Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32015R1962

Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2015/1962 al Comisiei din 28 octombrie 2015 de modificare a Regulamentului de punere în aplicare (UE) nr. 404/2011 de stabilire a normelor detaliate de aplicare a Regulamentului (CE) nr. 1224/2009 al Consiliului de stabilire a unui sistem comunitar de control pentru asigurarea respectării normelor politicii comune în domeniul pescuitului

OJ L 287, 31.10.2015, p. 6–51 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2015/1962/oj

31.10.2015   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 287/6


REGULAMENTUL DE PUNERE ÎN APLICARE (UE) 2015/1962 AL COMISIEI

din 28 octombrie 2015

de modificare a Regulamentului de punere în aplicare (UE) nr. 404/2011 de stabilire a normelor detaliate de aplicare a Regulamentului (CE) nr. 1224/2009 al Consiliului de stabilire a unui sistem comunitar de control pentru asigurarea respectării normelor politicii comune în domeniul pescuitului

COMISIA EUROPEANĂ,

având în vedere Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

având în vedere Regulamentul (CE) nr. 1224/2009 al Consiliului din 20 noiembrie 2009 de stabilire a unui sistem comunitar de control pentru asigurarea respectării normelor politicii comune în domeniul pescuitului, de modificare a Regulamentelor (CE) nr. 847/96, (CE) nr. 2371/2002, (CE) nr. 811/2004, (CE) nr. 768/2005, (CE) nr. 2115/2005, (CE) nr. 2166/2005, (CE) nr. 388/2006, (CE) nr. 509/2007, (CE) nr. 676/2007, (CE) nr. 1098/2007, (CE) nr. 1300/2008, (CE) nr. 1342/2008 și de abrogare a Regulamentelor (CEE) nr. 2847/93, (CE) nr. 1627/94 și (CE) nr. 1966/2006 (1), în special articolul 6 alineatul (5), articolul 8 alineatul (2), articolul 9 alineatul (10), articolul 15 alineatul (9), articolul 21 alineatul (7), articolul 22 alineatul (7), articolul 24 alineatul (8), articolul 33 alineatul (10), articolul 37 alineatul (4), articolul 58 alineatul (9), articolul 60 alineatul (7), articolul 64 alineatul (2), articolul 73 alineatul (9), articolul 74 alineatul (6), articolul 76 alineatul (4), articolul 78 alineatul (2), articolul 92 alineatul (5), articolul 105 alineatul (6), articolul 106 alineatul (4), articolul 111 alineatul (3), articolul 116 alineatul (6) și articolul 117 alineatul (4),

având în vedere Regulamentul (CE) nr. 1006/2008 al Consiliului din 29 septembrie 2008 privind autorizațiile pentru activitățile de pescuit ale navelor de pescuit comunitare în afara apelor comunitare și accesul navelor țărilor terțe în apele comunitare, de modificare a Regulamentelor (CEE) nr. 2847/93 și (CE) nr. 1627/94 și de modificare a Regulamentului (CE) nr. 3317/94 (2), în special articolul 13 alineatul (3),

întrucât:

(1)

Regulamentul (UE) nr. 1380/2013 al Parlamentului European și al Consiliului (3) a abrogat Regulamentul (CE) nr. 2371/2002 al Consiliului (4). Prin urmare, ar trebui modificate în consecință referințele relevante din Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 404/2011 al Consiliului (5).

(2)

Un nou instrument pentru schimburile de date a fost elaborat de către Comisie și ar trebui să fie utilizat pentru toate schimburile de date electronice menționate la articolele 33, 111 și 116 din Regulamentul (CE) nr. 1224/2009 (denumit în continuare „regulamentul privind controlul”) și la articolul 13 din Regulamentul (CE) nr. 1006/2008.

(3)

Numărul de identificare al navei al Organizației Maritime Internaționale (OMI), astfel cum este prevăzut în Rezoluția A.1078 (28) adoptată de OMI la 4 decembrie 2013 și în dispozițiile capitolului XI-1, regula 3 din Convenția SOLAS din 1974, ar trebui să se aplice navelor de pescuit ale Uniunii, indiferent de locul în care acestea își desfășoară activitatea, și navelor de pescuit ale țărilor terțe care își desfășoară activitatea în apele Uniunii. Acest număr de identificare va permite identificarea precisă a navei, urmărirea și verificarea activității sale de-a lungul timpului, independent de orice schimbare de nume, de proprietar sau de pavilion, și va asigura trasabilitatea produselor pescărești de-a lungul lanțului de comercializare, în special în cazurile în care navele pot fi implicate în activități de pescuit INN.

(4)

Comisia a pus la punct un nou format pentru transmisia datelor sistemului de monitorizare a navelor (VMS), care ar trebui să fie utilizat pentru toate schimburile de date electronice menționate la articolele 111 și 116 din regulamentul privind controlul. Prin urmare, articolele 24 și 28 din Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 404/2011 ar trebui modificate, iar anexa V la Regulamentul (UE) de punere în aplicare nr. 404/2011 ar trebui eliminată.

(5)

Articolul 14 alineatul (2) litera (d) din regulamentul privind controlul prevede ca jurnalul de pescuit să conțină data plecării din port a navei. Pentru a se asigura că toate mesajele referitoare la aceeași campanie de pescuit pot fi identificate și corelate, comandanții navelor care trebuie să înregistreze și să trimită datele din jurnalul de pescuit pe cale electronică ar trebui să transmită autorităților competente din statul membru de pavilion un mesaj de plecare, ca prim mesaj înainte de începerea oricărei operațiuni de pescuit sau a oricărei transmisii ulterioare. Prin urmare, ar trebui modificat articolul 47 din Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 404/2011.

(6)

Este necesar să se modifice regulile referitoare la schimbul de date dintre statele membre, precum și dintre statele membre și Comisie sau organismul desemnat de aceasta, astfel cum sunt menționate la articolele 111 și 116 din regulamentul privind controlul și la articolul 13 din Regulamentul (CE) nr. 1006/2008, pentru a ține seama de noile cerințe juridice, de dezvoltarea de noi tehnologii și formate, precum și de standardele internaționale. Este necesar să se stabilească principiile generale pentru transmisia electronică, procedurile pentru corecturi și standardele care trebuie utilizate pentru schimbul de informații referitoare la sistemul de monitorizare a navelor, la activitățile de pescuit și de vânzare și la raportarea capturilor, precum și procedurile de punere în aplicare a modificărilor aduse formatelor. Prin urmare, ar trebui adaptate articolele 43, 45 și 91 din Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 404/2011, precum și anexa XII la regulamentul respectiv și ar trebui stabilite norme noi.

(7)

Schimbul electronic direct și în timp real al datelor sistemului de monitorizare a navelor și ale sistemului electronic de înregistrare și raportare, astfel cum este menționat la articolul 111 alineatul (1) din regulamentul privind controlul, necesită un grad mai mare de armonizare. Statul membru de pavilion ar trebui să garanteze transmiterea automată și în timp real către statul membru de coastă a datelor sistemului electronic de înregistrare și raportare primite de la navele sale de pescuit, atunci când acestea desfășoară activități de pescuit în apele statului membru de coastă respectiv. Prin urmare, ar trebui modificat articolul 44 din Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 404/2011.

(8)

Regulamentul (UE) nr. 1379/2013 al Parlamentului European și al Consiliului (6) a modificat regulamentul privind controlul, instituind reguli privind informațiile care trebuie furnizate consumatorilor cu privire la produsele pescărești și de acvacultură și privind controlul produselor pescărești și de acvacultură care fac obiectul mecanismului de stocare. Articolele 66, 67 și 112 din Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 404/2011 ar trebui aliniate la aceste noi reguli și articolul 68 ar trebui eliminat.

(9)

Scăderea apei sau a gheții nu ar trebui să se aplice speciilor pelagice destinate debarcărilor în scopuri industriale, ținând seama de specificul unor astfel de activități în ceea ce privește stocarea și manipularea peștilor. În cadrul acordului privind pescuitul dintre Uniunea Europeană, Insulele Feroe și Norvegia privind gestionarea stocurilor de pește din apele Atlanticului de Nord-Est pentru perioada 2014-2018, s-a adoptat o dispoziție similară pentru speciile pelagice destinate debarcărilor în scopuri industriale, precum și noi măsuri privind cântărirea și inspecția debarcărilor de hering, macrou, stavrid negru și putasu. Prin urmare, articolele 74, 78, 79, 80, 82, 83, 85, 88, 89 și 107 din Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 404/2011 ar trebui aliniate la aceste noi reguli.

(10)

Regulamentul (UE) nr. 508/2014 al Parlamentului European și al Consiliului (7) prevede măsuri pentru a sprijini punerea în aplicare a unui sistem de control, de inspecție și de executare la nivelul Uniunii, precum și pentru a reglementa întreruperea, suspendarea și corectarea măsurilor financiare ale Uniunii și a eliminat articolul 103 din regulamentul privind controlul. Prin urmare, ar trebui eliminate articolul 96 și capitolul I al titlului VIII din Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 404/2011, precum și anexa XXXI la regulamentul respectiv.

(11)

Articolul 33 alineatul (10) din regulamentul privind controlul și articolul 13 alineatul (3) din Regulamentul (CE) nr. 1006/2008 conferă Comisiei competența de a adopta formate pentru transmiterea datelor referitoare la capturi și la efortul de pescuit. Normele prevăzute în acest domeniu de Regulamentul (CE) nr. 500/2001 al Comisiei (8) pentru a garanta o transmisie eficace a datelor agregate referitoare la capturi, astfel cum se prevede la articolul 33 alineatele (2) și (4) din regulamentul privind controlul și la articolul 13 alineatul (2) din Regulamentul (CE) nr. 1006/2008 sunt acum depășite din punct de vedere juridic și tehnic. Prin urmare, ar trebui să se utilizeze standardele internaționale de raportare electronică a datelor agregate referitoare la capturi și să se abroge Regulamentul (CE) nr. 500/2001.

(12)

Regulamentul (UE) 2015/812 al Parlamentului European și al Consiliului (9) a introdus noi reguli privind înregistrarea separată a capturilor subdimensionate în conformitate cu obligațiile de raportare și privind atribuirea de puncte în cazul unei noi încălcări grave referitoare la obligația de debarcare a capturilor subdimensionate. Anexele VI, VII, X, XXIII, XXVI, XXVII și XXX la Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 404/2011 ar trebui aliniate la aceste noi reguli.

(13)

Prin recomandările GFCM/35/2011/1, GFCM/35/2011/2, GFCM/35/2011/3, GFCM/35/2011/4, GFCM/35/2011/5 și GFCM/36/2012/2, Comisia Generală pentru Pescuit în Marea Mediterană („CGPM”) a adoptat dispoziții specifice privind instituirea unui jurnal de pescuit al CGPM și privind raportarea în jurnalul de pescuit a capturilor de coral roșu, a capturilor accidentale și a eliberărilor de păsări marine, de foci-călugăr, de țestoase marine și de cetacee. Anexele VI, VII și X la Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 404/2011 ar trebui aliniate la aceste noi reguli.

(14)

Prin urmare, Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 404/2011 ar trebui modificat în consecință.

(15)

Articolul 90 alineatul (1) litera (c) și articolul 92 alineatul (1) din regulamentul privind controlul, astfel cum au fost modificate prin articolul 7 alineatele (14) și (15) din Regulamentul (UE) 2015/812, se aplică începând cu data de 1 ianuarie 2017. Atribuirea de puncte pentru încălcările grave referitoare la aceste dispoziții ar trebui să intre în vigoare la aceeași dată.

(16)

Măsurile prevăzute în prezentul regulament sunt conforme cu avizul Comitetului pentru pescuit și acvacultură,

ADOPTĂ PREZENTUL REGULAMENT:

Articolul 1

Modificări ale Regulamentului de punere în aplicare (UE) nr. 404/2011

Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 404/2011 se modifică după cum urmează:

1.

În tot cuprinsul textului, termenii „navă de pescuit a UE”, „nave de pescuit ale UE” și „apele UE” se înlocuiesc prin „navă de pescuit a Uniunii”, „nave de pescuit ale Uniunii” și „apele Uniunii” și se efectuează orice fel de adaptări de natură gramaticală care sunt necesare ca urmare a acestei înlocuiri.

2.

Articolul 2 se modifică după cum urmează:

(a)

punctul 1 se înlocuiește cu următorul text:

„1.

«navă de pescuit a Uniunii» înseamnă o navă de pescuit care arborează pavilionul unui stat membru și care este înregistrată în Uniune;”;

(b)

punctul 2 se înlocuiește cu următorul text:

„2.

«apele Uniunii» înseamnă apele definite la articolul 4 alineatul (1) punctul 1 din Regulamentul (UE) nr. 1380/2013 al Parlamentului European și al Consiliului (10);

(10)  Regulamentul (UE) nr. 1380/2013 al Parlamentului European și al Consiliului din 11 decembrie 2013 privind politica comună în domeniul pescuitului, de modificare a Regulamentelor (CE) nr. 1954/2003 și (CE) nr. 1224/2009 ale Consiliului și de abrogare a Regulamentelor (CE) nr. 2371/2002 și (CE) nr. 639/2004 ale Consiliului și a Deciziei 2004/585//CE a Consiliului (JO L 354, 28.12.2013, p. 22).”"

3.

La articolul 3, alineatul (7) se înlocuiește cu următorul text:

„(7)   În orice moment, capacitatea totală corespunzătoare licențelor de pescuit emise de un stat membru, în tonaj brut (GT) sau în kilowați (kW), nu depășește nivelurile maxime ale capacității pentru statul membru respectiv stabilite în conformitate cu articolul 22 alineatul (7) din Regulamentul (UE) nr. 1380/2013.”

4.

La articolul 6 se adaugă următorul alineat:

„Începând cu data de 1 ianuarie 2016, sistemul numărului de identificare al navei al Organizației Maritime Internaționale, astfel cum a fost adoptat prin Rezoluția A.1078(28) la 4 decembrie 2013 și astfel cum este menționat în capitolul XI-1, regula 3 din Convenția SOLAS din 1974, se aplică:

(a)

navelor de pescuit ale Uniunii sau navelor de pescuit controlate de operatorii din Uniune în temeiul unui acord de navlosire, cu un tonaj brut de cel puțin 100 de tone sau cu un tonaj registru brut de cel puțin 100 de tone ori cu lungimea totală de cel puțin 24 de metri și care își desfășoară activitatea exclusiv în apele Uniunii;

(b)

tuturor navelor de pescuit ale Uniunii sau tuturor navelor de pescuit controlate de operatorii din Uniune în temeiul unui acord de navlosire, cu lungimea totală de cel puțin 15 metri și care își desfășoară activitatea în afara apelor Uniunii;

(c)

tuturor navelor de pescuit ale țărilor terțe autorizate să desfășoare activități de pescuit în apele Uniunii.”

