Help Print this page 

Document 32016R0467

Title and reference
Regulamentul delegat (UE) 2016/467 al Comisiei din 30 septembrie 2015 de modificare a Regulamentul delegat (UE) 2015/35 în ceea ce privește dispozițiile referitoare la calcularea cerințelor de capital pentru mai multe categorii de active deținute de societățile de asigurare și reasigurare (Text cu relevanță pentru SEE)

C/2015/6588
  • In force
OJ L 85, 1.4.2016, p. 6–19 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2016/467/oj
Languages, formats and link to OJ
BG ES CS DA DE ET EL EN FR GA HR IT LV LT HU MT NL PL PT RO SK SL FI SV
HTML html BG html ES html CS html DA html DE html ET html EL html EN html FR html HR html IT html LV html LT html HU html MT html NL html PL html PT html RO html SK html SL html FI html SV
PDF pdf BG pdf ES pdf CS pdf DA pdf DE pdf ET pdf EL pdf EN pdf FR pdf HR pdf IT pdf LV pdf LT pdf HU pdf MT pdf NL pdf PL pdf PT pdf RO pdf SK pdf SL pdf FI pdf SV
Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal
 To see if this document has been published in an e-OJ with legal value, click on the icon above (For OJs published before 1st July 2013, only the paper version has legal value).
Multilingual display
Text

1.4.2016   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 85/6


REGULAMENTUL DELEGAT (UE) 2016/467 AL COMISIEI

din 30 septembrie 2015

de modificare a Regulamentul delegat (UE) 2015/35 în ceea ce privește dispozițiile referitoare la calcularea cerințelor de capital pentru mai multe categorii de active deținute de societățile de asigurare și reasigurare

(Text cu relevanță pentru SEE)

COMISIA EUROPEANĂ,

având în vedere Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

având în vedere Directiva 2009/138/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 25 noiembrie 2009 privind accesul la activitate și desfășurarea activității de asigurare și de reasigurare (1), în special articolul 31 alineatul (4), articolul 75 alineatele (2) și (3), articolul 92 alineatul (1a), articolul 111 alineatul (1) literele (b), (c) și (m) și articolul 308b alineatul (13),

întrucât:

(1)

Planul de investiții pentru Europa adoptat de Comisie în noiembrie 2014 se axează pe înlăturarea obstacolelor în calea investițiilor, asigurând vizibilitate și asistență tehnică proiectelor de investiții și utilizând într-un mod mai inteligent resursele financiare noi și existente. În cadrul acestui plan, instituirea Fondului european pentru investiții strategice (FEIS) prin Regulamentul (UE) 2015/1017 al Parlamentului European și al Consiliului (2), vizează să reducă deficitul investițional actual din UE prin mobilizarea fondurilor private pentru investiții strategice pe care piața nu le poate finanța în mod unilateral. Fondul va sprijini investițiile strategice în infrastructură, precum și finanțarea de risc pentru întreprinderile mici. În același timp, activitatea legată de instituirea unei uniuni a piețelor de capital va aprofunda integrarea financiară și va contribui la sporirea creșterii economice și a competitivității în UE.

(2)

Pentru a contribui la atingerea acestor obiective, precum și a obiectivului Uniunii de creștere economică durabilă pe termen lung, ar trebui să fie facilitate investițiile, în infrastructură sau prin intermediul FEIS, ale asigurătorilor, aceștia fiind investitori instituționali de mari dimensiuni. Pentru a facilita astfel de investiții, ar trebui instituită o nouă clasă de active pentru investițiile în infrastructură în cadrul reprezentat de Directiva 2009/138/CE. Punerea în aplicare în paralel a acestui tip de inițiativă, precum și Fondul european pentru investiții strategice ar trebui să sporească impactul global asupra creșterii economice și creării de locuri de muncă în Uniune.

(3)

Comisia a solicitat și a primit un aviz tehnic din partea Autorității Europene de Asigurări și Pensii Ocupaționale în ceea ce privește criteriile și calibrarea noii clase de active pentru investiții în infrastructură.

(4)

În conformitate cu obiectivul Planului de investiții pentru Europa de a sprijini investițiile care contribuie la consolidarea infrastructurii Europei, cu un accent special pe construirea unei piețe unice mai interconectate, noua clasă de active de infrastructură nu ar trebui să se limiteze la anumite sectoare economice sau structuri fizice, ci ar trebui să includă toate sistemele și rețelele care furnizează sprijin și servicii publice esențiale.

(5)

Pentru a se asigura limitarea efectivă a clasei de active la investițiile în infrastructură, activele eligibile de infrastructură ar trebui să fie deținute, finanțate, dezvoltate sau exploatate de o entitate de proiecte de infrastructură și care nu îndeplinește nicio altă funcție.

(6)

Această nouă clasă de active de infrastructură ar trebui să fie definită prin criterii care să asigure faptul că investițiile în infrastructură prezintă un profil de risc sigur din perspectiva rezistenței la situații nefavorabile, predictibilitate a fluxurilor de trezorerie și protecție oferită de cadrul contractual. În cazul în care se demonstrează că investițiile în infrastructură prezintă un profil de risc mai bun decât alte investiții ale întreprinderilor, ar trebui reduse cerințele de capital prudențial pentru submodulele risc aferent marjei de credit și risc aferent devalorizării acțiunilor din formula standard.

(7)

Entitatea de proiect de infrastructură ar trebui să definească un cadru contractual care să asigure un grad ridicat de protecție investitorilor săi, inclusiv prin includerea de clauze privind pierderile pe care le-ar putea genera stoparea proiectului de către partea care a acceptat să achiziționeze bunuri și servicii, de exemplu, în caz de reziliere a unui contract de vânzare-cumpărare. Ar trebui să existe acorduri financiare suficiente pentru a acoperi cerințele legate de rezerva pentru cheltuieli neprevăzute și capitalul circulant.

(8)

În scopul de a reduce riscul creditorilor, ar trebui să se asigure un grad suficient de control asupra entității de proiect de infrastructură, inclusiv în ceea ce privește siguranța activelor și a acțiunilor, precum și să se limiteze activitățile și posibilitățile de utilizare a fluxurilor de trezorerie.

(9)

În cazul în care calibrarea pentru investițiile în obligațiuni și împrumuturi este redusă pe baza ipotezei că majoritatea investițiilor în infrastructură sunt păstrate până la scadență, societatea de asigurare sau reasigurare trebuie să fie în măsură să demonstreze că este în măsură să facă acest lucru.

(10)

În scopul de a stimula investiții în infrastructură cu rate de recuperare ridicate, noua clasă de active ar trebui să cuprindă exclusiv titlurile de valoare cu rating superior („investment grade”) și, în cazul în care nu este disponibilă o evaluare externă, doar pe cele cu rang prioritar. Cu toate acestea, pentru a păstra coerența cu cadrul pentru acțiuni instituit prin Directiva 2009/138/CE, includerea în această nouă categorie de active nu ar trebui să depindă de existența sau de nivelul unei evaluări externe a entității de infrastructură.

