Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32006L0120

Directiva 2006/120/CE a Comisiei din 27 noiembrie 2006 de rectificare și de modificare a Directivei 2005/30/CE de modificare, în sensul adaptării la progresul tehnic, a Directivelor 97/24/CE și 2002/24/CE ale Parlamentului European și ale Consiliului privind omologarea de tip a autovehiculelor cu două sau trei roțiText cu relevanță pentru SEE.

OJ L 330, 28.11.2006, p. 16–17 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)
OJ L 314M , 1.12.2007, p. 362–363 (MT)
Special edition in Bulgarian: Chapter 07 Volume 017 P. 7 - 8
Special edition in Romanian: Chapter 07 Volume 017 P. 7 - 8
Special edition in Croatian: Chapter 07 Volume 019 P. 62 - 63

No longer in force, Date of end of validity: 31/12/2015; abrogare implicită prin 32013R0168

ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2006/120/oj

07/Volumul 17

RO

Jurnalul Ofícial al Uniunii Europene

7


32006L0120


L 330/16

JURNALUL OFÍCIAL AL UNIUNII EUROPENE


DIRECTIVA 2006/120/CE A COMISIEI

din 27 noiembrie 2006

de rectificare și de modificare a Directivei 2005/30/CE de modificare, în sensul adaptării la progresul tehnic, a Directivelor 97/24/CE și 2002/24/CE ale Parlamentului European și ale Consiliului privind omologarea de tip a autovehiculelor cu două sau trei roți

(Text cu relevanță pentru SEE)

COMISIA COMUNITĂȚILOR EUROPENE,

având în vedere Tratatul de instituire a Comunității Europene,

având în vedere Directiva 97/24/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 17 iunie 1997 privind unele componente și caracteristici ale autovehiculelor cu două sau trei roți (1), în special articolul 7,

având în vedere Directiva 2002/24/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 18 martie 2002 privind omologarea autovehiculelor cu două sau trei roți și de abrogare a Directivei 92/61/CEE (2) a Consiliului, în special articolul 17,

întrucât:

(1)

Directiva 2005/30/CE a Comisiei conține anumite erori care trebuie corectate.

(2)

Este necesar să se precizeze, cu efect retroactiv, că articolul 3 alineatul (1) se referă la noi convertoare catalitice de schimb care se conformează Directivei 97/24/CE, astfel cum a fost modificată prin Directiva 2005/30/CE.

(3)

De asemenea, trebuie efectuate corecturi de redactare în anexa I la Directiva 2005/30/CE.

(4)

De asemenea, este necesar să se introducă noi dispoziții care să precizeze că, după expirarea unei perioade de tranziție, se interzice vânzarea sau instalarea pe un vehicul a convertoarelor catalitice de schimb care nu sunt de tipul pentru care a fost acordată omologarea de tip în conformitate cu Directiva 97/24/CE, astfel cum a fost modificată prin Directiva 2005/30/CE.

(5)

Directiva 2005/30/CE trebuie să fie rectificată și modificată în consecință.

(6)

Măsurile prevăzute de prezenta directivă sunt în conformitate cu avizul Comitetului pentru adaptarea la progresul tehnic,

ADOPTĂ PREZENTA DIRECTIVĂ:

Articolul 1

Directiva 2005/30/CE este rectificată după cum urmează:

1.

La articolul 3, alineatul (1) se înlocuiește cu următorul:

„(1)   Cu efect de la 18 mai 2006, statele membre nu pot, în ceea ce privește convertoarele catalitice de schimb care respectă cerințele Directivei 97/24/CE, astfel cum a fost modificată prin prezenta directivă și destinate a fi montate pe vehicule pentru care au fost omologate în conformitate cu Directiva 97/24/CE:

(a)

să refuze acordarea omologării de tip în temeiul articolului 4 alineatul (1) din Directiva 2002/24/CE;

(b)

să interzică vânzarea sau instalarea acestora pe vehicule.”

2.

La anexa I, cuvintele „secțiunea 5 din anexa VI” se înlocuiesc cu cuvintele „secțiunea 4a din anexa VI” în întregul text.

Articolul 2

La articolul 3 din Directiva 2005/30/CE se adaugă următorul alineat (3):

„(3)   Cu efect de la 1 ianuarie 2009, statele membre vor refuza vânzarea sau instalarea pe vehicule a convertoarelor catalitice de schimb care nu sunt de tipul pentru care a fost acordată omologarea de tip în conformitate cu Directiva 97/24/CE, astfel cum a fost modificată prin prezenta directivă.”

Articolul 3

(1)   Statele membre pun în aplicare actele cu putere de lege și actele administrative necesare pentru a se conforma prezentei directive până la 30 septembrie 2007. Comisiei îi sunt comunicate de îndată de către statele membre textele acestor acte, precum și un tabel de corespondență între aceste acte și prezenta directivă.

Atunci când statele membre adoptă aceste acte, ele cuprind o trimitere la prezenta directivă sau sunt însoțite de o asemenea trimitere la data publicării lor oficiale. Statele membre stabilesc modalitatea de efectuare a acestei trimiteri.

(2)   Comisiei îi sunt comunicate de statele membre textele principalelor dispoziții de drept intern pe care le adoptă în domeniul reglementat de prezenta directivă.

Articolul 4

Prezenta directivă intră în vigoare la data publicării în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.

Articolul 5

Prezenta directivă se adresează statelor membre.

Adoptată la Bruxelles, 27 noiembrie 2006.

Pentru Comisie

Günter VERHEUGEN

Vicepreședinte


(1)  JO L 226, 18.8.1997, p. 1. Directivă astfel cum a fost modificată ultima dată prin Directiva 2006/27/CE a Comisiei (JO L 66, 8.3.2006, p. 7).

(2)  JO L 124, 9.5.2002, p. 1. Directivă astfel cum a fost modificată ultima dată prin Directiva 2005/30/CE a Comisiei (JO L 106, 27.4.2005, p. 17).


Top