5.

La articolul 24, alineatul (1) se înlocuiește cu următorul text:

„(1)   CMP din fiecare stat membru de pavilion garantează transmiterea automată către CMP dintr-un stat membru de coastă a datelor furnizate în conformitate cu articolul 19 din prezentul regulament privind navele de pescuit ale statului membru respectiv, atât timp cât acestea se află în apele statului membru de coastă respectiv. Aceste date se transmit CMP din statul membru de coastă imediat după primirea lor de către CMP din statul membru de pavilion.”

6.

Articolul 28 se înlocuiește cu următorul text:

„Articolul 28

Accesul Comisiei la date

Comisia poate solicita statelor membre, în conformitate cu articolul 111 alineatul (1) litera (a) din regulamentul privind controlul, să garanteze transmiterea automată către Comisie sau către organismul desemnat de aceasta a datelor furnizate în conformitate cu articolul 19 din prezentul regulament cu privire la un anumit grup de nave de pescuit și pentru o anumită perioadă. Aceste date se transmit Comisiei sau organismului desemnat de aceasta imediat după primirea lor de către CMP din statul membru de pavilion.”

7.

Articolul 30 se înlocuiește cu următorul text:

„Articolul 30

Modele de jurnale de pescuit, de declarații de transbordare și de declarații de debarcare pe suport de hârtie

(1)   În apele Uniunii, jurnalul de pescuit, declarația de transbordare și declarația de debarcare pe suport de hârtie trebuie completate și transmise de către comandanții navelor de pescuit ale Uniunii în conformitate cu modelul din anexa VI.

(2)   Prin derogare de la alineatul (1), pentru navele de pescuit ale Uniunii care întreprind campanii de pescuit zilnice în Marea Mediterană, jurnalul de pescuit, declarația de transbordare și declarația de debarcare pe suport de hârtie pot fi completate și transmise de către comandanții navelor de pescuit ale Uniunii în conformitate cu modelul din anexa VII.

(3)   Atunci când navele de pescuit ale Uniunii desfășoară activități de pescuit în apele unei țări terțe, în apele reglementate de o organizație regională de gestionare a pescuitului sau în ape din afara apelor Uniunii care nu sunt reglementate de o organizație regională de gestionare a pescuitului, jurnalul de pescuit, declarația de transbordare și declarația de debarcare pe suport de hârtie sunt completate și transmise de către comandanții navelor de pescuit ale Uniunii în conformitate cu articolul 31 din prezentul regulament și cu modelele din anexele VI și VII, cu excepția cazului în care respectiva țară terță sau normele organizației regionale de gestionare a pescuitului în cauză impun în mod specific utilizarea unui alt tip de jurnal de pescuit, de declarație de transbordare sau de declarație de debarcare. Dacă țara terță nu menționează un anumit tip de jurnal de pescuit, de declarație de transbordare sau de declarație de debarcare, însă impune utilizarea unor informații diferite de cele cerute de normele Uniunii, aceste informații trebuie și ele înregistrate.

(4)   Comandanții navelor de pescuit ale Uniunii care nu intră sub incidența articolului 15 din regulamentul privind controlul pot continua să folosească, până la 31 decembrie 2017, jurnale de pescuit, declarații de transbordare și declarații de debarcare pe suport de hârtie imprimate înainte de 1 ianuarie 2016.”

8.

La articolul 37 se adaugă următorul alineat:

„Jurnalul de pescuit, declarația de transbordare și declarația de debarcare pe suport electronic sunt completate în conformitate cu instrucțiunile din anexa X.”

9.

Articolul 43 se înlocuiește cu următorul text:

„Articolul 43

Date obligatorii în cadrul schimbului de informații între statele membre

Informațiile care trebuie să fie înregistrate de către comandanții navelor de pescuit ale Uniunii în jurnalul de pescuit, în declarația de transbordare, în notificarea prealabilă și în declarația de debarcare în conformitate cu normele Uniunii sunt, de asemenea, obligatorii în cadrul schimburilor dintre statele membre.”

10.

Articolul 44 se înlocuiește cu următorul text:

„Articolul 44

Accesul la date

(1)   Atunci când o navă de pescuit care arborează pavilionul unui stat membru efectuează operațiuni de pescuit în apele Uniunii aparținând unui stat membru de coastă, statul de pavilion transmite respectivului stat membru de coastă datele obligatorii din jurnalul de pescuit electronic privind campania de pescuit în derulare, începând cu ultima plecare din port, imediat după primirea acestor date.

(2)   Atât timp cât o navă de pescuit care arborează pavilionul unui stat membru pescuiește în apele Uniunii aparținând unui alt stat membru de coastă, statul membru de pavilion transmite respectivului stat membru de coastă toate datele obligatorii din jurnalul de pescuit electronic, imediat după primirea acestor date. Statul membru de pavilion transmite, de asemenea, corecturile legate de campania de pescuit în derulare, astfel cum se menționează la articolul 47 alineatul (2) din prezentul regulament.

(3)   Atunci când o operațiune de debarcare sau de transbordare are loc în portul unui stat membru de coastă, altul decât statul membru de pavilion, statul membru de pavilion transmite respectivului stat membru de coastă toate datele obligatorii din declarația electronică de debarcare sau de transbordare, imediat după primirea acestor date.

(4)   Atunci când un stat membru de pavilion este informat că o navă de pescuit care arborează pavilionul său intenționează să intre într-un port al unui alt stat membru de coastă, statul membru de pavilion transmite respectivului stat membru de coastă notificarea prealabilă în format electronic, imediat după primirea acesteia.

(5)   Atunci când, în timpul unei campanii de pescuit, o navă de pescuit care arborează pavilionul unui stat membru intră în apele Uniunii aparținând unui alt stat membru de coastă sau atunci când oricare dintre datele menționate la alineatul (3) sau (4) referitoare la o anumită campanie de pescuit au fost transmise unui stat membru de coastă, statul membru de pavilion autorizează accesul la toate datele electronice privind activitatea de pescuit, astfel cum sunt menționate la articolul 111 alineatul (1) din regulamentul privind controlul, pentru campania de pescuit respectivă între momentul plecării și cel al debarcării și transmite aceste date la cererea statului membru de coastă respectiv. Accesul rămâne autorizat cel puțin 36 de luni după începutul campaniei de pescuit.

(6)   Statul membru de pavilion al unei nave de pescuit inspectate de un alt stat membru în conformitate cu articolul 80 din regulamentul privind controlul transmite, la cererea statului membru care efectuează inspecția, datele electronice privind activitatea de pescuit, astfel cum sunt menționate la articolul 111 alineatul (1) din regulamentul privind controlul, pentru campania de pescuit în derulare a navei între momentul plecării și cel al transmiterii cererii.

(7)   Cererile menționate la alineatele (5) și (6) sunt efectuate pe cale electronică și indică dacă răspunsul ar trebui să furnizeze datele originale cu corecturi sau doar datele consolidate. Răspunsul la cerere este generat automat și transmis fără întârziere de către statul membru destinatar al cererii.

(8)   Statele membre permit accesul la datele care figurează în sistemul de monitorizare a navelor, în jurnalul de pescuit, în declarația de transbordare, în notificarea prealabilă și în declarația de debarcare, la cererea altor state membre care desfășoară activități de inspecție pe mare în cadrul planurilor de desfășurare comune sau al altor activități comune de inspecție convenite de comun acord.

(9)   Comandanții navelor de pescuit ale Uniunii trebuie să dispună în orice moment de un acces securizat la informațiile electronice din jurnalul de pescuit, din declarația de transbordare, din notificarea prealabilă și din declarația de debarcare proprii care sunt stocate în baza de date a statului membru de pavilion.”

11.

Articolul 45 se înlocuiește cu următorul text:

„Articolul 45

Schimbul de date între statele membre

Statele membre:

(a)

se asigură că datele primite în conformitate cu prezentul capitol sunt înregistrate în format electronic și stocate în siguranță în bazele de date computerizate pentru o perioadă de cel puțin trei ani;

(b)

iau toate măsurile necesare pentru a se asigura că datele sunt utilizate numai în scopurile prevăzute în prezentul regulament; și

(c)

iau toate măsurile tehnice necesare pentru a proteja datele în cauză împotriva distrugerii accidentale sau ilicite, pierderii accidentale, deteriorării, distribuirii sau consultării neautorizate.”

12.

La articolul 47, se introduce următorul alineat (1a):

„(1a)   Comandantul unei nave de pescuit a Uniunii trimite un mesaj de plecare pe cale electronică autorităților competente din statul membru de pavilion, înainte de a părăsi portul și înainte de orice altă transmisie electronică legată de campania de pescuit.”

13.

Articolul 60 se modifică după cum urmează:

(a)

Alineatul (1) se înlocuiește cu următorul text:

„(1)   Atunci când prejudiciul nu a fost eliminat în totalitate sau în parte prin măsuri luate în conformitate cu articolul 16 alineatul (8) din Regulamentul (UE) nr. 1380/2013, Comisia ia măsurile necesare pentru a remedia prejudiciul cauzat, de îndată ce acest lucru este posibil după primirea informațiilor menționate la articolul 59 din prezentul regulament.”

(b)

La alineatul (2), litera (b) se înlocuiește cu următorul text:

„(b)

dacă este cazul, statele membre care și-au depășit posibilitățile de pescuit («statele membre care au pescuit în exces») și cantitatea de capturi în exces față de posibilitățile de pescuit [astfel cum a fost redusă prin schimburi, în conformitate cu articolul 16 alineatul (8) din Regulamentul (UE) nr. 1380/2013];”.

14.

Articolul 66 se înlocuiește cu următorul text:

„Articolul 66

Definiție

În sensul prezentului capitol, se aplică următoarea definiție:

 

«produse pescărești și de acvacultură» se referă la orice produse care intră sub incidența capitolului 3, a subpoziției 1212 21 00 din capitolul 12 și a pozițiilor 1604 și 1605 din capitolul 16 din Nomenclatura combinată stabilită prin Regulamentul (CEE) nr. 2658/87 al Consiliului (11).

(11)  Regulamentul (CEE) nr. 2658/87 al Consiliului din 23 iulie 1987 privind Nomenclatura tarifară și statistică și Tariful vamal comun (JO L 256, 7.9.1987, p. 1) și Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 1101/2014 al Comisiei din 16 octombrie 2014 de modificare a anexei I la Regulamentul (CEE) nr. 2658/87 al Consiliului privind Nomenclatura tarifară și statistică și Tariful vamal comun (JO L 312, 31.10.2014, p. 1).”"

15.

Articolul 67 se modifică după cum urmează:

(a)

Alineatul (12) se înlocuiește cu următorul text:

„(12)   Informațiile enumerate la articolul 58 alineatul (5) din regulamentul privind controlul nu se aplică în cazul produselor pescărești și de acvacultură care figurează la pozițiile 1604 și 1605 ale capitolului 16 din Nomenclatura combinată.”

(b)

Alineatul (13) se înlocuiește cu următorul text:

„(13)   În sensul articolului 58 alineatul (5) din regulamentul privind controlul, informațiile privind zona de capturare sau de creștere a produsului se referă la:

(a)

zona geografică relevantă definită la articolul 4 alineatul (30) din regulamentul privind controlul, pentru capturile din stocurile sau grupurile de stocuri care fac obiectul unei cote și/sau al unor cerințe privind dimensiunea minimă în legislația Uniunii;

(b)

denumirea zonei de capturare sau de producție în conformitate cu articolul 38 alineatul (1) din Regulamentul (UE) nr. 1379/2013 al Parlamentului European și al Consiliului (12), pentru capturile din alte stocuri sau grupuri de stocuri, produsele pescărești capturate în apă dulce și produsele de acvacultură.

(12)  Regulamentul (UE) nr. 1379/2013 al Parlamentului European și al Consiliului din 11 decembrie 2013 privind organizarea comună a piețelor în sectorul produselor pescărești și de acvacultură, de modificare a Regulamentelor (CE) nr. 1184/2006 și (CE) nr. 1224/2009 ale Consiliului și de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 104/2000 al Consiliului (JO L 354, 28.12.2013, p. 1).”"

16.

Articolul 68 se elimină.

17.

La articolul 74, alineatul (2) se înlocuiește cu următorul text:

„(2)   Fără a aduce atingere normelor speciale privind speciile pelagice menționate la articolele 78-89 din prezentul regulament, care sunt debarcate angro, urmând a fi transferate către punctul în care are lor prima comercializare, stocare sau prelucrare, scăderea apei și a gheții din greutatea totală nu poate depăși 2 %. În orice caz, procentul în care apa și gheața se scad trebuie înregistrat pe tichetul de cântar odată cu mențiunea aferentă greutății. Nu se scade apa sau gheața pentru debarcări în scopuri industriale sau în cazul altor specii decât cele pelagice.”

18.

Articolul 78 se înlocuiește cu următorul text:

„Articolul 78

Domeniul de aplicare al procedurilor de cântărire pentru capturile de hering, macrou, stavrid negru și putasu

Normele stabilite în prezenta secțiune se aplică procedurilor de cântărire a capturilor de hering (Clupea harengus), macrou (Scomber scombrus), stavrid negru (Trachurus spp.) și putasu (Micromesistius poutassou) sau a unei combinații între aceste specii, debarcate în Uniune sau în țări terțe de către nave de pescuit ale Uniunii, efectuate în următoarele zone:

(a)

pentru hering, în zonele ICES I, II, IIIa, IV, Vb, VI și VII;

(b)

pentru macrou, în zonele ICES IIa, IIIa, IV, Vb, VI, VII, VIII, IX, XII, XIV și în apele Uniunii din zona CECAF;

(c)

pentru stavridul negru, în zonele ICES IIa, IV, Vb, VI, VII, VIII, IX, X, XII, XIV și în apele Uniunii din zona CECAF;

(d)

pentru putasu, în zonele ICES IIa, IIIa, IV, Vb, VI, VII, VIII, IX, X, XII, XIV și în apele Uniunii din zona CECAF,

atunci când cantitatea per debarcare depășește 10 tone.”

19.

Titlul articolului 79 se înlocuiește cu următorul text:

„Articolul 79

Porturile de cântărire a capturilor de hering, macrou, stavrid negru și putasu”

20.

La articolul 80, alineatul (1) litera (c) se înlocuiește cu următorul text:

„(c)

cantitățile în kilograme de greutate în viu de hering, macrou, stavrid negru și putasu aflat la bord;”.

21.

La articolul 82, alineatul (2) se înlocuiește cu următorul text:

„(2)   Cantitățile de hering, macrou, stavrid negru și putasu aflate la bord, anunțate înainte de debarcare conform articolului 80 alineatul (1) litera (c) din prezentul regulament, vor fi egale cu cantitățile înregistrate în jurnalul de pescuit după completarea acestuia.”