(11)

În cazul în care pentru o investiție în infrastructură eligibilă nu este disponibilă o evaluare externă efectuată de o instituție externă de evaluare a creditului (ECAI) desemnată, ar trebui să se aplice criterii suplimentare pentru a se garanta că investiția este expusă la un risc limitat. Aceste criterii ar trebui să asigure administrarea profesională a proiectului în faza de construcție și minimizarea corespunzătoare a riscului de construcție, să limiteze riscul operațional și de refinanțare și să prevină intrarea proiectului în poziții speculative pentru instrumente derivate.

(12)

În cazul în care pentru o investiție în infrastructură eligibilă nu este disponibilă o evaluare externă efectuată de o ECAI desemnată, ar trebui să se garanteze că proiectul de infrastructură se desfășoară într-un mediu politic stabil.

(13)

Proiectele bazate pe tehnologii sau metode de proiectare inovatoare ar trebui să fie eligibile pentru a intra în sfera de acoperire a acestei noi clase de active, pentru a se asigura că UE poate depune în continuare eforturi pentru a ține pasul cu evoluția dezvoltării tehnologice. Pentru a se garanta că proiectele bazate pe inovații sunt sigure, asigurătorii ar trebui să efectueze un proces de evaluare complexă corespunzător pentru a verifica dacă tehnologia a fost testată. Aceasta poate include testarea prototipului, testarea în regim pilot și alte forme de testare pentru a se demonstra că pentru proiect s-au folosit o tehnologie și o metodă de proiectare solide.

(14)

În general, o combinație a acestor criterii, pe baza avizului tehnic al EIOPA, garantează existența unui sistem solid din punct de vedere prudențial, deoarece aceste active de infrastructură care beneficiază de o reducere a cerințelor de capital sunt mai sigure și mai puțin volatile decât investițiile corporative asemănătoare.

(15)

EIOPA a analizat datele privind indicii aferenți activelor de infrastructură, activele de infrastructură cotate pe piețe și companiile cu inițiativă de finanțare privată. În concluzie, s-a recomandat o marjă de 30 % – 39 % pentru șocul riscului de investiții în infrastructură. În conformitate cu obiectivul Planului de investiții pentru Europa de stimulare a investițiilor în economia reală, se alege o calibrare de 30 % pentru noua clasă de active de infrastructură, întrucât această calibrare oferă cele mai eficace stimulente pentru investițiile în infrastructură.

(16)

În conformitate cu avizul EIOPA, ajustarea simetrică a costului de capital aferent investițiilor în acțiuni ar trebui aplicată factorului de stres pentru activele de infrastructură pe o bază proporțională.

(17)

Reducerea cerințelor de capital pentru acoperirea riscului în submodulul „risc de marjă de credit” ar trebui să țină seama de faptul că există dovezi conform cărora investițiile în infrastructură prezintă rate mai bune de recuperare decât titlurile de valoare corporative și sunt mai puțin senzitive la factori economici mai largi. Prin urmare, în ceea ce privește noua categorie de active, pentru partea din marjă legată de riscul de credit, coeficientul de stres ar trebui redus în conformitate cu calibrarea furnizată de EIOPA. Pentru a se ține seama de criteriul de eligibilitate conform căruia investițiile în infrastructură pot fi păstrate până la scadență, ar trebui ca și pentru partea din marjă legată de lichidități să se reducă coeficientul de stres.

(18)

Atunci când factorul de stres pentru partea din marjă legată de lichidități este redus pentru investițiile în infrastructură eligibile, această reducere ar trebui să se aplice și activelor din portofoliul aferent primei de echilibrare, fără o dublă contabilizare a reducerii riscului de lichiditate. Din acest motiv, factorul de stres de marjă aplicabil activelor de infrastructură eligibile din portofoliul aferent primei de echilibrare ar trebui să fie ori factorul de stres redus aplicabil activelor din portofoliul aferent primei de echilibrare, ori factorul de stres de marjă aplicabil activelor de infrastructură eligibile din portofoliul aferent primei de echilibrare, care dintre aceștia este mai redus.

(19)

Ar trebui să se asigure un tratament mai adecvat al investițiilor societăților de asigurare și de reasigurare în fonduri instituit prin Regulamentul (UE) 2015/760 al Parlamentului European și al Consiliului (3), în conformitate cu tratamentul investițiilor în fondurile europene cu capital de risc și în fondurile europene de antreprenoriat social deja prevăzute la articolul 168 din Regulamentul delegat (UE) 2015/35 al Comisiei (4).

(20)

În ultimii ani, instrumentele financiare au fost tranzacționate tot mai mult prin sisteme alternative de tranzacționare (MTF). Directiva 2014/65/UE a Parlamentului European și a Consiliului (5) garantează că MTF-urile fac obiectul unor cerințe similare cu cerințele impuse piețelor reglementate în ceea ce privește membrii sau participanții pe care îi pot admite. Regulamentul (UE) nr. 600/2014 al Parlamentului European și al Consiliului (6) impune, de asemenea, obligații de transparență similare MTF-urilor și piețelor reglementate. Pentru a se ține seama de importanța crescândă a MTF-urilor și de convergența normelor aplicabile deopotrivă MTF-urilor și piețelor reglementate, expunerile tranzacționate în cadrul unui MTF ar trebui considerate drept acțiuni de tip 1 în submodulul „risc aferent devalorizării acțiunilor”.

(21)

Directiva 2014/51/UE a Parlamentului European și a Consiliului (7) a introdus o măsură tranzitorie care se aplică investițiilor în acțiuni achiziționate înainte de 1 ianuarie 2016. Pentru a se evita crearea de stimulente pentru reducerea semnificativă a investițiilor în acțiuni necotate înainte de intrarea în vigoare a cadrului stabilit de Directiva 2009/138/CE, sfera de acoperire a măsurii tranzitorii nu ar trebui să se limiteze la acțiunile cotate.

(22)

Pentru a permite un tratament adecvat al acțiunilor deținute în cadrul unor organisme de plasament colectiv sau al unor investiții structurate ca fonduri, atunci când nu se poate aplica metoda transparenței, prezentul regulament precizează în continuare că măsura tranzitorie prevăzută la articolul 308b alineatul (13) din Directiva 2009/138/CE se aplică proporției de acțiuni deținute în cadrul unor organisme de plasament colectiv sau al unor investiții structurate ca fonduri, în conformitate cu alocarea activelor-suport la 1 ianuarie 2016, cu condiția ca acest obiectiv de alocare să fie disponibil pentru societate. Societățile își pot astfel estima proporția de acțiuni achiziționate de către administratorul fondului înainte de 1 ianuarie 2016, în cazul în care aceste achiziții nu pot fi urmărite din cauza limitărilor impuse de normele de publicare sau din cauza costurilor prohibitive. Ulterior, procentul de acțiuni cărora li se aplică măsura tranzitorie trebuie redus anual, proporțional cu rata de rentabilitate a activelor organismelor de plasament colectiv sau a investițiilor structurate ca fonduri.

