EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32021D2267

Decizia de punere în aplicare (UE) 2021/2267 a Comisiei din 17 decembrie 2021 de stabilire a formatului pentru raportarea datelor și a informațiilor privind deșeurile colectate după consum ale produselor din tutun cu filtre și ale filtrelor comercializate pentru a fi utilizate în combinație cu produse din tutun (Text cu relevanță pentru SEE)

C/2021/9295

OJ L 455, 20.12.2021, p. 32–36 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec_impl/2021/2267/oj

20.12.2021   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 455/32


DECIZIA DE PUNERE ÎN APLICARE (UE) 2021/2267 A COMISIEI

din 17 decembrie 2021

de stabilire a formatului pentru raportarea datelor și a informațiilor privind deșeurile colectate după consum ale produselor din tutun cu filtre și ale filtrelor comercializate pentru a fi utilizate în combinație cu produse din tutun

(Text cu relevanță pentru SEE)

COMISIA EUROPEANĂ,

având în vedere Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

având în vedere Directiva (UE) 2019/904 a Parlamentului European și a Consiliului din 5 iunie 2019 privind reducerea impactului anumitor produse din plastic asupra mediului (1), în special articolul 13 alineatul (4) al treilea paragraf,

întrucât:

(1)

Directiva (UE) 2019/904 prevede obligația statelor membre de a raporta Comisiei date privind deșeurile colectate după consum ale produselor din tutun cu filtre și ale filtrelor comercializate pentru a fi utilizate în combinație cu produse din tutun, în conformitate cu articolul 13 alineatul (1) litera (f) din directiva menționată. Datele respective trebuie să fie însoțite de un raport privind verificarea calității.

(2)

Datele privind cantitățile de deșeuri produse după consum ale produselor din tutun cu filtre și ale filtrelor comercializate pentru a fi utilizate în combinație cu produsele din tutun, colectate prin intermediul sistemelor publice de colectare a deșeurilor și al activităților de colectare a deșeurilor în conformitate cu articolul 13 alineatul (1) litera (f) din Directiva (UE) 2019/904, ar trebui raportate de statele membre pe baza greutății totale în tone a deșeurilor menționate. Raportul privind verificarea calității care însoțește datele respective ar trebui transmis într-un format care să asigure furnizarea unei descrieri a metodologiilor și a surselor de date aplicate pentru măsurarea și verificarea acestor date.

(3)

Măsurile prevăzute în prezenta decizie sunt conforme cu avizul comitetului instituit prin articolul 39 din Directiva 2008/98/CE a Parlamentului European și a Consiliului (2),

ADOPTĂ PREZENTA DECIZIE:

Articolul 1

Raportarea datelor

Statele membre raportează datele menționate la articolul 13 alineatul (1) litera (f) din Directiva (UE) 2019/904 în formatul prevăzut în anexa I la prezenta decizie.

Acestea transmit datele din raportul privind verificarea calității menționat la articolul 13 alineatul (2) din directiva în cauză în formatul prevăzut în anexa II la prezenta decizie.

Articolul 2

Intrare în vigoare

Prezenta decizie intră în vigoare în a douăzecea zi de la data publicării în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.

Adoptată la Bruxelles, 17 decembrie 2021.

Pentru Comisie

Președintele

Ursula VON DER LEYEN


(1)  JO L 155, 12.6.2019, p. 1.

(2)  Directiva 2008/98/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 19 noiembrie 2008 privind deșeurile și de abrogare a anumitor directive (JO L 312, 22.11.2008, p. 3).


ANEXA I

FORMATUL PENTRU RAPORTAREA DATELOR

Formatul pentru raportarea, în conformitate cu articolul 13 alineatul (1) litera (f) din Directiva (UE) 2019/904, de date privind deșeurile produse după consum ale produselor din tutun cu filtre și ale filtrelor comercializate pentru a fi utilizate în combinație cu produse din tutun, colectate ca deșeuri și prin intermediul sistemelor publice de colectare a deșeurilor.

1

2

 

(tone)

Greutatea totală a deșeurilor produse după consum ale produselor din tutun cu filtre și ale filtrelor comercializate pentru a fi utilizate în combinație cu produse din tutun, colectate ca deșeuri și prin intermediul sistemelor publice de colectare a deșeurilor, în conformitate cu articolul 13 alineatul (1) litera (f) din Directiva (UE) 2019/904.

