EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32013R0517

Regulamentul (UE) nr. 517/2013 al Consiliului din 13 mai 2013 de adaptare a anumitor regulamente și decizii în ceea ce privește libera circulație a mărfurilor, libera circulație a persoanelor, dreptul societăților comerciale, politica în domeniul concurenței, agricultura, siguranța alimentară, politica în domeniul veterinar și fitosanitar, politica în domeniul transporturilor, energia, fiscalitatea, statistica, rețelele transeuropene, sistemul judiciar și drepturile fundamentale, justiția, libertatea și securitatea, mediul, uniunea vamală, relațiile externe, politica externă, de securitate și apărare și instituțiile, având în vedere aderarea Republicii Croația

OJ L 158, 10.6.2013, p. 1–71 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Special edition in Croatian: Chapter 01 Volume 010 P. 31 - 101

In force: This act has been changed. Current consolidated version: 20/02/2019

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2013/517/oj

10.6.2013   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 158/1


REGULAMENTUL (UE) NR. 517/2013 AL CONSILIULUI

din 13 mai 2013

de adaptare a anumitor regulamente și decizii în ceea ce privește libera circulație a mărfurilor, libera circulație a persoanelor, dreptul societăților comerciale, politica în domeniul concurenței, agricultura, siguranța alimentară, politica în domeniul veterinar și fitosanitar, politica în domeniul transporturilor, energia, fiscalitatea, statistica, rețelele transeuropene, sistemul judiciar și drepturile fundamentale, justiția, libertatea și securitatea, mediul, uniunea vamală, relațiile externe, politica externă, de securitate și apărare și instituțiile, având în vedere aderarea Republicii Croația

CONSILIUL UNIUNII EUROPENE,

având în vedere Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

având în vedere Tratatul de aderare a Croației, în special articolul 3 alineatul (4),

având în vedere Actul de aderare a Croației, în special articolul 50,

având în vedere propunerea Comisiei Europene,

întrucât:

(1)

În temeiul articolului 50 din Actul de aderare a Croației, în cazul în care acte ale instituțiilor adoptate înainte de aderare necesită adaptări ca urmare a aderării, iar adaptările necesare nu sunt prevăzute în actul de aderare menționat sau în anexele acestuia, Consiliul, hotărând cu majoritate calificată la propunerea Comisiei, adoptă în acest scop actele necesare, dacă actul originar nu a fost adoptat de Comisie.

(2)

Actul final al conferinței care a redactat Tratatul de aderare a Croației a indicat faptul că Înaltele Părți Contractante au ajuns la un acord politic cu privire la un set de adaptări ale actelor adoptate de instituții, necesare având în vedere aderarea, și a invitat Consiliul și Comisia să adopte înainte de aderare aceste adaptări, completate și actualizate dacă este necesar, pentru a ține seama de evoluția dreptului Uniunii.

(3)

Prin urmare, regulamentele și deciziile menționate în prezentul regulament ar trebui modificate în consecință,

ADOPTĂ PREZENTUL REGULAMENT:

Articolul 1

(1)   Următoarele regulamente se modifică în conformitate cu anexa la prezentul regulament:

(a)

în domeniul liberei circulații a mărfurilor:

Regulamentul (CE) nr. 1907/2006 al Parlamentului European și al Consiliului din 18 decembrie 2006 privind înregistrarea, evaluarea, autorizarea și restricționarea substanțelor chimice (REACH), de înființare a Agenției Europene pentru Produse Chimice (1);

Regulamentul (CE) nr. 1272/2008 al Parlamentului European și al Consiliului din 16 decembrie 2008 privind clasificarea, etichetarea și ambalarea substanțelor și a amestecurilor (2);

Regulamentul (CE) nr. 78/2009 al Parlamentului European și al Consiliului din 14 ianuarie 2009 privind omologarea de tip a autovehiculelor în ceea ce privește protecția pietonilor și a altor utilizatori vulnerabili ai drumurilor (3); și

Regulamentul (UE) nr. 1007/2011 al Parlamentului European și al Consiliului din 27 septembrie 2011 privind denumirile fibrelor textile și etichetarea corespunzătoare și marcarea compoziției fibroase a produselor textile (4);

(b)

în domeniul liberei circulații a persoanelor:

Regulamentul (CE) nr. 883/2004 al Parlamentului European și al Consiliului din 29 aprilie 2004 privind coordonarea sistemelor de securitate socială (5);

(c)

în domeniul dreptului societăților comerciale:

Regulamentul (CE) nr. 2157/2001 al Consiliului din 8 octombrie 2001 privind statutul societății europene (SE) (6);

(d)

în ceea ce privește politica în domeniul concurenței:

Regulamentul (CE) nr. 659/1999 al Consiliului din 22 martie 1999 de stabilire a normelor de aplicare a articolului 93 din Tratatul CE (7);

(e)

în domeniul agriculturii:

Regulamentul (CE) nr. 834/2007 al Consiliului din 28 iunie 2007 privind producția ecologică și etichetarea produselor ecologice (8);

Regulamentul (CE) nr. 1234/2007 al Consiliului din 22 octombrie 2007 de instituire a unei organizări comune a piețelor agricole și privind dispoziții specifice referitoare la anumite produse agricole („Regulamentul unic OCP”) (9);

Regulamentul (CE) nr. 73/2009 al Consiliului din 19 ianuarie 2009 de stabilire a unor norme comune pentru sistemele de ajutor direct pentru agricultori în cadrul politicii agricole comune și de instituire a anumitor sisteme de ajutor pentru agricultori (10); și

Regulamentul (CE) nr. 1217/2009 al Consiliului din 30 noiembrie 2009 de creare a unei rețele de colectare de date contabile agricole privind veniturile și activitatea economică a exploatațiilor agricole în Comunitatea Europeană (11);

(f)

în ceea ce privește siguranța alimentară și politica în domeniul veterinar și fitosanitar:

Regulamentul (CE) nr. 1760/2000 al Consiliului și al Parlamentului European din 17 iulie 2000 de stabilire a unui sistem de identificare și înregistrare a bovinelor și privind etichetarea cărnii de vită și mânzat și a produselor din carne de vită și mânzat (12);

Regulamentul (CE) nr. 999/2001 al Parlamentului European și al Consiliului din 22 mai 2001 de stabilire a unor reglementări pentru prevenirea, controlul și eradicarea anumitor forme transmisibile de encefalopatie spongiformă (13);

Regulamentul (CE) nr. 998/2003 al Parlamentului European și al Consiliului din 26 mai 2003 privind cerințele de sănătate animală aplicabile circulației necomerciale a animalelor de companie (14);

Regulamentul (CE) nr. 2160/2003 2160/2003 al Parlamentului European și al Consiliului din 17 noiembrie 2003 privind controlul salmonellei și al altor agenți zoonotici specifici, prezenți în rețeaua alimentară (15);

Regulamentul (CE) nr. 21/2004 al Consiliului din 17 decembrie 2003 de stabilire a unui sistem de identificare și de înregistrare a animalelor din speciile ovină și caprină (16);

Regulamentul (CE) nr. 853/2004 al Parlamentului European și al Consiliului din 29 aprilie 2004 de stabilire a unor norme specifice de igienă care se aplică alimentelor de origine animală (17);

Regulamentul (CE) nr. 854/2004 al Parlamentului European și al Consiliului din 29 aprilie 2004 de stabilire a normelor specifice de organizare a controalelor oficiale privind produsele de origine animală destinate consumului uman (18); și

Regulamentul (CE) nr. 882/2004 al Parlamentului European și al Consiliului din 29 aprilie 2004 privind controalele oficiale efectuate pentru a asigura verificarea conformității cu legislația privind hrana pentru animale și produsele alimentare și cu normele de sănătate animală și de bunăstare a animalelor (19);

(g)

în ceea ce privește politica în domeniul transporturilor:

Regulamentul (CEE) nr. 1192/69 al Consiliului din 26 iunie 1969 privind standardizarea conturilor întreprinderilor feroviare (20);

Regulamentul (CEE) nr. 1108/70 al Consiliului din 4 iunie 1970 de introducere a unui sistem de înregistrare contabilă a cheltuielilor aferente infrastructurilor de transport feroviar, rutier și pe căi navigabile interioare (21);

Regulamentul (CEE) nr. 3821/85 al Consiliului din 20 decembrie 1985 privind aparatura de înregistrare în transportul rutier (22);

Regulamentul (CE) nr. 1071/2009 al Parlamentului European și al Consiliului din 21 octombrie 2009 de stabilire a unor norme comune privind condițiile care trebuie îndeplinite pentru exercitarea ocupației de operator de transport rutier (23);

Regulamentul (CE) nr. 1072/2009 al Parlamentului European și al Consiliului din 21 octombrie 2009 privind normele comune pentru accesul la piața transportului rutier internațional de mărfuri (24); și

Regulamentul (CE) nr. 1073/2009 al Parlamentului European și al Consiliului din 21 octombrie 2009 privind normele comune pentru accesul la piața internațională a serviciilor de transport cu autocarul și autobuzul (25);

(h)

în domeniul fiscalității:

Regulamentul (UE) nr. 904/2010 al Consiliului din 7 octombrie 2010 privind cooperarea administrativă și combaterea fraudei în domeniul taxei pe valoarea adăugată (26); și

Regulamentul (UE) nr. 389/2012 al Consiliului din 2 mai 2012 privind cooperarea administrativă în domeniul accizelor (27);

(i)

în domeniul statisticii:

Regulamentul (CEE) nr. 2658/87 al Consiliului din 23 iulie 1987 privind Nomenclatura tarifară și statistică și Tariful vamal comun (28);

Regulamentul (CE) nr. 2223/96 al Consiliului din 25 iunie 1996 privind Sistemul european de conturi naționale și regionale din Comunitate (29);

Regulamentul (CE) nr. 1221/2002 al Parlamentului European și al Consiliului din 10 iunie 2002 privind conturile trimestriale nefinanciare ale administrației publice (30);

Regulamentul (CE) nr. 437/2003 al Parlamentului European și al Consiliului din 27 februarie 2003 privind rapoartele statistice referitoare la transportul aerian de pasageri, mărfuri și poștă (31);

Regulamentul (CE) nr. 1059/2003 al Parlamentului European și al Consiliului din 26 mai 2003 privind instituirea unui nomenclator comun al unităților teritoriale de statistică (NUTS) (32);

Regulamentul (CE) nr. 1177/2003 al Parlamentului European și al Consiliului din 16 iunie 2003 privind statisticile comunitare referitoare la venit și la condițiile de viață (EU-SILC) (33);

Regulamentul (CE) nr. 501/2004 al Parlamentului European și al Consiliului din 10 martie 2004 privind conturile financiare trimestriale pentru administrația publică (34);

Regulamentul (CE) nr. 1222/2004 al Consiliului din 28 iunie 2004 privind elaborarea și transmiterea datelor referitoare la datoria publică trimestrială (35);

Regulamentul (CE) nr. 1161/2005 al Parlamentului European și al Consiliului din 6 iulie 2005 privind întocmirea conturilor nefinanciare trimestriale pe sector instituțional (36);

Regulamentul (CE) nr. 1921/2006 al Parlamentului European și al Consiliului din 18 decembrie 2006 privind transmiterea de date statistice referitoare la debarcările de produse pescărești în statele membre (37);

Regulamentul (CE) nr. 716/2007 al Parlamentului European și al Consiliului din 20 iunie 2007 privind statisticile comunitare legate de structura și activitatea filialelor străine (38);

Regulamentul (CE) nr. 295/2008 al Parlamentului European și al Consiliului din 11 martie 2008 privind statisticile structurale de întreprindere (39);

Regulamentul (CE) nr. 216/2009 al Parlamentului European și al Consiliului din 11 martie 2009 privind transmiterea statisticilor cu privire la capturile nominale de către statele membre care pescuiesc în alte zone decât Atlanticul de Nord (40);

Regulamentul (CE) nr. 217/2009 al Parlamentului European și al Consiliului din 11 martie 2009 privind furnizarea de statistici referitoare la capturile de pește și la activitatea piscicolă de către statele membre care pescuiesc în Atlanticul de Nord-Vest (41);

Regulamentul (CE) nr. 218/2009 al Parlamentului European și al Consiliului din 11 martie 2009 privind comunicarea datelor statistice referitoare la capturile nominale de către statele membre care practică pescuitul în Atlanticul de Nord-Est (42);

Regulamentul (UE) nr. 1337/2011 al Parlamentului European și al Consiliului din 13 decembrie 2011 referitor la statisticile europene privind culturile permanente (43); și

Regulamentul (UE) nr. 70/2012 al Parlamentului European și al Consiliului din 18 ianuarie 2012 privind datele statistice referitoare la transportul rutier de mărfuri (44);

(j)

în ceea ce privește sistemul judiciar și drepturile fundamentale:

Regulamentul (UE) nr. 211/2011 al Parlamentului European și al Consiliului din 16 februarie 2011 privind inițiativa cetățenească (45);

(k)

în domeniul justiției, libertății și securității:

Regulamentul (CE) nr. 1683/95 al Consiliului din 29 mai 1995 de instituire a unui model uniform de viză (46);

Regulamentul (CE) nr. 1346/2000 al Consiliului din 29 mai 2000 privind procedurile de insolvență (47);

Regulamentul (CE) nr. 44/2001 al Consiliului din 22 decembrie 2000 privind competența judiciară, recunoașterea și executarea hotărârilor în materie civilă și comercială (48);

Regulamentul (CE) nr. 539/2001 al Consiliului din 15 martie 2001 de stabilire a listei țărilor terțe ai căror resortisanți trebuie să dețină viză pentru trecerea frontierelor externe și a listei țărilor terțe ai căror resortisanți sunt exonerați de această obligație (49);

Regulamentul (CE) nr. 1896/2006 al Parlamentului European și al Consiliului din 12 decembrie 2006 de instituire a unei proceduri europene de somație de plată (50);

Regulamentul (CE) nr. 861/2007 al Parlamentului European și al Consiliului din 11 iulie 2007 de stabilire a unei proceduri europene cu privire la cererile cu valoare redusă (51);

Regulamentul (CE) nr. 1393/2007 al Parlamentului European și al Consiliului din 13 noiembrie 2007 privind notificarea sau comunicarea în statele membre a actelor judiciare și extrajudiciare în materie civilă sau comercială (notificarea sau comunicarea actelor) (52); și

Regulamentul (CE) nr. 4/2009 al Consiliului din 18 decembrie 2008 privind competența, legea aplicabilă, recunoașterea și executarea hotărârilor și cooperarea în materie de obligații de întreținere (53);

(l)

în domeniul mediului:

Regulamentul (CE) nr. 1221/2009 al Parlamentului European și al Consiliului din 25 noiembrie 2009 privind participarea voluntară a organizațiilor la un sistem comunitar de management de mediu și audit (EMAS) (54);

(m)

în domeniul uniunii vamale:

Regulamentul (CEE) nr. 2913/92 al Consiliului din 12 octombrie 1992 de instituire a Codului vamal comunitar (55); și

Regulamentul (CE) nr. 1528/2007 al Consiliului din 20 decembrie 2007 privind aplicarea regimurilor aplicabile produselor originare din anumite state care fac parte din grupul statelor din Africa, zona Caraibilor și Pacific (ACP) prevăzute în acordurile de stabilire sau care duc la stabilirea Acordurilor de parteneriat economic (56);

(n)

în domeniul relațiilor externe:

Regulamentul (CEE) nr. 3030/93 al Consiliului din 12 octombrie 1993 privind regimul comun aplicabil importurilor unor produse textile originare din țări terțe (57);