22.

Titlul articolului 83 se înlocuiește cu următorul text:

„Articolul 83

Instalații publice de cântărire pentru hering, macrou, stavrid negru și putasu proaspăt”.

23.

Articolul 85 se înlocuiește cu următorul text:

„Articolul 85

Cântărirea peștelui congelat

Atunci când sunt cântărite cantitățile debarcate de hering, macrou, stavrid negru și putasu congelat, greutatea de pește congelat debarcat în cutii se determină pentru fiecare specie, în conformitate cu articolul 73 din prezentul regulament.”

24.

Articolul 86 se înlocuiește cu următorul text:

„Articolul 86

Ținerea registrelor de cântărire

Toate registrele de cântărire prevăzute la articolul 84 alineatul (3) și la articolul 85 din prezentul regulament, precum și copiile tuturor documentelor de transport care fac parte din planul de control sau din programul comun de control menționat la articolul 79 alineatul (1) din prezentul regulament sunt păstrate timp de cel puțin trei ani.”

25.

Articolul 88 se înlocuiește cu următorul text:

„Articolul 88

Controalele încrucișate

Până la înființarea unei baze de date computerizate în conformitate cu articolul 109 din regulamentul privind controlul, autoritățile competente efectuează controale administrative încrucișate cu privire la toate capturile debarcate, comparând următoarele elemente:

(a)

cantitățile per specie de hering, macrou, stavrid negru și putasu indicate în notificarea prealabilă debarcării, conform articolului 80 alineatul (1) litera (c) din prezentul regulament, și cantitățile înregistrate în jurnalul de pescuit;

(b)

cantitățile per specie de hering, macrou, stavrid negru și putasu înregistrate în jurnalul de pescuit și cantitățile înregistrate în declarația de debarcare;

(c)

cantitățile per specie de hering, macrou, stavrid negru și putasu înregistrate în declarația de debarcare și cantitățile înregistrate în declarația de primire sau în nota de vânzare;

(d)

zona unde a avut loc captura înregistrată în jurnalul de pescuit al navei, precum și datele VMS privind nava în cauză.”

26.

Articolul 89 se înlocuiește cu următorul text:

„Articolul 89

Monitorizarea cântăririi

(1)   Cântărirea capturilor de hering, macrou, stavrid negru și putasu aflate pe navă este monitorizată pentru fiecare specie în parte. În cazul navelor care pompează captura pe țărm se monitorizează cântărirea întregii cantități descărcate. În cazul debarcărilor de hering, macrou, stavrid negru și putasu congelat, toate cutiile sunt numărate, iar metodologia de calculare a masei nete medii a cutiilor, stabilită în anexa XVIII, este monitorizată.

(2)   Următoarele date sunt verificate încrucișat, în plus față de cele menționate la articolul 88 din prezentul regulament:

(a)

cantitățile per specie de hering, macrou, stavrid negru și putasu înscrise în registrele de cântărire la instalațiile publice sau private și cantitățile per specie înregistrate în declarația de primire sau în nota de vânzare;

(b)

cantitățile per specie de hering, macrou, stavrid negru și putasu înregistrate în orice document de transport care face parte din planul de control sau din programul comun de control menționat la articolul 79 alineatul (1) din prezentul regulament;

(c)

numerele unice de identitate ale camioanelor-cisternă înscrise în registru în conformitate cu articolul 84 alineatul (2) litera (b) din prezentul regulament.

(3)   La încheierea descărcării se verifică dacă pe navă se mai află pește supus regulilor speciale din prezenta secțiune.

(4)   Toate activitățile de monitorizare prevăzute de prezentul articol și de articolul 107 din prezentul regulament trebuie să fie sprijinite de documente. Aceste documente sunt păstrate timp de cel puțin trei ani.”

27.

În titlul IV, titlul capitolului III se înlocuiește cu următorul text:

„CAPITOLUL III

Note de vânzare și declarații de primire”.

28.

La articolul 90, alineatul (1) se înlocuiește cu următorul text:

„(1)   În nota de vânzare și în declarația de primire trebuie precizat numărul indivizilor, menționat la articolul 64 alineatul (1) litera (f) și la articolul 66 alineatul (3) litera (e) din regulamentul privind controlul, în cazul în care cota relevantă este gestionată pe baza indivizilor.”

29.

Articolul 91 se înlocuiește cu următorul text:

„Articolul 91

Formatul notelor de vânzare și al declarațiilor de primire

(1)   Statele membre stabilesc formatul care trebuie utilizat pentru completarea și transmiterea notelor de vânzare și a declarațiilor de primire între cumpărătorii înregistrați, piețele de licitație înregistrate sau alte organisme sau persoane autorizate de statele membre și de autoritățile competente, astfel cum se menționează la articolele 63 și 67 din regulamentul privind controlul.

(2)   Datele care trebuie să fie înregistrate de cumpărătorii înregistrați, de piețele de licitație înregistrate sau de alte organisme sau persoane autorizate de statele membre în notele lor de vânzare sau în declarațiile de primire, în conformitate cu normele Uniunii, sunt obligatorii și în schimburile dintre statele membre.

(3)   Datele menționate la articolul 111 alineatul (2) din regulamentul privind controlul pentru operațiunile transmise în cursul ultimelor 36 de luni de către statul membru pe teritoriul căruia a avut loc prima vânzare sau primirea sunt puse la dispoziție de acest stat membru, la cererea statului membru de pavilion sau a statului membru pe al cărui teritoriu au fost debarcate produsele pescărești. Răspunsul la cerere este generat automat și transmis fără întârziere.

(4)   Statele membre:

(a)

se asigură că datele primite în conformitate cu prezentul capitol sunt înregistrate în format electronic și stocate în siguranță în bazele de date computerizate pentru o perioadă de cel puțin trei ani;

(b)

iau toate măsurile necesare pentru a se asigura că datele sunt utilizate numai în scopurile prevăzute în prezentul regulament; și

(c)

iau toate măsurile tehnice necesare pentru a proteja datele în cauză împotriva distrugerii accidentale sau ilicite, pierderii accidentale, deteriorării, distribuirii sau consultării neautorizate.

(5)   În fiecare stat membru, autoritatea unică menționată la articolul 5 alineatul (5) din regulamentul privind controlul este responsabilă de transmiterea, primirea, administrarea și prelucrarea tuturor datelor la care se face referire în prezentul capitol.

(6)   Statele membre își transmit reciproc datele de contact ale autorităților menționate la alineatul (5) și informează în acest sens Comisia și organismul desemnat de aceasta în termen de trei luni de la intrarea în vigoare a prezentului regulament.

(7)   Orice modificare a informațiilor menționate la alineatele (5) și (6) se comunică fără întârziere Comisiei, organismului desemnat de aceasta și celorlalte state membre, înainte ca respectivele modificări să intre în vigoare.”

30.

Articolul 96 se abrogă.

31.

Articolul 107 se înlocuiește cu următorul text:

„Articolul 107

Inspecția debarcărilor anumitor specii pelagice

Pentru debarcările de hering, macrou, stavrid negru și putasu, astfel cum se menționează la articolul 78 din prezentul regulament, autoritățile competente dintr-un stat membru se asigură că cel puțin 7,5 % din cantitățile debarcate pentru fiecare specie și cel puțin 5 % din debarcări vor face obiectul unei inspecții complete.”

32.

Articolul 112 se înlocuiește cu următorul text:

„Articolul 112

Controlul produselor pescărești care fac obiectul mecanismului de stocare

Funcționarii verifică dacă produsele pescărești care fac obiectul mecanismului de stocare menționat la articolul 30 din Regulamentul (UE) nr. 1379/2013 îndeplinesc condițiile prevăzute la respectivul articol 30 și la articolul 67 din Regulamentul (UE) nr. 508/2014 al Parlamentului European și al Consiliului (13).

(13)  Regulamentul (UE) nr. 508/2014 al Parlamentului European și al Consiliului din 15 mai 2014 privind Fondul european de pescuit și afaceri maritime și de abrogare a Regulamentelor (CE) nr. 2328/2003, (CE) nr. 861/2006, (CE) nr. 1198/2006 și (CE) nr. 791/2007 ale Consiliului și a Regulamentului (UE) nr. 1255/2011 al Parlamentului European și al Consiliului (JO L 149, 20.5.2014, p. 1).”"

33.

La articolul 126, alineatul (2) se înlocuiește cu următorul text:

„(2)   Atunci când se descoperă, în cursul unei inspecții, două sau mai multe încălcări grave comise de aceeași persoană fizică sau juridică ce deține licența de pescuit, punctele se atribuie pentru fiecare încălcare gravă în parte titularului licenței de pescuit, în conformitate cu alineatul (1), numărul maxim de puncte atribuite fiind 12 pentru toate aceste încălcări.”

34.

La articolul 131, alineatele (1) și (2) se înlocuiesc cu următorul text:

„(1)   Dacă licența de pescuit este suspendată sau retrasă permanent în conformitate cu articolul 129 alineatul (1) sau (2) din prezentul regulament, nava de pescuit a cărei licență de pescuit a fost suspendată sau retrasă permanent este identificată drept navă fără licență de pescuit în registrul național menționat la articolul 24 alineatul (1) din Regulamentul (UE) nr. 1380/2013. Respectiva navă de pescuit se identifică în același mod și în registrul flotei de pescuit al Uniunii menționat la articolul 24 alineatul (3) din Regulamentul (UE) nr. 1380/2013.

(2)   Retragerea permanentă a unei licențe de pescuit în conformitate cu articolul 129 alineatul (2) din prezentul regulament nu afectează plafoanele pentru capacitatea de pescuit ale statului membru care a emis licența, conform articolului 22 alineatul (7) din Regulamentul (UE) nr. 1380/2013.”

35.

În titlul VIII, capitolul I se elimină.

36.

La articolul 139, alineatele (2) și (3) se înlocuiesc cu următorul text:

„(2)   Amploarea depășirii utilizării posibilităților de pescuit se determină în funcție de posibilitățile de pescuit disponibile la sfârșitul fiecărei perioade alocate statului membru vizat, având în vedere schimburile de posibilități de pescuit în conformitate cu articolul 16 alineatul (8) din Regulamentul (UE) nr. 1380/2013, transferurile de cote în conformitate cu articolul 4 alineatul (2) din Regulamentul (CE) nr. 847/96 al Consiliului (14), realocarea posibilităților de pescuit disponibile în conformitate cu articolul 37 din regulamentul privind controlul și reducerea posibilităților de pescuit în conformitate cu articolele 105, 106 și 107 din regulamentul privind controlul.

(3)   Schimburile de posibilități de pescuit în conformitate cu articolul 16 alineatul (8) din Regulamentul (UE) nr. 1380/2013 pentru o anumită perioadă nu sunt permise după ultima zi a primei luni care urmează expirării respectivei perioade.

(14)  Regulamentul (CE) nr. 847/96 al Consiliului din 6 mai 1996 privind introducerea unor condiții suplimentare pentru gestionarea interanuală a totalurilor admise de captură (TAC) și a cotelor de pescuit (JO L 115, 9.5.1996, p. 3).”"

37.

În titlul IX, se introduce următorul capitol Ia:

„CAPITOLUL Ia

Reguli privind schimbul de date

Articolul 146a

Prezentul capitol stabilește reguli detaliate pentru schimbul de date, astfel cum se prevede la articolele 111 și 116 din regulamentul privind controlul, precum și pentru notificarea datelor referitoare la capturi, astfel cum se prevede la articolul 33 alineatele (2) și (4) din regulamentul privind controlul și la articolul 13 alineatul (2) din Regulamentul (CE) nr. 1006/2008 al Consiliului (15).

Articolul 146b

Definiții

În sensul prezentului capitol, se aplică următoarele definiții:

(a)

«stratul de transport» înseamnă rețeaua electronică pentru schimburile de date privind pescuitul pe care Comisia o pune la dispoziția tuturor statelor membre și a organismului desemnat de aceasta pentru schimbul de date în mod standardizat;

(b)

«raport» înseamnă informațiile înregistrate prin mijloace electronice;

(c)

«mesaj» înseamnă raportul în formatul său de transmitere;

(d)

«cerere» înseamnă un mesaj electronic conținând o cerere pentru un set de rapoarte.

Articolul 146c

Principii generale

(1)   Toate mesajele sunt schimbate conform standardului P1000 al Centrului Organizației Națiunilor Unite pentru facilitarea comerțului și a tranzacțiilor electronice (ONU/CEFACT). Se utilizează numai câmpurile de date, componentele de bază, obiectele și mesajele bine formatate în XML (Extensible Markup Language), în conformitate cu schema XML (XSD), pe baza bibliotecilor de standardizare ale ONU/CEFACT.

(2)   Formatele rapoartelor se bazează pe standardele ONU/CEFACT menționate în anexa XII și sunt puse la dispoziție pe pagina registrului datelor de referință (Master Data Register) de pe site-ul web al Comisiei Europene consacrat pescuitului.

(3)   Pentru toate mesajele se utilizează XSD și codurile care figurează pe pagina registrului datelor de referință de pe site-ul web al Comisiei Europene consacrat pescuitului.

(4)   Data și ora se transmit în timp universal coordonat (UTC).

(5)   Toate rapoartele au un identificator de raport unic.

(6)   Pentru a corela datele din jurnalul de pescuit cu cele din declarația de debarcare, din declarația de transbordare, din notele de vânzare, din declarația de primire și din documentul de transport, se utilizează un identificator unic al campaniei de pescuit, într-o formă lizibilă pentru om.

(7)   Rapoartele referitoare la navele de pescuit ale Uniunii includ numărul de identificare al navei, astfel cum este menționat la articolul 10 din Regulamentul (CE) nr. 26/2004 al Comisiei (16).

(8)   Statele membre utilizează documentele de punere în aplicare disponibile pe site-ul web al Comisiei Europene consacrat pescuitului pentru a asigura schimbul de mesaje.

Articolul 146d

Transmiterea mesajelor

(1)   Toate transmisiile se efectuează automat și fără întârziere, utilizând stratul de transport.

(2)   Înainte de a transmite un mesaj, expeditorul efectuează o verificare automată pentru a se asigura că mesajul este corect, în conformitate cu setul minim de reguli de validare și de verificare care figurează pe pagina registrului datelor de referință de pe site-ul web al Comisiei Europene consacrat pescuitului.

(3)   Destinatarul informează expeditorul de primirea mesajului, transmițând un mesaj de răspuns pe baza standardului ONU/CEFACT P1000-1: Principii generale. Mesajele sistemului de monitorizare a navelor și răspunsurile la o cerere nu primesc un mesaj de răspuns.