 


ANEXA II

FORMATUL RAPORTULUI PRIVIND VERIFICAREA CALITĂȚII

I.   Informații generale

1.1.

Statul membru:

 

1.2.

Organizația care transmite datele și descrierea:

 

1.3.

Numele persoanei de contact:

 

1.4.

Adresa de e-mail a persoanei de contact:

 

1.5.

Telefonul persoanei de contact:

 

1.6.

Anul de referință:

 

1.7.

Data furnizării/versiunea:

 

1.8.

Link către publicarea datelor de către statul membru (dacă există):

 

II.   Descrierea instituțiilor implicate în colectarea datelor

Denumirea instituției

Descrierea principalelor responsabilități

 

 

 

 

A se adăuga rânduri, dacă este cazul.

III.   Descrierea metodelor utilizate

Descrierea metodelor și a surselor de date utilizate pentru măsurarea greutății deșeurilor produse după consum ale produselor din tutun cu filtre și ale filtrelor comercializate pentru a fi utilizate în combinație cu produse din tutun, colectate ca deșeuri și prin intermediul sistemelor publice de colectare a deșeurilor, în conformitate cu articolul 13 alineatul (1) litera (f) din Directiva (UE) 2019/904.

3.1.

Sursele de date, metodele de calcul și ponderea în greutatea totală

Vă rugăm să explicați modul în care a fost măsurată greutatea deșeurilor produse după consum a produselor menționate la primul paragraf din prezentul capitol și cum au fost luate în considerare umiditatea și reziduurile de hârtie și tutun. Vă rugăm să explicați abordarea adoptată pentru a se asigura eșantionarea reprezentativă a deșeurilor colectate. Vă rugăm să indicați anul în care s-a efectuat analiza compoziției deșeurilor.

Surse de date, an

Descrierea metodelor aplicate

Ponderea în cantitatea totală

 

 

 

A se adăuga rânduri, dacă este cazul.

3.2.

Descrierea metodelor utilizate pentru determinarea factorilor de conversie și a aplicării acestora

În cazul în care greutatea deșeurilor produse după consum menționate la primul paragraf din prezentul capitol a fost determinată prin stabilirea numărului total de deșeuri produse după consum ale produselor din tutun cu filtre și ale filtrelor comercializate pentru a fi utilizate în combinație cu produse din tutun, vă rugăm să specificați factorul de conversie utilizat.

 

Factorul de conversie

Vă rugăm să descrieți variabilele incluse în calculul factorilor de conversie și modul în care au fost calculate aceste variabile

Factorul de conversie, de la articol la greutate

 

 

A se adăuga rânduri, dacă este cazul.

IV.   Sistemul de verificare și control al datelor

4.1.

Explicații privind domeniul de aplicare și valabilitatea colectării de date privind deșeurile produse după consum ale produselor din tutun cu filtre și ale filtrelor comercializate pentru a fi utilizate în combinație cu produse din tutun, colectate ca deșeuri și prin intermediul sistemelor publice de colectare a deșeurilor, în conformitate cu articolul 13 alineatul (1) litera (f) din Directiva (UE) 2019/904.

 

A se adăuga rânduri, dacă este cazul.

4.2.

Diferențe față de datele raportate pentru anii anteriori

Modificări semnificative ale metodei de calcul utilizate pentru anul de referință curent în comparație cu metoda utilizată pentru anii de referință anteriori, dacă există (în special revizuirile retroactive, caracteristicile acestora și eventuala marcare a unei întreruperi a seriilor pentru un anumit an).

 

A se adăuga rânduri, dacă este cazul.

V.   Confidențialitate

Justificarea refuzului de a se publica anumite părți ale prezentului raport privind verificarea calității, în cazul în care se solicită acest lucru, precum și enumerarea părților care nu ar trebui să fie publicate.

 

A se adăuga rânduri, dacă este cazul.

VI.   Principalele site-uri web naționale, documente de referință și publicații

Vă rugăm să indicați denumirile și adresele URL ale principalelor site-uri web, documentele de referință și publicațiile legate de această colectare de date.

 

A se adăuga rânduri, dacă este cazul.


Top