EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32019D0570

Decizia de punere în aplicare (UE) 2019/570 a Comisiei din 8 aprilie 2019 de stabilire a normelor de punere în aplicare a Deciziei nr. 1313/2013/UE a Parlamentului European și a Consiliului în ceea ce privește capacitățile rescEU și de modificare a Deciziei de punere în aplicare 2014/762/UE a Comisiei [notificată cu numărul C(2019) 2644] (Text cu relevanță pentru SEE.)

C/2019/2644

JO L 99, 10.4.2019, p. 41–45 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document In force: This act has been changed. Current consolidated version: 12/07/2022

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec_impl/2019/570/oj

10.4.2019   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 99/41


DECIZIA DE PUNERE ÎN APLICARE (UE) 2019/570 A COMISIEI

din 8 aprilie 2019

de stabilire a normelor de punere în aplicare a Deciziei nr. 1313/2013/UE a Parlamentului European și a Consiliului în ceea ce privește capacitățile rescEU și de modificare a Deciziei de punere în aplicare 2014/762/UE a Comisiei

[notificată cu numărul C(2019) 2644]

(Text cu relevanță pentru SEE)

COMISIA EUROPEANĂ,

având în vedere Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

având în vedere Decizia nr. 1313/2013/UE a Parlamentului European și a Consiliului din 17 decembrie 2013 privind un mecanism de protecție civilă al Uniunii (1), în special articolul 32 alineatul (1) litera (g),

întrucât:

(1)

Mecanismul de protecție civilă al Uniunii (denumit în continuare „mecanismul Uniunii”), instituit prin Decizia nr. 1313/2013/UE, consolidează cooperarea dintre Uniune și statele membre și facilitează coordonarea în domeniul protecției civile pentru a îmbunătăți răspunsul Uniunii la dezastrele naturale și la cele provocate de om.

(2)

Decizia nr. 1313/2013/UE definește cadrul juridic al rescEU. rescEU urmărește să ofere asistență în situații covârșitoare, în care capacitățile globale existente la nivel național și cele angajate de statele membre în cadrul Rezervei europene de protecție civilă nu sunt în măsură să asigure un răspuns eficace.

(3)

În ultimii ani s-a înregistrat o creștere importantă a numărului de incendii forestiere extreme în Europa, acestea având grave consecințe economice, de mediu și sociale. Sezoanele de incendii forestiere din 2017 și 2018 au demonstrat, cu precădere, că este nevoie să fim pregătiți pentru situațiile în care dezastrele afectează simultan și grav mai multe state membre.

(4)

Natura schimbătoare a riscului de incendii forestiere a condus la o serie de lacune dovedite în ceea ce privește capacitatea de răspuns la nivelul Uniunii. Aceste lacune sau făcut simțite în special în timpul sezonului de combatere a incendiilor forestiere din 2017, când capacitățile puse la dispoziție prin intermediul mecanismului Uniunii au fost insuficiente pentru a răspunde nevoilor țărilor care au solicitat asistență.

(5)

Prin urmare, componența inițială a rescEU ar trebui să fie definită de urgență în conformitate cu articolul 12 alineatul (2) din Decizia nr. 1313/2013/UE și ar trebui să includă, în prima decizie de punere în aplicare, capacități de combatere aeriană a incendiilor forestiere ca răspuns la incendiile de pădure. Având în vedere flexibilitatea necesară pe parcursul perioadei de tranziție în temeiul articolului 35 din Decizia nr. 1313/2013/UE, numărul capacităților rescEU ar trebui să fie stabilit cu titlu indicativ, prin decizii ulterioare de punere în aplicare.