(23)

Regulamentul delegat (UE) 2015/35 include câteva erori de redactare minore, care ar trebui modificate în consecință.

(24)

Mai precis, Regulamentul delegat (UE) 2015/35 stabilește metoda de evaluare pentru participațiile în societăți afiliate care sunt excluse din domeniul de aplicare a supravegherii la nivel de grup sau din fondurile proprii eligibile pentru solvabilitatea la nivel de grup. Consecințele în termeni de evaluare pentru participații în societăți afiliate ar trebui să fie aceleași, indiferent de motivul excluderii unei anumite societăți afiliate din domeniul de aplicare a supravegherii la nivel de grup și, prin urmare, ar trebui să fie reflectate toate situațiile în care o societate afiliată poate fi exclusă din domeniul de aplicare a supravegherii la nivel de grup. Prin urmare, articolul 13 ar trebui modificat.

(25)

În ceea ce privește participațiile strategice deținute în instituții financiare și de credit, atunci când se face trimitere la metoda nr. 1 din Directiva 2002/87/CE a Parlamentului European și a Consiliului (8), aceasta nu ar trebui să însemne că grupul este un conglomerat și să facă obiectul unei supravegheri suplimentare în conformitate cu directiva respectivă. Pentru a se aplica exceptarea, este suficient ca instituția financiară sau de credit să fie inclusă în calculul solvabilității la nivel de grup în conformitate cu Directiva 2009/138/CE. Metodele de consolidare din Directiva 2002/87/CE și cele din Directiva 2009/138/CE sunt considerate echivalente, astfel cum se menționează la articolul 8 din Regulamentul delegat (UE) nr. 342/2014 al Comisiei (9). Prin urmare, articolul 68 alineatul (3) din Regulamentul delegat (UE) 2015/35 ar trebui modificat.

(26)

În ceea ce privește datele statistice agregate, perioadele de raportare trebuie aliniate și, prin urmare, informațiile publicate înainte de 31 decembrie 2020 trebuie să includă date pentru toți anii precedenți, începând cu 1 ianuarie 2016. Prin urmare, articolul 316 alineatul (2) din Regulamentul delegat (UE) 2015/35 ar trebui modificat.

(27)

Regulamentul delegat (UE) 2015/35 conține, de asemenea, o serie de erori tipografice, cum ar fi referințe încrucișate interne incorecte, care ar trebui corectate.

(28)

La aplicarea cerințelor prevăzute în prezentul regulament ar trebui să se țină seama de natura, amploarea și complexitatea riscurilor inerente activității unei societăți de asigurare sau de reasigurare. Presiunea și complexitatea impuse societăților de asigurare ar trebui să fie proporționale cu profilul lor de risc. La aplicarea cerințelor prevăzute în prezentul regulament, informațiile ar trebui considerate semnificative dacă ar putea influența procesul decizional sau raționamentul utilizatorului căruia îi sunt destinate.

(29)

Pentru a spori securitatea juridică cu privire la regimul de supraveghere înainte ca regimul Solvabilitate II să devină pe deplin aplicabil la 1 ianuarie 2016, este important ca prezentul regulament să intre în vigoare cât mai curând posibil,

ADOPTĂ PREZENTUL REGULAMENT:

Articolul 1

Dispoziții de modificare

Regulamentul delegat (UE) 2015/35 al Comisiei se modifică după cum urmează:

1.

La articolul 1, se introduc următoarele puncte 55a și 55b:

„55a.

«active de infrastructură» înseamnă structurile fizice sau echipamente, sisteme și rețele care furnizează sau sprijină furnizarea de servicii publice esențiale;

55b.

«entitate de proiecte de infrastructură» înseamnă o entitate care nu este autorizată să îndeplinească nicio altă funcție decât deținerea, finanțarea, dezvoltarea sau exploatarea activelor de infrastructură, în cazul căreia sursa principală pentru plățile efectuate către achizitorii titlurilor de valoare și investitorii în acțiuni este reprezentată de venitul generat de activele finanțate.”

2.

Articolul 13 se modifică după cum urmează:

(a)

la alineatul (2), litera (a) se înlocuiește cu următorul text:

„(a)

societățile care sunt excluse din domeniul de aplicare al supravegherii la nivel de grup în temeiul articolului 214 alineatul (2) din Directiva 2009/138/CE;”;

(b)

alineatul (6) se înlocuiește cu următorul text:

„(6)   Dacă se îndeplinesc criteriile menționate la articolul 9 alineatul (4) din prezentul regulament și dacă utilizarea metodelor de evaluare menționate la alineatul (1) literele (a) și (b) nu este posibilă, participațiile în societăți afiliate pot fi evaluate pe baza metodei de evaluare pe care societățile de asigurare sau de reasigurare o utilizează la întocmirea situațiilor financiare anuale sau consolidate. În astfel de cazuri, societatea participativă scade din valoarea societății afiliate valoarea fondului comercial și a altor imobilizări necorporale care ar fi evaluată la zero în conformitate cu articolul 12 alineatul (2) din prezentul regulament.”

3.

La articolul 68, alineatul (3) se înlocuiește cu următorul text:

„(3)   Fără a se aduce atingere alineatelor (1) și (2), societățile de asigurare și de reasigurare nu pot deduce participațiile strategice menționate la articolul 171 care sunt incluse în calculul solvabilității la nivel de grup pe baza metodei nr. 1, astfel cum se prevede în anexa I la Directiva 2002/87/CE sau pe baza metodei nr. 1, astfel cum se prevede la articolul 230 din Directiva 2009/138/CE.”

4.

La titlul I capitolul V secțiunea 5, se inserează următoarea subsecțiune 1a:

„Subsecțiunea 1a

Investițiile în infrastructură eligibile

Articolul 164a

Investițiile în infrastructură eligibile

(1)   În sensul prezentului regulament, investițiile în infrastructură eligibile includ investițiile într-o entitate de proiecte de infrastructură ce îndeplinește următoarele criterii:

(a)

entitatea de proiecte de infrastructură își poate îndeplini obligațiile financiare în condiții de stres susținut care sunt relevante pentru riscul asociat proiectului;

(b)

fluxurile de trezorerie pe care entitatea de proiecte de infrastructură le generează pentru achizitorii titlurilor de valoare și investitorii în acțiuni sunt previzibile;

(c)

activele de infrastructură și entitatea de proiecte de infrastructură sunt definite în cadrul contractual care le oferă achizitorilor titlurilor de valoare și investitorilor în acțiuni un înalt grad de protecție, inclusiv:

(a)

în cazul în care veniturile entității de proiecte de infrastructură nu provin din plăți efectuate de un număr mare de utilizatori, cadrul contractual include dispoziții care să îi protejeze în mod eficient pe achizitorii titlurilor de valoare și pe investitorii în acțiuni împotriva pierderilor rezultate în urma rezilierii proiectului de către partea care acceptă să cumpere bunurile sau serviciile furnizate de către entitatea de proiecte de infrastructură;

(b)

entitatea de proiecte de infrastructură are suficiente fonduri de rezervă sau alte acorduri financiare pentru a face față situațiilor neprevăzute și a asigura cerințele de capital aferente proiectului.

