EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32007R1354

Regulamentul (CE) nr. 1354/2007 al Consiliului din 15 noiembrie 2007 de adaptare a Regulamentului (CE) nr. 1907/2006 al Parlamentului European și al Consiliului privind înregistrarea, evaluarea, autorizarea și restricționarea substanțelor chimice (REACH), ca urmare a aderării Bulgariei și a României la Uniunea Europeană (Text cu relevanță pentru SEE)

OJ L 304, 22.11.2007, p. 1–2 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Special edition in Croatian: Chapter 13 Volume 055 P. 145 - 146

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2007/1354/oj

22.11.2007   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 304/1


REGULAMENTUL (CE) NR. 1354/2007 AL CONSILIULUI

din 15 noiembrie 2007

de adaptare a Regulamentului (CE) nr. 1907/2006 al Parlamentului European și al Consiliului privind înregistrarea, evaluarea, autorizarea și restricționarea substanțelor chimice (REACH), ca urmare a aderării Bulgariei și a României la Uniunea Europeană

(Text cu relevanță pentru SEE)

CONSILIUL UNIUNII EUROPENE,

având în vedere Tratatul de instituire a Comunității Europene,

având în vedere Actul de aderare din 2005, în special articolul 56,

întrucât:

(1)

În temeiul articolului 56 din Actul de aderare din 2005, în cazul în care actele instituțiilor adoptate înainte de aderare necesită adaptări ca urmare a aderării și aceste adaptări nu au fost prevăzute în actul de aderare sau în anexele la acesta, Consiliul adoptă actele necesare, cu excepția cazului în care Comisia a adoptat actul original.

(2)

Regulamentul (CE) nr. 1907/2006 din 18 decembrie 2006 privind înregistrarea, evaluarea, autorizarea și restricționarea substanțelor chimice (REACH), de înființare a Agenției Europene pentru Produse Chimice (1) a fost adoptat înainte de aderarea Bulgariei și a României la Uniunea Europeană și, drept urmare, necesită adaptări.

(3)

În consecință, ar trebui modificată definiția substanțelor care beneficiază de un regim tranzitoriu, astfel încât substanțele produse sau comercializate în Bulgaria și România înainte de aderarea acestora la Uniunea Europeană să fie supuse acelorași condiții ca și substanțele produse sau comercializate în celelalte state membre,

ADOPTĂ PREZENTUL REGULAMENT:

Articolul 1

La articolul 3 alineatul (20), literele (b) și (c) se înlocuiesc cu următorul text:

„(b)

a fost produsă în Comunitate sau în țările care au aderat la Uniunea Europeană la 1 ianuarie 1995, la 1 mai 2004 sau la 1 ianuarie 2007, dar nu a fost introdusă pe piață de către producător sau importator nici măcar o dată în cursul celor 15 ani care precedă intrarea în vigoare a prezentului regulament, cu condiția ca producătorul sau importatorul să dețină documente justificative în acest sens;

(c)

a fost introdusă pe piață de către producător sau importator, în Comunitate sau în țările care au aderat la Uniunea Europeană la 1 ianuarie 1995, la 1 mai 2004 sau la 1 ianuarie 2007 înainte de intrarea în vigoare a prezentului regulament și a fost considerată ca fiind notificată în conformitate cu articolul 8 alineatul (1) prima liniuță din Directiva 67/548/CEE, dar nu corespunde definiției unui polimer astfel cum este formulată în prezentul regulament, cu condiția ca producătorul sau importatorul să dețină documente justificative în acest sens;”.

Articolul 2

Prezentul regulament intră în vigoare în ziua următoare datei publicării în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.

Prezentul regulament este obligatoriu în toate elementele sale și se aplică direct în toate statele membre.

Adoptat la Bruxelles, 15 noiembrie 2007.

Pentru Consiliu

Președintele

M. de Lurdes RODRIGUES


(1)  JO L 396, 30.12.2006, p. 1.


Top