Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32006R0121

Regulamentul (CE) nr. 121/2006 al Consiliului din 23 ianuarie 2006 de modificare a Regulamentului (CE) nr. 1858/2005 de instituire a unui drept antidumping la importurile de cabluri din oțel originare, printre altele, din India

OJ L 22, 26.1.2006, p. 1–2 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)
OJ L 270M , 29.9.2006, p. 67–68 (MT)
Special edition in Bulgarian: Chapter 11 Volume 044 P. 136 - 137
Special edition in Romanian: Chapter 11 Volume 044 P. 136 - 137

No longer in force, Date of end of validity: 16/11/2010

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2006/121/oj

11/Volumul 44

RO

Jurnalul Ofícial al Uniunii Europene

136


32006R0121


L 022/1

JURNALUL OFÍCIAL AL UNIUNII EUROPENE


REGULAMENTUL (CE) NR. 121/2006 AL CONSILIULUI

din 23 ianuarie 2006

de modificare a Regulamentului (CE) nr. 1858/2005 de instituire a unui drept antidumping la importurile de cabluri din oțel originare, printre altele, din India

CONSILIUL UNIUNII EUROPENE,

având în vedere Tratatul de instituire a Comunității Europene,

având în vedere Regulamentul (CE) nr. 384/96 al Consiliului din 22 decembrie 1995 privind protecția împotriva importurilor care fac obiectul unui dumping din partea țărilor care nu sunt membre ale Comunității Europene (1) (denumit în continuarea „regulament de bază”), în special articolele 8 și 9,

având în vedere propunerea prezentată de Comisie după consultarea comitetului consultativ,

întrucât:

A.   PROCEDURA ANTERIOARĂ

(1)

În august 1999, prin Regulamentul (CE) nr. 1796/1999 (2), Consiliul a instituit un drept antidumping definitiv la importurile de cabluri de oțel (denumite în continuare „produsul în cauză”) originare, printre altele, din India.

(2)

În noiembrie 2005, în urma unei reexaminări la expirarea măsurilor, în conformitate cu articolul 11 alineatul (2) din regulamentul de bază, Consiliul, prin Regulamentul (CE) nr. 1858/2005 (3), a decis că trebuie menținute măsurile antidumping aplicabile importurilor de produs în cauză originar, printre altele, din India.

(3)

Prin Decizia 1999/572/CE (4), Comisia a acceptat un angajament de preț oferit de către o societate indiană, Usha Martin Industries & Usha Beltron Ltd. De atunci, societatea respectivă și-a schimbat numele și astăzi se numește Usha Martin Ltd (denumită în continuare „UML”). Schimbarea de nume nu a afectat în nici un fel activitățile societății respective.

(4)

Prin urmare, importurile în Comunitate de produs în cauză de origine indiană, fabricat de UML sau de orice altă societate cu care UML are legături și reglementat de angajament (denumit în continuare „produs reglementat de angajament”) au fost exonerate de la plata drepturilor antidumping definitive.

(5)

În acest sens, trebuie notat faptul că anumite tipuri de cabluri de oțel fabricate în prezent de UML nu au fost exportate către Comunitate în cursul anchetei care a dus la instituirea măsurilor antidumping definitive și, așadar, nu intrau în domeniul de aplicare a exonerării acordate prin angajament. În consecință, respectivele cabluri de oțel erau susceptibile de drepturi antidumping în momentul punerii în liberă circulație în Comunitate.

B.   ÎNCĂLCAREA ANGAJAMENTULUI

(6)

Angajamentul oferit de societatea UML obligă societatea în cauză (precum și orice altă societate cu legătură din lume) în primul rând să exporte produsul reglementat de angajament către primul client independent din Comunitate la sau peste anumite niveluri de prețuri minime stabilite în angajament. Aceste niveluri de prețuri vizează eliminarea efectelor prejudiciabile ale dumpingului. În cazul revânzării produselor în Comunitate către primul client independent prin intermediul importatorilor cu legătură, prețul de revânzare al produsului reglementat de angajament, ținând seama de modificările necesare, de costurile generale și administrative și de un beneficiu rezonabil, trebuie, de asemenea, să se situeze la niveluri care să elimine efectele prejudiciabile ale dumpingului.

(7)

În conformitate cu angajamentul, societatea UML este obligată să furnizeze Comisiei informații periodice și detaliate, sub forma unui raport trimestrial, referitoare la vânzările (și revânzările de către societăți asociate din Comunitate) ale produsului în cauză originar din India. Rapoartele respective trebuie să menționeze produsele reglementate de angajament care beneficiază de exonerarea de la plata dreptului antidumping, precum și tipurile de cabluri de oțel care nu sunt reglementate de angajament și, prin urmare, sunt susceptibile de drepturi antidumping.

(8)

În cazul în care nu există indicații contrare, Comisia presupune că rapoartele referitoare la vânzări depuse de societatea UML (și rapoartele privind revânzările prezentate de societățile cu legătură din Comunitate) sunt redactate într-o manieră completă, exhaustivă și exactă din toate punctele de vedere.