(4)   Atunci când expeditorul întâmpină o defecțiune tehnică care îl împiedică să facă schimb de mesaje, el informează toți destinatarii cu privire la această problemă. Expeditorul ia imediat măsurile necesare pentru soluționarea problemei. Toate mesajele care trebuie transmise unui destinatar sunt păstrate până la soluționarea problemei.

(5)   Atunci când destinatarul întâmpină o defecțiune tehnică care îl împiedică să primească mesaje, el informează toți expeditorii cu privire la această problemă. Destinatarul ia imediat măsurile necesare pentru soluționarea problemei.

(6)   După repararea defecțiunii sistemului său, expeditorul transmite cât mai curând posibil mesajele care nu au fost trimise. Se poate aplica o procedură de monitorizare manuală.

(7)   După repararea defecțiunii sistemului destinatarului, mesajele lipsă sunt accesibile la cerere. Se poate aplica o procedură de monitorizare manuală.

(8)   Toți expeditorii și destinatarii mesajelor și Comisia stabilesc proceduri de siguranță pentru a asigura continuitatea activităților.

Articolul 146e

Corecturi

Corecturile aduse rapoartelor sunt înregistrate în același format ca și raportul inițial, precizându-se că raportul reprezintă o corectură bazată pe standardul ONU/CEFACT P1000-1: Principii generale.

Articolul 146f

Schimbul de date ale sistemului de monitorizare a navelor

(1)   Formatul care trebuie utilizat pentru raportarea datelor sistemului de monitorizare a navelor între statele membre, precum și între statele membre și Comisie sau organismul desemnat de aceasta, este schema XML pentru poziția navei bazată pe standardul ONU/CEFACT P1000-7.

(2)   Sistemele statelor membre de pavilion trebuie să fie în măsură să transmită mesajele sistemului de monitorizare a navelor.

(3)   Sistemele statelor membre de pavilion trebuie să fie, de asemenea, în măsură să răspundă la cererile de date ale sistemului de monitorizare a navelor referitoare la campanii de pescuit care au început în cursul ultimelor 36 de luni.

Articolul 146g

Schimbul de date referitoare la activitățile de pescuit

(1)   Formatul care trebuie utilizat pentru schimbul datelor care figurează în jurnalul de pescuit, în notificarea prealabilă, în declarația de transbordare și în declarația de debarcare, astfel cum sunt menționate la articolele 15, 17, 22 și 24 din regulamentul privind controlul, între statele membre, precum și între statele membre și Comisie sau organismul desemnat de aceasta, este schema XML pentru activitatea de pescuit bazată pe standardul ONU/CEFACT P1000-3.

(2)   Sistemele statelor membre de pavilion trebuie să fie în măsură să transmită mesaje referitoare la activitatea de pescuit, precum și să răspundă la cererile de date privind activitatea de pescuit referitoare la campanii de pescuit care au început în cursul ultimelor 36 de luni.

Articolul 146h

Schimbul de date referitoare la vânzări

(1)   Formatul care trebuie utilizat pentru schimbul de date care figurează în notele de vânzare și în declarațiile de primire, astfel cum sunt menționate la articolele 63 și 67 din regulamentul privind controlul, între statele membre, precum și între statele membre și Comisie sau organismul desemnat de aceasta, este schema XML pentru domeniul vânzărilor, bazată pe standardul ONU/CEFACT P1000-5.

(2)   Atunci când datele care figurează în documentul de transport, astfel cum sunt menționate la articolul 68 din regulamentul privind controlul, sunt schimbate între statele membre, precum și între statele membre și Comisie sau organismul desemnat de aceasta, formatul utilizat se bazează, de asemenea, pe standardul ONU/CEFACT P1000-5.

(3)   Sistemele statelor membre trebuie să fie în măsură să transmită mesaje referitoare la notele de vânzare și la declarațiile de primire, precum și să răspundă la cererile de date privind notele de vânzare și declarațiile de primire referitoare la operațiuni efectuate în cursul ultimelor 36 de luni.

Articolul 146i

Transmiterea datelor agregate referitoare la capturi

(1)   Statele membre de pavilion utilizează schema XML bazată pe standardul ONU/CEFACT P1000-12 ca format pentru transmiterea către Comisie a datelor agregate referitoare la capturi, menționate la articolul 33 alineatele (2) și (4) din regulamentul privind controlul și la articolul 13 alineatul (2) din Regulamentul (CE) nr. 1006/2008.

(2)   Datele raportului de capturi sunt agregate în funcție de luna în cursul căreia au fost capturate speciile.

(3)   Cantitățile menționate în raportul de capturi se bazează pe cantitățile debarcate. Atunci când un raport de capturi trebuie să fie furnizat în conformitate cu articolul 13 alineatul (2) din Regulamentul (CE) nr. 1006/2008 și înainte de debarcare, se furnizează un raport de capturi estimativ, cu mențiunea «păstrate la bord». Înainte de data de 15 a lunii următoare datei debarcării, se transmite o corectură menționând greutatea exactă și locul de debarcare.

(4)   Atunci când legislația Uniunii impune raportarea stocurilor sau a speciilor în mai multe rapoarte de capturi, la diferite niveluri de agregare, aceste stocuri sau specii sunt raportate numai în raportul cel mai detaliat solicitat.

Articolul 146j

Modificările aduse formatelor XML și documentelor de punere în aplicare

(1)   Modificările aduse formatelor XML și documentelor de punere în aplicare care trebuie utilizate pentru toate schimburile de date electronice dintre statele membre și dintre statele membre, Comisie și organismul desemnat de aceasta, inclusiv modificările care rezultă din articolele 146f, 146g și 146h, sunt decise de Comisie, împreună cu statele membre.

(2)   Modificările menționate la alineatul (1) trebuie să fie clar indicate în registrul datelor de referință de pe site-ul web al Comisiei Europene consacrat pescuitului și marcate cu data de intrare în vigoare a modificării. Aceste modificări intră în vigoare cel mai devreme după șase luni și cel mai târziu după 18 luni din momentul în care au fost decise. Data este stabilită de Comisie, împreună cu statele membre.

(15)  Regulamentul (CE) nr. 1006/2008 al Consiliului din 29 septembrie 2008 privind autorizațiile pentru activitățile de pescuit ale navelor de pescuit comunitare în afara apelor comunitare și accesul navelor țărilor terțe în apele comunitare, de modificare a Regulamentelor (CEE) nr. 2847/93 și (CE) nr. 1627/94 și de modificare a Regulamentului (CE) nr. 3317/94 (JO L 286, 29.10.2008, p. 33)."

(16)  Regulamentul (CE) nr. 26/2004 al Comisiei din 30 decembrie 2003 privind registrul flotei de pescuit comunitare (JO L 5, 9.1.2004, p. 25).”"

38.

La articolul 164, alineatul (3) se înlocuiește cu următorul text:

„(3)   În contextul acordurilor de parteneriat în domeniul pescuitului sustenabil sau al acordurilor de parteneriat în domeniul pescuitului încheiate între Uniune și țările terțe sau în cadrul organizațiilor regionale de gestionare a pescuitului ori în contextul unor acorduri similare la care Uniunea este parte contractantă sau parte necontractantă cooperantă, Comisia sau organismul desemnat de aceasta poate comunica altor părți la acordurile, organizațiile sau înțelegerile respective, cu acordul statului membru care a furnizat informația și în conformitate cu articolul 9 din Regulamentul (CE) nr. 45/2001 al Parlamentului European și al Consiliului (17), informații relevante privind încălcările normelor politicii comune în domeniul pescuitului sau privind încălcările grave menționate la articolul 42 alineatul (1) litera (a) din Regulamentul (CE) nr. 1005/2008 și la articolul 90 alineatul (1) din regulamentul privind controlul.

(17)  Regulamentul (CE) nr. 45/2001 al Parlamentului European și al Consiliului din 18 decembrie 2000 privind protecția persoanelor fizice cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal de către instituțiile și organele comunitare și privind libera circulație a acestor date (JO L 8, 12.1.2001, p. 1).”"

39.

Anexa V se elimină.

40.

Anexa VI se înlocuiește cu textul anexei I la prezentul regulament.

41.

Anexa VII se înlocuiește cu textul anexei II la prezentul regulament.

42.

Anexele VIII și IX se elimină.

43.

Anexa X se înlocuiește cu textul anexei III la prezentul regulament.

44.

Anexa XII se înlocuiește cu textul anexei IV la prezentul regulament.

45.

Anexa XXIII se înlocuiește cu textul anexei V la prezentul regulament.

46.

Anexa XXVI se înlocuiește cu textul anexei VI la prezentul regulament.

47.

Anexa XXVII se înlocuiește cu textul anexei VII la prezentul regulament.

48.

Anexa XXX se înlocuiește cu textul anexei VIII la prezentul regulament.

49.

Anexa XXXI se elimină.

Articolul 2

Abrogare

Regulamentul (CE) nr. 500/2001 se abrogă.

Articolul 3

Intrarea în vigoare

Prezentul regulament intră în vigoare în a douăzecea zi de la data publicării în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.

Cu toate acestea, articolul 146d alineatul (1) se aplică de la 1 ianuarie 2016. În conformitate cu articolul 11 din Regulamentul (UE) 2015/812, rubrica 5 din anexa XXX privind încălcările grave pentru neîndeplinirea obligațiilor de debarcare a peștelui subdimensionat se aplică începând cu data de 1 ianuarie 2017.

Prezentul regulament este obligatoriu în toate elementele sale și se aplică direct în toate statele membre.

Adoptat la Bruxelles, 28 octombrie 2015.

Pentru Comisie

Președintele

Jean-Claude JUNCKER


(1)  JO L 343, 22.12.2009, p. 1.

(2)  JO L 286, 29.10.2008, p. 33.

(3)  Regulamentul (UE) nr. 1380/2013 al Parlamentului European și al Consiliului din 11 decembrie 2013 privind politica comună în domeniul pescuitului, de modificare a Regulamentelor (CE) nr. 1954/2003 și (CE) nr. 1224/2009 ale Consiliului și de abrogare a Regulamentelor (CE) nr. 2371/2002 și (CE) nr. 639/2004 ale Consiliului și a Deciziei 2004/585/CE a Consiliului (JO L 354, 28.12.2013, p. 22).

(4)  Regulamentul (CE) nr. 2371/2002 al Consiliului din 20 decembrie 2002 privind conservarea și exploatarea durabilă a resurselor piscicole în conformitate cu politica comună în domeniul pescuitului (JO L 358, 31.12.2002, p. 59).

(5)  Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 404/2011 al Consiliului din 8 aprilie 2011 de stabilire a normelor detaliate de aplicare a Regulamentului (CE) nr. 1224/2009 al Consiliului de stabilire a unui sistem comunitar de control pentru asigurarea respectării normelor politicilor comune în domeniul pescuitului (JO L 112, 30.4.2011, p. 1).

(6)  Regulamentul (UE) nr. 1379/2013 al Parlamentului European și al Consiliului din 11 decembrie 2013 privind organizarea comună a piețelor în sectorul produselor pescărești și de acvacultură, de modificare a Regulamentelor (CE) nr. 1184/2006 și (CE) nr. 1224/2009 ale Consiliului și de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 104/2000 al Consiliului (JO L 354, 28.12.2013, p. 1).

(7)  Regulamentul (UE) nr. 508/2014 al Parlamentului European și al Consiliului din 15 mai 2014 privind Fondul european pentru pescuit și afaceri maritime și de abrogare a Regulamentelor (CE) nr. 2328/2003, (CE) nr. 861/2006, (CE) nr. 1198/2006 și (CE) nr. 791/2007 ale Consiliului și a Regulamentului (UE) nr. 1255/2011 al Parlamentului European și al Consiliului (JO L 149, 20.5.2014, p. 1).

(8)  Regulamentul (CE) nr. 500/2001 al Comisiei din 14 martie 2001 de stabilire a normelor de aplicare a Regulamentului nr. 2847/93 al Consiliului (CEE) în ceea ce privește controlul capturilor realizate de navele de pescuit comunitare în apele unei țări terțe și în marea liberă (JO L 73, 15.3.2001, p. 8).

(9)  Regulamentul (UE) 2015/812 al Parlamentului European și al Consiliului din 20 mai 2015 de modificare a Regulamentelor (CE) nr. 850/98, (CE) nr. 2187/2005, (CE) nr. 1967/2006, (CE) nr. 1098/2007, (CE) nr. 254/2002, (CE) nr. 2347/2002 și (CE) nr. 1224/2009 ale Consiliului și a Regulamentelor (UE) nr. 1379/2013 și (UE) nr. 1380/2013 ale Parlamentului European și ale Consiliului, în ceea ce privește obligația de debarcare, precum și de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 1434/98 al Consiliului (JO L 133, 29.5.2015, p. 1).


ANEXA I

ANEXA VI

MODELUL UNIUNII EUROPENE CARE COMBINĂ JURNALUL DE PESCUIT, DECLARAȚIA DE DEBARCARE ȘI DECLARAȚIA DE TRANSBORDARE

Image


ANEXA II

ANEXA VII

MODELUL UNIUNII EUROPENE CARE COMBINĂ JURNALUL DE PESCUIT, DECLARAȚIA DE DEBARCARE ȘI DECLARAȚIA DE TRANSBORDARE

(MAREA MEDITERANĂ — CAMPANII ZILNICE DE PESCUIT)

Image


ANEXA III

„ANEXA X

INSTRUCȚIUNI PENTRU COMANDANȚII DE NAVE DE PESCUIT PRIVND COMPLETAREA ȘI TRANSMITREA JURNALULUI DE PESCUIT, A DECLARAȚIEI DE DEBARCARE SAU A DECLARAȚIEI DE TRANSBORDARE

Următoarele informații generale și minime privind activitățile de pescuit ale navei sau navelor de pescuit se înregistrează în jurnalul de pescuit în conformitate cu articolele 14, 15, 21, 22, 23 și 24 din regulamentul privind controlul și cu titlul III capitolele I, II și III din prezentul regulament, fără a aduce atingere altor elemente sau norme specifice prevăzute de legislația Uniunii, de autoritățile naționale ale unui stat membru sau ale unei țări terțe sau de o organizație regională de gestionare a pescuitului

1.   INSTRUCȚIUNI PRIVIND JURNALUL DE PESCUIT

Comandantul (comandanții) oricărei nave (tuturor navelor) de pescuit care participă la o operațiune de pescuit în tandem trebuie să țină un jurnal de pescuit în care să indice cantitățile capturate și reținute la bord astfel încât capturile să nu fie contabilizate decât o singură dată.

În jurnalul de pescuit pe suport de hârtie, în cursul aceleiași campanii de pescuit, elementele de date obligatorii se înregistrează pe fiecare pagină.

