Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32017R2056

Regulamentul delegat (UE) 2017/2056 al Comisiei din 22 august 2017 de modificare a Regulamentului delegat (UE) nr. 522/2014 al Comisiei de completare a Regulamentului (UE) nr. 1301/2013 al Parlamentului European și al Consiliului în ceea ce privește normele detaliate privind principiile aplicabile procedurilor de selectare și de gestionare a acțiunilor inovatoare în domeniul dezvoltării urbane durabile care urmează să fie sprijinite de Fondul european de dezvoltare regională

C/2017/5716

OJ L 294, 11.11.2017, p. 26–26 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2017/2056/oj

11.11.2017   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 294/26


REGULAMENTUL DELEGAT (UE) 2017/2056 AL COMISIEI

din 22 august 2017

de modificare a Regulamentului delegat (UE) nr. 522/2014 al Comisiei de completare a Regulamentului (UE) nr. 1301/2013 al Parlamentului European și al Consiliului în ceea ce privește normele detaliate privind principiile aplicabile procedurilor de selectare și de gestionare a acțiunilor inovatoare în domeniul dezvoltării urbane durabile care urmează să fie sprijinite de Fondul european de dezvoltare regională

COMISIA EUROPEANĂ,

având în vedere Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

având în vedere Regulamentul (UE) nr. 1301/2013 al Parlamentului European și al Consiliului din 17 decembrie 2013 privind Fondul european de dezvoltare regională și dispozițiile specifice aplicabile obiectivului referitor la investițiile pentru creștere economică și locuri de muncă și de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 1080/2006 (1), și în special articolul 8 alineatul (3),

întrucât:

(1)

Regulamentul delegat (UE) nr. 522/2014 al Comisiei (2) prevede că acțiunile inovatoare în domeniul dezvoltării urbane urmează să fie puse în aplicare într-o perioadă de maximum trei ani. Totuși, ar putea fi necesară o perioadă mai lungă pentru a permite autorităților urbane să testeze integral toate aspectele soluțiilor inovatoare propuse, să colecteze rezultatele și să asigure transferabilitatea soluțiilor către alte autorități urbane din Uniune.

(2)

Prin urmare, pentru a pune la dispoziție suficient timp pentru punerea în aplicare deplină a unor soluții inovatoare complexe, astfel încât acțiunile inovatoare să își exercite pe deplin valoarea adăugată, termenul prevăzut în Regulamentul delegat (UE) nr. 522/2014 ar trebui să fie prelungit cu un an.

(3)

Prin urmare, Regulamentul delegat (UE) nr. 522/2014 ar trebui modificat în consecință.

(4)

Pentru a se asigura că modificarea la Regulamentul delegat (UE) nr. 522/2014 se aplică în contextul următoarei cereri de propuneri, planificată pentru decembrie 2017, prezentul regulamentul ar trebui să intre în vigoare în ziua următoare datei publicării sale,

ADOPTĂ PREZENTUL REGULAMENT:

Articolul 1

La articolul 2 din Regulamentul delegat (UE) nr. 522/2014, alineatul (6) se înlocuiește cu următorul text:

„(6)   Fiecare acțiune inovatoare este pusă în aplicare într-o perioadă de maximum patru ani”.

Articolul 2

Prezentul regulament intră în vigoare în ziua următoare datei publicării în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.

Prezentul regulament este obligatoriu în toate elementele sale și se aplică direct în toate statele membre.

Adoptat la Bruxelles, 22 august 2017.

Pentru Comisie

Președintele

Jean-Claude JUNCKER


(1)  JO L 347, 20.12.2013, p. 289.

(2)  Regulamentul delegat (UE) nr. 522/2014 al Comisiei din 11 martie 2014 de completare a Regulamentului (UE) nr. 1301/2013 al Parlamentului European și al Consiliului în ceea ce privește normele detaliate privind principiile aplicabile procedurilor de selectare și de gestionare a acțiunilor inovatoare în domeniul dezvoltării urbane durabile care urmează să fie sprijinite de Fondul european de dezvoltare regională (JO L 148, 20.5.2014, p. 1).


Top