(9)

Societatea UML a acceptat ca exonerarea de la plata drepturilor antidumping care rezultă din angajamentul oferit să fie subordonată prezentării la serviciile vamale comunitare a unei „facturi conforme” cu angajamentul. În plus, societatea s-a angajat să nu întocmească factură conformă pentru vânzările de tipuri de cabluri de oțel care nu sunt reglementate de angajament, fiind, prin urmare, susceptibile de drepturi antidumping.

(10)

Angajamentul stipulează, de asemenea, că dispozițiile și clauzele se aplică tuturor celorlalte societăți cu legătură ale UML din întreaga lume.

(11)

Pentru a garanta respectarea angajamentului, societatea UML a acceptat să furnizeze toate informațiile pe care Comisia le consideră necesare și să permită vizite de verificare la localurile sale și ale oricărei societăți cu legătură, în scopul de a verifica exactitatea și veridicitatea datelor prezentate în rapoartele trimestriale.

(12)

S-au efectuat vizite de verificare la sediul UML din India și la cel al unei societăți asociate a UML din Dubai, denumită Brunton Wolf Wire Ropes FZE (denumită în continuare „BWWR”).

(13)

Vizita de verificare la localurile societății indiene a scos la iveală faptul că importante cantități de produs în cauză nereglementat de angajament nu au fost incluse în rapoartele trimestriale referitoare la vânzări care au fost trimise Comisiei. În plus, mărfurile în cauză au fost vândute de UML importatorilor săi cu legătură stabiliți în Regatul Unit și Danemarca și incluse în facturile conforme.

(14)

Vizita de verificare efectuată la localurile societății situate în Dubai a dezvăluit că anumite cabluri de oțel au fost exportate din Dubai către Comunitate și declarate la importul în Comunitate ca fiind originare din Emiratele Arabe Unite, deși cablurile erau, de fapt, de origine indiană și, așadar, erau susceptibile de măsuri antidumping aplicabile importurilor de cabluri de oțel originare din India. Mărfurile în cauză nu au fost menționate în raportul trimestrial referitor la vânzări solicitat prin angajament și nu au ocazionat plata dreptului antidumping, după cum a recunoscut și societatea. În plus, mărfurile în cauză au fost revândute primului client independent în Comunitate la prețuri inferioare prețurilor minime.

(15)

Decizia 2006/38/CE a Comisiei (5) expune în detaliu natura încălcărilor constatate.

(16)

Ținând seama de încălcările respective, s-a retras acceptarea angajamentului oferit de Usha Martin Industries & Usha Beltron Ltd, astăzi cunoscută sub denumirea de Usha Martin Ltd (cod adițional TARIC A024) prin Decizia 2006/38/CE. Prin urmare, trebuie instituit de îndată un drept antidumping definitiv la importurile produsului în cauză exportat în Comunitate de către societatea în cauză.

(17)

În conformitate cu articolul 8 alineatul (9) din regulamentul de bază, rata dreptului antidumping trebuie fixată pe baza faptelor stabilite în contextul anchetei care au dus la angajament. Deoarece ancheta respectivă s-a încheiat determinând în mod definitiv existența unui dumping și a unui prejudiciu, astfel cum este explicat în Regulamentul (CE) nr. 1796/1999, se consideră potrivit ca rata și forma dreptului antidumping definitiv să fie identice cu cele ale dreptului instituit de respectivul regulament, anume 23,8 % din prețul net franco frontieră comunitară înainte de vămuire.

C.   MODIFICAREA REGULAMENTULUI (CE) NR. 1858/2005

(18)

Ținând seama de cele menționate anterior, trebuie să se modifice Regulamentul (CE) nr. 1858/2005 în consecință,

ADOPTĂ PREZENTUL REGULAMENT:

Articolul 1

Tabelul de la articolul 2 alineatul (1) din Regulamentul (CE) nr. 1858/2005 se înlocuiește cu următorul tabel:

Țara

Societatea

Cod adițional TARIC

„Africa de Sud

Haggie

Lower Germiston Road

Jupiter

PO Box 40072

Cleveland

Africa de Sud

A023”

Articolul 2

Prezentul regulament intră în vigoare în ziua următoare datei publicării în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.

Prezentul regulament este obligatoriu în toate elementele sale și se aplică direct în toate statele membre.

Adoptat la Bruxelles, 23 ianuarie 2006.

Pentru Consiliu

Președintele

J. PRÖLL


(1)  JO L 56, 6.3.1996, p. 1. Regulament, astfel cum a fost modificat ultima dată prin Regulamentul (CE) nr. 2117/2005 (JO L 340, 23.12.2005, p. 17).

(2)  JO L 217, 17.8.1999, p. 1.

(3)  JO L 299, 16.11.2005, p. 1.

(4)  JO L 217, 17.8.1999, p. 63. Decizie, astfel cum a fost modificată prin Regulamentul (CE) nr. 1678/2003 (JO L 238, 25.9.2003, p. 13).

(5)  JO L 22, 26.1.2006, p. 54.


Top