Informații privind nava (navele) de pescuit și datele campaniilor de pescuit

Jurnal de pescuit pe suport de hârtie

Numărul de

referință

Denumirea elementului de date

[M (Mandatory) = Obligatoriu]

[O (Optional) = Facultativ]

[CIF (Compulsory if applicable) = Obligatoriu, dacă este cazul]

Descrierea și/sau etapele de înregistrat

(1)

Numele navei (navelor) de pescuit, (M)

Indicativul (indicativele) de apel radio internațional(e) (M)

Numărul (numerele) CFR (M)

Numărul (numerele) GFCM, ICCAT (CIF)

În cazul operațiunilor de pescuit în tandem, aceleași informații se înregistrează și pentru cea de-a doua navă.

Aceste informații se introduc în jurnalul de pescuit pe suport de hârtie, sub cele referitoare la nava pentru care se ține respectivul jurnal de pescuit.

Numărul de identificare al navei din registrul flotei de pescuit comunitare (CFR) este numărul unic atribuit unei nave a Uniunii de către un stat membru atunci când nava de pescuit intră pentru prima dată în flota Uniunii (1).

Numărul din registrul GFCM sau ICCAT se introduce pentru navele de pescuit care efectuează activități de pescuit reglementate în afara apelor Uniunii (CIF).

(2)

Identificare externă (M)

Literele și numerele de înmatriculare externe sunt afișate pe coca navei, în partea laterală.

În cazul operațiunilor de pescuit în tandem, aceleași informații se înregistrează și pentru cea de a doua navă.

(3)

Numele și adresa comandantului (M)

Se indică numele, prenumele și adresa detaliată a comandantului (numele străzii, numărul, orașul, codul poștal, statul membru sau țara terță).

În cazul operațiunilor de pescuit în tandem, aceleași informații se înregistrează și pentru cea de-a doua navă.

(4)

Data, ora și portul de plecare (M)

Se înregistrează în jurnalul de pescuit pe suport de hârtie înainte de plecarea navei de pescuit din port. Data se înregistrează în formatul ZZ-LL-AAAA, iar ora în formatul HH-MM, ora locală.

Mesajul electronic de plecare se trimite înainte de plecarea navei de pescuit din port. Data și ora se înregistrează ca timp universal coordonat (UTC).

În jurnalul de pescuit electronic, portul se înregistrează utilizând codurile publicate pe pagina registrului datelor de referință (Master Data Register) de pe site-ul Comisiei Europene dedicat pescuitului.

(5)

Data, ora și portul de întoarcere (M)

Se înregistrează în jurnalul de pescuit pe suport de hârtie înainte de intrarea navei de pescuit din port. Data se înregistrează în formatul ZZ-LL-AAAA, iar ora estimată în formatul HH-MM, ora locală.

Mesajul electronic de întoarcere în port se trimite înainte de intrarea navei de pescuit în port. Data și ora estimată se înregistrează ca timp universal coordonat (UTC).

În jurnalul de pescuit electronic, portul se înregistrează utilizând codurile publicate pe pagina registrului datelor de referință (Master Data Register) de pe site-ul Comisiei Europene dedicat pescuitului.

(6)

Data, ora și portul de debarcare, în cazul în care diferă față de punctul (5) (M)

Se înregistrează în jurnalul de pescuit înainte de intrarea navei de pescuit în portul de debarcare. Data se înregistrează în formatul ZZ-LL-AAAA, iar ora estimată în formatul HH-MM, ora locală, în jurnalul pe suport de hârtie, sau ca timp universal coordonat (UTC), în jurnalul electronic.

În jurnalul de pescuit electronic, portul se înregistrează utilizând codurile publicate pe pagina registrului datelor de referință (Master Data Register) de pe site-ul Comisiei Europene dedicat pescuitului.

(7)

Data, ora și locul transbordării

Numele, identificarea externă, indicativul de apel radio internațional, pavilionul, numărul CFR sau OMI, portul și țara de destinație a navei de pescuit primitoare (M)

Se completează în jurnalul de pescuit în cazul transbordării, înainte de începerea operațiunii.

Data se înregistrează în formatul ZZ-LL-AAAA, iar ora în formatul HH-MM, ora locală, în jurnalul pe suport de hârtie, sau ca timp universal coordonat (UTC), în jurnalul electronic.

În jurnalul de pescuit electronic, portul se înregistrează utilizând codurile publicate pe pagina registrului datelor de referință (Master Data Register) de pe site-ul Comisiei Europene dedicat pescuitului.

Țările terțe se înregistrează utilizând codurile de țară ISO-3166 alpha-3.

Pentru navele Uniunii, se înregistrează numărul din registrul flotei de pescuit comunitare (CFR). Pentru navele țărilor terțe, se înregistrează numărul atribuit de Organizația Maritimă Internațională (OMI).

În cazul în care se solicită o poziție geografică, se înregistrează latitudinea și longitudinea în grade și minute, dacă nu se utilizează un GPS, și în grade și minute zecimale, dacă se utilizează un GPS (format WGS 84).

Informații referitoare la uneltele de pescuit

(8)

Tipul uneltelor de pescuit (M)

Tipul de unelte folosit se indică în conformitate cu codurile din coloana 1 din anexa XI.

(9)

Dimensiunea ochiului de plasă(M)

Se exprimă în milimetri (ochi de plasă întins).

(10)

Dimensiunea uneltelor de pescuit (M)

Dimensiunile uneltelor de pescuit, cum ar fi mărimea, și numărul acestora, se indică în conformitate cu specificațiile din coloana 2 din anexa XI.

(11)

Data (M)

Data se înregistrează, pentru fiecare zi pe mare, pe un rând nou (în jurnalul pe suport de hârtie) sau într-un raport nou (în jurnalul electronic) și trebuie să corespundă fiecărei zile pe mare.

Dacă este cazul, data fiecărei operațiuni de pescuit se înregistrează pe un rând nou.

(12)

Numărul de operațiuni de pescuit (M)

Numărul operațiunilor de pescuit se indică în conformitate cu specificațiile din coloana 3 din anexa XI.

(13)

Timpul de pescuit (O)

Timpul de instalare și de tractare a uneltelor de pescuit (CIF)

Adâncimea de pescuit (CIF)

Timp total (O)

Timpul total petrecut cu toate activitățile legate de operațiunile de pescuit (localizarea peștelui, lansarea, remorcarea și tractarea uneltelor active, instalarea, imersiunea, îndepărtarea sau reinstalarea uneltelor pasive, precum și scoaterea capturilor din uneltele de pescuit sau din năvoade sau transferarea acestora dintr-o cușcă de transport în cuștile de îngrășare și de creștere) se înregistrează în minute și este egal cu numărul de ore petrecute pe mare minus timpul necesar tranzitului spre, între și dinspre locurile de pescuit, timpul în care nava efectuează manevre de evitare, perioadele de inactivitate și timpul petrecut în așteptarea reparațiilor.

În ceea ce privește timpul de instalare și de tractare a uneltelor de pescuit, ora se înregistrează în formatul HH-MM, ora locală, în jurnalul pe suport de hârtie, sau ca timp universal coordonat (UTC), în jurnalul electronic.

Adâncimea de pescuit se înregistrează ca adâncime medie, în metri.

(14)

Poziția și zona geografică de pescuit (M)

Zona geografică de captură relevantă este reprezentată de zona în care a fost prinsă cea mai mare parte a capturii, utilizând nivelul cel mai detaliat atunci când este posibil.

Exemple:

 

În apele Atlanticului de Nord-Est (zona FAO 27), până la diviziunea și dreptunghiul statistic ICES (de exemplu, IVa 41E7, VIIIb 20E8). Dreptunghiurile statistice ICES oferă o grilă care acoperă zona situată între paralelele de 36° latitudine nordică și de 85° 30′ latitudine nordică și între meridianele de 44° longitudine vestică și 68° 30′ longitudine estică. Rândurile latitudinale, cu intervale de 30′, sunt numerotate (numere de două cifre) de la 01 la 99. Coloanele longitudinale, cu intervale de 1°, sunt codate conform unui sistem alfanumeric, începând cu A0 și folosind o literă diferită pentru fiecare bloc de 10°, până la M8, cu excepția literei I.

 

În apele Mării Mediterane și ale Mării Negre (zona FAO 37), până la subzona și dreptunghiul statistic GFCM (de exemplu 7 M27B9). Numerele unui dreptunghi din grila statistică GFCM reprezintă un cod de 5 caractere: (i) latitudinea este reprezentată printr-un cod compus din 3 caractere (o literă și un număr de două cifre). Maximele se situează între M00 (30° N) și M34 (47° 30′ N); (ii) longitudinea este reprezentată de un cod compus dintr-o literă și un număr. Literele sunt de la A la J, iar numerele de la 0 la 9. Maximele se situează între A0 (6° W) și J5 (42° E).

 

În apel Atlanticului de Nord-Vest, inclusiv NAFO (zona FAO 21) și în apele Atlanticului de Est și Central, inclusiv CECAF (zona FAO 34), până la diviziunile sau subdiviziunile FAO (de exemplu, 21.3.M sau 34.3.5).

 

Pentru celelalte zone FAO, până la subzona FAO atunci când este disponibilă (de exemplu, FAO 31 pentru Atlanticul Central și de Vest și FAO 51.6 pentru Oceanul Indian de Vest).

Cu toate acestea, se pot face consemnări facultative pentru toate dreptunghiurile statistice în care nava de pescuit și-a desfășurat activitatea în timpul zilei (O).

În zonele GFCM și ICCAT, poziția geografică (latitudine/longitudine) se înregistrează, de asemenea, pentru fiecare operațiune de pescuit sau la amiază, atunci când nicio activitate de pescuit nu a avut loc în timpul zilei respective.

În cazul în care se solicită o poziție geografică, se înregistrează latitudinea și longitudinea în grade și minute, dacă nu se utilizează un GPS, și în grade și minute zecimale, dacă se utilizează un GPS (format WGS 84).

Zona de pescuit a unei țări terțe, zona unei organizații regionale de gestionare a pescuitului și marea liberă: a se indica zona (zonele) de pescuit a (ale) țărilor terțe sau zona (zonele) organizației regionale de gestionare a pescuitului sau apele aflate în afara suveranității sau jurisdicției unui stat sau nereglementate de o organizație regională de gestionare a pescuitului, utilizând codurile de țară ISO-3166 alpha-3 și alte coduri publicate pe pagina registrului datelor de referință de pe site-ul Comisiei Europene dedicat pescuitului, de exemplu, NOR = Norvegia, NAFO = XNW, NEAFC = XNE și XIN pentru marea liberă.

(15)(16)

Capturile prinse și păstrate la bord (M)

Se utilizează codurile alpha-3 ale FAO privind speciile.

Capturile din fiecare specie se înregistrează în kilograme echivalent greutate în viu.

Toate cantitățile din fiecare specie capturate și păstrate la bord de peste 50 kg echivalent greutate în viu trebuie înregistrate. Pragul de 50 kg se aplică de îndată ce capturile dintr-o specie depășesc 50 kg Aceste cantități includ cantitățile destinate consumului echipajului navei.

Capturile de dimensiuni legale se înregistrează utilizând codul general LSC.

Capturile sub dimensiunea minimă de referință pentru conservare se înregistrează separat de capturile de dimensiuni legale, utilizând codul general BMS.

În cazul în care capturile sunt păstrate în coșuri, cutii, lăzi, cutii de carton, saci, pungi, blocuri sau alte containere, greutatea netă a unității trebuie înregistrată în kilograme greutate în viu, iar numărul precis al acestor unități utilizate trebuie înregistrat.

Capturile păstrate la bordul navei în aceste unități pot fi înregistrate și în kilograme greutate în viu (O).

În Marea Baltică (numai pentru somon) și în zona GFCM (numai pentru ton, pește-spadă și rechini mari migratori) și, dacă este cazul, în alte zone, se înregistrează și numărul de pești prinși pe zi.

În cazul în care numărul de coloane este insuficient, trebuie folosită o pagină nouă.

(15)(16)

Estimarea cantităților aruncate înapoi în mare (M)

Se utilizează codurile alpha-3 ale FAO privind speciile.

Cantitățile din fiecare specie aruncate înapoi în mare se înregistrează în kilograme echivalent greutate în viu.

Speciile care nu fac obiectul obligației de debarcare:

 

Cantitățile din fiecare specie aruncate înapoi în mare de peste 50 kg echivalent greutate în viu se înregistrează conform normelor stabilite pentru înregistrarea capturilor, utilizând codul general DIS.

 

Cantitățile aruncate înapoi în mare din speciile care au fost capturate pentru a servi de momeală vie și care sunt înregistrate în jurnalul de pescuit se înregistrează în același mod.

Speciile care beneficiază de scutiri de la obligația de debarcare  (2):

 

Cantitățile din fiecare specie aruncate înapoi în mare se înregistrează în totalitate conform normelor stabilite pentru înregistrarea capturilor, utilizând codul general DIS.

 

Cantitățile aruncate înapoi în mare din fiecare specie căreia i se aplică în mod specific excepții de minimis se înregistrează în totalitate conform normelor stabilite pentru înregistrarea capturilor separat de alte cantități aruncate înapoi în mare, utilizând codul general DIM.

(15)(16)

Capturi, capturi accidentale și eliberarea altor organisme și animale marine (M)

În zona GFCM se înregistrează, de asemenea, următoarele informații, separat pentru fiecare captură sau captură accidentală:

capturile zilnice de coral roșu, inclusiv activitatea de pescuit pe zonă și pe adâncime;

capturile accidentale de păsări marine și eliberarea acestora;

capturile accidentale de foci-călugăr și eliberarea acestora;

capturile accidentale de țestoase marine și eliberarea acestora;

capturile accidentale de cetacee și eliberarea acestora.

Dacă este cazul, animalele marine eliberate în mare se înregistrează utilizând codul general RET.

Se utilizează codurile FAO alpha-3 privind speciile sau, atunci când acestea sunt indisponibile, codurile publicate pe pagina registrului datelor de referință de pe site-ul Comisiei Europene dedicat pescuitului.

2.   INSTRUCȚIUNI REFERITOARE LA DECLARAȚIA DE DEBARCARE/TRANSBORDARE

În cazul în care produsele pescărești au fost debarcate sau transbordate și dacă au fost cântărite utilizând sisteme de cântărire aprobate de autoritățile competente ale statelor membre, fie pe nava care a efectuat capturile, fie pe nava de pescuit donatoare, fie pe cea receptoare, greutatea reală a cantităților debarcate sau transbordate trebuie indicată în kilograme de produs în declarația de debarcare sau de transbordare, pentru fiecare specie în parte, indicând:

(a)

Prezentarea peștelui (număr de referință 17 în jurnalul de pescuit pe suport de hârtie) utilizând codurile din tabelul 1 din anexa I (M);

(b)

Unitatea de măsură pentru cantitățile debarcate sau transbordate (număr de referință 18 în jurnalul de pescuit pe suport de hârtie); a se indica greutatea unității exprimată în kilograme de produs. Această unitate poate să fie diferită de cea înscrisă în jurnalul de pescuit (M);

(c)

Greutatea totală pe specie debarcată sau transbordată (număr de referință 19 în jurnalul de pescuit pe suport de hârtie); a se indica greutatea cantităților debarcate sau transbordate efectiv pentru toate speciile (M);

Capturile de dimensiuni legale se înregistrează utilizând codul general LSC. Capturile sub dimensiunea minimă de referință pentru conservare se înregistrează separat de capturile de dimensiuni legale, utilizând codul general BMS. Se utilizează codurile alpha-3 ale FAO privind speciile.