Regulamentul (CE) nr. 517/94 al Consiliului din 7 martie 1994 privind regimul comun aplicabil importurilor de produse textile din anumite țări terțe, care nu sunt reglementate de acorduri, protocoale sau alte înțelegeri bilaterale sau de alte regimuri comunitare specifice de import (58);

Regulamentul (CE) nr. 2368/2002 al Consiliului din 20 decembrie 2002 de punere în aplicare a sistemului de certificare pentru Procesul Kimberley privind comerțul internațional cu diamante brute (59);

Regulamentul (CE) nr. 1236/2005 al Consiliului din 27 iunie 2005 privind comerțul cu anumite bunuri susceptibile de a fi utilizate pentru a impune pedeapsa capitală, tortura și alte pedepse sau tratamente cu cruzime, inumane sau degradante (60); și

Regulamentul (CE) nr. 1215/2009 al Consiliului din 30 noiembrie 2009 privind introducerea unor măsuri comerciale excepționale în favoarea țărilor și teritoriilor participante și legate de procesul de stabilizare și de asociere pus în aplicare de către Uniunea Europeană (61);

(o)

în domeniul politicii externe, de securitate și apărare:

Regulamentul (CE) nr. 2488/2000 al Consiliului din 10 noiembrie 2000 de menținere a înghețării fondurilor pentru dl Milosevic și persoanele asociate acestuia (62);

Regulamentul (CE) nr. 2580/2001 al Consiliului din 27 decembrie 2001 privind măsuri restrictive specifice îndreptate împotriva anumitor persoane și entități în vederea combaterii terorismului (63);

Regulamentul (CE) nr. 881/2002 al Consiliului din 27 mai 2002 de instituire a unor măsuri restrictive specifice împotriva anumitor persoane și entități asociate cu rețeaua Al-Qaida (64);

Regulamentul (CE) nr. 147/2003 al Consiliului din 27 ianuarie 2003 privind anumite măsuri restrictive referitoare la Somalia (65);

Regulamentul (CE) nr. 1210/2003 al Consiliului din 7 iulie 2003 privind anumite restricții specifice în relațiile economice și financiare cu Irak (66);

Regulamentul (CE) nr. 131/2004 al Consiliului din 26 ianuarie 2004 de impunere a unor măsuri restrictive împotriva Sudanului și a Sudanului de Sud (67);

Regulamentul (CE) nr. 234/2004 al Consiliului din 10 februarie 2004 de impunere a unor măsuri restrictive împotriva Liberiei (68);

Regulamentul (CE) nr. 314/2004 al Consiliului din 19 februarie 2004 privind anumite măsuri restrictive împotriva Zimbabwe (69);

Regulamentul (CE) nr. 872/2004 al Consiliului din 29 aprilie 2004 privind noi măsuri restrictive împotriva Liberiei (70);

Regulamentul (CE) nr. 174/2005 al Consiliului din 31 ianuarie 2005 de impunere a anumitor restricții privind acordarea asistenței pentru activități cu caracter militar în Coasta de Fildeș (71);

Regulamentul (CE) nr. 560/2005 al Consiliului din 12 aprilie 2005 de impunere a anumitor măsuri restrictive specifice îndreptate împotriva anumitor persoane și entități având în vedere situația din Coasta de Fildeș (72);

Regulamentul (CE) nr. 889/2005 al Consiliului din 13 iunie 2005 de impunere a anumitor măsuri restrictive împotriva Republicii Democratice Congo (73);

Regulamentul (CE) nr. 1183/2005 al Consiliului din 18 iulie 2005 de instituire a anumitor măsuri speciale împotriva persoanelor ale căror acțiuni încalcă embargoul asupra armelor impus Republicii Democratice Congo (74);

Regulamentul (CE) nr. 1184/2005 al Consiliului din 18 iulie 2005 de impunere a anumitor măsuri restrictive specifice îndreptate împotriva anumitor persoane care obstrucționează procesul de pace și încalcă dreptul internațional în conflictul din regiunea Darfur din Sudan (75);

Regulamentul (CE) nr. 305/2006 al Consiliului din 21 februarie 2006 de impunere a unor măsuri restrictive specifice împotriva anumitor persoane suspectate de implicare în asasinarea fostului prim-ministru libanez Rafiq Hariri (76);

Regulamentul (CE) nr. 765/2006 al Consiliului din 18 mai 2006 privind măsuri restrictive împotriva Belarus (77);

Regulamentul (CE) nr. 1412/2006 al Consiliului din 25 septembrie 2006 privind unele măsuri restrictive împotriva Libanului (78);

Regulamentul (CE) nr. 329/2007 al Consiliului din 27 martie 2007 privind măsuri restrictive împotriva Republicii Populare Democrate Coreene (79);

Regulamentul (CE) nr. 194/2008 al Consiliului din 25 februarie 2008 de reînnoire și de întărire a măsurilor restrictive împotriva Birmaniei/Myanmar (80);

Regulamentul (UE) nr. 1284/2009 al Consiliului din 22 decembrie 2009 de instituire a unor măsuri restrictive specifice împotriva Republicii Guineea (81);

Regulamentul (UE) nr. 356/2010 al Consiliului din 26 aprilie 2010 de impunere a anumitor măsuri restrictive specifice îndreptate împotriva unor persoane fizice sau juridice, entități sau organisme, având în vedere situația din Somalia (82);

Regulamentul (UE) nr. 667/2010 al Consiliului din 26 iulie 2010 privind măsuri restrictive împotriva Eritreei (83);

Regulamentul (UE) nr. 101/2011 al Consiliului din 4 februarie 2011 privind măsuri restrictive împotriva anumitor persoane, entități și organisme având în vedere situația din Tunisia (84);

Regulamentul (UE) nr. 204/2011 al Consiliului din 2 martie 2011 privind măsuri restrictive având în vedere situația din Libia (85);

Regulamentul (UE) nr. 270/2011 al Consiliului din 21 martie 2011 privind măsuri restrictive împotriva anumitor persoane, entități și organisme având în vedere situația din Egipt (86);

Regulamentul (UE) nr. 359/2011 al Consiliului din 12 aprilie 2011 privind măsuri restrictive împotriva anumitor persoane, entități și organisme având în vedere situația din Iran (87);

Regulamentul (UE) nr. 753/2011 al Consiliului din 1 august 2011 privind măsuri restrictive îndreptate împotriva anumitor persoane, grupuri, întreprinderi și entități având în vedere situația din Afganistan (88);

Regulamentul (UE) nr. 36/2012 al Consiliului din 18 ianuarie 2012 privind măsuri restrictive având în vedere situația din Siria (89);

Regulamentul (UE) nr. 267/2012 al Consiliului din 23 martie 2012 privind măsuri restrictive împotriva Iranului (90); și

Regulamentul (UE) nr. 377/2012 al Consiliului din 3 mai 2012 privind măsuri restrictive împotriva anumitor persoane, entități și organisme care amenință pacea, securitatea sau stabilitatea în Republica Guineea-Bissau (91);

(p)

în domeniul instituțiilor:

Regulamentul nr. 1 al Consiliului din 15 aprilie 1958 de stabilire a regimului lingvistic al Comunității Economice Europene (92); și

Regulamentul nr. 1 al Consiliului din 15 aprilie 1958 de stabilire a regimului lingvistic al Comunității Europene a Energiei Atomice (93).

(2)   Următoarele decizii se modifică sau se abrogă în conformitate cu anexa la prezentul regulament:

(a)

în ceea ce privește siguranța alimentară și politica în domeniul veterinar și fitosanitar:

Decizia 2003/17/CE a Consiliului din 16 decembrie 2002 privind echivalența inspecțiilor în câmp la culturile producătoare de semințe, efectuate în țări terțe și echivalența semințelor produse în țări terțe (94);

Decizia 2005/834/CE a Consiliului din 8 noiembrie 2005 privind echivalența controalelor selecțiilor conservative realizate în anumite țări terțe (95);

Decizia 2006/545/CE a Consiliului din 18 iulie 2006 privind echivalarea examinărilor oficiale ale soiurilor efectuate în Croația (96);

Decizia 2008/971/CE a Consiliului din 16 decembrie 2008 privind echivalența materialului forestier de reproducere produs în țari terțe (97); și

Decizia 2009/470/CE a Consiliului din 25 mai 2009 privind anumite cheltuieli în domeniul veterinar (98);

(b)

în ceea ce privește politica în domeniul transporturilor:

Decizia 2012/22/UE a Consiliului din 12 decembrie 2011 cu privire la aderarea Uniunii Europene la Protocolul din 2002 la Convenția de la Atena din 1974 privind transportul pe mare al pasagerilor și al bagajelor lor, cu excepția articolelor 10 și 11 din acesta (99); și

Decizia 2012/23/UE a Consiliului din 12 decembrie 2011 cu privire la aderarea Uniunii Europene la Protocolul din 2002 la Convenția de la Atena din 1974 privind transportul pe mare al pasagerilor și al bagajelor lor, în ceea ce privește articolele 10 și 11 din acesta (100);

(c)

în domeniul energiei:

Decizia nr. 1364/2006/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 6 septembrie 2006 de stabilire a orientărilor pentru rețelele energetice transeuropene (101); și

Decizia 2008/114/CE, Euratom a Consiliului din 12 februarie 2008 de stabilire a Statutului Agenției de aprovizionare a Euratom (102);

(d)

în domeniul rețelelor transeuropene:

Decizia nr. 661/2010/UE a Parlamentului European și a Consiliului din 7 iulie 2010 privind orientările Uniunii pentru dezvoltarea rețelei transeuropene de transport (103);

(e)

în ceea ce privește sistemul judiciar și drepturile fundamentale:

Decizia 96/409/PESC a reprezentanților guvernelor statelor membre, reuniți în cadrul Consiliului din 25 iunie 1996 de instituire a unui document de călătorie provizoriu (104);

(f)

în domeniul justiției, libertății și securității:

Decizia Comitetului Executiv din 22 decembrie 1994 privind certificatul, prevăzut la articolul 75, pentru transportul narcoticelor și al substanțelor psihotrope [SCH/Com-ex (94) 28 rev.] (105);

(g)

în domeniul mediului:

Decizia 97/602/CE a Consiliului din 22 iulie 1997 privind lista menționată la articolul 3 alineatul (1) al doilea paragraf din Regulamentul (CEE) nr. 3254/91 și la articolul 1 alineatul (1) litera (a) din Regulamentul (CE) nr. 35/97 al Comisiei (106);

(h)

în domeniul uniunii vamale:

Decizia 2001/822/CE a Consiliului din 27 noiembrie 2001 privind asocierea țărilor și teritoriilor de peste mări la Comunitatea Europeană („decizie de asociere peste mări”) (107);

(i)

în domeniul politicii externe, de securitate și apărare:

Decizia 2011/292/UE a Consiliului din 31 martie 2011 privind normele de securitate pentru protecția informațiilor UE clasificate (108).

Articolul 2

Prezentul regulament intră în vigoare sub rezerva și de la data intrării în vigoare a Tratatului de aderare a Croației.

Prezentul regulament este obligatoriu în toate elementele sale și se aplică direct în toate statele membre.

Adoptat la Bruxelles, 13 mai 2013.

Pentru Consiliu

Președintele

S. COVENEY


(1)  JO L 396, 30.12.2006, p. 1.

(2)  JO L 353, 31.12.2008, p. 1.

(3)  JO L 35, 4.2.2009, p. 1.

(4)  JO L 272, 18.10.2011, p. 1.

(5)  JO L 166, 30.4.2004, p. 1.

(6)  JO L 294, 10.11.2001, p. 1.

(7)  JO L 83, 27.3.1999, p. 1.

(8)  JO L 189, 20.7.2007, p. 1

(9)  JO L 299, 16.11.2007, p. 1.

(10)  JO L 30, 31.1.2009, p. 16.

(11)  JO L 328, 15.12.2009, p. 27.

(12)  JO L 204, 11.8.2000, p. 1.

(13)  JO L 147, 31.5.2001, p. 1.

(14)  JO L 146, 13.6.2003, p. 1.

(15)  JO L 325, 12.12.2003, p. 1.

(16)  JO L 5, 9.1.2004, p. 8.

(17)  JO L 139, 30.4.2004, p. 55.

(18)  JO L 139, 30.4.2004, p. 206.

(19)  JO L 165, 30.4.2004, p. 1.

(20)  JO L 156, 28.6.1969, p. 8.

(21)  JO L 130, 15.6.1970, p. 4.

(22)  JO L 370, 31.12.1985, p. 8.

(23)  JO L 300, 14.11.2009, p. 51.

(24)  JO L 300, 14.11.2009, p. 72.

(25)  JO L 300, 14.11.2009, p. 88.

(26)  JO L 268, 12.10.2010, p. 1.

(27)  JO L 121, 8.5.2012, p. 1.

(28)  JO L 256, 7.9.1987, p. 1.

(29)  JO L 310, 30.11.1996, p. 1.

(30)  JO L 179, 9.7.2002, p. 1.

(31)  JO L 66, 11.3.2003, p. 1.

(32)  JO L 154, 21.6.2003, p. 1.

(33)  JO L 165, 3.7.2003, p. 1.

(34)  JO L 81, 19.3.2004, p. 1.

(35)  JO L 233, 2.7.2004, p. 1.

(36)  JO L 191, 22.7.2005, p. 22.

(37)  JO L 403, 30.12.2006, p.1.

(38)  JO L 171, 29.6.2007, p. 17.

(39)  JO L 97, 9.4.2008, p. 13.

(40)  JO L 87, 31.3.2009, p. 1.

(41)  JO L 87, 31.3.2009, p. 42.

(42)  JO L 87, 31.3.2009, p. 70.

(43)  JO L 347, 30.12.2011, p. 7.

(44)  JO L 32, 3.2.2012, p. 1.

(45)  JO L 65, 11.3.2011, p. 1.

(46)  JO L 164, 14.7.1995, p. 1.

(47)  JO L 160, 30.6.2000, p. 1.

(48)  JO L 12, 16.1.2001, p. 1.

(49)  JO L 81, 21.3.2001, p. 1.

(50)  JO L 399, 30.12.2006, p. 1.

(51)  JO L 199, 31.7.2007, p. 1.

(52)  JO L 324, 10.12.2007, p. 79.

(53)  JO L 7, 10.1.2009, p. 1.

(54)  JO L 342, 22.12.2009, p. 1.

(55)  JO L 302, 19.10.1992, p. 1.

(56)  JO L 348, 31.12.2007, p. 1.

(57)  JO L 275, 8.11.1993, p. 1.

(58)  JO L 67, 10.3.1994, p. 1.

(59)  JO L 358, 31.12.2002, p. 28.

(60)  JO L 200, 30.7.2005, p. 1.

(61)  JO L 328, 15.12.2009, p. 1.

(62)  JO L 287, 14.11.2000, p. 19.

(63)  JO L 344, 28.12.2001, p. 70.

(64)  JO L 139, 29.5.2002, p. 9.

(65)  JO L 24, 29.1.2003, p. 2.

(66)  JO L 169, 8.7.2003, p. 6.

(67)  JO L 21, 28.1.2004, p. 1.

(68)  JO L 40, 12.2.2004, p. 1.

(69)  JO L 55, 24.2.2004, p. 1.

(70)  JO L 162, 30.4.2004, p. 32.

(71)  JO L 29, 2.2.2005, p. 5.

(72)  JO L 95, 14.4.2005, p. 1.

(73)  JO L 152, 15.6.2005, p. 1.

(74)  JO L 193, 23.7.2005, p. 1.

(75)  JO L 193, 23.7.2005, p. 9.

(76)  JO L 51, 22.2.2006, p. 1.

(77)  JO L 134, 20.5.2006, p. 1.

(78)  JO L 267, 27.9.2006, p. 2.