(6)

În conformitate cu articolul 12 alineatul (4) din Decizia nr. 1313/2013/UE, cerințele de calitate pentru capacitățile de combatere aeriană a incendiilor forestiere în cadrul rescEU ar trebui stabilite în urma unor consultări cu statele membre și ar trebui să se bazeze pe standarde stabilite la nivel internațional, în cazurile în care există deja astfel de standarde. Având în vedere faptul că în cazul capacităților de combatere aeriană a incendiilor forestiere nu există astfel de standarde stabilite la nivel internațional, cerințele de calitate pentru aceste capacități ar trebui să se bazeze pe cerințele generale existente pentru modulele din Rezerva europeană de protecție civilă și pe cele mai bune practici din cadrul mecanismului Uniunii. Aceste cerințe de calitate ar trebui să fie prevăzute într-o anexă la prezenta decizie.

(7)

Din motive de disciplină bugetară, este necesar să se prevadă în prezenta decizie costurile aferente sprijinului financiar din partea Uniunii în cadrul rescEU pe parcursul perioadei de tranziție.

(8)

În scopul unei bune gestiuni financiare, pe parcursul perioadei de tranziție ar trebui să se acorde granturi directe pentru capacitățile rescEU, pe baza unui program anual de lucru.

(9)

Odată cu intrarea în vigoare, la 21 martie 2019, a Deciziei (UE) 2019/420 a Parlamentului European și a Consiliului (2), normele privind abordarea deficiențelor temporare în cazul dezastrelor extraordinare prevăzute în Decizia de punere în aplicare 2014/762/UE a Comisiei (3) au devenit caduce. Din motive de coerență, capitolul 7 din Decizia de punere în aplicare 2014/762/UE ar trebui eliminat.

(10)

Măsurile prevăzute în prezenta decizie sunt conforme cu avizul comitetului menționat la articolul 33 alineatul (1) din Decizia nr. 1313/2013/UE,

ADOPTĂ PREZENTA DECIZIE:

Articolul 1

Obiect

Prezenta decizie stabilește normele de punere în aplicare a Deciziei nr. 1313/2013/UE în ceea ce privește:

(a)

componența inițială a rescEU în ceea ce privește capacitățile și cerințele de calitate pentru acestea;

(b)

finanțarea capacităților pe durata perioadei de tranziție menționate la articolul 35 din Decizia nr. 1313/2013/UE.

Articolul 2

Componența inițială a rescEU

(1)   rescEU constă în capacități de combatere aeriană a incendiilor forestiere.

(2)   Capacitățile de combatere aeriană a incendiilor forestiere menționate la alineatul (1) includ:

(a)

capacități de combatere aeriană a incendiilor forestiere cu ajutorul avioanelor;

(b)

capacități de combatere aeriană a incendiilor forestiere cu ajutorul elicopterelor.

(3)   Cerințele de calitate pentru capacitățile menționate la alineatul (2) sunt stabilite în anexă.

Articolul 3

Dispoziții financiare privind capacitățile rescEU menționate la articolul 35 din Decizia nr. 1313/2013/UE

(1)   Comisia definește în programul său anual de lucru criteriile de acordare a granturilor directe pentru acoperirea costurilor menționate la articolul 35 din Decizia nr. 1313/2013/UE, care sunt necesare pentru a asigura accesul rapid la capacitățile corespunzătoare celor menționate la articolul 2.

(2)   Costurile menționate la articolul 35 din Decizia nr. 1313/2013/UE includ costurile fixe, inclusiv, dacă este cazul, costurile de întreținere, costurile cu personalul, costurile legate de formare, inclusiv formarea echipajelor și a personalului tehnic, costurile legate de depozitare, costurile de asigurare, precum și alte costuri necesare pentru a asigura disponibilitatea efectivă a acestor capacități.

Articolul 4

Modificarea Deciziei de punere în aplicare 2014/762/UE

Capitolul 7 din Decizia de punere în aplicare 2014/762/UE se elimină.

Articolul 5

Destinatari

Prezenta decizie se adresează statelor membre.

Adoptată la Bruxelles, 8 aprilie 2019.

Pentru Comisie

Christos STYLIANIDES

Membru al Comisiei


(1)  JO L 347, 20.12.2013, p. 924.

(2)  Decizia (UE) 2019/420 a Parlamentului European și a Consiliului din 13 martie 2019 de modificare a Deciziei nr. 1313/2013/UE privind un mecanism de protecție civilă al Uniunii (JO L 77 I, 20.3.2019, p. 1).

