Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32006R0073

Regulamentul (CE) nr. 73/2006 al Consiliului din 13 ianuarie 2006 de modificare a Regulamentului (CE) nr. 92/2002 de instituire a unui drept antidumping definitiv și de percepere definitivă a dreptului provizoriu instituit la importurile de uree originară din Belarus, Bulgaria, Croația, Estonia, Libia, Lituania, România și Ucraina

OJ L 12, 18.1.2006, p. 1–2 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)
OJ L 270M , 29.9.2006, p. 55–56 (MT)
Special edition in Bulgarian: Chapter 11 Volume 044 P. 97 - 98
Special edition in Romanian: Chapter 11 Volume 044 P. 97 - 98

No longer in force, Date of end of validity: 18/03/2008

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2006/73/oj

11/Volumul 44

RO

Jurnalul Ofícial al Uniunii Europene

97


32006R0073


L 012/1

JURNALUL OFÍCIAL AL UNIUNII EUROPENE


REGULAMENTUL (CE) NR. 73/2006 AL CONSILIULUI

din 13 ianuarie 2006

de modificare a Regulamentului (CE) nr. 92/2002 de instituire a unui drept antidumping definitiv și de percepere definitivă a dreptului provizoriu instituit la importurile de uree originară din Belarus, Bulgaria, Croația, Estonia, Libia, Lituania, România și Ucraina

CONSILIUL UNIUNII EUROPENE,

având în vedere Tratatul de instituire a Comunității Europene,

având în vedere Regulamentul (CE) nr. 384/96 al Consiliului din 22 decembrie 1995 privind protecția împotriva importurilor care fac obiectul unui dumping din partea țărilor care nu sunt membre ale Comunității Europene (1), în special articolele 8 și 9,

având în vedere propunerea prezentată de Comisie după consultarea comitetului consultativ,

întrucât:

A.   PROCEDURA ANTERIOARĂ

(1)

La 21 octombrie 2000 Comisia a anunțat, printr-un aviz publicat în Jurnalul Oficial al Comunităților Europene, deschiderea unei proceduri antidumping (2) privind importurile de uree (denumit în continuare „produs în cauză”) originară din Belarus, Bulgaria, Croația, Egipt, Estonia, Libia, Lituania, Polonia, România și Ucraina.

(2)

Această procedura a dus, în iulie 2001, la instituirea, prin Regulamentul (CE) nr. 1497/2001 (3), a drepturilor antidumping provizorii la importurilor de uree originară din Belarus, Bulgaria, Croația, Estonia, Libia, Lituania, România și Ucraina și la închiderea procedurii privind importurile de uree originară din Egipt și din Polonia.

(3)

În sensul aceluiași regulament, Comisia a acceptat un angajament oferit de producătorul-exportator bulgar, Chimco AD. Sub rezerva condițiilor enunțate în Regulamentul (CE) nr. 1497/2001, importurile în Comunitate ale produsului în cauză fabricat de această societate au fost scutite de plata drepturilor antidumping provizorii menționate anterior, prin aplicarea articolul 3 alineatul (1) din regulamentul respectiv.

(4)

Ulterior, Consiliul, în sensul Regulamentului (CE) nr. 92/2002 (4), a instituit drepturi definitive la importurile de uree originară din Belarus, Bulgaria, Croația, Estonia, Libia, Lituania, România și Ucraina. Regulamentul în cauză, sub rezerva condițiilor enunțate, scutea, de asemenea, de plata drepturilor antidumping definitive mărfurile fabricate și exportate direct de Chimco AD, al cărui angajament fusese deja acceptat definitiv în stadiul provizoriu al procedurii, către primul consumator independent din Comunitate. În conformitate cu considerentul 137 din regulamentul definitiv, prețul minim al angajamentului a fost adaptat datorită unei modificări a nivelului de eliminare a prejudiciului.