În cazul în care investițiile sunt în obligațiuni sau împrumuturi, acest cadru contractual cuprinde și următoarele elemente:

(i)

achizitorii titlurilor de valoare beneficiază de securitate, în măsura în care legislația aplicabilă permite acest lucru, pentru toate activele și contractele necesare executării proiectului;

(ii)

capitalul propriu este constituit drept garanție în favoarea achizitorilor titlurilor de valoare, astfel încât aceștia să fie în măsură să preia controlul asupra entității de proiecte de infrastructură înainte ca entitatea să intre în incapacitate de plată;

(iii)

utilizarea fluxurilor de trezorerie nete din activități de exploatare după efectuarea plăților obligatorii din proiect în alte scopuri decât respectarea obligațiilor față de achizitorii titlurilor de valoare este restricționată;

(iv)

restricții contractuale privind capacitatea entității de proiecte de infrastructură de a desfășura activități care ar putea fi în detrimentul achizitorilor titlurilor de valoare, inclusiv obligația de a nu emite noi titluri de valoare fără consimțământul achizitorilor titlurilor de valoare existenți;

(d)

în cazul în care investițiile sunt obligațiuni sau împrumuturi, societatea de asigurare sau de reasigurare poate demonstra supraveghetorului că este capabilă să păstreze investiția până la scadență;

(e)

în cazul în care investițiile sunt obligațiuni pentru care nu este disponibilă o evaluare a creditului efectuată de o ECAI desemnată, instrumentul de investiții este la un nivel superior față de toate celelalte cereri de plată în afara plăților statutare și a plăților aferente contrapartidelor de instrumente financiare derivate;

(f)

în cazul în care investițiile sunt în acțiuni, obligațiuni sau împrumuturi pentru care nu este disponibilă o evaluare a creditului efectuată de o ECAI desemnată, sunt îndeplinite următoarele criterii:

(i)

activele de infrastructură și entitatea de proiecte de infrastructură sunt situate în state care fac parte din SEE sau din OCDE;

(ii)

în cazul în care entitatea de proiecte de infrastructură se află în etapa de construcție, investitorul în acțiuni sau, în cazul în care există mai mult de un investitor în acțiuni, grupul de investitori în acțiuni, considerați împreună, îndeplinește următoarele criterii:

investitorii în acțiuni au un istoric de proiecte de infrastructură supravegheate cu succes și au competență în domeniu;

investitorii în acțiuni au un risc scăzut de neplată a creanțelor sau există un risc scăzut de pierderi semnificative pentru entitatea de proiecte de infrastructură în cazul nerespectării obligațiilor de plată;

investitorii în acțiuni sunt stimulați să protejeze interesele investitorilor;

(iii)

entitatea de proiecte de infrastructură a instituit garanții pentru a asigura finalizarea proiectului respectând specificațiile, bugetul și data de finalizare convenite;

(iv)

în cazul în care riscurile de exploatare sunt semnificative, acestea sunt gestionate în mod adecvat;

(v)

entitatea de proiecte de infrastructură utilizează o tehnologie și un model de proiectare testate;

(vi)

entitatea de proiecte de infrastructură are o structură a capitalului care îi permite să își respecte obligațiile;

(vii)

riscul de refinanțare pentru entitatea de proiecte de infrastructură este scăzut;

(viii)

entitatea de proiecte de infrastructură utilizează instrumente financiare derivate doar în scopuri de minimizare a riscului.

(2)   În sensul alineatului (1) litera (b), fluxurile de trezorerie generate de achizitorii titlurilor de valoare și de investitorii în acțiuni nu sunt considerate previzibile decât dacă toate veniturile, cu excepția unei părți nesemnificative din venituri, îndeplinesc următoarele condiții:

(a)

este îndeplinit unul dintre următoarele criterii:

(i)

veniturile se bazează pe disponibilități;

(ii)

veniturile fac obiectul unei reglementări privind rata de rentabilitate;

(iii)

veniturile fac obiectul unui contract cu obligații de plată necondiționate (take-or-pay contract);

(iv)

nivelul producției sau al utilizării și prețul îndeplinesc în mod independent unul dintre următoarele criterii:

este reglementat;

este fixat prin contract;

este suficient de previzibil ca urmare a riscului scăzut aferent cererii;

(b)

în cazul în care veniturile entității de proiecte de infrastructură nu provin din plăți efectuate de un număr mare de utilizatori, partea care acceptă să cumpere bunurile sau serviciile furnizate de către entitatea de proiecte de infrastructură este:

(i)

o entitate menționată la articolul 180 alineatul (2) din prezentul regulament;

(ii)

o administrație regională sau o autoritate locală menționată în regulamentul adoptat în temeiul articolului 109a alineatul (2) litera (a) din Directiva 2009/138/CE;

(iii)

o entitate căreia un ECAI i-a atribuit un nivel de calitate a creditului de cel puțin 3;

(iv)

o entitate care poate fi înlocuită fără ca nivelul veniturilor și data de realizare a acestora să se modifice în mod semnificativ.”

5.

Articolul 168 se modifică după cum urmează:

(a)

alineatele (1), (2) și (3) se înlocuiesc cu următorul text:

„(1)   Submodulul «risc aferent devalorizării acțiunilor» menționat la articolul 105 alineatul (5) din Directiva 2009/138/CE cuprinde un submodul de risc pentru acțiunile de tip 1, un submodul de risc pentru acțiunile de tip 2 și un submodul de risc pentru acțiunile de infrastructură eligibile.

(2)   Acțiunile de tip 1 cuprind acțiuni cotate pe piețele reglementate în țări care sunt membre ale Spațiului Economic European (SEE) sau ale Organizației pentru Cooperare și Dezvoltare Economică (OCDE), sau tranzacționate în sisteme alternative de tranzacționare, astfel cum se menționează la articolul 4 alineatul (1) punctul 22 din Directiva 2014/65/UE, cu sediul social sau sediul central într-un stat membru al UE.

