Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32009R0279

Regulamentul (CE) nr. 279/2009 al Comisiei din 6 aprilie 2009 de modificare a anexei II la Directiva 2005/36/CE a Parlamentului European și a Consiliului privind recunoașterea calificărilor profesionale (Text cu relevanță pentru SEE )

OJ L 93, 7.4.2009, p. 11–12 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Special edition in Croatian: Chapter 05 Volume 003 P. 274 - 275

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2009/279/oj

7.4.2009   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 93/11


REGULAMENTUL (CE) NR. 279/2009 AL COMISIEI

din 6 aprilie 2009

de modificare a anexei II la Directiva 2005/36/CE a Parlamentului European și a Consiliului privind recunoașterea calificărilor profesionale

(Text cu relevanță pentru SEE)

COMISIA COMUNITĂȚILOR EUROPENE,

având în vedere Tratatul de instituire a Comunității Europene,

având în vedere Directiva 2005/36/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 7 septembrie 2005 privind recunoașterea calificărilor profesionale (1), în special articolul 11 litera (c) punctul (ii),

întrucât:

(1)

Slovacia a trimis o cerere motivată de modificare a anexei II la Directiva 2005/36/CE. Aceasta a solicitat adăugarea profesiei de tehnician dentar („zubný technik”), care îndeplinește condițiile prevăzute la articolul 11 litera (c) punctul (ii) din Directiva 2005/36/CE, așa cum rezultă din Regulamentul Guvernului nr. 742/2004 Coll. cu privire la calificările profesionale ale personalului sanitar.

(2)

Danemarca a trimis o cerere motivată de modificare a anexei II la Directiva 2005/36/CE. Aceasta solicită eliminarea din anexa II la Directiva 2005/36/CE a profesiei de optician („optometrist”) al cărei statut a fost modificat la nivelul de diplomă, conform prevederilor articolului 11 litera (d) din Directiva 2005/36/CE și, prin urmare, nu mai îndeplinește cerințele prevăzute la articolul 11 litera (c) punctul (ii) din directiva respectivă. Danemarca a solicitat, de asemenea, eliminarea din anexa II la Directiva 2005/36/CE a profesiei de tehnician ortoped („ortopædimekaniker”) și a celei de confecționer de încălțăminte ortopedică („ortopædiskomager”) care nu mai sunt reglementate în Danemarca.

(3)

Prin urmare, Directiva 2005/36/CE trebuie modificată în consecință.

(4)

Măsurile prevăzute de prezentul regulament sunt conforme cu avizul Comitetului pentru recunoașterea calificărilor profesionale,

ADOPTĂ PREZENTUL REGULAMENT:

Articolul 1

Anexa II la Directiva 2005/36/CE se modifică în conformitate cu anexa la prezentul regulament.

Articolul 2

Prezentul regulament intră în vigoare în a douăzecea zi de la publicarea în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.

Prezentul regulament este obligatoriu în toate elementele sale și se aplică direct în toate statele membre.

Adoptat la Bruxelles, 6 aprilie 2009.

Pentru Comisie

Charlie McCREEVY

Membru al Comisiei


(1)  JO L 255, 30.9.2005, p. 22.


ANEXĂ

Anexa II la Directiva 2005/36/CE se modifică după cum urmează:

1.

La punctul 1, la rubrica „în Slovacia”, se adaugă următorul text:

„—

tehnician dentar («zubný technik»),

care reprezintă o perioadă de educație și formare cu o durată de cel puțin 14 ani, inclusiv 8 sau 9 ani de studii primare, 4 ani de studii secundare, urmați de 2 ani de studii superioare într-o instituție de învățământ sanitar superior, absolvite printr-un examen teoretic și practic pentru obținerea unui certificat general de studii («maturitné vysvedčenie»).”

2.

La punctul 2, rubrica „în Danemarca” și informațiile referitoare la Danemarca se elimină.


Top