(d)

Greutatea trebuie să corespundă greutății peștelui debarcat, adică greutatea obținută după orice prelucrare a acestuia la bord. Coeficienții de conversie relevanți se aplică ulterior de către autoritățile competente din statele membre pentru a calcula echivalentul greutății în viu, în conformitate cu articolul 49 din prezentul regulament;

(e)

Semnătura comandantului (număr de referință 20 în jurnalul de pescuit pe suport de hârtie) (M);

(f)

Semnătura, numele și adresa agentului și ale observatorului, dacă este cazul (număr de referință 21 în jurnalul de pescuit pe suport de hârtie);

(g)

zona geografică relevantă de captură: zona, subzona și subdiviziunea FAO, diviziunea ICES, subzona NAFO, NEAFC, zona CECAF, subzona GFCM sau zona de pescuit a unei țări terțe (număr de referință 22 în jurnalul de pescuit pe suport de hârtie). Aceste dispoziții se aplică în același mod ca în cazul informațiilor privind poziția și zona geografică menționate mai sus (M).

3.   INSTRUCȚIUNI SUPLIMENTARE PRIVIND ÎNREGISTRAREA EFORTULUI DE PESCUIT ÎN JURNALUL DE PESCUIT

Următoarele informații suplimentare se înregistrează în jurnalul de pescuit de către comandanții navelor de pescuit ale Uniunii pentru timpul petrecut în zonele de pescuit care fac obiectul regimurilor privind efortul de pescuit:

(a)

Toate informațiile solicitate în prezenta secțiune trebuie înregistrate în jurnalul de pescuit pe suport de hârtie între numerele de referință (15) și (16) din jurnalul de pescuit.

(b)

Ora se înregistrează ca timp universal coordonat (UTC).

(c)

Latitudinea și longitudinea se înregistrează în grade și minute, dacă nu se utilizează un GPS, și în grade și minute zecimale (format WGS 84), dacă se utilizează un GPS.

(d)

Speciile se înregistrează cu ajutorul codurilor 3-alpha ale FAO privind speciile de pești.

3.1.   Informații privind efortul de pescuit

(a)   Traversarea unei zone de efort

Atunci când o navă de pescuit autorizată traversează o zonă de efort fără a efectua activități de pescuit în această zonă, se completează un rând suplimentar în jurnalul de pescuit pe suport de hârtie sau se completează o declarație electronică. Trebuie furnizate următoarele informații:

data;

zona de efort;

data și ora fiecărei intrări/ieșiri;

poziția fiecărei intrări și ieșiri, în latitudine și longitudine;

capturile reținute la bord, pe specie, în momentul intrării;

mențiunea «traversare».

(b)   Intrarea într-o zonă de efort

Atunci când nava intră într-o zonă de efort în care poate efectua activități de pescuit, se completează un rând suplimentar în jurnalul de pescuit pe suport de hârtie sau se completează o declarație electronică. Trebuie furnizate următoarele informații:

data;

mențiunea «intrare»;

zona de efort;

poziția în latitudine și longitudine;

ora intrării;

capturile reținute la bord, pe specie, în momentul intrării; și

speciile-țintă.

(c)   Ieșirea dintr-o zonă de efort

Atunci când nava iese dintr-o zonă de efort în care a realizat activități de pescuit și când intră într-o altă zonă de efort în care intenționează să efectueze activități de pescuit, se completează un rând suplimentar în jurnalul de pescuit pe suport de hârtie sau se completează o declarație electronică. Trebuie furnizate următoarele informații:

data;

mențiunea «intrare»;

poziția în latitudine și longitudine;

noua zonă de efort;

ora ieșirii/intrării;

capturile reținute la bord, pe specie, în momentul ieșirii/intrării; și

speciile-țintă.

Atunci când nava de pescuit părăsește o zonă de efort în care a efectuat activități de pescuit și în care nu va mai efectua alte activități de pescuit, se completează un rând suplimentar sau o declarație electronică. Trebuie furnizate următoarele informații:

data;

mențiunea «ieșire»;

poziția în latitudine și longitudine;

zona de efort;

ora plecării;

capturile reținute la bord, pe specie, în momentul ieșirii; și

speciile-țintă.

(d)   Activități de pescuit transzonal  (3).

Atunci când nava de pescuit efectuează activități de pescuit transzonale, se completează un rând suplimentar în jurnalul de pescuit pe suport de hârtie sau se completează o declarație electronică. Trebuie furnizate următoarele informații:

data;

mențiunea «transzonal»;

ora primei ieșiri și zona de efort;

poziția primei intrări în latitudine și longitudine;

ora ultimei ieșiri și zona de efort;

poziția ultimei ieșiri în latitudine și longitudine;

capturile reținute la bord, pe specie, în momentul ieșirii/intrării; și

speciile-țintă.

(e)   Informații suplimentare pentru navele de pescuit care utilizează unelte de pescuit statice:

Atunci când nava de pescuit instalează sau reinstalează unelte de pescuit statice, se introduc următoarele informații:

data;

zona de efort;

poziția în latitudine și longitudine;

mențiunile «instalare» sau «reinstalare»;

ora.

Atunci când nava de pescuit încheie operațiunile de pescuit cu unelte de pescuit statice:

data;

zona de efort;

poziția în latitudine și longitudine;

mențiunea «încheiere»;

ora.

3.2.   Informații privind comunicarea mișcărilor navei

Atunci când o navă de pescuit care efectuează activități de pescuit are obligația de a comunica autorităților competente un raport privind efortul de pescuit, în conformitate cu articolul 28 din regulamentul privind controlul, următoarele informații trebuie înregistrate în plus față de cele menționate la punctul 3.1:

(a)

data și ora comunicării;

(b)

poziția geografică a navei de pescuit în latitudine și longitudine;

(c)

mijlocul de comunicare utilizat și, dacă este cazul, stația radio utilizată; și

(d)

destinația sau destinațiile comunicării.”


(1)  În conformitate cu articolul 10 din Regulamentul (CE) nr. 26/2004 al Comisiei din 30 decembrie 2003 privind registrul flotei de pescuit comunitare (JO L 5, 9.1.2004, p. 25).

(2)  În conformitate cu articolul 15 alineatele (4) și (5) din Regulamentul (UE) nr. 1380/2013 al Parlamentului European și al Consiliului din 11 decembrie 2013 privind politica comună în domeniul pescuitului, astfel cum a fost modificat prin Regulamentul (UE) 2015/812 al Parlamentului European și al Consiliului din 20 mai 2015, în special:

speciile în privința cărora pescuitul este interzis și care sunt identificate ca atare într-un act juridic al Uniunii adoptat în domeniul politicii comune în domeniul pescuitului;

speciile în privința cărora dovezile științifice demonstrează o rată de supraviețuire ridicată, ținând cont de caracteristicile uneltelor, de practicile de pescuit și de ecosistem;

capturile care se încadrează în excepțiile de minimis;

peștii care au fost afectați de prădători.

(3)  Navele care rămân în interiorul unei zone de efort care nu depășește 5 mile marine de fiecare parte a liniei care separă două zone de efort trebuie să își înregistreze prima intrare și ultima ieșire într-un interval de 24 de ore.


ANEXA IV

„ANEXA XII

STANDARDE PRIVIND SCHIMBUL ELECTRONIC DE DATE

Formatul pentru schimbul electronic de date se bazează pe standardul ONU/CEFACT P1000. Schimburile de date legate de activități comerciale similare sunt grupate pe domenii și specificate în documentele privind specificațiile și cerințele comerciale (Business Requirements Specifications – BRS)

Sunt disponibile standarde pentru:

 

P1000 – 1; Principii generale

 

P1000 – 3; Domeniul «Activitate de pescuit»

 

P1000 – 5; Domeniul «Vânzări»

 

P1000 – 7; Domeniul «Poziția navei»

 

P1000 – 12; Domeniul «Raport privind datele de captură agregate»

Documentele BRS și traducerea acestora în format electronic (schemă XML) sunt disponibile pe pagina registrului datelor de referință de pe site-ul Comisiei Europene dedicat pescuitului. Tot pe acest site sunt disponibile și documentele de punere în aplicare care trebuie utilizate pentru schimbul de date.”


ANEXA V

„ANEXA XXIII

LISTA INFORMAȚIILOR NECESARE PENTRU COMPLETAREA RAPOARTELOR DE SUPRAVEGHERE ÎN CEEA CE PRIVEȘTE REPERAREA ȘI DETECTAREA NAVELOR DE PESCUIT

Informații generale

1.

Referința raportului de supraveghere

2.

Data și ora reperării sau a detectării (UTC)

3.

Statul membru de origine și denumirea autorității unice

4.

Tipul și identificarea aeronavei de supraveghere

5.

Poziția și localizarea aeronavei de supraveghere la momentul reperării sau al detectării

Detalii privind nava de pescuit

6.

Statul de pavilion

7.

Numele

8.

Portul de înmatriculare și numărul de înmatriculare extern

9.

Indicativul de apel radio internațional

10.

Numărul atribuit de Organizația Maritimă Internațională

11.

Numărul din registrul flotei comunitare

12.

Descrierea

13.

Tipul

14.

Poziția și locația inițiale în momentul reperării sau al detectării

15.

Direcția și viteza inițiale în momentul reperării sau al detectării

16.

Activitate

Alte informații

17.

Mijlocul de reperare sau de detectare

18.

Contactul cu nava

19.

Detalii privind comunicarea cu nava

20.

Înregistrarea reperării sau a detectării

21.

Observații

22.

Documente anexate

23.

Responsabilul cu întocmirea raportului și semnătura

Instrucțiuni pentru completarea rapoartelor de supraveghere:

1.

Furnizați informații cât mai cuprinzătoare.

2.

Poziția în latitudine și longitudine și locația detaliată (diviziunea ICES, subzona geografică GFCM, subzona NAFO, NEAFC sau CECAF, zona, subzona și diviziunea FAO, iar pe țărm, portul).

3.

Statul de pavilion, numele navei, portul de înmatriculare, numărul de înmatriculare extern, indicativul de apel radio internațional și numărul OMI: aceste informații se obțin prin observarea sau detectarea navei, din date privind nava sau din contactul radio cu nava (sursa de informare trebuie raportată).

4.

Descrierea navei (dacă este reperată vizual): marcaje distinctive, dacă este cazul: precizați dacă numele și portul de înmatriculare a navei erau vizibile sau nu. Notați culorile de pe coca navei și de pe suprastructură, numărul de catarge, poziția punții de comandă și lungimea coșurilor etc.

5.

Tipul navei și al uneltelor de pescuit, astfel cum au fost reperate: de exemplu, navă de pescuit cu paragate, trauler, remorcher, vas fabrică, navă de transport (Clasificarea statistică internațională standard a navelor de pescuit a FAO).

6.

Activitatea navei reperate sau detectate, după caz: raportați, pentru fiecare activitate, dacă nava pescuia, instala unelte de pescuit, efectua o tractare, o transbordare, un transfer sau o remorcare, tranzita, ancora sau orice alte activități (a se detalia), inclusiv data, ora, poziția, direcția și viteza navei pentru fiecare activitate.

7.

Mijlocul de reperare sau de detectare, după caz: explicați în detaliu cum a fost efectuată reperarea sau detectarea, de exemplu, vizual, VMS, radar, radio sau altele (a se detalia)

8.

Contactul cu nava: precizați dacă s-a efectuat un contact cu nava (DA/NU) și mijlocul de comunicare (radio sau altul, a se detalia).

9.

Detalii ale comunicării: rezumați orice comunicare cu nava, indicând numele, naționalitatea și poziția dată de persoana (persoanele) contactată (contactate) de la bordul navei reperate/detectate.

10.

Înregistrarea reperării sau a detectării: indicați dacă reperarea sau detectarea s-a realizat prin fotografiere, înregistrare video sau audio sau prin raport scris.

11.

Observații: semnalați orice alte observații.

12.

Documente anexate: dacă este posibil, anexați o fotografie sau o schiță a navei (desenați profilul navei, indicând orice structuri, profil, catarge sau marcaje distinctive care ar putea fi utilizate pentru identificare).

Instrucțiunile amănunțite care trebuie utilizate pentru completarea rapoartelor sunt disponibile pe pagina registrului datelor de referință de pe site-ul Comisiei Europene dedicat pescuitului.

Norme privind schimbul electronic de rapoarte de supraveghere:

Pentru schimbul electronic de rapoarte de supraveghere, schema XML este disponibilă pe pagina registrului datelor de referință de pe site-ul Comisiei Europene dedicat pescuitului. Tot pe acest site sunt disponibile și documentele de punere în aplicare care trebuie utilizate pentru efectuarea schimbului.”


ANEXA VI

„ANEXA XXVI

FORMATUL RAPORTULUI OBSERVATORILOR ÎNSĂRCINAȚI CU CONTROLUL

DATE PRIVIND OBSERVATORUL

Numele

 

Desemnat de (autoritatea competentă)

 

Numit în post de (autoritatea de angajare)

 

Data de începere

 

Data de încheiere

 


DATE PRIVIND NAVA DE PESCUIT

Tipul

 

Statul de pavilion

 

Numele

 

Numărul de înregistrare în registrul flotei comunitare

 

Identificator extern

 

IRCS

 

Numărul OMI

 

Puterea de propulsie a motorului

 

Lungimea totală

 


TIPURILE DE UNELTE DE PESCUIT TRANSPORTATE

1.

 

2.

 

3.

 


UNELTELE DE PESCUIT OBSERVATE CA FIIND UTILIZATE ÎN TIMPUL CAMPANIEI DE PESCUIT

1.

 

2.

 

3.

