EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Libera circulație a sportivilor în UE

 

SINTEZĂ PRIVIND:

Articolul 165 – Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene

CARE ESTE OBIECTIVUL ARTICOLULUI DIN TRATAT?

Articolul confirmă că Uniunea Europeană (UE) poate lua măsuri pentru a contribui la promovarea sportului european, respectând totodată caracterul specific, structurile voluntare, precum și funcția socială și educativă a sportului. Măsurile respective sprijină, coordonează și completează acțiunea națională.

ASPECTE-CHEIE

 • Articolul 165 precizează că UE poate dezvolta dimensiunea europeană a sportului prin:
  • promovarea spiritului de echitate și de deschidere în competițiile sportive și a cooperării între organizațiile din domeniul sportului;
  • protejarea integrității fizice și morale a sportivilor, îndeosebi a celor mai tineri;
  • încurajarea cooperării cu țările din afara UE și cu organizațiile internaționale relevante, în special cu Consiliul Europei;
  • adoptarea unor stimulente și a unor recomandări corespunzătoare, fără armonizarea actelor cu putere de lege și a normelor administrative.
 • Libera circulație a persoanelor este un principiu fundamental al UE. În sport, acesta asigură că, în general, profesioniștii și amatorii pot circula liber dintr-o țară în alta.
 • Principiul înseamnă că normele care implică discriminarea directă, precum cotele pe baza naționalității, nu sunt permise în sportul profesionist.
 • În practică, libera circulație poate face obiectul unor restricții limitate și proporționale, cu un caracter discriminator indirect, cu condiția ca acestea să aibă un obiectiv legitim și să fie proporționale. Acestea recunosc caracterul specific al sportului și includ:
  • dreptul de a selecta numai atleți și jucători naționali pentru reprezentarea țării;
  • necesitatea de a limita numărul participanților într-o competiție;
  • utilizarea de termene-limită pentru transferul jucătorilor în cazul sporturilor de echipă;
  • norme în materie de compensare pentru recrutarea și formarea tinerilor jucători.
 • Alte articole din tratat care interzic discriminarea națională (articolele 18 și 45) și care garantează dreptul de a locui într-o altă țară a UE (articolul 21) și libertatea de stabilire și prestarea de servicii (articolele 49 și 56) se aplică:
  • sportivilor profesioniști și semiprofesioniști (precum lucrătorii);
  • instructorilor, antrenorilor și formatorilor (ca furnizori de servicii);
  • sportivilor amatori (în calitate de cetățeni ai UE).

CONTEXT

 • Guvernele naționale și organismele de guvernare a domeniului sportiv stabilesc normele privind circulația sportivilor. Cu toate acestea, UE este implicată pentru a asigura că acestea nu duc la o discriminare inechitabilă sau nu afectează drepturile unei persoane în cazul în care este implicat locul de muncă al acesteia.
 • Curtea de Justiție a Uniunii Europene a clarificat aceste drepturi în mai multe hotărâri. Cea mai remarcabilă dintre acestea a fost hotărârea Bosman din 1995. Aceasta a vizat normele privind transferurile în fotbal ca obstacole în calea liberei circulații și cotele naționale ca formă de discriminare directă.

ACTUL PRINCIPAL

Articolul 165 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene (JO C 202, 7.6.2016, pp. 120-121)

Data ultimei actualizări: 12.09.2016

Top