(3)   Acțiunile de tip 2 cuprind alte tipuri de acțiuni decât cele menționate la alineatul (2), mărfuri și alte investiții alternative. Acțiunile respective includ, de asemenea, toate activele diferite de cele aferente submodulului «risc de rată a dobânzii», submodulului «risc de bunuri imobiliare» sau submodulului «risc de marjă de credit», inclusiv activele și expunerile indirecte menționate la articolul 84 alineatele (1) și (2) în cazul în care nu poate fi aplicată metoda transparenței, iar societatea de asigurare sau de reasigurare nu aplică dispozițiile de la articolul 84 alineatul (3).”;

(b)

se introduce următorul alineat (3a):

„(3a)   Acțiunile de infrastructură eligibile includ acțiuni de infrastructură în entități de proiecte de infrastructură ce îndeplinesc criteriile prevăzute la articolul 164a.”;

(c)

alineatul (4) se înlocuiește cu următorul text:

„(4)   Cerința de capital pentru riscul aferent devalorizării acțiunilor se calculează după cum urmează:

Formula

unde:

(a)

SCRtype1equities reprezintă cerința de capital pentru acțiunile de tip 1,

(b)

SCRtype2equities reprezintă cerința de capital pentru acțiunile de tip 2,

(c)

SCRquinf reprezintă cerința de capital pentru acțiunile de infrastructură eligibile.”;

(d)

alineatul (6) se modifică după cum urmează:

(i)

literele (a) și (b) se înlocuiesc cu următorul text:

„(a)

acțiunile, altele decât acțiunile de infrastructură eligibile, deținute în organisme de plasament colectiv care sunt fonduri de antreprenoriat social eligibile, astfel cum sunt menționate la articolul 3 litera (b) din Regulamentul (UE) nr. 346/2013 al Parlamentului European și al Consiliului (*), în cazul în care metoda transparenței prevăzută la articolul 84 din prezentul regulament poate fi aplicată tuturor expunerilor din cadrul organismului de plasament colectiv, sau unități ori acțiuni ale acestor fonduri în cazul în care metoda transparenței nu poate fi aplicată tuturor expunerilor din cadrul organismului de plasament colectiv;

(b)

acțiunile, altele decât acțiunile de infrastructură eligibile, deținute în organisme de plasament colectiv care sunt fonduri cu capital de risc eligibile, astfel cum sunt menționate la articolul 3 litera (b) din Regulamentul (UE) nr. 345/2013 al Parlamentului European și al Consiliului (**), în cazul în care metoda transparenței prevăzută la articolul 84 din prezentul regulament poate fi aplicată tuturor expunerilor din cadrul organismului de plasament colectiv, sau unități ori acțiuni ale acestor fonduri în cazul în care metoda transparenței nu poate fi aplicată tuturor expunerilor din cadrul organismului de plasament colectiv;

(*)  Regulamentul (UE) nr. 346/2013 al Parlamentului European și al Consiliului din 17 aprilie 2013 privind fondurile europene de antreprenoriat social (JO L 115, 25.4.2013, p. 18)."

(**)  Regulamentul (UE) nr. 345/2013 al Parlamentului European și al Consiliului din 17 aprilie 2013 privind fondurile europene cu capital de risc (JO L 115, 25.4.2013, p. 1).”;"

(ii)

la litera (c), punctul (i) se înlocuiește cu următorul text:

„(i)

acțiunile, altele decât acțiunile de infrastructură eligibile, deținute în astfel de fonduri, în cazul în care metoda transparenței prevăzută la articolul 84 din prezentul regulament poate fi aplicată tuturor expunerilor din cadrul fondului de investiții alternative;”;

(iii)

se adaugă următoarea literă (d):

„(d)

acțiunile, altele decât acțiunile de infrastructură eligibile, deținute în organisme de plasament colectiv care sunt autorizate ca fonduri europene de investiții pe termen lung, în conformitate cu Regulamentul (UE) 2015/760, în cazul în care metoda transparenței prevăzută la articolul 84 din prezentul regulament poate fi aplicată tuturor expunerilor din cadrul organismului de plasament colectiv, sau unități ori acțiuni ale acestor fonduri în cazul în care metoda transparenței nu poate fi aplicată tuturor expunerilor din cadrul organismului de plasament colectiv.”

6.

La articolul 169 se adaugă următorul alineat (3):

„(3)   Cerința de capital pentru acțiunile de infrastructură eligibile menționate la articolul 168 din prezentul regulament este egală cu pierderea de fonduri proprii de bază care ar rezulta din următoarele scăderi instantanee:

(a)

o scădere instantanee egală cu 22 % a valorii investițiilor în acțiuni de infrastructură eligibile în societăți afiliate în sensul articolului 212 alineatul (1) litera (b) și al articolului 212 alineatul (2) din Directiva 2009/138/CE, în cazul în care aceste investiții au un caracter strategic;

(b)

o scădere instantanee a valorii acțiunilor de infrastructură eligibile, altele decât cele menționate la litera (a), egală cu 30 % plus 77 % din ajustarea simetrică menționată la articolul 172 din prezentul regulament.”

7.

La articolul 170 se adaugă următorul alineat (3):

„(3)   În cazul în care o societate de asigurare sau de reasigurare a primit aprobarea autorității de supraveghere pentru a aplica dispozițiile prevăzute la articolul 304 din Directiva 2009/138/CE, cerința de capital pentru acțiunile de infrastructură eligibile este egală cu pierderea de fonduri proprii de bază care ar rezulta dintr-o scădere instantanee:

(a)

egală cu 22 % a valorii acțiunilor de infrastructură eligibile corespunzătoare activității menționate la articolul 304 alineatul (1) litera (b) punctul (i) din Directiva 2009/138/CE;

(b)

egală cu 22 % a valorii investițiilor în acțiuni de infrastructură eligibile în societăți afiliate în sensul articolului 212 alineatul (1) litera (b) și al articolului 212 alineatul (2) din Directiva 2009/138/CE, în cazul în care aceste investiții au un caracter strategic;

(c)

a valorii acțiunilor de infrastructură eligibile, altele decât cele menționate la literele (a) și (b), egală cu 30 % plus 77 % din ajustarea simetrică menționată la articolul 172 din prezentul regulament.”

8.

La articolul 171, teza introductivă se înlocuiește cu următoarea teză:

„În sensul articolului 169 alineatul (1) litera (a), al articolului 169 alineatul (2) litera (a), al articolului 169 alineatul (3) litera (a), al articolului 170 alineatul (1) litera (b), al articolului 170 alineatul (2) litera (b) și al articolului 170 alineatul (3) litera (b), investițiile în acțiuni cu caracter strategic înseamnă investiții în acțiuni pentru care societatea de asigurare sau de reasigurare participativă demonstrează că:”.

9.

Articolul 173 se înlocuiește cu următorul text:

„Articolul 173

Criteriile pentru aplicarea măsurii tranzitorii referitoare la riscul standard aferent devalorizării acțiunilor

(1)   Măsura tranzitorie referitoare la riscul standard aferent devalorizării acțiunilor prevăzută la articolul 308b alineatul (13) din Directiva 2009/138/CE se aplică numai acțiunilor de tip 1 care au fost achiziționate la 1 ianuarie 2016 sau înainte de această dată și care nu sunt afectate de riscul aferent devalorizării acțiunilor în funcție de durată în conformitate cu articolul 304 din directiva respectivă.

