Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32012R0623

Regulamentul (UE) nr. 623/2012 al Comisiei din 11 iulie 2012 de modificare a anexei II la Directiva 2005/36/CE a Parlamentului European și a Consiliului privind recunoașterea calificărilor profesionale Text cu relevanță pentru SEE

OJ L 180, 12.7.2012, p. 9–11 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Special edition in Croatian: Chapter 06 Volume 009 P. 299 - 301

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2012/623/oj

12.7.2012   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 180/9


REGULAMENTUL (UE) NR. 623/2012 AL COMISIEI

din 11 iulie 2012

de modificare a anexei II la Directiva 2005/36/CE a Parlamentului European și a Consiliului privind recunoașterea calificărilor profesionale

(Text cu relevanță pentru SEE)

COMISIA EUROPEANĂ,

având în vedere Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

având în vedere Directiva 2005/36/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 7 septembrie 2005 privind recunoașterea calificărilor profesionale (1), în special articolul 11 al doilea paragraf,

întrucât:

(1)

Polonia a trimis o cerere motivată de modificare a anexei II la Directiva 2005/36/CE.

(2)

Polonia a solicitat o modificare a conținutului formării pentru profesia de acar („dyżurny ruchu”), care este deja inclusă în anexa II la Directiva 2005/36/CE Aceste programe de formare îndeplinesc condițiile prevăzute la articolul 11 litera (c) punctul (ii) din Directiva 2005/36/CE întrucât oferă formare echivalentă cu nivelul de formare prevăzut la articolul 11 litera (c) punctul (i) din directiva respectivă, conferă un nivel profesional comparabil și pregătesc pentru un nivel comparabil de responsabilități și funcții, după cum reiese din următoarele acte legislative: Legea din 8 ianuarie 1999 privind implementarea reformei sistemului de învățământ (Monitorul Oficial al Republicii Polone din 1999, nr. 12, p. 96); Legea din 28 martie 2003 privind transportul feroviar (Monitorul Oficial al Republicii Polone din 2003, nr. 86, p. 789); Regulamentul Ministerului Infrastructurii din 16 august 2004 privind o listă de posturi direct asociate exploatării traficului feroviar și condițiile de siguranță care trebuie îndeplinite de către persoanele care ocupă aceste posturi și care conduc vehicule feroviare (Monitorul Oficial al Republicii Polone din 2004, nr. 212, p. 2152); Regulamentul Ministerului Infrastructurii din 18 iulie 2005 privind condițiile generale aplicabile exploatării traficului feroviar și semnalizării feroviare (Monitorul Oficial al Republicii Polone din 2005, nr. 172, p. 1444).

(3)

Polonia a solicitat, de asemenea, adăugarea în anexa II la Directiva 2005/36/CE a profesiei de șef de tren („kierownik pociągu”). Programele de formare pentru această profesie îndeplinesc condițiile prevăzute la articolul 11 litera (c) punctul (ii) din Directiva 2005/36/CE întrucât oferă formare echivalentă cu nivelul de formare prevăzut la articolul 11 litera (c) punctul (i) din directiva respectivă, conferă un nivel profesional comparabil și pregătesc pentru un nivel comparabil de responsabilități și funcții, după cum reiese din următoarele acte legislative: Legea din 8 ianuarie 1999 privind implementarea reformei sistemului de învățământ (Monitorul Oficial al Republicii Polone din 1999, nr. 12, p. 96); Legea din 28 martie 2003 privind transportul feroviar (Monitorul Oficial al Republicii Polone din 2003, nr. 86, p. 789); Regulamentul Ministerului Infrastructurii din 16 august 2004 privind o listă de posturi direct asociate exploatării traficului feroviar și condițiile de siguranță care trebuie îndeplinite de către persoanele care ocupă aceste posturi și care conduc vehicule feroviare (Monitorul Oficial al Republicii Polone din 2004, nr. 212, p. 2152); Regulamentul Ministerului Infrastructurii din 18 iulie 2005 privind condițiile generale aplicabile exploatării traficului feroviar și semnalizării feroviare (Monitorul Oficial al Republicii Polone din 2005, nr. 172, p. 1444).

(4)

Polonia a solicitat, de asemenea, adăugarea în anexa II la Directiva 2005/36/CE a profesiei de inginer în domeniul navigației fluviale („mechanik statkowy żeglugi śródlądowej”). Programele de formare pentru această profesie îndeplinesc condițiile prevăzute la articolul 11 litera (c) punctul (ii) din Directiva 2005/36/CE întrucât oferă formare profesională echivalentă cu nivelul de formare prevăzut la articolul 11 litera (c) punctul (i) din directiva respectivă, conferă un nivel profesional comparabil și pregătesc pentru un nivel comparabil de responsabilități și funcții, după cum reiese din următoarele acte legislative: Legea din 8 ianuarie 1999 privind implementarea reformei sistemului de învățământ (Monitorul Oficial al Republicii Polone, 1999, nr. 12, p. 96); Regulamentul Ministerului Infrastructurii din 23 ianuarie 2003 privind calificările profesionale și compoziția echipajelor navelor fluviale (Monitorul Oficial al Republicii Polone din 2003, nr. 50, p. 427).