(79)  JO L 88, 29.3.2007, p. 1.

(80)  JO L 66, 10.3.2008, p. 1.

(81)  JO L 346, 23.12.2009, p. 26.

(82)  JO L 105, 27.4.2010, p. 1.

(83)  JO L 195, 27.7.2010, p. 16.

(84)  JO L 31, 5.2.2011, p. 1.

(85)  JO L 58, 3.3.2011, p. 1.

(86)  JO L 76, 22.3.2011, p. 4.

(87)  JO L 100, 14.4.2011, p. 1.

(88)  JO L 199, 2.8.2011, p. 1.

(89)  JO L 16, 19.1.2012, p. 1.

(90)  JO L 88, 24.3.2012, p. 1.

(91)  JO L 119, 4.5.2012, p. 1.

(92)  JO 17, 6.10.1958, p. 385.

(93)  JO 17, 6.10.1958, p. 401.

(94)  JO L 8, 14.1.2003, p. 10.

(95)  JO L 312, 29.11.2005, p. 51.

(96)  JO L 215, 5.8.2006, p. 28.

(97)  JO L 345, 23.12.2008, p. 83.

(98)  JO L 155, 18.6.2009, p. 30.

(99)  JO L 8, 12.1.2012, p. 1.

(100)  JO L 8, 12.1.2012, p. 13.

(101)  JO L 262, 22.9.2006, p. 1.

(102)  JO L 41, 15.2.2008, p. 15.

(103)  JO L 204, 5.8.2010, p. 1.

(104)  JO L 168, 6.7.1996, p. 4.

(105)  JO L 239, 22.9.2000, p. 463.

(106)  JO L 242, 4.9.1997, p. 64.

(107)  JO L 314, 30.11.2001, p. 1.

(108)  JO L 141, 27.5.2011, p. 17.


ANEXĂ

1.   LIBERA CIRCULAȚIE A MĂRFURILOR

A.   AUTOVEHICULE

În anexa IV la Regulamentul (CE) nr. 78/2009, la punctul 1.1 se adaugă următorul text:

„—

25 pentru Croația”.

B.   CLASIFICAREA, ETICHETAREA ȘI AMBALAREA – SUBSTANȚE ȘI AMESTECURI

Regulamentul (CE) nr. 1272/2008 se modifică după cum urmează:

1.

Partea 1 din anexa III se modifică după cum urmează:

(a)

tabelul 1.1 se modifică după cum urmează:

Codul H200: după secțiunea GA se introduce următorul text:

 

„HR

Nestabilni eksplozivi”

Codul H201: după secțiunea GA se introduce următorul text:

 

„HR

Eksplozivno; opasnost od eksplozije ogromnih razmjera.”

Codul H202: după secțiunea GA se introduce următorul text:

 

„HR

Eksplozivno; velika opasnost od rasprskavanja.”

Codul H203: după secțiunea GA se introduce următorul text:

 

„HR

Eksplozivno; opasnost od vatre, udarnog vala ili rasprskavanja.”

Codul H204: după secțiunea GA se introduce următorul text:

 

„HR

Opasnost od vatre ili rasprskavanja.”

Codul H205: după secțiunea GA se introduce următorul text:

 

„HR

U vatri može izazvati eksploziju ogromnih razmjera.”

Codul H220: după secțiunea GA se introduce următorul text:

 

„HR

Vrlo lako zapaljivi plin.”

Codul H221: după secțiunea GA se introduce următorul text:

 

„HR

Zapaljivi plin.”

Codul H222: după secțiunea GA se introduce următorul text:

 

„HR

Vrlo lako zapaljivi aerosol.”

Codul H223: după secțiunea GA se introduce următorul text:

 

„HR

Zapaljivi aerosol.”

Codul H224: după secțiunea GA se introduce următorul text:

 

„HR

Vrlo lako zapaljiva tekućina i para.”

Codul H225: după secțiunea GA se introduce următorul text:

 

„HR

Lako zapaljiva tekućina i para.”

Codul H226: după secțiunea GA se introduce următorul text:

 

„HR

Zapaljiva tekućina i para.”

Codul H228: după secțiunea GA se introduce următorul text:

 

„HR

Zapaljiva krutina.”

Codul H240: după secțiunea GA se introduce următorul text:

 

„HR

Zagrijavanje može uzrokovati eksploziju.”

Codul H241: după secțiunea GA se introduce următorul text:

 

„HR

Zagrijavanje može uzrokovati požar ili eksploziju.”

Codul H242: după secțiunea GA se introduce următorul text:

 

„HR

Zagrijavanje može uzrokovati požar.”

Codul H250: după secțiunea GA se introduce următorul text:

 

„HR

Samozapaljivo u dodiru sa zrakom.”

Codul H251: după secțiunea GA se introduce următorul text:

 

„HR

Samozagrijavanje; može se zapaliti.”

Codul H252: după secțiunea GA se introduce următorul text:

 

„HR

Samozagrijavanje u velikim količinama; može se zapaliti.”

Codul H260: după secțiunea GA se introduce următorul text:

 

„HR

U dodiru s vodom oslobađa zapaljive plinove koji se mogu spontano zapaliti.”

Codul H261: după secțiunea GA se introduce următorul text:

 

„HR

U dodiru s vodom oslobađa zapaljive plinove.”

Codul H270: după secțiunea GA se introduce următorul text:

 

„HR

Može uzrokovati ili pojačati požar; oksidans.”

Codul H271: după secțiunea GA se introduce următorul text:

 

„HR

Može uzrokovati požar ili eksploziju; jaki oksidans.”

Codul H272: după secțiunea GA se introduce următorul text:

 

„HR

Može pojačati požar; oksidans.”

Codul H280: după secțiunea GA se introduce următorul text:

 

„HR

Sadrži stlačeni plin; zagrijavanje može uzrokovati eksploziju.”

Codul H281: după secțiunea GA se introduce următorul text:

 

„HR

Sadrži pothlađeni, ukapljeni plin; može uzrokovati kriogene opekline ili ozljede.”

Codul H290: după secțiunea GA se introduce următorul text:

 

„HR

Može nagrizati metale.”

(b)

tabelul 1.2 se modifică după cum urmează:

Codul H300: după secțiunea GA se introduce următorul text:

 

„HR

Smrtonosno ako se proguta.”

Codul H301: după secțiunea GA se introduce următorul text:

 

„HR

Otrovno ako se proguta.”

Codul H302: după secțiunea GA se introduce următorul text:

 

„HR

Štetno ako se proguta.”

Codul H304: după secțiunea GA se introduce următorul text:

 

„HR

Može biti smrtonosno ako se proguta i uđe u dišni sustav.”

Codul H310: după secțiunea GA se introduce următorul text:

 

„HR

Smrtonosno u dodiru s kožom.”

Codul H311: după secțiunea GA se introduce următorul text:

 

„HR

Otrovno u dodiru s kožom.”

Codul H312: după secțiunea GA se introduce următorul text:

 

„HR

Štetno u dodiru s kožom.”

Codul H314: după secțiunea GA se introduce următorul text:

 

„HR

Uzrokuje teške opekline kože i ozljede oka.”

Codul H315: după secțiunea GA se introduce următorul text:

 

„HR

Nadražuje kožu.”

Codul H317: după secțiunea GA se introduce următorul text:

 

„HR

Može izazvati alergijsku reakciju na koži.”

Codul H318: după secțiunea GA se introduce următorul text:

 

„HR

Uzrokuje teške ozljede oka.”

Codul H319: după secțiunea GA se introduce următorul text:

 

„HR

Uzrokuje jako nadraživanje oka.”

Codul H330: după secțiunea GA se introduce următorul text:

 

„HR

Smrtonosno ako se udiše.”

Codul H331: după secțiunea GA se introduce următorul text:

 

„HR

Otrovno ako se udiše.”

Codul H332: după secțiunea GA se introduce următorul text:

 

„HR

Štetno ako se udiše.”

Codul H334: după secțiunea GA se introduce următorul text:

 

„HR

Ako se udiše može izazvati simptome alergije ili astme ili poteškoće s disanjem.”

Codul H335: după secțiunea GA se introduce următorul text:

 

„HR

Može nadražiti dišni sustav.”

Codul H336: după secțiunea GA se introduce următorul text:

 

„HR

Može izazvati pospanost ili vrtoglavicu.”

Codul H340: după secțiunea GA se introduce următorul text:

 

„HR

Može izazvati genetska oštećenja <navesti način izloženosti ako je nedvojbeno dokazano da niti jedan drugi način izloženosti ne uzrokuje takvu opasnost>.”

Codul H341: după secțiunea GA se introduce următorul text:

 

„HR

Sumnja na moguća genetska oštećenja <navesti način izloženosti ako je nedvojbeno dokazano da niti jedan drugi način izloženosti ne uzrokuje takvu opasnost>.”

Codul H350: după secțiunea GA se introduce următorul text:

 

„HR

Može uzrokovati rak <navesti način izloženosti ako je nedvojbeno dokazano da niti jedan drugi način izloženosti ne uzrokuje takvu opasnost>.”

Codul H351: după secțiunea GA se introduce următorul text:

 

„HR

Sumnja na moguće uzrokovanje raka <navesti način izloženosti ako je nedvojbeno dokazano da niti jedan drugi način izloženosti ne uzrokuje takvu opasnost>.”

Codul H360: după secțiunea GA se introduce următorul text:

 

„HR

Može štetno djelovati na plodnost ili naškoditi nerođenom djetetu <navesti konkretan učinak ako je poznat > <navesti način izloženosti ako je nedvojbeno dokazano da niti jedan drugi način izloženosti ne uzrokuje takvu opasnost>.”

Codul H361: după secțiunea GA se introduce următorul text:

 

„HR

Sumnja na moguće štetno djelovanje na plodnost ili mogućnost štetnog djelovanja na nerođeno dijete <navesti konkretan učinak ako je poznat > <navesti način izloženosti ako je nedvojbeno dokazano da niti jedan drugi način izloženosti ne uzrokuje takvu opasnost>.”

Codul H362: după secțiunea GA se introduce următorul text:

 

„HR

Može štetno djelovati na djecu koja se hrane majčinim mlijekom.”

Codul H370: după secțiunea GA se introduce următorul text:

 

„HR

Uzrokuje oštećenje organa <ili navesti sve organe na koje djeluje ako je poznato> <navesti način izloženosti ako je nedvojbeno dokazano da niti jedan drugi način izloženosti ne uzrokuje takvu opasnost>.”

Codul H371: după secțiunea GA se introduce următorul text:

 

„HR

Može uzrokovati oštećenje organa <ili navesti sve organe na koje djeluje ako je poznato> <navesti način izloženosti ako je nedvojbeno dokazano da niti jedan drugi način izloženosti ne uzrokuje takvu opasnost>.”

Codul H372: după secțiunea GA se introduce următorul text:

 

„HR

Uzrokuje oštećenje organa <ili navesti sve organe na koje djeluje ako je poznato> tijekom produljene ili ponavljane izloženosti <navesti način izloženosti ako je nedvojbeno dokazano da niti jedan drugi način izloženosti ne uzrokuje takvu opasnost>.”

Codul H373: după secțiunea GA se introduce următorul text:

 

„HR

Može uzrokovati oštećenje organa <ili navesti sve organe na koje djeluje ako je poznato> tijekom produljene ili ponavljane izloženosti <navesti način izloženosti ako je nedvojbeno dokazano da niti jedan drugi način izloženosti ne uzrokuje takvu opasnost>.”

Codurile de pericol combinate H300 + H310: după secțiunea GA se introduce următorul text:

 

„HR

Smrtonosno ako se proguta ili u dodiru s kožom.”

Codurile de pericol combinate H300 + H330: după secțiunea GA se introduce următorul text:

 

„HR

Smrtonosno ako se proguta ili ako se udiše.”

Codurile de pericol combinate H310 + H330: după secțiunea GA se introduce următorul text:

 

„HR

Smrtonosno u dodiru s kožom ili ako se udiše.”

Codurile de pericol combinate H300 + H310 + H330: după secțiunea GA se introduce următorul text:

 

„HR

Smrtonosno ako se proguta, u dodiru s kožom ili ako se udiše.”

Codurile de pericol combinate H301 + H311: după secțiunea GA se introduce următorul text:

 

„HR

Otrovno ako se proguta ili u dodiru s kožom.”

Codurile de pericol combinate H301 + H331: după secțiunea GA se introduce următorul text:

 

„HR

Otrovno ako se proguta ili ako se udiše.”

Codurile de pericol combinate H311 + H331: după secțiunea GA se introduce următorul text:

 

„HR

Otrovno u dodiru s kožom ili ako se udiše.”

Codurile de pericol combinate H301 + H311 + H331: după secțiunea GA se introduce următorul text:

 

„HR

Otrovno ako se proguta, u dodiru s kožom ili ako se udiše.”

Codurile de pericol combinate H302 + H312: după secțiunea GA se introduce următorul text:

 

„HR

Štetno ako se proguta ili u dodiru s kožom.”

Codurile de pericol combinate H302 + H332: după secțiunea GA se introduce următorul text:

 

„HR

Štetno ako se proguta ili ako se udiše.”

Codurile de pericol combinate H312 + H332: după secțiunea GA se introduce următorul text:

 

„HR

Štetno u dodiru s kožom ili ako se udiše.”

Codurile de pericol combinate H302 + H312 + H332: după secțiunea GA se introduce următorul text:

 

„HR

Štetno ako se proguta, u dodiru s kožom ili ako se udiše.”

(c)

tabelul 1.3 se modifică după cum urmează:

Codul H400: după secțiunea GA se introduce următorul text:

 

„HR

Vrlo otrovno za vodeni okoliš.”

Codul H410: după secțiunea GA se introduce următorul text:

 

„HR

Vrlo otrovno za vodeni okoliš, s dugotrajnim učincima.”

Codul H411: după secțiunea GA se introduce următorul text:

 

„HR

Otrovno za vodeni okoliš s dugotrajnim učincima.”

Codul H412: după secțiunea GA se introduce următorul text:

 

„HR

Štetno za vodeni okoliš s dugotrajnim učincima.”

Codul H413: după secțiunea GA se introduce următorul text:

 

„HR

Može uzrokovati dugotrajne štetne učinke na vodeni okoliš.”

Codul H420: după secțiunea GA se introduce următorul text:

 

„HR

Štetno za zdravlje ljudi i okoliš zbog uništavanja ozona u višoj atmosferi.”

2.

Partea 2 din anexa III se modifică după cum urmează:

(a)

tabelul 2.1 se modifică după cum urmează:

Codul EUH 001: după secțiunea GA se introduce următorul text:

 

„HR

Eksplozivno u suhom stanju.”

Codul EUH 006: după secțiunea GA se introduce următorul text:

 

„HR

Eksplozivno u dodiru ili bez dodira sa zrakom.”

Codul EUH 014: după secțiunea GA se introduce următorul text:

 

„HR

Burno reagira s vodom.”

Codul EUH 018: după secțiunea GA se introduce următorul text:

 

„HR

Pri uporabi može nastati zapaljiva/eksplozivna smjesa para-zrak.”

Codul EUH 019: după secțiunea GA se introduce următorul text:

 

„HR

Može stvarati eksplozivne perokside.”

Codul EUH 044: după secțiunea GA se introduce următorul text:

 

„HR

Opasnost od eksplozije ako se zagrijava u zatvorenom prostoru.”

(b)

tabelul 2.2 se modifică după cum urmează:

Codul EUH 029: după secțiunea GA se introduce următorul text:

 

„HR

U dodiru s vodom oslobađa otrovni plin.”

Codul EUH 031: după secțiunea GA se introduce următorul text:

 

„HR

U dodiru s kiselinama oslobađa otrovni plin.”