(2)   În cazul în care acțiunile sunt deținute în organisme de plasament colectiv sau sub forma altor investiții structurate ca fonduri și în cazul în care nu se poate aplica metoda transparenței, măsura tranzitorie prevăzută la articolul 308b alineatul (13) din Directiva 2009/138/CE se aplică proporției activelor deținute în cadrul unor organisme de plasament colectiv sau al unor investiții structurate ca fonduri, în conformitate cu obiectivul de alocare a activelor-suport la 1 ianuarie 2016, cu condiția ca societatea să dispună de acest obiectiv de alocare. Procentul de acțiuni cărora li se aplică măsurile tranzitorii este redus anual, proporțional cu rata de rentabilitate a activelor organismelor de plasament colectiv sau ale investițiilor structurate ca fonduri. În cazul în care obiectivul de alocare pentru investițiile în capital la organismule de plasament colectiv sau în investiții structurate ca fonduri crește, proporția acțiunilor cărora li se aplică măsurile tranzitorii nu crește.”

10.

La articolul 180 se adaugă următoarele alineate (11), (12) și (13):

„(11)   Expunerilor sub formă de obligațiuni și împrumuturi care îndeplinesc criteriile prevăzute la alineatul (12) li se atribuie un factor de risc stressi , în funcție de nivelul de calitate a creditului și de durata expunerii, în conformitate cu următorul tabel:

Nivelul de calitate a creditului

0

1

2

3

Durată

(dur i)

stressi

ai

bi

ai

bi

ai

bi

ai

bi

Până la 5

bi · duri

0,64 %

0,78 %

1,0 %

1,67 %

Peste 5 și până la 10

ai + bi · (duri – 5)

3,2 %

0,36 %

3,9 %

0,43 %

5,0 %

0,5 %

8,35 %

1,0 %

Peste 10 și până la 15

ai + bi · (duri – 10)

5,0 %

0,36 %

6,05 %

0,36 %

7,5 %

0,36 %

13,35 %

0,67 %

Peste 15 și până la 20

ai + bi · (duri – 15)

6,8 %

0,36 %

7,85 %

0,36 %

9,3 %

0,36 %

16,7 %

0,67 %

Peste 20

min[ai + bi · (duri – 20);1]

8,6 %

0,36 %

9,65 %

0,36 %

11,1 %

0,36 %

20,05 %

0,36 %

(12)   Criteriile pentru expunerile cărora li se atribuie un factor de risc în conformitate cu alineatul (11) sunt:

(a)

expunerea este o investiție de infrastructură eligibilă care îndeplinește criteriile stabilite la articolul 164a;

(b)

expunerea nu este un activ care îndeplinește următoarele condiții:

este atribuit unui portofoliu căruia i se aplică o primă de echilibrare, în conformitate cu articolul 77b alineatul (2) din Directiva 2009/138/CE;

i s-a atribuit un nivel de calitate a creditului cuprins între 0 și 2;

(c)

o evaluare a creditului efectuată de o ECAI desemnată este disponibilă pentru expunere;

(d)

expunerii i s-a atribuit un nivel de calitate a creditului cuprins între 0 și 3.

(13)   Expunerilor sub formă de obligațiuni și împrumuturi care îndeplinesc criteriile prevăzute la alineatul (12) literele (a) și (b), dar care nu îndeplinesc criteriile prevăzute la alineatul (12) litera (c) li se atribuie un factor de risc stressi echivalent cu nivelul 3 de calitate a creditului și o durată a expunerii în conformitate cu tabelul prevăzut la alineatul (11).”

11.

Ultima teză de la articolul 181 alineatul (b) se înlocuiește cu următoarea teză:

„Pentru activele din portofoliul alocat pentru care nu este disponibilă o evaluare a creditului efectuată de o ECAI desemnată și pentru activele de infrastructură eligibile cărora li se atribuie nivelul 3 de calitate a creditului, factorul de reducere este egal cu 100 %.”

12.

Se introduce următorul articol 261a:

„Articolul 261a

Managementul riscului pentru investițiile în infrastructură eligibile

(1)   Societățile de asigurare și de reasigurare efectuează o evaluare complexă adecvată înainte de realizarea unei investiții în infrastructură eligibile, care cuprinde:

(a)

o evaluare documentată a modului în care proiectul îndeplinește criteriile stabilite la articolul 164a, supusă unui proces de validare, efectuat de persoane care nu sunt sub influența persoanelor responsabile de evaluarea criteriilor și care nu au conflicte de interese potențiale cu aceste persoane;

(b)

o confirmare a faptului că modelul financiar pentru fluxurile de numerar ale proiectului a fost supus unui proces de validare efectuat de către persoane care nu sunt sub influența persoanelor responsabile de dezvoltarea modelului financiar și care nu au conflicte de interese potențiale cu aceste persoane.

(2)   Societățile de asigurare și de reasigurare care investesc în infrastructuri eligibile monitorizează și efectuează, în mod regulat, teste de stres cu privire la fluxurile de numerar și la valorile garanțiilor reale aferente entității de proiecte de infrastructură. Testul de stres este proporțional cu natura, amploarea și complexitatea riscurilor inerente proiectului de infrastructură.

(3)   În cazul în care societățile de asigurare sau de reasigurare dețin investiții semnificative în infrastructură eligibile, ele includ, în momentul stabilirii procedurilor scrise menționate la articolul 41 alineatul (3) din Directiva 2009/138/CE, dispoziții pentru o monitorizare activă a acestor investiții în faza de construcție și de maximizare a sumei recuperate din aceste investiții în caz de întrerupere a construcției.

(4)   Societățile de asigurare sau de reasigurare cu investiții în infrastructură eligibile sub formă de obligațiuni sau împrumuturi instituie un management active-obligații pentru a se asigura că au în permanență capacitatea de a păstra investiția până la scadență.”

13.

La articolul 316, alineatul (2) se înlocuiește cu următorul text:

„(2)   Începând cu 31 decembrie 2020, informațiile publicate cuprind și datele din cei patru ani precedenți. În ceea ce privește informațiile publicate înainte de 31 decembrie 2020, acestea cuprind și datele din toți anii precedenți, începând cu 1 ianuarie 2016.”

Articolul 2

Dispoziții de rectificare

Regulamentul delegat (UE) 2015/35 se modifică după cum urmează:

1.

La articolul 73 alineatul (1), prima teză se înlocuiește cu următorul text:

„Caracteristicile prevăzute la articolul 72 sunt fie cele prevăzute la literele (a)-(i), fie cele prevăzute la litera (j):”.

2.

