nr. 1037/2001 și (CE) nr. 1234/2007 ale Consiliului (JO L 347, 20.12.2013, pp. 671-854)

A se vedea versiunea consolidată.

Regulamentul (UE) nr. 1310/2013 al Parlamentului European și al Consiliului din 17 decembrie 2013 de stabilire a anumitor dispoziții tranzitorii privind sprijinul pentru dezvoltare rurală acordat din Fondul european agricol pentru dezvoltare rurală (FEADR), de modificare a Regulamentului (UE) nr. 1305/2013 al Parlamentului European și al Consiliului în ceea ce privește resursele și repartizarea acestora pentru anul 2014 și de modificare a Regulamentului (CE) nr. 73/2009 al Consiliului și a Regulamentelor (UE) nr. 1307/2013, (UE) nr. 1306/2013 și (UE) nr. 1308/2013 ale Parlamentului European și ale Consiliului în ceea ce privește aplicarea acestora în anul 2014 (JO L 347, 20.12.2013, pp. 865-883)

A se vedea versiunea consolidată.

Data ultimei actualizări: 15.06.2018

Top