Codul EUH 032: după secțiunea GA se introduce următorul text:

 

„HR

U dodiru s kiselinama oslobađa vrlo otrovni plin.”

Codul EUH 066: după secțiunea GA se introduce următorul text:

 

„HR

Ponavljano izlaganje može prouzročiti sušenje ili pucanje kože.”

Codul EUH 070: după secțiunea GA se introduce următorul text:

 

„HR

Otrovno u dodiru s očima.”

Codul EUH 071: după secțiunea GA se introduce următorul text:

 

„HR

Nagrizajuće za dišni sustav.”

3.

În partea 3 din anexa III, tabelul se modifică după cum urmează:

Codul EUH 201/201A: după secțiunea GA se introduce următorul text:

 

„HR

Sadrži olovo. Ne smije se koristiti na površinama koje mogu žvakati ili sisati djeca.

Upozorenje! Sadrži olovo.”

Codul EUH 202: după secțiunea GA se introduce următorul text:

 

„HR

Cianoakrilat. Opasnost. Trenutno lijepi kožu i oči. Čuvati izvan dohvata djece.”

Codul EUH 203: după secțiunea GA se introduce următorul text:

 

„HR

Sadrži krom (VI). Može izazvati alergijsku reakciju.”

Codul EUH 204: după secțiunea GA se introduce următorul text:

 

„HR

Sadrži izocianate. Može izazvati alergijsku reakciju.”

Codul EUH 205: după secțiunea GA se introduce următorul text:

 

„HR

Sadrži epoksidne sastojke. Može izazvati alergijsku reakciju.”

Codul EUH 206: după secțiunea GA se introduce următorul text:

 

„HR

Upozorenje! Ne koristiti s drugim proizvodima. Mogu se osloboditi opasni plinovi (klor).”

Codul EUH 207: după secțiunea GA se introduce următorul text:

 

„HR

Upozorenje! Sadrži kadmij. Tijekom uporabe stvara se opasni dim. Vidi podatke dostavljene od proizvođača. Postupati prema uputama o mjerama sigurnosti.”

Codul EUH 208: după secțiunea GA se introduce următorul text:

 

„HR

Sadrži <naziv tvari koja dovodi do preosjetljivosti>. Može izazvati alergijsku reakciju.”

Codul EUH 209/209A: după secțiunea GA se introduce următorul text:

 

„HR

Pri uporabi može postati lako zapaljivo.

Pri uporabi može postati zapaljivo.”

Codul EUH 210: după secțiunea GA se introduce următorul text:

 

„HR

Sigurnosno-tehnički list dostupan na zahtjev.”

Codul EUH 401: după secțiunea GA se introduce următorul text:

 

„HR

Da bi se izbjegli rizici za zdravlje ljudi i okoliš, treba se pridržavati uputa za uporabu.”

4.

Partea 2 din anexa IV se modifică după cum urmează:

(a)

tabelul 1.1 se modifică după cum urmează:

Codul P101: după secțiunea GA se introduce următorul text:

 

„HR

Ako je potrebna liječnička pomoć pokazati spremnik ili naljepnicu.”

Codul P102: după secțiunea GA se introduce următorul text:

 

„HR

Čuvati izvan dohvata djece.”

Codul P103: după secțiunea GA se introduce următorul text:

 

„HR

Prije uporabe pročitati naljepnicu.”

(b)

tabelul 1.2 se modifică după cum urmează:

Codul P201: după secțiunea GA se introduce următorul text:

 

„HR

Prije uporabe pribaviti posebne upute.”

Codul P202: după secțiunea GA se introduce următorul text:

 

„HR

Ne rukovati prije upoznavanja i razumijevanja sigurnosnih mjera predostrožnosti.”

Codul P210: după secțiunea GA se introduce următorul text:

 

„HR

Čuvati odvojeno od topline/iskre/otvorenog plamena/vrućih površina. – Ne pušiti.”

Codul P211: după secțiunea GA se introduce următorul text:

 

„HR

Ne prskati u otvoreni plamen ili drugi izvor paljenja.”

Codul P220: după secțiunea GA se introduce următorul text:

 

„HR

Čuvati/skladištiti odvojeno od odjeće/… /zapaljivih materijala.”

Codul P221: după secțiunea GA se introduce următorul text:

 

„HR

Poduzeti sve mjere opreza za sprječavanje miješanja sa zapaljivim …”

Codul P222: după secțiunea GA se introduce următorul text:

 

„HR

Spriječiti dodir sa zrakom.”

Codul P223: după secțiunea GA se introduce următorul text:

 

„HR

Spriječiti svaki dodir s vodom zbog burne reakcije i mogućeg zapaljenja.”

Codul P230: după secțiunea GA se introduce următorul text:

 

„HR

Čuvati navlaženo s …”

Codul P231: după secțiunea GA se introduce următorul text:

 

„HR

Rukovati u inertnom plinu.”

Codul P232: după secțiunea GA se introduce următorul text:

 

„HR

Zaštititi od vlage.”

Codul P233: după secțiunea GA se introduce următorul text:

 

„HR

Čuvati u dobro zatvorenom spremniku.”

Codul P234: după secțiunea GA se introduce următorul text:

 

„HR

Čuvati samo u originalnom spremniku.”

Codul P235: după secțiunea GA se introduce următorul text:

 

„HR

Održavati hladnim.”

Codul P240: după secțiunea GA se introduce următorul text:

 

„HR

Uzemljiti/učvrstiti spremnik i opremu za prihvat kemikalije.”

Codul P241: după secțiunea GA se introduce următorul text:

 

„HR

Rabiti električnu/ventilacijsku/rasvjetnu/... / opremu koja neće izazvati eksploziju.”

Codul P242: după secțiunea GA se introduce următorul text:

 

„HR

Rabiti samo neiskreći alat.”

Codul P243: după secțiunea GA se introduce următorul text:

 

„HR

Poduzeti mjere protiv pojave statičkog elektriciteta.”

Codul P244: după secțiunea GA se introduce următorul text:

 

„HR

Spriječiti dodir redukcijskih ventila s masti i uljem.”

Codul P250: după secțiunea GA se introduce următorul text:

 

„HR

Ne izlagati mrvljenju/udarcima/… /trenju.”

Codul P251: după secțiunea GA se introduce următorul text:

 

„HR

Posuda je pod tlakom: ne bušiti, niti paliti čak niti nakon uporabe.”

Codul P260: după secțiunea GA se introduce următorul text:

 

„HR

Ne udisati prašinu/dim/plin/maglu/pare/aerosol.”

Codul P261: după secțiunea GA se introduce următorul text:

 

„HR

Izbjegavati udisanje prašine/dima/plina/magle/pare/aerosola.”

Codul P262: după secțiunea GA se introduce următorul text:

 

„HR

Spriječiti dodir s očima, kožom ili odjećom.”

Codul P263: după secțiunea GA se introduce următorul text:

 

„HR

Izbjegavati dodir tijekom trudnoće/dojenja.”

Codul P264: după secțiunea GA se introduce următorul text:

 

„HR

Nakon uporabe temeljito oprati …”

Codul P270: după secțiunea GA se introduce următorul text:

 

„HR

Pri rukovanju proizvodom ne jesti, piti niti pušiti.”

Codul P271: după secțiunea GA se introduce următorul text:

 

„HR

Rabiti samo na otvorenom ili u dobro prozračenom prostoru.”

Codul P272: după secțiunea GA se introduce următorul text:

 

„HR

Zagađena radna odjeća ne smije se iznositi izvan radnog prostora.”

Codul P273: după secțiunea GA se introduce următorul text:

 

„HR

Izbjegavati ispuštanje u okoliš.”

Codul P280: după secțiunea GA se introduce următorul text:

 

„HR

Nositi zaštitne rukavice/zaštitno odijelo/zaštitu za oči/zaštitu za lice.”

Codul P281: după secțiunea GA se introduce următorul text:

 

„HR

Nositi propisanu osobnu zaštitnu opremu.”

Codul P282: după secțiunea GA se introduce următorul text:

 

„HR

Nositi zaštitne rukavice za hladnoću/zaštitu za lice/zaštitu za oči.”

Codul P283: după secțiunea GA se introduce următorul text:

 

„HR

Nositi otpornu na vatru/nezapaljivu odjeću.”

Codul P284: după secțiunea GA se introduce următorul text:

 

„HR

Nositi sredstva za zaštitu dišnog sustava.”

Codul P285: după secțiunea GA se introduce următorul text:

 

„HR

U slučaju nedovoljnog prozračivanja nositi sredstva za zaštitu dišnog sustava.”

Codurile combinate P231 + P232: după secțiunea GA se introduce următorul text:

 

„HR

Rukovati u inertnom plinu. Zaštititi od vlage.”

Codurile combinate P235 + P410: după secțiunea GA se introduce următorul text:

 

„HR

Održavati hladnim. Zaštititi od sunčevog svjetla.”

(c)

tabelul 1.3 se modifică după cum urmează:

Codul P301: după secțiunea GA se introduce următorul text:

 

„HR

AKO SE PROGUTA:”

Codul P302: după secțiunea GA se introduce următorul text:

 

„HR

U SLUČAJU DODIRA S KOŽOM:”

Codul P303: după secțiunea GA se introduce următorul text:

 

„HR

U SLUČAJU DODIRA S KOŽOM (ili kosom):”

Codul P304: după secțiunea GA se introduce următorul text:

 

„HR

AKO SE UDIŠE:”

Codul P305: după secțiunea GA se introduce următorul text:

 

„HR

U SLUČAJU DODIRA S OČIMA:”

Codul P306: după secțiunea GA se introduce următorul text:

 

„HR

U SLUČAJU DODIRA S ODJEĆOM:”

Codul P307: după secțiunea GA se introduce următorul text:

 

„HR

U SLUČAJU izloženosti:”

Codul P308: după secțiunea GA se introduce următorul text:

 

„HR

U SLUČAJU izloženosti ili sumnje na izloženost:”

Codul P309: după secțiunea GA se introduce următorul text:

 

„HR

U SLUČAJU izloženosti ili zdravstvenih tegoba:”

Codul P310: după secțiunea GA se introduce următorul text:

 

„HR

Odmah nazvati CENTAR ZA KONTROLU OTROVANJA ili liječnika.”

Codul P311: după secțiunea GA se introduce următorul text:

 

„HR

Nazvati CENTAR ZA KONTROLU OTROVANJA ili liječnika.”

Codul P312: după secțiunea GA se introduce următorul text:

 

„HR

U slučaju zdravstvenih tegoba nazvati CENTAR ZA KONTROLU OTROVANJA ili liječnika.”

Codul P313: după secțiunea GA se introduce următorul text:

 

„HR

Zatražiti savjet/pomoć liječnika.”

Codul P314: după secțiunea GA se introduce următorul text:

 

„HR

U slučaju zdravstvenih tegoba zatražiti savjet/pomoć liječnika.”

Codul P315: după secțiunea GA se introduce următorul text:

 

„HR

Hitno zatražiti savjet/pomoć liječnika.”

Codul P320: după secțiunea GA se introduce următorul text:

 

„HR

Hitno je potrebna posebna liječnička obrada (vidi … na ovoj naljepnici).”

Codul P321: după secțiunea GA se introduce următorul text:

 

„HR

Potrebna je posebna liječnička obrada (vidi … na ovoj naljepnici).”

Codul P322: după secțiunea GA se introduce următorul text:

 

„HR

Potrebne su posebne mjere (vidi … na ovoj naljepnici).”

Codul P330: după secțiunea GA se introduce următorul text:

 

„HR

Isprati usta.”

Codul P331: după secțiunea GA se introduce următorul text:

 

„HR

NE izazivati povraćanje.”

Codul P332: după secțiunea GA se introduce următorul text:

 

„HR

U slučaju nadražaja kože:”

Codul P333: după secțiunea GA se introduce următorul text:

 

„HR

U slučaju nadražaja ili osipa na koži:”

Codul P334: după secțiunea GA se introduce următorul text:

 

„HR

Uroniti u hladnu vodu/omotati vlažnim zavojem.”

Codul P335: după secțiunea GA se introduce următorul text:

 

„HR

Izmesti zaostale čestice s kože.”

Codul P336: după secțiunea GA se introduce următorul text:

 

„HR

Zamrznute dijelove odmrznuti mlakom vodom. Ne trljati oštećeno mjesto.”

Codul P337: după secțiunea GA se introduce următorul text:

 

„HR

Ako nadražaj oka ne prestaje:”

Codul P338: după secțiunea GA se introduce următorul text:

 

„HR

Ukloniti kontaktne leće ukoliko ih nosite i ako se one lako uklanjaju. Nastaviti ispiranje.”

Codul P340: după secțiunea GA se introduce următorul text:

 

„HR

Premjestiti unesrećenog na svježi zrak, umiriti ga i postaviti u položaj koji olakšava disanje.”

Codul P341: după secțiunea GA se introduce următorul text:

 

„HR

U slučaju otežanog disanja premjestiti unesrećenog na svježi zrak, umiriti ga i postaviti u položaj koji olakšava disanje.”

Codul P342: după secțiunea GA se introduce următorul text:

 

„HR

Pri otežanom disanju:”

Codul P350: după secțiunea GA se introduce următorul text:

 

„HR

Nježno oprati velikom količinom sapuna i vode.”

Codul P351: după secțiunea GA se introduce următorul text:

 

„HR

Oprezno ispirati vodom nekoliko minuta.”

Codul P352: după secțiunea GA se introduce următorul text:

 

„HR

Oprati velikom količinom sapuna i vode.”

Codul P353: după secțiunea GA se introduce următorul text:

 

„HR

Isprati kožu vodom/tuširanjem.”

Codul P360: după secțiunea GA se introduce următorul text:

 

„HR

Odmah isprati zagađenu odjeću i kožu velikom količinom vode prije uklanjanja odjeće.”

Codul P361: după secțiunea GA se introduce următorul text:

 

„HR

Odmah ukloniti/skinuti svu zagađenu odjeću.”

Codul P362: după secțiunea GA se introduce următorul text:

 

„HR

Skinuti zagađenu odjeću i oprati prije ponovne uporabe.”

Codul P363: după secțiunea GA se introduce următorul text:

 

„HR

Oprati zagađenu odjeću prije ponovne uporabe.”

Codul P370: după secțiunea GA se introduce următorul text:

 

„HR

U slučaju požara:”

Codul P371: după secțiunea GA se introduce următorul text:

 

„HR

U slučaju velikog požara i velikih količina:”

Codul P372: după secțiunea GA se introduce următorul text:

 

„HR

Opasnost od eksplozije u slučaju požara.”

Codul P373: după secțiunea GA se introduce următorul text:

 

„HR

NE gasiti vatru kada plamen može zahvatiti eksplozive.”

Codul P374: după secțiunea GA se introduce următorul text:

 

„HR

Gasiti vatru uz odgovarajući oprez s primjerene udaljenosti.”

Codul P375: după secțiunea GA se introduce următorul text:

 

„HR

Gasiti s veće udaljenosti zbog opasnosti od eksplozije.”

Codul P376: după secțiunea GA se introduce următorul text:

 

„HR

Ako je sigurno, zaustaviti istjecanje.”

Codul P377: după secțiunea GA se introduce următorul text:

 

„HR

Požar zbog istjecanja plina:

ne gasiti ako nije moguće sa sigurnošću zaustaviti istjecanje.”

Codul P378: după secțiunea GA se introduce următorul text:

 

„HR

Za gašenje rabiti …”

Codul P380: după secțiunea GA se introduce următorul text:

 

„HR

Evakuirati područje.”

Codul P381: după secțiunea GA se introduce următorul text:

 

„HR

Ukloniti sve izvore paljenja ukoliko je to moguće sigurno učiniti.”