(5)

Prin urmare, Directiva 2005/36/CE trebuie modificată în consecință.

(6)

Măsurile prevăzute în prezentul regulament sunt conforme cu avizul Comitetului pentru recunoașterea calificărilor profesionale,

ADOPTĂ PREZENTUL REGULAMENT:

Articolul 1

Anexa II la Directiva 2005/36/CE se modifică în conformitate cu anexa la prezentul regulament.

Articolul 2

Prezentul regulament intră în vigoare în a douăzecea zi de la data publicării în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.

Prezentul regulament este obligatoriu în toate elementele sale și se aplică direct în toate statele membre.

Adoptat la Bruxelles, 11 iulie 2012.

Pentru Comisie

Președintele

José Manuel BARROSO


(1)  JO L 255, 30.9.2005, p. 22.


ANEXĂ

Secțiunea „în Polonia” de la punctul 4 din anexa II la Directiva 2005/36/CE se modifică după cum urmează:

(1)

A patra liniuță se înlocuiește cu următorul text:

„—

acar («dyżurny ruchu»),

care reprezintă:

(i)

o formare de bază cu o durată de opt ani și o instruire profesională de patru ani într-o instituție de învățământ secundar cu specializare în domeniul transportului feroviar, precum și un ciclu de formare de 45 de zile care pregătește pentru exercitarea profesiei de acar și promovarea examenului de calificare; sau

(ii)

o formare de bază cu o durată de opt ani și o instruire profesională de cinci ani într-o instituție de învățământ secundar cu specializare în domeniul transportului feroviar, precum și un ciclu de formare de 63 de zile care pregătește pentru exercitarea profesiei de acar și promovarea examenului de calificare; sau

(iii)

o formare de bază cu o durată de opt ani și o instruire profesională de cinci ani într-o instituție de învățământ secundar cu specializare în domeniul transportului feroviar, precum și un ciclu de formare de 29 de zile care pregătește pentru exercitarea profesiei de acar, o perioadă de probă de cinci zile sub supraveghere și promovarea examenului de calificare; sau

(iv)

o formare de bază cu o durată de șase ani, o instruire profesională cu o durată de trei ani într-o instituție de învățământ gimnazial, o instruire profesională de trei ani într-o instituție de învățământ secundar cu specializare în domeniul transportului feroviar, precum și un ciclu de formare de 29 de zile care pregătește pentru exercitarea profesiei de acar, o perioadă de probă de cinci zile sub supraveghere și promovarea examenului de calificare.”

(2)

Se adaugă următoarele liniuțe a cincea și a șasea:

„—

șef de tren («kierownik pociągu»),

care reprezintă:

(i)

o formare de bază cu o durată de opt ani și o instruire profesională de cinci ani într-o instituție de învățământ secundar cu specializare în domeniul transportului feroviar, precum și un ciclu de formare de 22 de zile care pregătește pentru exercitarea profesiei de șef de tren, o perioadă de probă de trei zile sub supraveghere și promovarea examenului de calificare; sau

(ii)

o formare de bază cu o durată de șase ani, o instruire profesională cu o durată de trei ani într-o instituție de învățământ gimnazial, o instruire profesională de trei ani într-o instituție de învățământ secundar cu specializare în domeniul transportului feroviar, precum și un ciclu de formare de 22 de zile care pregătește pentru profesia de șef de tren, o perioadă de probă de trei zile sub supraveghere și promovarea examenului de calificare.

inginer în domeniul navigației fluviale («mechanik statkowy żeglugi śródlądowej»),

care reprezintă:

(i)

o formare de bază cu o durată de opt ani și o instruire profesională de cinci ani într-o instituție de învățământ secundar cu specializare în inginerie în domeniul navigației fluviale, precum și o experiență profesională de 24 de luni, dintre care cel puțin 18 luni de experiență în operarea sistemelor cu propulsie mecanică și a sistemelor auxiliare pe nave fluviale și șase luni care pot implica experiență în repararea motoarelor cu ardere internă pe șantiere navale sau în ateliere specializate, precum și promovarea examenului de calificare; sau

(ii)

o formare de bază cu o durată de șase ani, o instruire profesională cu o durată de trei ani într-o instituție de învățământ gimnazial, o instruire profesională de trei ani într-o instituție de învățământ secundar cu specializare în inginerie în domeniul navigației fluviale, precum și o experiență profesională de 24 de luni, dintre care cel puțin 18 luni de experiență în operarea sistemelor cu propulsie mecanică și a sistemelor auxiliare pe nave fluviale și șase luni care pot implica experiență în repararea motoarelor cu ardere internă pe șantiere navale sau în ateliere specializate, precum și promovarea examenului de calificare.”


Top