 


DATE PRIVND OPERAȚIUNILE DE PESCUIT

Numărul de referință al operațiunii de pescuit (dacă este cazul)

 

Data

 

Tipul de unelte de pescuit utilizat

 

Dimensiuni

 

Dimensiunea ochiului de plasă

 

Dispozitive auxiliare instalate

 

Ora începerii operațiunii

Ora încheierii operațiunii

 

Poziția în momentul începerii operațiunii

 

Adâncimea în momentul începerii operațiunii

 

Adâncimea în momentul încheierii operațiunii

 

Poziția în momentul încheierii operațiunii

 


CAPTURI

Specii

Reținute

Aruncate înapoi în mare

Cantitățile estimate din fiecare specie în kg echivalent greutate în viu

Dimensiunea minimă de referință pentru conservare

 

 

 

Sub dimensiunea minimă de referință pentru conservare

 

 

 

Cantitățile estimate din specia țintă în kg echivalent greutate în viu

Dimensiunea minimă de referință pentru conservare

 

 

 

Sub dimensiunea minimă de referință pentru conservare

 

 

 

Cantitățile estimate din specia țintă în kg echivalent greutate în viu

Dimensiunea minimă de referință pentru conservare

 

 

 

Sub dimensiunea minimă de referință pentru conservare

 

 

 

Capturile totale estimate în kg echivalent greutate în viu

Dimensiunea minimă de referință pentru conservare

 

 

 

Sub dimensiunea minimă de referință pentru conservare

 

 

 

OBSERVAȚII PRIVIND NECONFORMITATEA
REZUMAT PRIVIND ÎNCHEIEREA CAMPANIEI DE PESCUIT

SEMNĂTURA OBSERVATORULUI

DATA”


ANEXA VII

„ANEXA XXVII

RAPOARTE DE INSPECȚIE

INFORMAȚII MINIME NECESARE PENTRU COMPLETAREA RAPOARTELOR DE INSPECȚIE

Instrucțiuni pentru completarea rapoartelor de inspecție:

Furnizați informații cât mai cuprinzătoare. Se introduc informații în măsura în care sunt aplicabile și disponibile. Instrucțiunile amănunțite care trebuie utilizate pentru completarea rapoartelor sunt disponibile pe pagina registrului datelor de referință de pe site-ul Comisiei Europene dedicat pescuitului.

Norme privind schimbul electronic de rapoarte de inspecție:

Pentru schimbul electronic de rapoarte de inspecție, schema XML pentru inspecții este disponibilă pe pagina registrului datelor de referință de pe site-ul Comisiei Europene dedicat pescuitului. Tot pe acest site sunt disponibile și documentele de punere în aplicare care trebuie utilizate pentru efectuarea schimbului.

MODULUL 1: INSPECȚIA UNEI NAVE DE PESCUIT PE MARE

1.

Referința raportului de inspecție  (1)

2.

Statul membru și autoritatea responsabilă cu inspecțiile  (1)

3.

Nava de inspecție (pavilion, nume și număr de înmatriculare extern) (1)

4.

Indicativul de apel radio internațional (1)

5.

Data inspecției (începere) (1)

6.

Ora inspecției (începere) (1)

7.

Data inspecției (încheiere) (1)

8.

Ora inspecției (încheiere) (1)

9.

Poziția navei de inspecție (latitudine, longitudine) (1)

10.

Locația navei de inspecție (zona de pescuit detaliată) (1)

11.

Inspectorul responsabil (1)

12.

Naționalitate

13.

Inspector 2 (1)

14.

Naționalitate

15.

Detalii privind nava de pescuit vizată (nume, număr de înmatriculare extern, pavilion)  (1)

16.

Poziția și locația navei de pescuit, dacă sunt diferite de cele ale navei de inspecție (latitudine, longitudine, zona de pescuit detaliată) (1)

17.

Tipul de navă (1)

18.

Numărul de identificare al certificatului de înmatriculare (1)

19.

Indicativul de apel radio internațional (1)

20.

Numărul atribuit de Organizația Maritimă Internațională (1)

21.

Numărul din registrul flotei comunitare (1)

22.

Detalii privind proprietarul (nume, naționalitate și adresă) (1)

23.

Detalii privind navlositorul (nume, naționalitate și adresă) (1)

24.

Detalii privind agentul (nume, naționalitate și adresă) (1)

25.

Detalii privind comandantul (nume, naționalitate și adresă) (1)

26.

Apel radio înainte de îmbarcare

27.

Jurnalul de pescuit completat înainte de inspecție

28.

Scară de îmbarcare (1)

29.

Identificarea inspectorilor

30.

Încălcări sau observații  (1)

31.

Inspectarea documentelor și autorizațiilor  (1)

32.

Numărul de identificare al certificatului de înmatriculare (1)

33.

Verificarea puterii de propulsie a motorului

34.

Detalii privind licența de pescuit (1)

35.

Detalii privind autorizația de pescuit (1)

36.

VMS operațional (1)

37.

Sistem de monitorizare electronică de la distanță operațional (1)

38.

Numărul (numerele) jurnalului (jurnalelor) de pescuit pe suport de hârtie (1)

39.

Referința jurnalului de pescuit electronic (1)

40.

Referința notificării prealabile (1)

41.

Scopul notificării (1)

42.

Certificatul calei de depozitare a peștelui

43.

Planul de arimare

44.

Tablele de ulaj pentru rezervoarele frigorifice de apă de mare

45.

Certificatul pentru sistemele de cântărire la bord

46.

Calitatea de membru al unei organizații de producători

47.

Detalii privind ultimul port de escală (portul, statul și data) (1)

48.

Încălcări sau observații  (1)

49.

Inspecția capturilor  (1)

50.

Detalii privind capturile de la bord (specii, cantități în echivalent greutate în viu, inclusiv pentru peștii subdimensionați, zona de captură) (1)

51.

Marja de toleranță per specie (1)

52.

Înregistrare separată a peștilor subdimensionați (1)

53.

Arimare separată pentru stocurile de pești demersali în cadrul planurilor multianuale (1)

54.

Arimare separată pentru peștii subdimensionați (1)

55.

Verificarea cântăririi, numărătoarea cutiilor/containerelor, table de ulaj sau eșantionare

56.

Înregistrarea informațiilor privind capturile aruncate înapoi în mare (specii, cantități) (1)

57.

Încălcări sau observații  (1)

58.

Inspecția uneltelor de pescuit  (1)

59.

Detalii privind uneltele de pescuit (tip) (1)

60.

Detalii privind dispozitivul (dispozitivele) de fixare a plaselor sau alte dispozitive (tip) (1)

61.

Detalii privind dimensiunea ochiului de plasă (1)

62.

Detalii privind firele (tip, grosime) (1)

63.

Marcajul uneltelor de pescuit

64.

Încălcări sau observații  (1)

65.

Observațiile inspectorilor  (1)

66.

Observațiile comandantului  (1)

67.

Acțiune sau acțiuni întreprinse  (1)

68.

Semnătura inspectorilor  (1)

69.

Semnătura comandantului  (1)

MODULUL 2: INSPECȚIA UNEI (UNOR) NAVE DE PESCUIT ÎN TIMPUL TRANSBORDĂRII

1.

Referința raportului de inspecție  (2)

2.

Statul membru și autoritatea responsabilă cu inspecțiile  (2)

3.

Nava de inspecție (pavilion, nume și număr de înmatriculare extern) (2)

4.

Indicativul de apel radio internațional (2)

5.

Data inspecției (începere) (2)

6.

Ora inspecției (începere) (2)

7.

Data inspecției (încheiere) (2)

8.

Ora inspecției (încheiere) (2)

9.

Poziția navei de inspecție (latitudine, longitudine) (2)

10.

Locația navei de inspecție (zona de pescuit detaliată) (2)

11.

Locația portului (3)

12.

Portul desemnat (2)

13.

Inspectorul responsabil (2)

14.

Naționalitate

15.

Inspector 2 (2)

16.

Naționalitate

17.

Detalii privind nava de pescuit donatoare (nume, număr de înmatriculare extern, pavilion)  (2)

18.

Poziția și locația navei (latitudine, longitudine, zona de pescuit detaliată) (2)

19.

Tipul de navă (2)

20.

Numărul de identificare al certificatului de înmatriculare (2)

21.

Indicativul de apel radio internațional (2)

22.

Numărul atribuit de Organizația Maritimă Internațională (2)

23.

Numărul din registrul flotei comunitare (2)

24.

Detalii privind proprietarul (nume, naționalitate și adresă) (2)

25.

Detalii privind navlositorul (nume, naționalitate și adresă) (2)

26.

Detalii privind agentul (nume, naționalitate și adresă) (2)

27.

Detalii privind comandantul (nume, naționalitate și adresă) (2)

28.

Verificarea sistemului VMS înainte de îmbarcare

29.

Jurnalul de pescuit completat înainte de transbordare (2)

30.

Încălcări sau observații  (2)

31.

Inspectarea documentelor și autorizațiilor  (2)

32.

Numărul de identificare al certificatului de înmatriculare (2)

33.

Detalii privind licența de pescuit (2)

34.

Detalii privind autorizația de pescuit (2)

35.

Detalii privind autorizația de transbordare (2)

36.

VMS operațional

37.

Numărul (numerele) jurnalului (jurnalelor) de pescuit pe suport de hârtie (2)

38.

Referința jurnalului de pescuit electronic (2)

39.

Referința notificării prealabile (2)

40.

Scopul notificării prealabile (inclusiv regimul INN) (2)

41.

Detalii privind ultimul port de escală (portul, statul și data) (3)

42.

Încălcări sau observații  (2)

43.

Inspecția capturilor  (2)

44.

Detalii privind capturile de la bord (înainte de transbordare) (specii, cantități în greutate de produs, inclusiv pentru peștii subdimensionați, prezentare, zona de captură) (2)

45.

Marja de toleranță per specie (2)

46.

Detalii privind capturile transbordate (specii, cantități în greutate de produs, inclusiv pentru peștii subdimensionați, prezentare, zona de captură) (2)

47.

Încălcări sau observații  (2)

48.

Detalii privind nava de pescuit primitoare (nume, număr de înmatriculare extern, pavilion)  (2)

49.

Poziția și locația navei (latitudine, longitudine, zona de pescuit detaliată) (2)

50.

Tipul de navă (2)

51.

Numărul de identificare al certificatului de înmatriculare (2)

52.

Indicativul de apel radio internațional (2)

53.

Numărul atribuit de Organizația Maritimă Internațională (2)

54.

Numărul din registrul flotei comunitare (2)

55.

Detalii privind proprietarul (nume, naționalitate și adresă) (2)

56.

Detalii privind navlositorul (nume, naționalitate și adresă) (2)

57.

Detalii privind agentul (nume, naționalitate și adresă) (2)

58.

Detalii privind comandantul (nume, naționalitate și adresă) (2)

59.

Verificarea sistemului VMS înainte de îmbarcare

60.

Jurnalul de pescuit completat înainte de transbordare (2)

61.

Încălcări sau observații  (2)

62.

Inspectarea documentelor și autorizațiilor  (2)

63.

Numărul de identificare al certificatului de înmatriculare (2)

64.

Detalii privind licența de pescuit (2)

65.

VMS operațional

66.

Numărul (numerele) jurnalului (jurnalelor) de pescuit pe suport de hârtie (2)

67.

Referința jurnalului de pescuit electronic (2)

68.

Referința notificării prealabile (2)

69.

Scopul notificării prealabile (2)

70.

Detalii privind ultimul port de escală (portul, statul și data) (3)

71.

Încălcări sau observații  (2)

72.

Inspecția capturilor  (2)

73.

Detalii privind capturile de la bord (înainte de transbordare) (specii, cantități în greutate de produs, inclusiv pentru peștii subdimensionați, prezentare, zona de captură) (2)

74.

Detalii privind capturile primite (specii, cantități în greutate de produs, inclusiv pentru peștii subdimensionați, prezentare, zona de captură) (2)

75.

Încălcări sau observații  (2)

76.

Observațiile inspectorilor  (2)

77.

Observațiile comandantului (comandanților)  (2)

78.

Acțiune sau acțiuni întreprinse  (2)

79.

Semnătura inspectorilor  (2)

80.

Semnătura comandantului (comandanților)  (2)

MODULUL 3: INSPECȚIA UNEI NAVE DE PESCUIT ÎN PORT SAU ÎN MOMENTUL DEBARCĂRII ȘI ÎNAINTE DE PRIMA VÂNZARE

1.

Referința raportului de inspecție  (4)

2.

Statul membru și autoritatea responsabilă cu inspecțiile  (4)  (5)

3.

Data inspecției (începerea inspecției) (4)  (5)

4.

Ora inspecției (începerea inspecției) (4)  (5)

5.

Data inspecției (încheierea inspecției) (4)  (5)

6.

Ora inspecției (încheierea inspecției) (4)  (5)

7.

Locația portului (4)  (5)

8.

Portul desemnat (4)  (5)

9.

Inspectorul responsabil (4)

10.

Naționalitate

11.

Inspector 2 (4)

12.

Naționalitate

13.

Detalii privind nava de pescuit vizată (nume, număr de înmatriculare extern, pavilion)  (4)  (5)

14.

Tipul de navă (4)  (5)

15.

Numărul de identificare al certificatului de înmatriculare (4)  (5)

16.

Indicativul de apel radio internațional (4)  (5)

17.

Numărul atribuit de Organizația Maritimă Internațională (4)  (5)

18.

Numărul din registrul flotei comunitare (4)

19.

Detalii privind proprietarul (nume, naționalitate și adresă) (4)  (5)

20.

Detalii privind beneficiarul efectiv (nume, naționalitate și adresă) (4)  (5)

21.

Detalii privind navlositorul (nume, naționalitate și adresă) (4)

22.

Detalii privind agentul (nume, naționalitate și adresă) (4)

23.

Detalii privind comandantul (nume, naționalitate și adresă) (4)

24.

Verificarea sistemului VMS înainte de sosirea la țărm (4)  (5)

25.

Jurnalul de pescuit completat înainte de sosire

26.

Identificarea inspectorilor

27.

Încălcări sau observații  (4)  (5)

28.

Inspectarea documentelor și autorizațiilor  (4)  (5)

29.

Numărul de identificare al certificatului de înmatriculare (4)

30.

Detalii privind licența de pescuit (4)  (5)

31.

Detalii privind autorizația de pescuit (4)  (5)

32.

Detalii privind accesul în port și autorizația de debarcare (4)  (5)

33.

Numărul (numerele) jurnalului (jurnalelor) de pescuit pe suport de hârtie (4)

34.

Referința jurnalului de pescuit electronic (4)

35.

Referința notificării prealabile (4)  (5)

36.

Scopul notificării prealabile (inclusiv regimul INN) (4)  (5)

37.

Certificatul calei de depozitare a peștelui

38.

Planul de arimare

39.

Tablele de ulaj pentru rezervoarele frigorifice de apă de mare

40.

Certificatul pentru sistemele de cântărire la bord

41.

Calitatea de membru al unei organizații de producători

42.

Detalii privind ultimul port de escală (portul, statul și data) (4)  (5)

43.

Încălcări sau observații  (4)  (5)

44.

Inspecția capturilor  (4)  (5)

45.