Codul P390: după secțiunea GA se introduce următorul text:

 

„HR

Apsorbirati proliveno kako bi se spriječila materijalna šteta.”

Codul P391: după secțiunea GA se introduce următorul text:

 

„HR

Sakupiti proliveno/rasuto.”

Codurile combinate P301 + 310: după secțiunea GA se introduce următorul text:

 

„HR

AKO SE PROGUTA: odmah nazvati CENTAR ZA KONTROLU OTROVANJA ili lijeènika.”

Codurile combinate P301 + P312: după secțiunea GA se introduce următorul text:

 

„HR

AKO SE PROGUTA: u slučaju zdravstvenih tegoba nazvati CENTAR ZA KONTROLU OTROVANJA ili liječnika.”

Codurile combinate P301 + P330 + P331: după secțiunea GA se introduce următorul text:

 

„HR

AKO SE PROGUTA: isprati usta. NE izazivati povraćanje.”

Codurile combinate P302 + P334: după secțiunea GA se introduce următorul text:

 

„HR

U SLUČAJU DODIRA S KOŽOM: uroniti u hladnu vodu/omotati vlažnim zavojem.”

Codurile combinate P302 + P350: după secțiunea GA se introduce următorul text:

 

„HR

U SLUČAJU DODIRA S KOŽOM: nježno oprati velikom količinom sapuna i vode.”

Codurile combinate P302 + P352: după secțiunea GA se introduce următorul text:

 

„HR

U SLUČAJU DODIRA S KOŽOM: oprati velikom količinom sapuna i vode.”

Codurile combinate P303 + P361 + P353: după secțiunea GA se introduce următorul text:

 

„HR

U SLUČAJU DODIRA S KOŽOM (ili kosom): odmah ukloniti/skinuti svu zagađenu odjeću. Isprati kožu vodom/tuširanjem.”

Codurile combinate P304 + P340: după secțiunea GA se introduce următorul text:

 

„HR

AKO SE UDIŠE: premjestiti unesrećenog na svježi zrak, umiriti ga i postaviti u položaj koji olakšava disanje.”

Codurile combinate P304 + P341: după secțiunea GA se introduce următorul text:

 

„HR

AKO SE UDIŠE: u slučaju otežanog disanja premjestiti unesrećenog na svježi zrak, umiriti ga i postaviti u položaj koji olakšava disanje.”

Codurile combinate P305 + P351 + P338: după secțiunea GA se introduce următorul text:

 

„HR

U SLUČAJU DODIRA S OČIMA: oprezno ispirati vodom nekoliko minuta. ukloniti kontaktne leće ukoliko ih nosite i ako se one lako uklanjaju. Nastaviti ispiranje.”

Codurile combinate P306 + P360: după secțiunea GA se introduce următorul text:

 

„HR

U SLUČAJU DODIRA S ODJEĆOM: odmah isprati zagađenu odjeću i kožu velikom količinom vode prije uklanjanja odjeće.”

Codurile combinate P307 + P311: după secțiunea GA se introduce următorul text:

 

„HR

U SLUČAJU izloženosti: nazvati CENTAR ZA KONTROLU OTROVANJA ili liječnika.”

Codurile combinate P308 + P313: după secțiunea GA se introduce următorul text:

 

„HR

U SLUČAJU izloženosti ili sumnje na izloženost: zatražiti savjet/pomoć liječnika.”

Codurile combinate P309 + P311: după secțiunea GA se introduce următorul text:

 

„HR

U SLUČAJU izloženosti ili zdravstvenih tegoba: nazvati CENTAR ZA KONTROLU OTROVANJA ili liječnika.”

Codurile combinate P332 + P313: după secțiunea GA se introduce următorul text:

 

„HR

U slučaju nadražaja kože: zatražiti savjet/pomoć liječnika.”

Codurile combinate P333 + P313: după secțiunea GA se introduce următorul text:

 

„HR

U slučaju nadražaja ili osipa na koži: zatražiti savjet/pomoć liječnika.”

Codurile combinate P335 + P334: după secțiunea GA se introduce următorul text:

 

„HR

Izmesti zaostale čestice s kože. Uroniti u hladnu vodu/omotati vlažnim zavojem.”

Codurile combinate P337 + P313: după secțiunea GA se introduce următorul text:

 

„HR

Ako nadražaj oka ne prestaje: zatražiti savjet/pomoć liječnika.”

Codurile combinate P342 + P311: după secțiunea GA se introduce următorul text:

 

„HR

Pri otežanom disanju: nazvati CENTAR ZA KONTROLU OTROVANJA ili liječnika.”

Codurile combinate P370 + P376: după secțiunea GA se introduce următorul text:

 

„HR

U slučaju požara: ako je sigurno, zaustaviti istjecanje.”

Codurile combinate P370 + P378: după secțiunea GA se introduce următorul text:

 

„HR

U slučaju požara: za gašenje rabiti …”

Codurile combinate P370 + P380: după secțiunea GA se introduce următorul text:

 

„HR

U slučaju požara: evakuirati područje.”

Codurile combinate P370 + P380 + P375: după secțiunea GA se introduce următorul text:

 

„HR

U slučaju požara: evakuirati područje. Gasiti s veće udaljenosti zbog opasnosti od eksplozije.”

Codurile combinate P371 + P380 + P375: după secțiunea GA se introduce următorul text:

 

„HR

U slučaju velikog požara i velikih količina: evakuirati područje. Gasiti s veće udaljenosti zbog opasnosti od eksplozije.”

(d)

tabelul 1.4 se modifică după cum urmează:

Codul P401: după secțiunea GA se introduce următorul text:

 

„HR

Skladištiti …”

Codul P402: după secțiunea GA se introduce următorul text:

 

„HR

Skladištiti na suhom mjestu.”

Codul P403: după secțiunea GA se introduce următorul text:

 

„HR

Skladištiti na dobro prozračenom mjestu.”

Codul P404: după secțiunea GA se introduce următorul text:

 

„HR

Skladištiti u zatvorenom spremniku.”

Codul P405: după secțiunea GA se introduce următorul text:

 

„HR

Skladištiti pod ključem.”

Codul P406: după secțiunea GA se introduce următorul text:

 

„HR

Skladištiti u spremniku otpornom na nagrizanje/… spremniku s otpornom unutarnjom oblogom.”

Codul P407: după secțiunea GA se introduce următorul text:

 

„HR

Osigurati razmak između polica/paleta.”

Codul P410: după secțiunea GA se introduce următorul text:

 

„HR

Zaštititi od sunčevog svjetla.”

Codul P411: după secțiunea GA se introduce următorul text:

 

„HR

Skladištiti na temperaturi koja ne prelazi …°C/…°F.”

Codul P412: după secțiunea GA se introduce următorul text:

 

„HR

Ne izlagati temperaturi višoj od 50 °C/122 °F.”

Codul P413: după secțiunea GA se introduce următorul text:

 

„HR

Skladištiti količine veće od … kg/ … lbs na temperaturi koja ne prelazi … °C/… °F.”

Codul P420: după secțiunea GA se introduce următorul text:

 

„HR

Skladištiti odvojeno od drugih materijala.”

Codul P422: după secțiunea GA se introduce următorul text:

 

„HR

Skladištiti uz ove uvjete: …”

Codurile combinate P402 + 404: după secțiunea GA se introduce următorul text:

 

„HR

Skladištiti na suhom mjestu. Skladištiti u zatvorenom spremniku.”

Codurile combinate P403 + P233: după secțiunea GA se introduce următorul text:

 

„HR

Skladištiti na dobro prozračenom mjestu. Čuvati u dobro zatvorenom spremniku.”

Codurile combinate P403 + P235: după secțiunea GA se introduce următorul text:

 

„HR

Skladištiti na dobro prozračenom mjestu. Održavati hladnim.”

Codurile combinate P410 + P403: după secțiunea GA se introduce următorul text:

 

„HR

Zaštititi od sunčevog svjetla. Skladištiti na dobro prozračenom mjestu.”

Codurile combinate P410 + P412: după secțiunea GA se introduce următorul text:

 

„HR

Zaštititi od sunčevog svjetla. Ne izlagati temperaturi višoj od 50 °C/122 °F.”

Codurile combinate P411 + P235: după secțiunea GA se introduce următorul text:

 

„HR

Skladištiti na temperaturi koja ne prelazi … °C/… °F. Održavati hladnim.”

(e)

tabelul 1.5 se modifică după cum urmează:

Codul P501: după secțiunea GA se introduce următorul text:

 

„HR

Odložiti sadržaj/spremnik u/na …”

Codul P502: după secțiunea GA se introduce următorul text:

 

„HR

Pogledajte proizvođača / dobavljača zatražiti podatke o recikliranju / preradi.”

C.   ARTICOLE TEXTILE ȘI DE ÎNCĂLȚĂMINTE

În anexa III la Regulamentul (UE) nr. 1007/2011, după secțiunea în limba franceză se introduce următoarea liniuță:

„—

:

în limba croată

:

«runska vuna» ”.

D.   SUBSTANȚE CHIMICE – REACH

La articolul 3 punctul 20 din Regulamentul (CE) nr. 1907/2006, literele (b) și (c) se înlocuiesc cu următorul text:

„(b)

a fost produsă în Comunitate sau în țările care au aderat la Uniunea Europeană la 1 ianuarie 1995, la 1 mai 2004, la 1 ianuarie 2007 sau la 1 iulie 2013, dar nu a fost introdusă pe piață de către producător sau importator nici măcar o dată în cursul celor 15 ani care preced intrarea în vigoare a prezentului regulament, cu condiția ca producătorul sau importatorul să dețină documente justificative în acest sens;

(c)

a fost introdusă pe piață de către producător sau importator, în Comunitate sau în țările care au aderat la Uniunea Europeană la 1 ianuarie 1995, la 1 mai 2004, la 1 ianuarie 2007 sau la 1 iulie 2013, înainte de intrarea în vigoare a prezentului regulament și a fost considerată ca fiind notificată în conformitate cu articolul 8 alineatul (1) prima liniuță din Directiva 67/548/CEE, în versiunea articolului 8 alineatul (1) astfel cum a fost modificat prin Directiva 79/831/CEE, dar nu corespunde definiției unui polimer, prevăzute în prezentul regulament, cu condiția ca producătorul sau importatorul să dețină documente justificative în acest sens, inclusiv dovada faptului că substanța a fost introdusă pe piață, de către orice producător sau importator, în perioada 18 septembrie 1981-31 octombrie 1993 inclusiv;”.

2.   LIBERA CIRCULAȚIE A PERSOANELOR

Regulamentul (CE) nr. 883/2004 se modifică după cum urmează:

(a)

în partea I din anexa I, după mențiunea referitoare la FRANȚA se introduce următorul text:

„CROAȚIA

Avansuri temporare plătite de centrele pentru bunăstare socială în baza obligației de a furniza alocații temporare de întreținere în temeiul Legii familiei (OG 116/03, modificată)”;

(b)

în partea II din anexa I, după menținea referitoare la FRANȚA se introduce următorul text:

„CROAȚIA

Prestație unică în numerar pentru un nou-născut în conformitate cu Legea privind prestațiile de maternitate și parentale (OG 85/08, modificată)

Prestație unică în numerar pentru un copil adoptat în conformitate cu Legea privind prestațiile de maternitate și parentale (OG 85/08, modificată)

Prestații unice în numerar pentru un nou-născut sau un copil adoptat, prevăzute de reglementările privind autoguvernarea locală și regională, în conformitate cu articolul 59 din Legea privind prestațiile de maternitate și parentale (OG 85/08, modificată)”;

(c)

în anexa II se introduc următoarele rubrici:

(i)

după mențiunea referitoare la BULGARIA-GERMANIA:

„BULGARIA-CROAȚIA

Articolul 35 alineatul (3) din Convenția privind securitatea socială din 14 iulie 2003 (recunoașterea perioadelor de asigurări finalizate până la 31 decembrie 1957 pe cheltuiala statului contractant în care persoana asigurată și-a avut reședința la 31 decembrie 1957).”;

(ii)

după mențiunea referitoare la GERMANIA-FRANȚA:

„GERMANIA-CROAȚIA

Articolul 41 din Convenția privind securitatea socială din 24 noiembrie 1997 (reglementarea drepturilor dobândite înainte de 1 ianuarie 1956 în cadrul regimului de securitate socială al celuilalt stat contractant); aplicarea respectivei dispoziții rămâne limitată la persoanele cărora li se adresează convenția.”;

(iii)

după mențiunea referitoare la SPANIA-PORTUGALIA:

„CROAȚIA-ITALIA

(a)

Acordul dintre Iugoslavia și Italia privind reglementarea obligațiilor reciproce de asigurare socială cu referire la punctul 7 din anexa XIV la Tratatul de Pace, încheiat prin schimb de note la 5 februarie 1959 (luarea în considerare a perioadelor de asigurare finalizate înainte de 18 decembrie 1954); aplicarea rămâne limitată la persoanele cărora li se adresează respectivul acord.

(b)

Articolul 44 alineatul (3) din Convenția privind securitatea socială dintre Republica Croația și Republica Italiană din 27 iunie 1997, privind fosta zonă B din teritoriul liber al regiunii Trieste (luarea în considerare a perioadelor de asigurare finalizate înainte de 5 octombrie 1956); aplicarea respectivei dispoziții rămâne limitată la persoanele cărora li se adresează convenția.

CROAȚIA-UNGARIA

Articolul 43 alineatul (6) din Convenția privind securitatea socială din 8 februarie 2005 (recunoașterea perioadelor de asigurare finalizate până la 29 mai 1956 pe cheltuiala statului contractant în care persoana asigurată și-a avut reședința până la 29 mai 1956).

CROAȚIA-AUSTRIA

Articolul 35 din Convenția privind securitatea socială din 16 ianuarie 1997 (luarea în considerare a perioadelor de asigurare finalizate înainte de 1 ianuarie 1956); aplicarea respectivei dispoziții rămâne limitată la persoanele cărora li se adresează convenția.

CROAȚIA-SLOVENIA

(a)

Articolul 35 alineatul (3) din Acordul privind securitatea socială din 28 aprilie 1997 (recunoașterea perioadelor cu bonus în conformitate cu legislația fostului stat unic).

(b)

Articolele 36 și 37 din Acordul privind securitatea socială din 28 aprilie 1997 (prestațiile dobândite înainte de 8 octombrie 1991 rămân obligația statului contractant care le-a acordat); în ceea ce privește perioadele de asigurare finalizate în celălalt stat contractant până la 31 ianuarie 1998, pensiile acordate în perioada 8 octombrie 1991-1 februarie 1998, data intrării în vigoare a acordului susmenționat, fac obiectul recalculării).”;

(d)

în anexa III, după mențiunea referitoare la SPANIA se introduce următorul text:

„CROAȚIA”;

(e)

în anexa VI, după mențiunea referitoare la GRECIA se introduce următorul text:

„CROAȚIA

(a)

Pensia de invaliditate cauzată de accidente de muncă sau boli profesionale, în conformitate cu articolul 52 alineatul (5) din Legea privind asigurările de pensie (OG 102/98, modificată).

(b)

Alocația pentru vătămare corporală, în conformitate cu articolul 56 din Legea privind asigurările de pensie (OG 102/98, modificată).”;

(f)

în partea 2 din anexa VIII, după mențiunea referitoare la FRANȚA se introduce următorul text:

„CROAȚIA

Pensiile din sistemul de asigurări obligatorii bazat pe economiile capitalizate individuale în conformitate cu Legea privind fondurile de pensie obligatorii și voluntare (OG 49/99, modificată) și cu Legea privind societățile de asigurări de pensii și plata pensiilor pe baza economiilor capitalizate individuale (OG 106/99, modificată), cu excepția cazurilor prevăzute la articolele 47 și 48 din Legea privind fondurile de pensie obligatorii și voluntare (pensia de invaliditate pe bază de incapacitate generală de muncă și pensia de urmaș).”