(3)  Decizia de punere în aplicare 2014/762/UE a Comisiei din 16 octombrie 2014 de stabilire a normelor de punere în aplicare a Deciziei nr. 1313/2013/UE a Parlamentului European și a Consiliului privind un mecanism de protecție civilă al Uniunii și de abrogare a Deciziilor 2004/277/CE, Euratom și 2007/606/CE, Euratom ale Comisiei (JO L 320, 6.11.2014, p. 1).


ANEXĂ

CERINȚE DE CALITATE PENTRU CAPACITĂȚILE RESCEU

1.   Capacitățile de combatere aeriană a incendiilor forestiere cu ajutorul avioanelor

Atribuții

Să contribuie la stingerea incendiilor extinse care afectează pădurile și alte forme de vegetație prin intermediul combaterii incendiilor cu ajutorul mijloacelor de transport aeriene

Capacități

2 avioane cu o capacitate minimă de 3 000 de litri fiecare sau 1 avion cu o capacitate minimă de 8 000 de litri (1)

Posibilitatea de a efectua operațiuni continue

Componente principale

Avion

Cel puțin două echipaje

Personal tehnic

Kit de întreținere în deplasare

Echipament de comunicații care permite comunicațiile aer-aer și aer-sol

Autosuficiență

Depozit pentru echipamente și întreținerea echipamentelor modulului

Echipamente pentru comunicarea cu partenerii relevanți, în special cu cei responsabili de coordonarea pe teren

Mobilizarea pe teren

Disponibilitatea de a porni în misiune în cel mult 3 ore de la acceptarea ofertei, în cazul unei reacții de intervenție rapidă (2)

Capacitatea de mobilizare pe teren pe o rază de 2 000 km în maximum 24 de ore

2.   Capacitățile de combatere aeriană a incendiilor forestiere cu ajutorul elicopterelor

Atribuții

Să contribuie la stingerea incendiilor extinse care afectează pădurile și alte forme de vegetație prin intermediul combaterii incendiilor cu ajutorul mijloacelor de transport aeriene

Capacități

1 elicopter cu o capacitate minimă de 3 000 de litri (3)

Posibilitatea de a efectua operațiuni continue

Componente principale

Elicopter cu cel puțin două echipaje

Personal tehnic

Rezervor de apă sau kit de deversare a apei

1 set de întreținere

1 set de piese de schimb

Trolii de salvare

Echipament de comunicații care permite comunicațiile aer-aer și aer-sol

Autosuficiență

Depozit pentru echipamente și întreținerea echipamentelor modulului

Echipamente pentru comunicarea cu partenerii relevanți, în special cu cei responsabili de coordonarea pe teren

Mobilizarea pe teren

Disponibilitatea de a porni în misiune în cel mult 3 ore de la acceptarea ofertei, în cazul unei reacții de intervenție rapidă (4)

Capacitatea de mobilizare pe teren pe o rază de 2 000 km în maximum 24 de ore


(1)  Aceste cerințe pot face obiectul unei revizuiri pe baza eventualelor evoluții de pe piața capacităților de combatere aeriană a incendiilor forestiere, inclusiv în ceea ce privește disponibilitatea pieselor de schimb.

(2)  Reacția de intervenție rapidă este o operațiune de reacție care durează cel mult o zi, incluzând și zborul către și dinspre locul în care este situată capacitatea rescEU.

(3)  În scopul punerii în aplicare a articolului 35 din Decizia nr. 1313/2013/UE și atunci când acest lucru este justificat în baza evaluării vulnerabilității regionale, capacitățile de combatere aeriană a incendiilor forestiere cu ajutorul elicopterelor pot fi compuse din cel mult 3 elicoptere cu o capacitate totală minimă de 3 000 de litri.

(4)  Reacția de intervenție rapidă este o operațiune de reacție care durează cel mult o zi, incluzând și zborul către și dinspre locul în care este situată capacitatea rescEU.


Top