Articolul 170 se rectifică după cum urmează:

(a)

la alineatul (1), litera (a) se înlocuiește cu următorul text:

„(a)

o scădere instantanee egală cu 22 % a valorii acțiunilor de tip 1 corespunzătoare activității menționate la articolul 304 alineatul (1) punctul (i) din Directiva 2009/138/CE;”;

(b)

la alineatul (2), litera (a) se înlocuiește cu următorul text:

„(a)

cu 22 % a valorii acțiunilor de tip 2 corespunzătoare activității menționate la articolul 304 alineatul (1) punctul (i) din Directiva 2009/138/CE;”.

3.

Articolul 176 se rectifică după cum urmează:

(a)

alineatul (3) se înlocuiește cu următorul text:

„(3)   Obligațiunilor sau împrumuturilor pentru care este disponibilă o evaluare a creditului realizată de o ECAI desemnată li se atribuie un factor de risc stressi în funcție de nivelul de calitate a creditului și de durata modificată duri a obligațiunii sau a împrumutului i, conform tabelului de mai jos.

Nivelul de calitate a creditului

0

1

2

3

4

5 și 6

Durată

(dur i)

stressi

ai

bi

ai

bi

ai

bi

ai

bi

ai

bi

ai

bi

Până la 5

bi · duri

0,9 %

1,1 %

1,4 %

2,5 %

4,5 %

7,5 %

Peste 5 și până la 10

ai + bi · (duri – 5)

4,5 %

0,5 %

5,5 %

0,6 %

7,0 %

0,7 %

12,5 %

1,5 %

22,5 %

2,5 %

37,5 %

4,2 %

Peste 10 și până la 15

ai + bi · (duri – 10)

7,0 %

0,5 %

8,5 %

0,5 %

10,5 %

0,5 %

20,0 %

1,0 %

35,0 %

1,8 %

58,5 %

0,5 %

Peste 15 și până la 20

ai + bi · (duri – 15)

9,5 %

0,5 %

11 %

0,5 %

13,0 %

0,5 %

25,0 %

1,0 %

44,0 %

0,5 %

61,0 %

0,5 %

Peste 20

min[ai + bi · (duri – 20);1]

12,0 %

0,5 %

13,5 %

0,5 %

15,5 %

0,5 %

30,0 %

0,5 %

46,6 %

0,5 %

63,5 %

0,5 %”

(b)

alineatul (4) se înlocuiește cu următorul text:

„(4)   Obligațiunilor și împrumuturilor pentru care nu este disponibilă o evaluare a creditului realizată de o ECAI desemnată și pentru care debitorii nu au constituit garanții reale care îndeplinesc criteriile prevăzute la articolul 214 li se atribuie un factor de risc stressi în funcție de durata duri a obligațiunii sau a împrumutului i, conform tabelului de mai jos:

Duration (duri )

stressi

Până la 5

3 % · duri

Peste 5 și până la 10

15 % + 1,7 % · (duri – 5)

Peste 10 și până la 20

23,5 % + 1,2 % · (duri – 10)

Peste 20

min(35,5 % + 0,5 % · (duri – 20);1)”

4.

La articolul 179, alineatul (1) se rectifică după cum urmează:

(a)

teza introductivă se înlocuiește cu următorul text:

„Cerința de capital SCRcd pentru riscul de marjă de credit aferent instrumentelor derivate de credit diferite de cele menționate la alineatul (3) este egală cu cea mai mare dintre următoarele cerințe de capital:”;

(b)

litera (a) se înlocuiește cu următorul text:

„(a)

pierderea la nivelul fondurilor proprii de bază care ar rezulta dintr-o creștere instantanee în termeni absoluți a marjei de credit a instrumentelor-suport ale instrumentelor derivate de credit;”.

5.

La articolul 192, alineatul (2) paragraful 5, formula se înlocuiește cu:

LGD = max(90 % · (Recoverables + 50 % · RMre ) – F′ · Collateral;0)”.

6.

La articolul 218, alineatul (3) se înlocuiește cu următorul text:

„(3)   În cazul în care societățile de asigurare sau de reasigurare au încheiat mai multe contracte de reasigurare de tip excedent de daună care îndeplinesc, fiecare, cerințele prevăzute la alineatul (2) litera (d) și, în combinație, cerințele prevăzute la alineatul (2) literele (a), (b) și (c), atunci combinația acestora este considerată a fi un contract recognoscibil de reasigurare de tip excedent de daună.”

7.

La articolul 296, alineatul (4) se înlocuiește cu următorul text:

„(4)   Raportul privind solvabilitatea și situația financiară cuprinde informații cu privire la domeniile prevăzute la articolul 263, în scopul respectării cerințelor de publicare a informațiilor de către o societate de asigurare sau de reasigurare, astfel cum se prevede la alineatele (1) și (3) de la prezentul articol.”

8.

La articolul 317, alineatul (3) se înlocuiește cu următorul text:

„(3)   Datele statistice anuale agregate referitoare la societățile și grupurile supravegheate în conformitate cu articolul 316 se publică pentru fiecare an calendaristic în termen de trei luni de la data la care societățile al căror exercițiu financiar se încheie la 31 decembrie au obligația, în conformitate cu articolul 312 alineatul (1) litera (c), să transmită machete cantitative anuale. Informațiile referitoare la autoritățile de supraveghere sunt puse la dispoziție în termen de patru luni de la data de 31 decembrie a fiecărui an calendaristic.”

9.

La articolul 330, alineatul (1) se înlocuiește cu următorul text:

„(1)   Pentru a stabili dacă anumite fonduri proprii care sunt eligibile să acopere cerința de capital de solvabilitate a unei societăți de asigurare sau de reasigurare afiliate, a unei societăți de asigurare sau de reasigurare afiliate dintr-o țară terță ori a unui holding de asigurare sau a unui holding financiar mixt nu pot fi efectiv puse la dispoziție în vederea acoperirii cerinței de capital de solvabilitate a grupului, autoritățile de supraveghere iau în considerare toate elementele următoare:

(a)

dacă elementul fondurilor proprii se supune unor cerințe juridice sau de reglementare care restricționează capacitatea elementului respectiv de a absorbi toate tipurile de pierderi ori de câte ori acestea apar în cadrul grupului;

(b)

dacă există cerințe juridice sau de reglementare care restricționează transferabilitatea activelor către o altă societate de asigurare sau de reasigurare;

(c)

dacă punerea la dispoziție a respectivelor fonduri proprii în vederea acoperirii cerinței de capital de solvabilitate a grupului nu ar fi posibilă în termen de maximum 9 luni;

(d)

dacă, atunci când se utilizează metoda 2, elementul fondurilor proprii nu îndeplinește cerințele stabilite la articolele 71, 73 și 77; în acest scop, în noțiunea «cerință de capital de solvabilitate» de la articolele respective intră atât cerința de capital de solvabilitate a societății afiliate care a emis elementul fondurilor proprii, cât și cerința de capital de solvabilitate a grupului.”

10.