3.   DREPTUL SOCIETĂȚILOR COMERCIALE

Regulamentul (CE) nr. 2157/2001 se modifică după cum urmează:

(a)

în anexa I, după mențiunea referitoare la FRANȚA se introduce următorul text:

„CROAȚIA:

dioničko društvo”;

(b)

în anexa II, după mențiunea referitoare la FRANȚA se introduce următorul text:

„CROAȚIA:

dioničko društvo

društvo s ograničenom odgovornošću”.

4.   POLITICA ÎN DOMENIUL CONCURENȚEI

La articolul 1 litera (b) din Regulamentul (CE) nr. 659/1999, punctul (i) se înlocuiește cu următorul text:

„(i)

fără a aduce atingere articolelor 144 și 172 din Actul de aderare a Austriei, Finlandei și Suediei, anexei IV punctul 3 și apendicelui la respectiva anexă la Actul de aderare a Republicii Cehe, a Estoniei, a Ciprului, a Letoniei, a Lituaniei, a Ungariei, a Maltei, a Poloniei, a Sloveniei și a Slovaciei, anexei V punctul 2 și punctul 3 litera (b) și apendicelui la respectiva anexă la Actul de aderare a Bulgariei și a României sau anexei IV punctul 2 și punctul 3 litera (b) și apendicelui la respectiva anexă la Actul de aderare a Croației, orice ajutor care a existat înainte de intrarea în vigoare a tratatului în aceste state membre, respectiv schemele de ajutor și ajutoarele individuale puse în aplicare anterior și care se aplică și ulterior intrării în vigoare a tratatului;”.

5.   AGRICULTURA

1.

În anexa la Regulamentul (CE) nr. 834/2007, după de mențiunea referitoare la GA se introduce următorul text:

„HR

:

ekološki;”.

2.

Anexa XIa la Regulamentul (CE) nr. 1234/2007 se modifică după cum urmează:

(a)

în tabelul de la punctul III.2 partea A pentru denumirile comerciale pentru carnea provenind de la bovine din categoria V cu vârsta sub 8 luni, după mențiunea pentru Franța se introduce următorul rând:

„Croația teletina”;

(b)

în tabelul de la punctul III.2 partea B pentru denumirile comerciale pentru carnea provenind de la bovine din categoria Z cu vârsta de peste 8 luni și sub 12 luni, după mențiunea pentru Franța se introduce următorul rând:

„Croația mlada junetina”.

3.

La articolul 10a din Regulamentul (CE) nr. 73/2009, alineatele (3) și (4) se înlocuiesc cu următorul text:

„(3)   Alineatele (1) și (2) nu se aplică plăților directe acordate fermierilor din Bulgaria, din Croația, din România, precum și din departamentele franceze de peste mări, din Azore și Madeira, din Insulele Canare și din insulele Mării Egee.

(4)   Prin derogare de la prevederile alineatului (1), reducerea menționată la alineatul respectiv se stabilește la 0 % pentru noi state membre, altele decât Bulgaria, Croația și România.”

4.

Regulamentul (CE) nr. 1217/2009 se modifică după cum urmează:

(a)

la articolul 6 alineatul (1) se adaugă următorul text:

„Croația înființează un comitet național cel mai târziu până la sfârșitul perioadei de șase luni de la data aderării.”;

(b)

în anexa I, după mențiunea referitoare la Franța se introduce următorul text:

„Croația

1.

Kontinentalna Hrvatska

2.

Jadranska Hrvatska

Cu toate acestea, Croația poate constitui o singură diviziune pentru o perioadă de trei ani după aderare.”

6.   SIGURANȚA ALIMENTARĂ, POLITICA ÎN DOMENIUL VETERINAR ȘI FITOSANITAR

A.   LEGISLAȚIA PRIVIND SIGURANȚA ALIMENTARĂ

1.

Secțiunea I din anexa II la Regulamentul (CE) nr. 853/2004 se modifică după cum urmează:

(a)

punctul B.6 al doilea paragraf se înlocuiește cu următorul text:

„Cu toate acestea, în cazul statelor membre, aceste coduri sunt BE, BG, CZ, DK, DE, EE, GR, ES, FR, HR, IE, IT, CY, LV, LT, LU, HU, MT, NL, AT, PL, PT, SI, SK, FI, RO, SE și UK.”;

(b)

punctul B.8 primul paragraf se înlocuiește cu următorul text:

„Atunci când se aplică într-o unitate situată în Comunitate, marca trebuie să aibă forma ovală și să includă acronimul CE, EC, EF, EG, EK, EO, EY, ES, EÜ, EK, EB, EZ sau WE.”

2.

Secțiunea I capitolul III din anexa I la Regulamentul (CE) nr. 854/2004 se modifică după cum urmează:

(a)

la punctul 3 litera (a), al doilea paragraf se înlocuiește cu următorul text:

„Cu toate acestea, în cazul statelor membre, aceste coduri sunt BE, BG, CZ, DK, DE, EE, GR, ES, FR, HR, IE, IT, CY, LV, LT, LU, HU, MT, NL, AT, PL, PT, SI, SK, FI, RO, SE și UK.”;

(b)

la punctul 3 litera (c), primul paragraf se înlocuiește cu următorul text:

„atunci când se aplică într-o unitate situată în Comunitate, marca trebuie să aibă forma ovală și să includă acronimul CE, EC, EF, EG, EK, EO, EY, ES, EÜ, EK, EB, EZ sau WE.”

3.

Anexa I la Regulamentul (CE) nr. 882/2004 se înlocuiește cu următorul text:

„ANEXA I

TERITORII MENȚIONATE LA ARTICOLUL 2 PUNCTUL 15

1.

Teritoriul Regatului Belgiei

2.

Teritoriul Republicii Bulgaria

3.

Teritoriul Republicii Cehe

4.

Teritoriul Regatului Danemarcei, cu excepția Insulelor Feroe și a Groenlandei

5.

Teritoriul Republicii Federale Germania

6.

Teritoriul Republicii Estonia

7.

Teritoriul Irlandei

8.

Teritoriul Republicii Elene

9.

Teritoriul Regatului Spaniei, exceptând Ceuta și Melilla

10.

Teritoriul Republicii Franceze

11.

Teritoriul Republicii Croația

12.

Teritoriul Republicii Italiene

13.

Teritoriul Republicii Cipru

14.

Teritoriul Republicii Letonia

15.

Teritoriul Republicii Lituania

16.

Teritoriul Marelui Ducat al Luxemburgului

17.

Teritoriul Ungariei

18.

Teritoriul Republicii Malta

19.

Teritoriul Regatului Țărilor de Jos din Europa

20.

Teritoriul Republicii Austria

21.

Teritoriul Republicii Polone

22.

Teritoriul Republicii Portugheze

23.

Teritoriul României

24.

Teritoriul Republicii Slovenia

25.

Teritoriul Republicii Slovace

26.

Teritoriul Republicii Finlanda

27.

Teritoriul Regatului Suediei

28.

Teritoriul Regatului Unit al Marii Britanii și Irlandei de Nord.”

B.   LEGISLAȚIA VETERINARĂ

1.

Regulamentul (CE) nr. 1760/2000 se modifică după cum urmează:

(a)

la articolul 4 alineatul (1), după a treia teză de la primul paragraf se introduce următoarea teză:

„Toate animalele dintr-o exploatație situată în Croația născute până la data aderării sau destinate după această dată comerțului intracomunitar sunt identificate cu o crotalie aprobată de autoritatea competentă, aplicată pe fiecare ureche.”;

(b)

la articolul 4 alineatul (2), după al cincilea paragraf se introduce următorul paragraf:

„Niciun animal născut în Croația după data aderării nu poate părăsi o exploatație fără a fi identificat conform dispozițiilor prezentului articol.”;

(c)

la articolul 6 alineatul (1), după al treilea paragraf se introduce următorul paragraf:

„Începând de la data aderării, pentru fiecare animal care va trebui identificat în conformitate cu articolul 4, autoritatea competentă din Croația eliberează un pașaport în termen de 14 zile de la notificarea nașterii sau, în cazul unor animale importate din țări terțe, în termen de 14 zile de la notificarea noii sale identificări de către statul membru în cauză în conformitate cu articolul 4 alineatul (3).”;

(d)

la articolul 20 se introduce următoarea teză:

„Croația îndeplinește această obligație în maximum trei luni de la data aderării.”

2.

În capitolul A punctul 3 din anexa X la Regulamentul (CE) nr. 999/2001, după mențiunea referitoare la Franța se introduce în listă următorul text:

„Croația

:

Hrvatski veterinarski institut

Savska cesta 143

10 000 Zagreb”.

3.

În partea B secțiunea 2 din anexa II la Regulamentul (CE) nr. 998/2003, se elimină următoarea mențiune:

„HR

Croația”.

4.

La articolul 5 alineatul (7) din Regulamentul (CE) nr. 2160/2003 se adaugă următorul paragraf:

„În cazul Croației, a cărei aderare intervine după ce data de depunere a programelor naționale de control fixată pentru alte state membre a trecut deja, data de depunere este data aderării.”

5.

Regulamentul (CE) nr. 21/2004 se modifică după cum urmează:

(a)

la articolul 4 alineatele (1) și (4), articolul 6 alineatul (1), articolul 7 alineatul (3) și articolul 8 alineatul (1), textul „sau, pentru Bulgaria și România, data aderării” se înlocuiește cu următorul text: „sau, pentru Bulgaria, România și Croația, data aderării fiecăreia”;

(b)

la articolul 8 alineatul (5), după textul „1 ianuarie 2008” se adaugă următorul text:

„sau, în cazul Croației, data aderării,”;

(c)

la articolul 9 alineatul (3), după textul „31 decembrie 2009” se adaugă următorul text:

„sau, în cazul Croației, data aderării,”;

(d)

anexa se modifică după cum urmează:

(i)

la nota de subsol (1) se introduce următorul text:

„Croația

HR

191”;

(ii)

în partea B punctul 1, după „9 iulie 2005” se introduce următorul text:

„sau, în cazul Croației, data aderării,”;

(iii)

în partea C punctul 2, după „1 ianuarie 2011” se introduce următorul text:

„sau, în cazul Croației, data aderării,”.

6.

La articolul 27 din Decizia 2009/470/CE se adaugă următorul alineat:

„(12)   Pentru programele care urmează a fi puse în aplicare de Croația în 2013, datele de: 30 aprilie, menționată la alineatul (2), 15 septembrie, menționată la alineatul (4), și 30 noiembrie, menționată la alineatul (5), nu se aplică.”

C.   LEGISLAȚIA FITOSANITARĂ

1.

În anexa I la Decizia 2003/17/CE se elimină mențiunea referitoare la Croația.

2.

Anexa la Decizia 2005/834/CE se modifică după cum urmează:

(a)

se elimină mențiunea referitoare la Croația (HR);

(b)

la nota de subsol (*) se elimină următorul text:

„HR — Croația,”.

3.

Decizia 2006/545/CE se abrogă.

4.

Anexa I la Decizia 2008/971/CE se modifică după cum urmează:

(a)

se elimină mențiunea referitoare la Croația (HR);

(b)

din nota de subsol (*) se elimină următorul text:

„HR — Croația,”.

7.   POLITICA ÎN DOMENIUL TRANSPORTURILOR

A.   TRANSPORTURILE INTERNE

Anexa II la Regulamentul (CEE) nr. 1108/70 se modifică după cum urmează:

(a)

la rubrica „A. 1. CĂI FERATE — Rețele principale” se adaugă următorul text:

„Republica Croația

— HŽ Infrastruktura d.o.o.”;

(b)

la rubrica „B — DRUMURI” se adaugă următorul text:

„Republica Croația

1.

Autoceste

2.

Državne ceste

3.

Županijske ceste

4.

Lokalne ceste”.

B.   TRANSPORTUL RUTIER

1.

Regulamentul (CEE) nr. 3821/85 se modifică după cum urmează:

(a)

anexa I B partea IV punctul 1 se modifică după cum urmează:

(i)

al treilea paragraf se înlocuiește cu următorul text:

„aceleași cuvinte în celelalte limbi oficiale ale Comunității, tipărite ca fundal al cardului:

BG

КАРТА НА ВОДАЧА

КОНТРОЛНА КАРТА

КАРТАЗА МОНТАЖ И НАСТРОЙКИ

КАРТА НА ПРЕВОЗВАЧА

ES

TARJETA DEL CONDUCTOR

TARJETA DE CONTROL

TARJETA DEL CENTRO DE ENSAYO

TARJETA DE LA EMPRESA

CS

KARTA ŘIDIČE

KONTROLNÍ KARTA

KARTA DÍLNY

KARTA PODNIKU

DA

FØRERKORT

KONTROLKORT

VÆRKSTEDSKORT

VIRKSOMHEDSKORT

DE

FAHRERKARTE

KONTROLLKARTE

WERKSTATTKARTE

UNTERNEHMENSKARTE

ET

AUTOJUHI KAART

KONTROLLIJA KAART

TÖÖKOJA KAART

TÖÖANDJA KAART

EL

ΚΑΡΤΑ ΟΔΗΓΟΥ

ΚΑΡΤΑ ΕΛΕΓΧΟΥ

ΚΑΡΤΑ ΚΕΝΤΡΟΥ ΔΟΚΙΜΩΝ

ΚΑΡΤΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ

EN

DRIVER CARD

CONTROL CARD

WORKSHOP CARD

COMPANY CARD

FR

CARTE DE CONDUCTEUR

CARTE DE CONTROLEUR

CARTE D’ATELIER

CARTE D’ENTREPRISE

HR

KARTICA VOZAČA

NADZORNA KARTICA

KARTICA RADIONICE

KARTICA PRIJEVOZNIKA

GA

CÁRTA TIOMÁNAÍ

CÁRTA STIÚRTHA

CÁRTA CEARDLAINNE

CÁRTA COMHLACHTA

IT

CARTA DEL CONDUCENTE

CARTA DI CONTROLLO

CARTA DELL’OFFICINA

CARTA DELL' AZIENDA

LV

VADĪTĀJA KARTE

KONTROLKARTE

DARBNĪCAS KARTE

UZŅĒMUMA KARTE

LT

VAIRUOTOJO KORTELĖ

KONTROLĖS KORTELĖ

DIRBTUVĖS KORTELĖ

ĮMONĖS KORTELĖ

HU

GÉPJÁRMŰVEZETŐI KÁRTYA

ELLENŐRI KÁRTYA

MŰHELYKÁRTYA

ÜZEMBENTARTÓI KÁRTYA

MT

KARTA TAS-SEWWIEQ

KARTA TAL-KONTROLL

KARTA TAL-ISTAZZJON TAT-TESTIJIET

KARTA TAL-KUMPANNIJA

NL

BESTUURDERS KAART

CONTROLEKAART

WERKPLAATSKAART

BEDRIJFSKAART

PL

KARTA KIEROWCY

KARTA KONTROLNA

KARTA WARSZTATOWA

KARTA PRZEDSIĘBIORSTWA

PT

CARTÃO DE CONDUTOR

CARTÃO DE CONTROLO

CARTÃO DO CENTRO DE ENSAIO

CARTÃO DE EMPRESA

RO

CARTELA CONDUCĂTORULUI AUTO

CARTELA DE CONTROL

CARTELA AGENTULUI ECONOMIC AUTORIZAT

CARTELA OPERATORULUI DE TRANSPORT

SK

KARTA VODIČA

KONTROLNÁ KARTA

DIELENSKÁ KARTA

PODNIKOVÁ KARTA

SL

VOZNIKOVA KARTICA

KONTROLNA KARTICA

KARTICA PREIZKUŠEVALIŠČA

KARTICA PODJETJA

FI

KULJETTAJAKORTTI

VALVONTAKORTTI

KORJAAMOKORTTI

YRITYSKORTTI

SV

FÖRARKORT

KONTROLLKORT

VERKSTADSKORT

FÖRETAGSKORT”

(ii)

al cincilea paragraf se înlocuiește cu următorul text:

„semnul distinctiv al statului membru emitent al cardului, tipărit cu alb într-un dreptunghi albastru și înconjurat de 12 stele galbene; semnele distinctive sunt următoarele:

B

:

Belgia

BG

:

Bulgaria

CZ

:

Republica Cehă

DK

:

Danemarca

D

:

Germania

EST

:

Estonia

GR

:

Grecia

E

:

Spania

F

:

Franța

HR

:

Croația

IRL

:

Irlanda

I

:

Italia

CY

:

Cipru

LV

:

Letonia

LT

:

Lituania

L

:

Luxemburg

H

:

Ungaria

M

:

Malta

NL

:

Țările de Jos

A

:

Austria

PL

:

Polonia

P

:

Portugalia

RO

:

România

SLO

:

Slovenia

SK

:

Slovacia

FIN

:

Finlanda

S

:

Suedia

UK

:

Regatul Unit.”