Detalii privind capturile de la bord (specii, cantități în greutate de produs, inclusiv pentru peștii subdimensionați, prezentare, zona de captură) (4)  (5)

46.

Marja de toleranță per specie (4)

47.

Înregistrarea separată a peștilor subdimensionați (4)

48.

Detalii privind capturile descărcate (specii, cantități în greutate de produs, inclusiv pentru peștii subdimensionați, prezentare, zona de captură) (4)  (5)

49.

Verificarea dimensiunii minime de referință pentru conservare (4)

50.

Etichetarea

51.

Verificarea cântăririi, numărătoarea cutiilor/containerelor sau verificarea eșantionării la descărcare

52.

Verificarea calei după descărcare

53.

Cântărirea capturilor la debarcare

54.

Încălcări sau observații  (4)  (5)

55.

Informații privind transbordarea pentru capturile primite de la altă (alte) navă (nave) de pescuit  (4)  (5)

56.

Detalii privind nava (navele) de pescuit donatoare (numele, numărul de înmatriculare extern, indicativul de apel radio internațional, numărul atribuit de Organizația Maritimă Internațională, numărul din registrul flotei comunitare, pavilionul) (4)  (5)

57.

Detalii privind declarația de transbordare (4)  (5)

58.

Detalii privind capturile transbordate (specii, cantități în greutate de produs, inclusiv pentru peștii subdimensionați, prezentare, zona de captură) (4)  (5)

59.

Alte documente privind capturile (certificate de captură) (4)  (5)

60.

Încălcări sau observații  (4)  (5)

61.

Inspecția uneltelor de pescuit  (4)  (5)

62.

Detalii privind uneltele de pescuit (tip) (4)  (5)

63.

Detalii privind dispozitivul (dispozitivele) de fixare a plaselor sau alte dispozitive (tip) (4)  (5)

64.

Detalii privind dimensiunea ochiului de plasă (4)  (5)

65.

Detalii privind firele (tip, grosime) (4)  (5)

66.

Marcajul uneltelor de pescuit

67.

Încălcări sau observații  (4)  (5)

68.

Statutul navei de pescuit în zona (zonele) ORGP în care au avut loc activitățile de pescuit sau conexe (inclusiv în orice listă a navelor de pescuit INN)  (4)  (5)

69.

Observațiile inspectorilor  (4)

70.

Observațiile comandantului  (4)  (5)

71.

Acțiune sau acțiuni întreprinse  (4)

72.

Semnătura inspectorilor  (4)  (5)

73.

Semnătura comandantului  (4)  (5)

MODULUL 4: INSPECTAREA PIEȚELOR/LOCALURILOR

1.

Referința raportului de inspecție  (6)

2.

Statul membru și autoritatea responsabilă cu inspecțiile  (6)

3.

Data inspecției (începerea inspecției) (6)

4.

Ora inspecției (începerea inspecției) (6)

5.

Data inspecției (încheierea inspecției) (6)

6.

Ora inspecției (încheierea inspecției) (6)

7.

Locația portului (6)

8.

Inspectorul responsabil (6)

9.

Naționalitate

10.

Inspector 2 (6)

11.

Naționalitate

12.

Identificarea inspectorilor

13.

Detalii privind inspecția piețelor sau a localurilor (denumire și adresă)  (6)

14.

Detalii privind proprietarul (nume, naționalitate și adresă) (6)

15.

Detalii privind reprezentantul proprietarului (nume, naționalitate și adresă) (6)

16.

Detalii privind produsele pescărești inspectate (specii, cantități în greutate de produs, inclusiv pentru peștii subdimensionați, prezentare, zona de captură, identificarea navei sau navelor de origine)  (6)

17.

Detalii privind cumpărătorul înregistrat, centrul de licitație sau alte organisme sau persoane responsabile cu prima comercializare a produselor pescărești (nume, naționalitate și adresă) (6)

18.

Verificarea dimensiunii minime de referință pentru conservare (6)

19.

Etichetarea în vederea trasabilității (6)

20.

Standarde comune de comercializare (6)

21.

Categorii de dimensiune

22.

Categorii de prospețime

23.

Inspectarea produselor pescărești supuse unui mecanism de stocare

24.

Produse pescărești cântărite înainte de vânzare

25.

Sisteme de cântărire calibrate și sigilate

26.

Încălcări sau observații  (6)

27.

Inspectarea documentelor aferente produselor pescărești inspectate  (6)

28.

Detalii privind declarația de debarcare

29.

Detalii privind declarația de primire

30.

Detalii privind documentul de transport

31.

Detalii privind facturile și notele de vânzare ale furnizorului

32.

Detalii privind certificatul capturilor efectuate prin pescuitul INN

33.

Detalii privind importatorul (nume, naționalitate și adresă)

34.

Încălcări sau observații  (6)

35.

Observațiile inspectorilor  (6)

36.

Observațiile operatorului  (6)

37.

Acțiune sau acțiuni întreprinse  (6)

38.

Semnătura inspectorilor  (6)

39.

Semnătura operatorului  (6)

MODULUL 5: INSPECȚIA VEHICULULUI DE TRANSPORT

1.

Referința raportului de inspecție  (7)

2.

Statul membru și autoritatea responsabilă cu inspecțiile (*)

3.

Data inspecției (începere) (*)

4.

Ora inspecției (începere) (*)

5.

Data inspecției (încheiere) (*)

6.

Ora inspecției (încheiere) (*)

7.

Locul unde se efectuează inspecția (adresa) (*)

8.

Inspectorul responsabil (*)

9.

Naționalitate

10.

Inspector 2 (*)

11.

Naționalitate

12.

Identificarea inspectorilor

13.

Detalii privind vehiculul vizat (tip și naționalitate) (*)

14.

Identificarea vehiculului tractor (numărul de înmatriculare) (*)

15.

Identificarea vehiculului tractat (numărul de înmatriculare) (*)

16.

Detalii privind proprietarul (nume, naționalitate și adresă) (*)

17.

Detalii privind conducătorul (nume, naționalitate și adresă) (*)

18.

Inspectarea documentelor aferente produselor pescărești (*)

19.

Produse pescărești cântărite înainte de transport (specii, cantități în greutate de produs, inclusiv pentru peștii subdimensionați, prezentare, zona de captură, identificarea navei sau navelor de origine (*)

20.

Destinația vehiculului (*)

21.

Detalii privind documentul de transport

22.

Transmiterea electronică a documentului de transport către statul membru de pavilion

23.

Jurnalul de pescuit al navei de origine anexat documentului de transport

24.

Transmiterea electronică a jurnalului de pescuit al navei de origine către statul membru de pavilion

25.

Alt document referitor la capturi anexat documentului de transport (certificatul de captură)

26.

Documentul de transport primit înainte de sosire de către statul membru de debarcare sau de comercializare

27.

Detalii privind declarația de debarcare

28.

Detalii privind declarația de primire

29.

Verificarea încrucișată a declarațiilor de primire și de debarcare

30.

Detalii privind notele de vânzare și facturile

31.

Etichetarea în vederea trasabilității

32.

Cântărirea prin sondaj a cutiilor/containerelor

33.

Sisteme de cântărire calibrate și sigilate

34.

Registru de cântărire

35.

Vehicul sau container sigilat

36.

Detaliile privind sigiliul care figurează în documentul de transport

37.

Autoritatea responsabilă cu inspecțiile care a aplicat sigiliile (*)

38.

Starea sigiliilor (*)

39.

Încălcări sau observații (*)

40.

Produsele pescărești transportate înainte de cântărire (specii, cantități în greutate de produs, inclusiv pentru peștii subdimensionați, prezentare, zona de captură, identificarea navei sau navelor de origine (*)

41.

Destinația vehiculului (*)

42.

Detalii privind documentul de transport

43.

Transmiterea electronică a documentului de transport către statul membru de pavilion

44.

Jurnalul de pescuit al navei de origine anexat documentului de transport

45.

Transmiterea electronică a jurnalului de pescuit al navei de origine către statul membru de pavilion

46.

Documentul de transport primit înainte de sosire de către statul membru de debarcare sau de comercializare

47.

Detalii privind declarația de debarcare

48.

Cântărirea produselor pescărești observată la sosirea la destinație de către autoritățile competente ale statului membru în cauză

49.

Detalii privind cumpărătorul înregistrat, centrul de licitație sau alte organisme sau persoane responsabile cu prima comercializare a produselor pescărești (nume, naționalitate și adresă) (*)

50.

Vehicul sau container sigilat

51.

Detaliile privind sigiliul care figurează în documentul de transport

52.

Autoritatea responsabilă cu inspecțiile care a aplicat sigiliile (*)

53.

Starea sigiliilor (*)

54.

Încălcări sau observații (*)

55.

Observațiile inspectorilor (*)

56.

Observațiile transportatorului (*)

57.

Acțiune sau acțiuni întreprinse (*)

58.

Semnătura inspectorilor (*)

59.

Semnătura transportatorului (*)


(1)  Informații obligatorii care trebuie colectate și înregistrate în baza de date în conformitate cu articolul 118 din prezentul regulament

(2)  Informații obligatorii care trebuie colectate și înregistrate în baza de date în conformitate cu articolul 118 din prezentul regulament

(3)  Informații suplimentare în cazul inspecției controalelor efectuate de statul portului

(4)  Informații obligatorii care trebuie colectate și înregistrate în baza de date în conformitate cu articolul 118 din prezentul regulament

(5)  Informații suplimentare în cazul inspecției controalelor efectuate de statul portului

(6)  Informații obligatorii care trebuie colectate și înregistrate în baza de date în conformitate cu articolul 118 din prezentul regulament

(7)  Informații obligatorii care trebuie colectate și înregistrate în baza de date în conformitate cu articolul 118 din prezentul regulament”


ANEXA VIII

„ANEXA XXX

PUNCTE CARE TREBUIE ATRIBUITE ÎN CAZ DE ÎNCĂLCĂRI GRAVE

Nr.

Încălcare gravă

Puncte

1

Neîndeplinirea obligațiilor de a înregistra și de a raporta capturile și datele referitoare la capturi, inclusiv datele care trebuie transmise prin sistemul de monitorizare a navelor prin satelit

[Articolul 90 alineatul (1) din regulamentul privind controlul, coroborat cu articolul 42 alineatul (1) litera (a) și cu articolul 3 alineatul (1) litera (b) din Regulamentul (CE) nr. 1005/2008]

3

2

Utilizarea de unelte interzise sau neconforme cu legislația Uniunii

[Articolul 90 alineatul (1) din regulamentul privind controlul, coroborat cu articolul 42 alineatul (1) litera (a) și cu articolul 3 alineatul (1) litera (e) din Regulamentul (CE) nr. 1005/2008]

4

3

Falsificarea sau disimularea marcajelor, a identității sau a numărului de înmatriculare

[Articolul 90 alineatul (1) din regulamentul privind controlul, coroborat cu articolul 42 alineatul (1) litera (a) și cu articolul 3 alineatul (1) litera (f) din Regulamentul (CE) nr. 1005/2008]

5

4

Disimularea, alterarea sau suprimarea elementelor doveditoare care prezintă interes într-o anchetă

[Articolul 90 alineatul (1) din regulamentul privind controlul, coroborat cu articolul 42 alineatul (1) litera (a) și cu articolul 3 alineatul (1) litera (g) din Regulamentul (CE) nr. 1005/2008]

5

5

Îmbarcarea, transbordarea sau debarcarea peștilor subdimensionați cu încălcarea legislației în vigoare sau fără a îndeplini obligațiile privind debarcarea peștilor subdimensionați

[Articolul 90 alineatul (1) din regulamentul privind controlul, coroborat cu articolul 42 alineatul (1) litera (a) și cu articolul 3 alineatul (1) litera (i) din Regulamentul (CE) nr. 1005/2008]

5

6

Efectuarea de activități de pescuit în zona unei organizații regionale de gestionare a pescuitului într-un mod care nu este conform cu sau încalcă măsurile de conservare și gestionare ale respectivei organizații

[Articolul 90 alineatul (1) din regulamentul privind controlul, coroborat cu articolul 42 alineatul (1) litera (a) și cu articolul 3 alineatul (1) litera (k) din Regulamentul (CE) nr. 1005/2008]

5

7

Pescuitul în absența unei licențe, a unei autorizații sau a unui permis valabile, emise de statul de pavilion sau de statul de coastă corespunzător

[Articolul 90 alineatul (1) din regulamentul privind controlul, coroborat cu articolul 42 alineatul (1) litera (a) și cu articolul 3 alineatul (1) litera (a) din Regulamentul (CE) nr. 1005/2008]

7

8

Pescuitul într-o zonă închisă sau în timpul unei sezon închis, fără o cotă alocată, după atingerea unei cote sau dincolo de o limită de adâncime

[Articolul 90 alineatul (1) din regulamentul privind controlul, coroborat cu articolul 42 alineatul (1) litera (a) și cu articolul 3 alineatul (1) litera (c) din Regulamentul (CE) nr. 1005/2008]

6

9

Pescuit direcționat asupra unui stoc care face obiectul unui moratoriu sau pentru care pescuitul este interzis

[Articolul 90 alineatul (1) din regulamentul privind controlul, coroborat cu articolul 42 alineatul (1) litera (a) și cu articolul 3 alineatul (1) litera (d) din Regulamentul (CE) nr. 1005/2008]

7

10

Obstrucționarea activității inspectorilor în exercitarea atribuțiilor lor de control al conformității cu măsurile de conservare și gestionare aplicabile sau a activității observatorilor în exercitarea atribuțiilor lor de observare a respectării normelor aplicabile ale Uniunii

[Articolul 90 alineatul (1) din regulamentul privind controlul, coroborat cu articolul 42 alineatul (1) litera (a) și cu articolul 3 alineatul (1) litera (h) din Regulamentul (CE) nr. 1005/2008]

7

11

Transbordarea către nave de pescuit identificate ca fiind implicate în activități de pescuit INN în sensul Regulamentului (CE) nr. 1005/2008, în special pe cele incluse pe lista de nave de pescuit INN a Uniunii sau pe lista de nave de pescuit INN a unei organizații regionale de gestionare a pescuitului, precum și participarea la operațiuni comune de pescuit cu respectivele nave sau sprijinirea sau realimentarea acestora

[Articolul 90 alineatul (1) din regulamentul privind controlul, coroborat cu articolul 42 alineatul (1) litera (a) și cu articolul 3 alineatul (1) litera (j) din Regulamentul (CE) nr. 1005/2008]

7

12

Utilizarea unei nave de pescuit fără naționalitate, care este prin urmare o navă apatridă în conformitate cu dreptul internațional

[Articolul 90 alineatul (1) din regulamentul privind controlul, coroborat cu articolul 42 alineatul (1) litera (a) și cu articolul 3 alineatul (1) litera (l) din Regulamentul (CE) nr. 1005/2008]”

7


Top