La articolul 375, alineatul (2) se înlocuiește cu următorul text:

„(2)   Societățile de asigurare și de reasigurare participative, holdingurile de asigurare sau holdingurile financiare mixte transmit supraveghetorului coordonator informațiile menționate la alineatul (1) în termen de maximum 26 de săptămâni de la data de referință a situației financiare de deschidere menționată la articolul 314 alineatul (1) litera (a).”

11.

Anexa XVII se rectifică în conformitate cu anexa I la prezentul regulament.

12.

Anexa XVIII se rectifică în conformitate cu anexa II la prezentul regulament.

13.

Anexa XXI se rectifică în conformitate cu anexa III la prezentul regulament.

Articolul 3

Prezentul regulament intră în vigoare în ziua următoare datei publicării în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.

Prezentul regulament este obligatoriu în toate elementele sale și se aplică direct în toate statele membre.

Adoptat la Bruxelles, 30 septembrie 2015.

Pentru Comisie

Președintele

Jean-Claude JUNCKER


(1)  JO L 335, 17.12.2009, p. 1.

(2)  Regulamentul (UE) 2015/1017 al Parlamentului European și al Consiliului din 25 iunie 2015 privind Fondul european pentru investiții strategice, Platforma europeană de consiliere în materie de investiții și Portalul european de proiecte de investiții și de modificare a Regulamentelor (UE) nr. 1291/2013 și (UE) nr. 1316/2013 – Fondul european pentru investiții strategice (JO L 169, 1.7.2015, p. 1).

(3)  Regulamentul (UE) 2015/760 al Parlamentului European și al Consiliului din 29 aprilie 2015 privind fondurile europene de investiții pe termen lung (JO L 123, 19.5.2015, p. 98).

(4)  Regulamentul delegat (UE) 2015/35 al Comisiei din 10 octombrie 2014 de completare a Directivei 2009/138/CE a Parlamentului European și a Consiliului privind accesul la activitate și desfășurarea activității de asigurare și de reasigurare (Solvabilitate II) (JO L 12, 17.1.2015, p. 1).

(5)  Directiva 2014/65/UE a Parlamentului European și a Consiliului din 15 mai 2014 privind piețele instrumentelor financiare și de modificare a Directivei 2011/61/UE și a Directivei 2002/92/CE (JO L 173, 12.6.2014, p. 349).

(6)  Regulamentul (UE) nr. 600/2014 al Parlamentului European și al Consiliului din 15 mai 2014 privind piețele instrumentelor financiare și de modificare a Regulamentului (UE) nr. 648/2012 (JO L 173, 12.6.2014, p. 84).

(7)  Directiva 2014/51/UE a Parlamentului European și a Consiliului din 16 aprilie 2014 de modificare a Directivelor 2003/71/CE și 2009/138/CE și a Regulamentelor (CE) nr. 1060/2009, (UE) nr. 1094/2010 și (UE) nr. 1095/2010 în ceea ce privește competențele Autorității europene de supraveghere (Autoritatea Europeană de Asigurări și Pensii Ocupaționale) și ale Autorității europene de supraveghere (Autoritatea Europeană pentru Valori Mobiliare și Piețe) (JO L 153, 22.5.2014, p. 1).

(8)  Directiva 2002/87/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 16 decembrie 2002 privind supravegherea suplimentară a instituțiilor de credit, a întreprinderilor de asigurare și a întreprinderilor de investiții care aparțin unui conglomerat financiar și de modificare a Directivelor 73/239/CEE, 79/267/CEE, 92/49/CEE, 92/96/CEE, 93/6/CEE și 93/22/CEE ale Consiliului și a Directivelor 98/78/CE și 2000/12/CE ale Parlamentului European și ale Consiliului (JO L 35, 11.2.2003, p. 1).

(9)  Regulamentul delegat (UE) nr. 342/2014 al Comisiei din 21 ianuarie 2014 de completare a Directivei 2002/87/CE a Parlamentului European și a Consiliului și a Regulamentului (UE) nr. 575/2013 al Parlamentului European și al Consiliului cu privire la standardele tehnice de reglementare pentru aplicarea metodelor de calculare a cerințelor privind rata de adecvare a capitalului pentru conglomeratele financiare (JO L 100, 3.4.2014, p. 1).


ANEXA I

Anexa XVII la Regulamentul delegat (UE) nr. 2015/35 se modifică după cum urmează:

1.

Partea B se modifică după cum urmează:

(a)

punctul 2 litera (c) se înlocuiește cu următorul text:

„(c)

dacă metoda riscului de primă se aplică pentru a înlocui parametrii standard menționați la articolul 218 alineatul (1) litera (a) punctul (ii) și litera (c) punctul (ii), pierderile agregate și primele câștigate nu sunt ajustate în funcție de sumele recuperabile din contracte de reasigurare și de la vehicule investiționale sau prime de reasigurare;”;

(b)

la punctul 2 litera (d), prima teză se înlocuiește cu următorul text:

„dacă metoda riscului de primă se aplică pentru a înlocui parametrii standard menționați la articolul 218 alineatul (1) litera (a) punctul (i) și litera (c) punctul (i):”.

2.

În partea D punctul 5, prima teză și prima formulă se înlocuiesc cu următorul text:

„Valoarea medie pătratică a erorii de previzionare se calculează după cum urmează:

Image”.

3.

În partea F, punctul 3 litera (f) se înlocuiește cu următorul text:

„(f)

în cazul în care contractul de reasigurare de tip excedent de daună recognoscibil menționat la articolul 218 alineatul (2) oferă compensații numai până la o limită specificată, b2 reprezintă valoarea limitei respective.”


ANEXA II

Anexa XVIII la Regulamentul delegat (UE) nr. 2015/35 se modifică după cum urmează:

1.

În partea C punctul 2 litera (b), prima teză se înlocuiește cu următorul text:

„includ fiecare dintre următoarele submodule ale formulei standard, excluzându-le pe cele care intră în sfera de aplicare a modelului intern parțial:”.

2.

În partea C, punctul 2 litera (c) se înlocuiește cu următorul text:

„(c)

aceștia includ modulul «risc de contrapartidă» din formula standard, dacă nu intră în sfera de aplicare a modelului intern parțial.”


ANEXA III

Anexa XXI la Regulamentul delegat (UE) nr. 2015/35 se modifică după cum urmează:

1.

În partea A, ultima teză se înlocuiește cu următorul text:

„Informațiile prevăzute la punctele 1-32 se referă la sfârșitul ultimului an calendaristic. Pentru punctele 12-21, 23, 24 și 29-31, informațiile se referă la încheierea exercițiului financiar al societăților de asigurare și de reasigurare și al grupurilor de asigurare care s-a încheiat în ultimul an calendaristic.”

2.

În partea B, ultima teză se înlocuiește cu următorul text:

„Informațiile de la punctele 2-18 se referă la ultimul an calendaristic.”


Top