(b)

în anexa II secțiunea I punctul 1, după mențiunea referitoare la Franța se introduce următorul text:

„Croația

25,”.

2.

În anexa III la Regulamentul (CE) nr. 1071/2009, nota de subsol (1) se înlocuiește cu următorul text:

„(1)

Semnele distinctive ale statelor membre sunt: (B) Belgia, (BG) Bulgaria, (CZ) Republica Cehă, (DK) Danemarca, (D) Germania, (EST) Estonia, (IRL) Irlanda, (GR) Grecia, (E) Spania, (F) Franța, (HR) Croația, (I) Italia, (CY) Cipru, (LV) Letonia, (LT) Lituania, (L) Luxemburg, (H) Ungaria, (M) Malta, (NL) Țările de Jos, (A) Austria, (PL) Polonia, (P) Portugalia, (RO) România, (SLO) Slovenia, (SK) Slovacia, (FIN) Finlanda, (S) Suedia, (UK) Regatul Unit.”

3.

Regulamentul (CE) nr. 1072/2009 se modifică după cum urmează:

(a)

în anexa II, nota de subsol (1) se înlocuiește cu următorul text:

„(1)

Semnele distinctive ale statelor membre sunt: (B) Belgia, (BG) Bulgaria, (CZ) Republica Cehă, (DK) Danemarca, (D) Germania, (EST) Estonia, (IRL) Irlanda, (GR) Grecia, (E) Spania, (F) Franța, (HR) Croația, (I) Italia, (CY) Cipru, (LV) Letonia, (LT) Lituania, (L) Luxemburg, (H) Ungaria, (M) Malta, (NL) Țările de Jos, (A) Austria, (PL) Polonia, (P) Portugalia, (RO) România, (SLO) Slovenia, (SK) Slovacia, (FIN) Finlanda, (S) Suedia, (UK) Regatul Unit.”;

(b)

în anexa III, nota de subsol (1) se înlocuiește cu următorul text:

„(1)

Semnele distinctive ale statelor membre sunt: (B) Belgia, (BG) Bulgaria, (CZ) Republica Cehă, (DK) Danemarca, (D) Germania, (EST) Estonia, (IRL) Irlanda, (GR) Grecia, (E) Spania, (F) Franța, (HR) Croația, (I) Italia, (CY) Cipru, (LV) Letonia, (LT) Lituania, (L) Luxemburg, (H) Ungaria, (M) Malta, (NL) Țările de Jos, (A) Austria, (PL) Polonia, (P) Portugalia, (RO) România, (SLO) Slovenia, (SK) Slovacia, (FIN) Finlanda, (S) Suedia, (UK) Regatul Unit.”

4.

În anexa II din Regulamentul (CE) nr. 1073/2009, nota de subsol (1) se înlocuiește cu următorul text:

„(1)

Semnele distinctive ale statelor membre sunt: (B) Belgia, (BG) Bulgaria, (CZ) Republica Cehă, (DK) Danemarca, (D) Germania, (EST) Estonia, (IRL) Irlanda, (GR) Grecia, (E) Spania, (F) Franța, (HR) Croația, (I) Italia, (CY) Cipru, (LV) Letonia, (LT) Lituania, (L) Luxemburg, (H) Ungaria, (M) Malta, (NL) Țările de Jos, (A) Austria, (PL) Polonia, (P) Portugalia, (RO) România, (SLO) Slovenia, (SK) Slovacia, (FIN) Finlanda, (S) Suedia, (UK) Regatul Unit.”

C.   TRANSPORTUL FEROVIAR

La articolul 3 alineatul (1) din Regulamentul (CEE) nr. 1192/69 se adaugă următorul text:

„—

HŽ Infrastruktura d.o.o.,

HŽ Putnički prijevoz d.o.o.,

HŽ Cargo d.o.o.”

D.   TRANSPORTUL MARITIM

1.

La articolul 2 alineatul (2) din Decizia 2012/22/UE, punctul 2 se înlocuiește cu următorul text:

„2.   Membrii actuali ai Uniunii Europene sunt Regatul Belgiei, Republica Bulgaria, Republica Cehă, Regatul Danemarcei, Republica Federală Germania, Republica Estonia, Irlanda, Republica Elenă, Regatul Spaniei, Republica Franceză, Republica Croația, Republica Italiană, Republica Cipru, Republica Letonia, Republica Lituania, Marele Ducat al Luxemburgului, Ungaria, Republica Malta, Regatul Țărilor de Jos, Republica Austria, Republica Polonă, Republica Portugheză, România, Republica Slovenia, Republica Slovacă, Republica Finlanda, Regatul Suediei și Regatul Unit al Marii Britanii și Irlandei de Nord.”

2.

La articolul 2 alineatul (3) din Decizia 2012/23/UE, punctul 1 se înlocuiește cu următorul text:

„1.   Hotărârile judecătorești referitoare la aspecte care fac obiectul Protocolului de la Atena din 2002 la Convenția de la Atena din 1974 privind transportul pe mare al pasagerilor și al bagajelor lor, atunci când sunt pronunțate de o instanță din Regatul Belgiei, Republica Bulgaria, Republica Cehă, Republica Federală Germania, Republica Estonia, Irlanda, Republica Elenă, Regatul Spaniei, Republica Franceză, Republica Croația, Republica Italiană, Republica Cipru, Republica Letonia, Republica Lituania, Marele Ducat al Luxemburgului, Ungaria, Malta, Regatul Țărilor de Jos, Republica Austria, Republica Polonă, Republica Portugheză, România, Republica Slovenia, Republica Slovacă, Republica Finlanda, Regatul Suediei și Regatul Unit al Marii Britanii și Irlandei de Nord sunt recunoscute și executate într-un stat membru al Uniunii Europene în conformitate cu normele aplicabile ale Uniunii Europene referitoare la chestiunea respectivă.”

8.   ENERGIA

1.

Decizia nr. 1364/2006/CE se modifică după cum urmează:

(a)

anexa II secțiunea „Rețele de energie electrică” se modifică după cum urmează:

(i)

în subsecțiunea 2 „Dezvoltarea conexiunilor electrice dintre statele membre, necesare pentru funcționarea pieței interne și pentru a asigura fiabilitatea și securitatea funcționării rețelelor electrice.”, după mențiunea „Ungaria – Austria” se introduce următorul text:

„Ungaria – Croația”;

(ii)

în subsecțiunea 4 „Dezvoltarea conexiunilor electrice cu țările terțe și, în special, cu statele candidate, contribuind astfel la interoperabilitatea, fiabilitatea și securitatea funcționării rețelelor electrice sau la aprovizionarea cu energie electrică a Comunității.” se elimină mențiunea „Ungaria – Croația”;

(b)

anexa III secțiunea „Rețele de energie electrică” se modifică după cum urmează:

(i)

după mențiunea „3.85. Noi conexiuni de energie eoliană în Malta (MT)” se introduce următorul text:

„3.86.

Pécs (HU) – Ernestinovo (HR)”;

(ii)

se elimină mențiunile „4.7. Stația electrică și liniile de conexiune Ernestinovo (Croația)” și „4.31. Pécs (HU) – Ernestinovo (HR)”.

2.

Anexa la Decizia 2008/114/CE, Euratom se modifică după cum urmează:

(a)

articolul 9 alineatul (1) se înlocuiește cu următorul text:

„(1)   Capitalul agenției este de 5 856 000 EUR.”;

(b)

la articolul 9 alineatul (2), după mențiunea referitoare la Franța se introduce următorul text:

„Croația

EUR

32 000”

(c)

la articolul 11 alineatul (1), după mențiunea referitoare la Franța se introduce următorul text:

„Croația

2 membri”

9.   FISCALITATEA

1.

La articolul 3 din Regulamentul (UE) nr. 904/2010, după al doilea paragraf se introduce următorul paragraf:

„Croația informează Comisia, până la 1 iulie 2013, cu privire la autoritatea competentă în sensul prezentului regulament și cu privire la modificările ulterioare, astfel cum se menționează la al doilea paragraf.”

2.

La articolul 3 alineatul (1) din Regulamentul (UE) nr. 389/2012 se adaugă următorul text:

„Croația informează Comisia, până la 1 iulie 2013, cu privire la autoritatea sa competentă.”

10.   STATISTICA

1.

În capitolul 98 din anexa I la Regulamentul (CEE) nr. 2658/87, după mențiunea din tabel referitoare la Franța se introduce următorul text în coloanele corespunzătoare:

„Croația

Ministarstvo financija

Carinska uprava

Alexandera von Humboldta 4a

10 000 Zagreb

Državni zavod za statistiku

Ilica 3

10 000 Zagreb”

2.

Anexa B la Regulamentul (CE) nr. 2223/96 se modifică după cum urmează:

(a)

în secțiunea „Transmiterea datelor”, la punctul 6 litera (a) se adaugă următorul text:

„—

începând cu 2000 (2000 Q1 pentru date trimestriale) pentru Croația;”;

(b)

în secțiunea „Derogări pe state membre”, între mențiunea referitoare la Franța și cea referitoare la Irlanda se introduce tabelul cu privire la Croația:

„9a   CROAȚIA

9a.1   Derogări pentru tabele

Tabelul nr.

Variabila/postul

Derogare

Perioada de derogare

Prima transmitere în

1

Toate variabilele/posturile

Datele calculate retroactiv înainte de 1995

Înainte de 1995

nu se transmit

2

Toate variabilele/posturile

Anii 1995-2001

1995-2001

nu se transmit

2

Toate variabilele/posturile cu excepția K.2

Anii 2002-2009

2002-2009

2012

3

Toate variabilele/posturile

Datele calculate retroactiv înainte de 1999

1995-1999

nu se transmit

3

Toate variabilele cu excepția P.1, P.2, B.1g și D.1

Anii 2000-2012

2000-2012

2014

6

Toate variabilele

Anii 1995-2001

1995-2001

nu se transmit

7

Toate variabilele

Anii 1995-2000

1995-2000

nu se transmit

8

Toate variabilele/posturile – anual

Anii 1995-2001

1995-2001

nu se transmit

8

Toate variabilele/posturile (excluzând defalcarea S.2) cu excepția K.2

Anii 2002-2009

2002-2009

2012

9

Toate variabilele/posturile

Anii 1995-2001

1995-2001

nu se transmit

Anii 2002-2009

2002-2009

2012

10

Toate variabilele/posturile

Anii 1995-1999

1995-1999

nu se transmit

11

Toate variabilele

Anii 1995-2001

1995-2001

nu se transmit

11

Toate variabilele cu excepția K.2

Anii 2002-2009

2002-2009

2012

12

Toate variabilele

Anii 1995-1999

1995-1999

nu se transmit

13

Toate variabilele/posturile

Anii 1995-2009

1995-2009

nu se transmit

Anii 2010-2011

2010-2011

2015

15

Toate variabilele/posturile, prețuri curente

Anii 1995-2004

1995-2004

nu se transmit

Anii 2005-2009

2005-2009

2015

15

Toate variabilele/posturile, prețuri constante

Anii 1995-2004

1995-2004

nu se transmit

Anii 2005-2009

2005-2009

2015

16

Toate variabilele/posturile, prețuri curente

Anii 1995-2004

1995-2004

nu se transmit

Anii 2005-2009

2005-2009

2014

16

Toate variabilele/posturile, prețuri constante

Anii 1995-2004

1995-2004

nu se transmit

Anii 2005-2009

2005-2009

2015

17

Toate variabilele/posturile

Anii 1995-2004

1995-2004

nu se transmit

Anii 2005-2009

2005-2009

2016

18

Toate variabilele/posturile

Anii 1995-2004

1995-2004

nu se transmit

Anii 2005-2009

2005-2009

2016

19

Toate variabilele/posturile

Anii 1995-2004

1995-2004

nu se transmit

Anii 2005-2009

2005-2009

2016

22

Toate variabilele/posturile

Anii 1995-2004

1995-2004

nu se transmit

Anii 2005-2009

2005-2009

2016

26

Toate variabilele/posturile

Anii 2000-2012

2000-2012

2017

Anii 1995-1999

1995-1999

nu se transmit

9a.2   Derogări pentru variabile/posturi unice în tabele

Tabelul nr.

