EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32015R0623

Regulamentul (UE, Euratom) 2015/623 al Consiliului din 21 aprilie 2015 de modificare a Regulamentului (UE, Euratom) nr. 1311/2013 de stabilire a cadrului multianual pentru perioada 2014-2020

OJ L 103, 22.4.2015, p. 1–3 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2015/623/oj

22.4.2015   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 103/1


REGULAMENTUL (UE, Euratom) 2015/623 AL CONSILIULUI

din 21 aprilie 2015

de modificare a Regulamentului (UE, Euratom) nr. 1311/2013 de stabilire a cadrului multianual pentru perioada 2014-2020

CONSILIUL UNIUNII EUROPENE,

având în vedere Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene, în special articolul 312,

având în vedere Tratatul de instituire a Comunității Europene a Energiei Atomice și, în special articolul 106a,

având în vedere propunerea Comisiei Europene,

având în vedere aprobarea Parlamentului European,

după transmiterea proiectului de act legislativ către parlamentele naționale,

hotărând în conformitate cu o procedură legislativă specială,

întrucât:

(1)

Articolul 19 din Regulamentul (UE, Euratom) nr. 1311/2013 al Consiliului (1) prevede că în situația adoptării după 1 ianuarie 2014 a unor noi norme sau programe în gestiune partajată pentru fondurile structurale, Fondul de coeziune, Fondul european agricol pentru dezvoltare rurală, Fondul european pentru pescuit și afaceri maritime, Fondul pentru azil, migrație și integrare și Fondul pentru securitate internă, cadrul financiar multianual trebuie revizuit pentru a transfera către exercițiile următoare, peste plafoanele corespunzătoare pentru cheltuieli, alocările neutilizate în 2014. În conformitate cu articolul menționat, revizuirea referitoare la transferul alocărilor neutilizate pentru exercițiul 2014 se adoptă înainte de 1 mai 2015.

(2)

Ca urmare a adoptării cu întârziere, următoarele sume nu au putut fi angajate în 2014 și nici reportate în 2015: 11 216 187 326 EUR în prețuri actuale din alocarea aferentă fondurilor structurale și Fondului de coeziune, 9 446 050 652 EUR în prețuri actuale din alocarea aferentă Fondului european agricol pentru dezvoltare rurală și Fondului european pentru pescuit și afaceri maritime și 442 319 096 EUR din alocarea aferentă Fondului pentru azil, migrație și integrare și Fondului pentru securitate internă.

(3)

Prin urmare, anexa la Regulamentul (UE, Euratom) nr. 1311/2013 ar trebui revizuită prin transferarea creditelor de angajament care nu au fost utilizate în 2014 către anii ulteriori pentru subrubrica 1b, rubrica 2 și rubrica 3. În acest scop, valorile exprimate în prețuri actuale ar trebui transformate în valori exprimate în prețuri corespunzătoare anului 2011.

(4)

Prin urmare, Regulamentul (UE, Euratom) nr. 1311/2013 ar trebui modificat în mod corespunzător,

ADOPTĂ PREZENTUL REGULAMENT:

Articolul 1

Anexa la Regulamentul (UE, Euratom) nr. 1311/2013 se înlocuiește cu textul din anexa la prezentul regulament.

Articolul 2

Prezentul regulament intră în vigoare în a treia zi de la data publicării în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.

Prezentul regulament este obligatoriu în toate elementele sale și se aplică direct în toate statele membre.

Adoptat la Luxemburg, 21 aprilie 2015.

Pentru Consiliu

Președintele

E. RINKĒVIČS


(1)  Regulamentul (UE, Euratom) nr. 1311/2013 al Consiliului din 2 decembrie 2013 de stabilire a cadrului financiar multianual pentru perioada 2014-2020 (JO L 347, 20.12.2013, p. 884).


ANEXĂ

CADRUL FINANCIAR MULTIANUAL (UE-28)

(milioane EUR, prețuri din 2011)

CREDITE DE ANGAJAMENT

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

Total 2014-2020

1.

Creștere inteligentă și favorabilă incluziunii

49 713

72 047

62 771

64 277

65 528

67 214

69 004

450 554

1a:

Competitivitate pentru creștere și locuri de muncă

15 605

16 321

16 726

17 693

18 490

19 700

21 079

125 614

1b:

Coeziune economică, socială și teritorială

34 108

55 726

46 045

46 584

47 038

47 514

47 925

324 940

2.

Creștere durabilă: Resurse naturale

46 981

59 765

58 204

53 448

52 466

51 503

50 558

372 925

din care: Cheltuieli de piață și plăți directe

41 254

40 938

40 418

39 834

39 076

38 332

37 602

277 454

3.

Securitate și cetățenie

1 637

2 269

2 306

2 289

2 312

2 391

2 469

15 673

4.

Europa în lume

7 854

8 083

8 281

8 375

8 553

8 764

8 794

58 704

5.

Administrație

8 218

8 385

8 589

8 807

9 007

9 206

9 417

61 629

din care: Cheltuieli administrative ale instituțiilor

6 649

6 791

6 955

7 110

7 278

7 425

7 590

49 798

6.

Compensări

27

0

0

0

0

0

0

27

TOTAL CREDITE DE ANGAJAMENT

114 430

150 549

140 151

137 196

137 866

139 078

140 242

959 512

ca procentaj din VNB

0,88 %

1,13 %

1,03 %

1,00 %

0,99 %

0,98 %

0,98 %

1,00 %

 

TOTAL CREDITE DE PLATĂ

128 030

131 095

131 046

126 777

129 778

130 893

130 781

908 400

ca procentaj din VNB

0,98 %

0,98 %

0,97 %

0,92 %

0,93 %

0,93 %

0,91 %

0,95 %

Marja disponibilă

0,25 %

0,25 %

0,26 %

0,31 %

0,30 %

0,30 %

0,32 %

0,28 %

Plafonul resurselor proprii ca procentaj din VNB

1,23 %

1,23 %

1,23 %

1,23 %

1,23 %

1,23 %

1,23 %

1,23 %


Top