B.   ÎNCĂLCAREA ANGAJAMENTULUI

(5)

Angajamentul oferit de societatea Chimco AD o obligă, în primul rând, să exporte produsul în cauză către Comunitate la sau peste anumite niveluri de prețuri minime stabilite în angajament. Acest nivel de preț minim trebuie respectat într-o medie ponderată trimestrială. Societatea se mai angajează să nu eludeze angajamentul prin încheierea de angajamente de compensare cu o altă parte. Mai mult, Chimco AD este obligată să comunice Comisiei Europene un raport trimestrial care să cuprindă toate vânzările de produs în cauză către Comunitatea Europeană.

(6)

Chimco AD nu a transmis informațiile suplimentare solicitate în cadrul a două rapoarte cu respectarea specificațiilor tehnice stabilite. În plus, ulterior Chimco AD nu a mai trimis nici cea mai mică informație referitoare la rapoartele trimestriale. Prin urmare, se formulează concluzia că societatea nu a respectat obligația, care îi revenea, de a prezenta Comisiei Europene rapoarte trimestriale privind totalitatea vânzărilor de produs în cauză către Comunitatea Europeană și, astfel, și-a încălcat angajamentul.

(7)

Regulamentul (CE) nr. 2082/2005 al Comisiei (5) prezintă mai detaliat natura încălcărilor constatate.

(8)

Datorită acestor încălcări, acceptarea angajamentului oferit de Chimco AD (cod adițional TARIC A272) a fost retrasă prin Regulamentul (CE) nr. 2082/2005 și trebuie să se instituie de îndată un drept antidumping definitiv la importurile produsului în cauză fabricat și exportat de societatea în cauză.

(9)

În conformitate cu articolul 8 alineatul (9) din Regulamentul (CE) nr. 384/96, nivelul dreptului antidumping trebuie fixat pe baza faptelor stabilite în contextul anchetei care a dus la angajament. Deoarece ancheta respectivă s-a încheiat determinând în mod definitiv existența unui dumping și a unui prejudiciu, astfel cum este explicat în Regulamentul (CE) nr. 92/2002, se consideră potrivit să se fixeze dreptul antidumping definitiv aplicabil, înainte de vămuire, la prețul net franco frontiera comunitară, la același nivel și sub aceeași formă ca în cazul dreptului instituit de regulamentul în cauză, și anume 21,43 EUR pe tonă.

C.   MODIFICAREA REGULAMENTULUI (CE) NR. 92/2002

(10)

Ținând seama de cele menționate anterior, trebuie să se modifice Regulamentul (CE) nr. 92/2002 în consecință,

ADOPTĂ PREZENTUL REGULAMENT:

Articolul 1

Regulamentul (CE) nr. 92/2002 se modifică după cum urmează:

1.

La articolul 1 alineatul (2) mențiunea referitoare la Bulgaria se înlocuiește cu următoarea mențiune:

„Țara de origine

Produs de

Drept antidumping definitiv (EUR pe tonă)

Cod adițional TARIC

Bulgaria

Toate societățile

21,43

–”

2.

La articolul 2 alineatul (1) tabelul referitor la Bulgaria se elimină:

„Țara

Societatea

Cod adițional TARIC

Bulgaria

Chimco AD, Shose az Mezdra, 3037 Vratza

A272”

Articolul 2

Prezentul regulament intră în vigoare în ziua următoare datei publicării în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.

Prezentul regulament este obligatoriu în toate elementele sale și se aplică direct în toate statele membre.

Adoptat la Bruxelles, 13 ianuarie 2006.

Pentru Consiliu

Președintele

U. PLASSNIK


(1)  JO L 56, 6.3.1996, p. 1. Regulament, astfel cum a fost modificat ultima dată prin Regulamentul (CE) nr. 461/2004 (JO L 77, 13.3.2004, p. 12).

(2)  JO C 301, 21.10.2000, p. 2.

(3)  JO L 197, 21.7.2001, p. 4.

(4)  JO L 17, 19.1.2002, p. 1. Regulament, astfel cum a fost modificat ultima dată prin Regulamentul (CE) nr. 1107/2002 (JO L 168, 27.6.2002, p. 1).

(5)  JO L 333, 20.12.2005, p. 26.


Top