Variabila/postul

Derogare

Perioada de derogare

Prima transmitere în

1

Achiziții minus cedări de active nefinanciare neproduse (K.2) – anual

Anii 1995-2010

1995-2010

2012

1

Achiziții minus cedări de obiecte de valoare – anual

Anii 1995-2009

1995-2009

nu se transmit

Anii 2010-2014

2010-2014

2015

1

Ajustare pentru variația drepturilor gospodăriilor asupra fondurilor de pensie (D.8) – anual

Anii 2002-2009

2002-2009

2012

1

Transferuri de capital de primit și de plătit de la/către restul lumii (D.9) – anual

Anii 2002-2009

2002-2009

2012

1

Exporturi și importuri, defalcare geografică – anual

Anii 2010-2011

2010-2011

2012

1

Formarea brută de capital fix pe active – anual

Anii 1995-2012

1995-2012

2014

1

Cheltuielile pentru consum final ale gospodăriilor, defalcare pe durabilitate – anual

Anii 1995-2014

1995-2014

2015

1

Capacitatea/necesarul de finanțare (B.9) – anual

Anii 1995-2009

1995-2009

2012

1

Economia netă (B.8n) – anual

Anii 1995-2009

1995-2009

2012

1

Defalcare între impozite (D.21) și subvenții (D.31) pe produse – anual

Anii 1995-2008

1995-2008

2012

1

Remunerarea salariaților (D.1) pe ramuri de activitate – anual

Anii 1995-2008

1995-2008

2012

1

Salarii și indemnizații brute (D.11) pe ramuri de activitate – anual

Anii 1995-2008

1995-2008

2012

1

Achiziții minus cedări de active nefinanciare neproduse (K2) – trimestrial

Anii 2000-2011

2000-2011

nu se transmit

1

Achiziții minus cedări de obiecte de valoare – trimestrial

Anii 2000-2011

2000-2011

nu se transmit

Anii 2012-2014

2012-2014

2015

1

Consum individual efectiv – trimestrial

Anii 2000-2011

2000-2011

nu se transmit

Anii 2012-2014

2012-2014

2015

1

Ajustare pentru variația drepturilor gospodăriilor asupra fondurilor de pensie (D.8) – trimestrial

Anii 2000-2011

2000-2011

nu se transmit

1

Transferuri de capital de primit și de plătit de la/către restul lumii (D.9) – trimestrial

Anii 2000-2011

2000-2011

nu se transmit

1

Exporturi de bunuri – trimestrial

Anii 2000-2012

2000-2012

2013

1

Exporturi de servicii – trimestrial

Anii 2000-2012

2000-2012

2013

1

Administrația publică – consumul individual și colectiv – trimestrial

Anii 2000-2011

2000-2011

nu se transmit

Anii 2012-2014

2012-2014

2015

1

Formarea brută de capital fix pe active – trimestrial

Anii 2000-2011

2000-2011

nu se transmit

Anii 2012-2014

2012-2014

2015

1

Cheltuielile pentru consum final ale gospodăriilor, defalcare pe durabilitate – trimestrial

Anii 2000-2011

2000-2011

nu se transmit

Anii 2012-2014

2012-2014

2015

1

Importuri de bunuri – trimestrial

Anii 2000-2012

2000-2012

2013

1

Importuri de servicii – trimestrial

Anii 2000-2012

2000-2012

2013

1

Capacitatea/necesarul de finanțare (B.9) – trimestrial

Anii 2000-2011

2000-2011

nu se transmit

1

Economia netă (B.8n) – trimestrial

Anii 2000-2011

2000-2011

nu se transmit

1

Remunerarea salariaților (D.1) pe ramuri de activitate – trimestrial

Anii 2000-2008

2000-2008

2012

1

Salarii și indemnizații brute (D.11) pe ramuri de activitate – trimestrial

Anii 2000-2008

2000-2008

2012

2

Achiziții minus cedări de active nefinanciare neproduse (K.2)

Anii 2002-2013

2002-2013

2015

3

P.1, P.2, B.1g și D.1

Anii 2000-2008

2000-2008

2012

3

Formarea brută de capital fix pe ramuri de activitate – anual

Anii 1995-1999

1995-1999

nu se transmit

Anii 2000-2012

2000-2012

2014

3

Defalcare între echipamente de birou (AN.111321) și echipamente de radio, televiziune și comunicații (AN.111322)

Anii 1995-2012

1995-2012

nu se transmit

6

Alte variații de volum, consolidate sau neconsolidate, toate posturile

Anii 2002-2009

2002-2009

nu se transmit

Anul 2010

T + 21 de luni

Anul 2011

T + 18 luni

Anul 2012

T + 9 luni

6

Reevaluarea instrumentelor financiare, consolidată sau neconsolidată, toate posturile

Anii 2002-2009

2002-2009

nu se transmit

Anul 2010

T + 21 de luni

Anul 2011

T + 18 luni

Anul 2012

T + 9 luni

8

Achiziții minus cedări de active nefinanciare neproduse (K.2) – anual

Anii 2002-2013

2002-2013

2015

10

Remunerarea salariaților

Anii 2000-2008

2000-2008

2014

10

Angajați

Anii 2000-2012

2000-2012

2014

10

Ocuparea forței de muncă, în mii de ore lucrate

Anii 2000-2012

2000-2012

2014

10

Total

Anii 2000-2012

2000-2012

2014

11

Achiziții minus cedări de active nefinanciare neproduse (K.2)

Anii 1995-2001

1995-2001

nu se transmit

Anii 2002-2013

2002-2013

2015

20

Active fixe: defalcare AN_F6+

Anii 1995-1999

1995-1999

nu se transmit

Anii 2000-2012

2000-2012

2015

20

Defalcare între echipamente de birou (AN.111321) și echipamente de radio, televiziune și comunicații (AN.111322)

Anii 2001-2012

2001-2012

nu se transmit”

3.

Regulamentul (CE) nr. 1221/2002 se modifică după cum urmează:

(a)

la articolul 5 alineatul (2) primul paragraf se introduce următoarea teză:

„În cazul Republicii Croația, prima transmisie a datelor trimestriale se referă la datele pentru primul trimestru din 2012. Republica Croația transmite respectivele date cel mai târziu până la sfârșitul primului trimestru care urmează datei de aderare.”;

(b)

la articolul 6 alineatul (1) primul paragraf se introduce următoarea teză:

„Republica Croația transmite Comisiei (Eurostat) date trimestriale retrospective pentru categoriile prevăzute la articolul 3, începând cu primul trimestru din 2002.”,

(c)

la articolul 6 alineatul (2) primul paragraf se introduce următoarea teză:

„Republica Croația transmite Comisiei (Eurostat) datele trimestriale aferente primului trimestru din 2002 până în trimestrul al patrulea din 2011 până la sfârșitul lui decembrie 2015.”

4.

În anexa I secțiunea „CODURI” punctul 1. „Țara declarantă” la Regulamentul (CE) nr. 437/2003, după mențiunea referitoare la Franța se introduce următorul text:

„Croația LD”.

5.

Regulamentul (CE) nr. 1059/2003 se modifică după cum urmează:

(a)

în anexa I, după mențiunea referitoare la Franța se introduce următorul text:

„HRVATSKA

Cod

NUTS 1

NUTS 2

NUTS 3

HR0

HRVATSKA

 

 

HR03

 

Jadranska Hrvatska

 

HR031

 

 

Primorsko-goranska županija

HR032

 

 

Ličko-senjska županija

HR033

 

 

Zadarska županija

HR034

 

 

Šibensko-kninska županija

HR035

 

 

Splitsko-dalmatinska županija

HR036

 

 

Istarska županija

HR037

 

 

Dubrovačko-neretvanska županija

HR04

 

Kontinentalna Hrvatska

 

HR041

 

 

Grad Zagreb

HR042

 

 

Zagrebačka županija

HR043

 

 

Krapinsko-zagorska županija

HR044

 

 

Varaždinska županija

HR045

 

 

Koprivničko-križevačka županija

HR046

 

 

Međimurska županija

HR047

 

 

Bjelovarsko-bilogorska županija

HR048

 

 

Virovitičko-podravska županija

HR049

 

 

Požeško-slavonska županija

HR04A

 

 

Brodsko-posavska županija

HR04B

 

 

Osječko-baranjska županija

HR04C

 

 

Vukovarsko-srijemska županija

HR04D

 

 

Karlovačka županija

HR04E

 

 

Sisačko-moslavačka županija

HRZ

EXTRA-REGIO NUTS 1

 

 

HRZZ

 

Extra-Regio NUTS 2

 

HRZZZ

 

 

Extra-Regio NUTS 3”

(b)

în anexa II, în lista privind unitățile administrative existente la nivelul NUTS 3, după mențiunea referitoare la Franța se introduce următorul text:

„pentru Croația «Županije»,”;

(c)

în anexa III, după mențiunea referitoare la Franța se introduce următorul text:

„pentru Croația «Gradovi i općine»,”.

6.

În anexa II la Regulamentul (CE) nr. 1177/2003, tabelul se modifică după cum urmează:

(a)

după rândul referitor la Franța se introduce următorul text:

„Croația

4 250

3 250

9 250

7 000”

(b)

rândul „Totalul statelor membre UE” se înlocuiește cu următorul rând:

„Total state membre UE

135 000

101 500

282 150

210 850”

(c)

rândul „Total, inclusiv Islanda și Norvegia” se înlocuiește cu următorul rând:

„Total, inclusiv Islanda și Norvegia

141 000

105 950

292 150

218 300”

7.

Regulamentul (CE) nr. 501/2004 se modifică după cum urmează:

(a)

la articolul 6 se adaugă următorul alineat:

„(5)   În cazul Republicii Croația, prima transmitere a datelor trimestriale menționate la articolele 3, 4 și 5 se referă la datele pentru primul trimestru din 2012. Republica Croația transmite respectivele date cel mai târziu la sfârșitul primului trimestru care urmează datei de aderare.”;

(b)

la articolul 7 alineatul (1) se adaugă următorul paragraf:

„Republica Croația transmite Comisiei (Eurostat) datele retroactive aferente tuturor variabilelor și posturilor trimestriale menționate la articolul 6 pentru perioada 2002-2011 până la sfârșitul lui decembrie 2015.”

8.

Regulamentul (CE) nr. 1222/2004 se modifică după cum urmează:

(a)

la articolul 2 alineatul (2) se adaugă următorul paragraf:

„În cazul Republicii Croația, prima transmitere a datelor privind datoria publică trimestrială se referă la datele pentru primul trimestru din 2012 și are loc până la sfârșitul primului trimestru care urmează datei de aderare.”;

(b)

la articolul 3 se adaugă următorul paragraf:

„Republica Croația transmite datele retrospective trimestriale din primul trimestru din 2002 până în trimestrul al patrulea din 2011 până la sfârșitul lui decembrie 2015.”

9.

La articolul 2 alineatul (5) din Regulamentul (CE) nr. 1161/2005 se adaugă următorul paragraf:

„În cazul Republicii Croația, prima transmitere de date trimestriale se referă la datele pentru al treilea trimestru din 2014. Republica Croația furnizează aceste date până la 29 decembrie 2015. Această primă transmitere include date retrospective referitoare la perioadele începând cu primul trimestru al lui 2012.”

10.

În anexa II la Regulamentul (CE) nr. 1921/2006, după mențiunea referitoare la Franța se introduce următorul text:

„Croația

HRV”.

11.

Anexa III la Regulamentul (CE) nr. 716/2007 se modifică după cum urmează:

(a)

la rubrica „Nivelul 2-OUT” se elimină din tabel următorul text:

„HR

Croația”;

(b)

la rubrica „Nivelul 2-IN”, între mențiunea referitoare la Franța și cea referitoare la Italia se introduce următorul text:

„HR

Croația”;

(c)

la rubrica „Nivelul 3”, după cuvântul „Croația” se introduce următorul text:

„(*)”.

12.

Articolul 8 alineatul (3) litera (c) din Regulamentul (CE) nr. 295/2008 se înlocuiește cu textul următor:

„(c)

Bulgaria, Republica Cehă, Estonia, Croația, Cipru, Letonia, Lituania, Luxemburg, Ungaria, Malta, România, Slovenia și Slovacia: datele cu marcaj CETO pot fi trimise pentru grupele și clasele NACE Rev. 2 și defalcate pe clase de mărime la nivel de grupe NACE Rev. 2. Pot fi marcate cel mult 25 % din rubrici la nivel de grupe.”

13.

În secțiunea A litera (c) din anexa VI la Regulamentul (CE) nr. 216/2009, după mențiunea referitoare la Grecia se introduce următorul text:

„Croația

:

HRV”.

14.

Regulamentul (CE) nr. 217/2009 se modifică după cum urmează:

(a)

în anexa V punctul B, la subpunctul (e) din cadrul notelor, după mențiunea referitoare la Grecia se introduce următorul text:

„Croația

HRV”;

(b)

în anexa VI secțiunea A litera (b), după mențiunea referitoare la Grecia se introduce următorul text:

„Croația

HRV”.

15.

În anexa V punctul A subpunctul (c) din Regulamentul (CE) nr. 218/2009, după mențiunea referitoare la Grecia se introduce următorul text:

„Croația

HRV”.

16.

Anexa II la Regulamentul (UE) nr. 1337/2011 se modifică după cum urmează:

(a)

nota de subsol (a) de la tabelul 1 se înlocuiește cu următorul text:

„(a)

Statele membre în cauză, cu defalcare pe regiuni: BG, CZ, DE, IT, EL, ES, FR, HR, HU, AT, PT, RO, SI și SK.”;

(b)

nota de subsol (a) de la tabelul 4 se înlocuiește cu următorul text:

„(a)

Statele membre în cauză, cu defalcare pe regiuni: BG, CZ, DE, IT, EL, ES, FR, HR, HU, AT, PT, RO, SI și SK.”

17.

Anexa VII la Regulamentul (UE) nr. 70/2012 se modifică după cum urmează:

(a)

la punctul 2, în „TABELUL CODURILOR ȚĂRILOR”, litera (a) „Statele membre (corespunzând codurilor cu două litere ale țărilor NUTS)”, înainte de mențiunea „Italia IT” se introduce următorul text:

„Croația

HR”;

(b)

la punctul 2 în „TABELUL CODURILOR ȚĂRILOR” litera (b) „Alte țări (coduri de două litere ISO 3166)” se elimină mențiunea referitoare la Croația.

11.   REȚELELE TRANSEUROPENE

REȚEAUA TRANSEUROPEANĂ DE TRANSPORT

Anexa I la Decizia nr. 661/2010/UE se modifică după cum urmează:

(a)

secțiunea 2 „Rețeaua rutieră” se modifică după cum urmează:

(i)

se adaugă următorul text: „Croația”;

(ii)

harta „2.0” se înlocuiește cu următoarea:

Image

(iii)

se adaugă următoarea hartă:

Image

(b)

secțiunea 3 „Rețeaua feroviară” se modifică după cum urmează:

(i)

se adaugă următorul text: „Croația”;

(ii)

harta „3.0” se înlocuiește cu următoarea:

Image

(iii)

se adaugă următoarea hartă:

Image

(c)

secțiunea 4 „Rețeaua de căi navigabile interioare și de porturi interioare” se modifică după cum urmează:

(i)

se adaugă următorul text: „Croația”;

(ii)

harta „4.0” se înlocuiește cu următoarea:

Image

(iii)

se adaugă următoarea hartă:

Image

(d)

secțiunea 5 „Porturi maritime” se modifică după cum urmează:

(i)

se adaugă următorul text: „Croația”;

(ii)

harta „5.0” se înlocuiește cu următoarea:

Image

(iii)

se adaugă următoarea hartă:

Image

(e)

secțiunea 6 „Aeroporturi” se modifică după cum urmează:

(i)

se adaugă următorul text: „Croația”;

(ii)

harta „6.0” se înlocuiește cu următoarea:

Image

(iii)

se adaugă următoarea hartă:

Image

(f)

în secțiunea 7 „Rețeaua de transport combinat”, harta 7.1-A se înlocuiește cu următoarea:

Image

12.   SISTEMUL JUDICIAR ȘI DREPTURILE FUNDAMENTALE

DREPTURILE CETĂȚENILOR UE

1.

Decizia 96/409/PESC se modifică după cum urmează:

(a)

anexa I se modifică după cum urmează:

(i)

după „ANEXA I” se introduce următorul text:

„— PRILOG I”;

(ii)

după „UNIUNEA EUROPEANĂ” se introduce următorul text:

„EUROPSKA UNIJA”;

(iii)

după „DOCUMENT DE CĂLĂTORIE PROVIZORIU” se introduce următorul text:

„, ŽURNA PUTNA ISPRAVA”;

(iv)

după „GLOSAR” se introduce următorul text:

„/KAZALO”;

(v)

după „(13) Ștampila autorității emitente” se introduce următorul text:

„(1) Prezime (2) Ime(na) (3) Datum rođenja (4) Mjesto rođenja (5) Visina (6) Državljanstvo (7) Vlastoručni potpis (8) Za jedno putovanje u – preko (9) Vrijedi do (10) Datum izdavanja (11) Registarski broj (12) Potpis službene osobe (13) Pečat nadležnog tijela”;

(b)

în anexa III punctul 3, lista care apare după cuvintele „după cum urmează” se înlocuiește cu următoarea:

„Belgia

=

B

[OOOOO]

Bulgaria

=

BG

[OOOOO]

Republica Cehă

=

CZ

[OOOOO]

Danemarca

=

DK

[OOOOO]

Germania

=

D

[OOOOO]

Estonia

=

EE

[OOOOO]

Grecia

=

GR

[OOOOO]

Spania

=

E

[OOOOO]

Franța

=

F

[OOOOO]

Croația

=

HR

[OOOOO]

Irlanda

=

IRL

[OOOOO]

Italia

=